15 thoughts on “Päivän kuva: Pinokkio

 1. Ei näitä halua katsoa enää kukaan, eikä oikeasti katsokaan. Pankkiirit voivat kuitenkin pyörittää Hollywoodia jopa ilman, että kukaan edes maksaa siitä!

 2. Hei, tuon naisen kuuluisi olla sirompi ja vaalea, tottakai.
  Mutta ennenkaikkea sillä ei kuuluisi olla munia!

 3. Eurooppa on lyöty.
  –   Say Goodbye to Europe

  Lai­tan lin­kin, kos­ka sil­lä on hy­vin osu­va ot­sik­ko.

  Mei­dän eu­roop­pa­lais­ten on nyt vaan myön­net­tä­vä, et­tä olem­me hä­vin­neet so­dan.
  –   Ai­noa py­sy­vä rat­kai­su «Uk­rai­nan so­taan» on saa­vu­tet­ta­vis­sa so­pi­muk­sel­la USA:n ja Ve­nä­jän kes­ken vaik­ka tuo so­pi­mus ei eu­roop­pa­lai­sia val­ti­oi­ta miel­lyt­täi­si­kään.

  Jäl­jel­lä on enää

  –   1) Maa-, te­ol­li­suus- ja kai­vo­so­mai­suu­den ja­ka­mi­nen ame­rik­ka­lais­ten yh­ti­öi­den kes­ken.
  –   2) Ja­ka­mi­sen jäl­keen Eu­roop­pa jou­tuu vie­lä mak­sa­maan USA:lle tun­tu­vat so­ta­kor­vauk­set kym­me­nien vuo­sien ajan.
  –   3) «Voi­ton mer­kik­si» en­ti­sel­tä ni­mel­tään «Eu­roo­pan uni­oni» liit­tää Uk­rai­nan it­seen­sä ja ot­taa vas­ta­tak­seen sen kaik­ki so­ta­ve­lat yh­teis­vas­tuul­li­ses­ti.
  –   4) So­dan ai­heut­ta­mien sot­ku­jen sii­vo­ami­nen.
  –   5) Eu­roo­pan ja­ka­mi­nen uu­del­leen USA:n ja Ve­nä­jän so­pi­mal­la ta­val­la.
  –   6) Eu­roo­pan mie­hit­tä­mi­nen ame­rik­ka­lai­sil­la tai Kii­na­lai­sil­la so­ti­las­tu­ki­koh­dil­la.
  –   7) Kii­na on ja­os­sa mu­ka­na, mut­ta se vai­kut­taa USA:n kaut­ta os­ta­mal­la sil­tä ha­lu­ami­aan pää­tök­siä.

  Mik­si hä­vi­sim­me so­dan? ja vie­lä­pä oman kä­den kaut­ta!
  –   The end of de­moc­ra­cy.
  –   Ih­mi­sen kä­siin an­net­tu­na mi­kä ta­han­sa jär­jes­tel­mä kor­rup­toi­tuu ja lo­pul­ta tu­ho­aa it­se it­sen­sä,
  –   ja syk­li al­kaa taas alus­ta …
  –   Se on luon­non la­ki.

  Elä­män syk­li­syys on mu­ka­na kai­kis­sa idän us­kon­nois­sa.
  –   Vain län­nes­sä us­ko­taan li­ne­aa­ri­seen ke­hi­tyk­seen,
  –   et­tä jos kym­me­nen vuo­den tren­di näyt­tää il­mas­ton läm­men­neen yh­den as­teen, on il­mas­ton läm­pö­ti­la tu­han­nen vuo­den pääs­tä sa­ta as­tet­ta.
  –   Us­ko­koon ken ha­lu­aa.
  –   Jo­ka ei us­ko, sen val­tio kyl­lä ro­kot­taa us­ko­maan.

  1. Euron kurssi syöksyy ja monet yritykset joutuvat keskeyttää toiminnan sähkön ja kaasun hinnan takia. Eli Euroopassa alkaa valtava ale, pilkkahintaan taaloilla saa vaikka mitä, yrityksistä, kiinteistöihin, infraan, vesi, maa jne.

 4. Jordan Peterson: Jos olisin Putin, odottaisin ensimmäisiä pakkasia ja sitten sulkisin kaasuhanat.
  –   I know what I’d do in Putin’s shoes – Jordan Peterson
  –   https://archive.today/IBZ6w

  –   jokaisessa meissä on osa Hitleriä ja osa Stalinia
  –   Totalitaarinen valtio on valheessa elämistä: valehtele ja usko valheet, tai muuten …
  –   Emme voi voittaa venäjää, koska on mahdotonta voittaa ketään, jolle ei pysty sanomaan: EI.
  –   Olemme myyneet sielumme Venäjän öljyä ja kaasua vastaan.
  –   Ja me teimme sen kohottaaksemme moraalista asemaamme ‘planeetan pelastajana’
  –   https://www.youtube.com/watch?v=hAqWOMmgTUY

  Sanotte, että me voitamme.
  –   Mikä olisi se voitto, jonka saamme?

  Ilmastonmuutos.
  –   Sanotaan, että planeetalla on aivan liikaa ihmisiä, … mutta sehän koskee vain köyhiä.

 5. Kol­lek­tii­vi­sen älyk­kyy­den las­ken­ta­kaa­va

  Te­oreet­ti­ses­sa maa­il­mas­sa, jos­sa on vain yk­si ih­mi­nen,
  –    1) vä­es­tön kol­lek­tii­vi­nen älyk­kyys on sa­ma kuin tuon ih­mi­sen älyk­kyys.
  –    2) Jos maa­il­maan tu­lee toi­nen ih­mi­nen, on kol­lek­tii­vi­nen älyk­kyys sa­ma kuin älyk­kääm­män ih­mi­sen älyk­kyys li­sät­ty­nä puo­lel­la toi­sek­si älyk­kääm­män älys­tä
  –    3) Jos maa­il­maan tu­lee kol­mas ih­mi­nen, on kol­lek­tii­vi­nen älyk­kyys sa­ma kuin älyk­kääm­män ih­mi­sen älyk­kyys li­sät­ty­nä puo­lel­la toi­sek­si älyk­käim­män älys­tä, li­sät­ty­nä kol­ma­so­sal­la kol­man­nek­si älyk­käim­män älys­tä.
  –    4) Nel­jäs ih­mi­nen sa­ma kuin kol­mas li­sät­ty­nä nel­jä­so­sal­la nel­jän­nek­si älyk­käim­män älys­tä.
  –    5) Ja niin edelleen.

 6. https://www.skp.fi/artikkelit/programme-communist-party-finland-0

  ”The capitalist development of the economy has led to the concentration and monopolisation of capital and production.”

  ”At the same time, they seek to reduce labour costs by competing with workers and employees from different countries to see who can do the job more cheaply. Cheap labour has been outsourced to low-wage countries, but it is also done by migrant workers and in informal economy subcontracting chains in Finland.”

  ”Power in Finland is concentrated in a small elite of the largest owners and managers of banks and companies, business federations, key ministers, the president, and top European Union and state officials. Decision-making in municipalities and welfare regions is also concentrated and distanced from the people.”

  ”Finland’s eastern border is becoming NATO’s border against Russia”

  ”What is needed is a politics in which people are not the object of power but the author and purpose of politics.”

  ”In Finland, it is possible to ensure the right to decent work and well-being for everyone living here. The public authorities must ensure that everyone’s basic economic, social and cultural rights are fulfilled.”

  ”General working time must be reduced to six hours a day or 30 hours a week without reducing wages.”

  ”Minerals should be treated as national property and mining should be state-owned. Mines must not destroy the environment or local livelihoods. Mining must not be extended into valuable natural areas. Dumping of minerals must be stopped by a strict mining tax, part of the proceeds of which should be passed on to local authorities.”

  ”We need to develop good relations with all our neighbours and keep our country out of conflicts between the great powers.”

  ”the Communist Party Manifesto: proletarians of all countries, unite!”

 7. Ohjusisku
      – osui hotellirakennukseen Khersonissa, kuolleita ja loukkaantuneita on,
      – Median edustajat olivat Khersonissa sijaitsevassa hotellissa
  –       – 2022-09-25 06:27

  Ohjusiskussa
      – kuoli Ukrainan parlamentin varajohtaja Aleksei Zhuravko
      – Tämän vuoden huhtikuussa Aleksei Zhuravko antoi Beltalle laajennetun haastattelun
  –       – 2022-09-25 07:06
      – Isku tehtiin amerikkalaisten käskystä ja sen tarkoitus oli tappaa siellä oleva Aleksei Zhuravko, joka oli antamassa haastattelua «idälle».
      – Itä-Länsi -ottelu

  Ukrainan asevoimat
      – iski Khersonissa sijaitsevaan hotelliin tiedustelutietojen ja NATO-edustajien vihjeen mukaan
  –       – 2022-09-25 07:46

  Ohjusisku
      – on terrori-isku
  –       – 2022-09-25 07:18

  Putin:
      – liikekannallepanotoimenpiteet alkavat tänään,
      – Länsi on ylittänyt jokaisen rajan,
      – vastuuttomat poliitikot puhuvat hyökkäysaseiden toimittamisesta Ukrainaan,
      – Venäjää vastaan tehdään iskuja kalustolla
  –       – 2022-09-25 06:52

  Britannia
      – kehotti harkitsemaan uudelleen suhtautumista Ukrainaan Putinin lausunnon jälkeen
      – olisi äärimmäisen typerää sivuuttaa Putinin puheet ydinaseiden käytöstä bluffina.
      – Mikä on Britannian intressi Ukrainassa?
  –       – 2022-09-25 06:52

  Pohjois-Korea
      – laukaisi ballistisen ohjuksen kohti Japaninmerta
      – ohjus lensi noin 400 km,
      – suurin lentokorkeus oli 50 km,
  –       – 2022-09-25 07:34

  Pohjois-Korean
      – Raketti lensi 600 kilometriä Pyongan-Pukton maakunnasta kohti Japaninmerta.
      – amerikkalainen lentotukialus Ronald Reagan on 620 km:n päässä laukaisupaikasta, mutta hieman eri suunnassa
  –       – 2022-09-25 07:38

  Verkossa
      – jaettiin yli 2,1 miljoonaa väärennöstä Venäjän federaation osittaisesta liikekannallepanosta
  –       – 2022-09-25 08:33

  amerikkalaisia
      – howitzers ohjuksia käytettiin Khersonissa
  –       – 2022-09-25 09:07

  Miten Ukraina jaetaan
      – Valtiotieteilijä Poroshenko analysoi
  –       – 2022-09-25 09:18

  Saksalainen RWE
      – on sopinut UAE:n maakaasun toimittamisesta Saksaan

  2022-09-25 12:23

  Valkovenäjä
      – YK:n turvallisuusneuvoston kokoonpanon pitäisi edustaa koko planeetan intressien kirjoa
  –       – 2022-09-25 13:17

  USA:n ja Venäjän
      – kuuma linja on ollut käytössä viime päivinä
      – Bidenin avustaja kertoi
  –       – 2022-09-25 13:36

  Zelenskyi:
      – Yhdysvallat jakaa Ukrainalle kuukausittain 1,5 miljardia dollaria «budjetin tukemiseen»
      – sotilaallinen apu ei vieläkään riitä.
  –       – 2022-09-25 16:07

  Ursula von der Leyen
      – uhkaa kostolla Italian hallitusta, jos oikeistoallianssi voittaa vaalit
  –       – 2022-09-25 16:49

  Kansanäänestys
      – LPR:n liittymisestä Venäjän federaatioon tunnustettiin tapahtuneen
      – yli 50% äänestäjistä äänesti
  –       – 2022-09-25 17:10

  Zaporožjen
      – äänestysprosentti ylitti 50 ja oli 51,55 prosenttia, Rogov sanoi.

  ⚡ **DPR:n
      – äänestysprosentti ylitti 50 prosenttia
  –       – 2022-09-25 17:38

  Britannia
      – kasvattaa puolustusbudjetin 2-kertaiseksi vuoteen 2030 mennessä
  –       – 2022-09-25 17:21

  Georgia
      – aikoo sulkea maanantaista alkaen Venäjän vastaisen rajan kutsuntaikäisiltä miehiltä
  –       – 2022-09-25 17:26

  Saksassa
      – mielenosoitus Nord Stream 2:n puolesta
  –       – 2022-09-25 17:51

  Zelensky:
      – Ukraina on saanut Washingtonin lupaamat NASAMS-ilmapuolustusjärjestelmät
  –       – 2022-09-25 18:56

  Vasemmistopuolueet
      – ovat hävinneet paikallisvaaleissa Tshekissä
  –       – 2022-09-25 19:46

  Britannian pääministerin
      – mukaan vastaus Venäjän «uhkiin» ovat uudet pakotteet
  –       – 2022-09-25 19:59

  Saksassa
      – ehdotettiin maan jakamista vyöhykkeisiin
      – sähkön hinnan takia
  –       – 2022-09-24 18:32
      – Pointti tässä on, että Saksan jakamisesta puhutaan jo julkisesti Saksan sisällä

  Kiinan ulkoministeriö
      – sanoi pyrkivänsä rauhanomaiseen yhdistymiseen Taiwanin kanssa
  –       – 2022-09-24 18:36

  Lavrov
      – Euroopan unioni ei salli Kyproksen presidentin tapaamista
  –       – 2022-09-24 19:01
      – Taustalla lienevät Turkin ja Kreikan vihamielisyydet

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*