24 thoughts on “Päivän kuva: Vuoto

 1. Injektiopiikissä todella mielenkiintoinen artikkeli kaasuputken tuhosta.

  Se siitä; mitä vaikutusta tällä kaikella on ?

  Kansa joutuu maksamaan energiasta entistä enemmän ja ottaa velkaa omaisuutta vastaan.

  Suomessa hallitus 2017 valmistautui tähän: säädettiin laki, jonka mukaan mökkinen; asunto-osakkeiden ja omakotitalojen kohdalla panttikirjoja ei enää hallinnoi pankki, vaan Turun Maanmittauslaitos sähköisessä muodossa .

  Nyt kun saat omaisuuden lainan pois pankit lähes säännöllisesti jättävät panttikirjat tuossa sähköisessä rekisterissä omiin nimiinsä ja käyttävät niitä EKP:n sisäänottolainojen vakuutena vipukertoimella 7 . ( siis 7 kertaisesti lainaa panttikirjaan nähden ).

  Nyt kun tulevaisuudessa pankit KAADETAAN ( 90-luvun esimerkin mukaan ) pois tästä välistä EKP omistaa yhdessä yössä puolen Suomea; oli laina maksettu tai ei, jos panttikirjaa EI ole haettu omiin nimiin !

  Syytesuoja ministerille tehty tätä varten jo 2011 : archive.today/kimmoleaks.fi

  HE 99 – 104 / 2022 vp … Suomeen on luotava päivittäismaksamisen ”hätä-pankkijärjestelmä”, koska kaikkien pankkien serverit ovat maan rajojen ulkopuolella !

  1. Noi­den pant­ti­kir­jo­jen koh­dal­la olet ai­van oi­ke­as­sa.
   –   Sa­ma kos­kee kaik­kea omai­suut­ta, jon­ka omis­tu­soi­keus pe­rus­tuu val­ti­on hal­lus­sa ole­vaan re­kis­te­ri­mer­kin­tään. Täl­lai­nen omai­suus on hel­pos­ti so­si­ali­soi­ta­vis­sa muu­ta­mal­la klik­kauk­sel­la: vain omis­ta­jan ni­mi vaih­de­taan val­ti­ok­si ja omai­suus on luo­vu­tet­ta­vis­sa maa­il­man­hal­li­tuk­sen käyt­töön.

   Täs­tä sa­mas­ta syys­tä kaik­ki val­ti­ol­li­set re­kis­te­rit on ko­pi­oi­tu maa­il­man­hal­li­tuk­sen re­kis­te­rei­hin, et­tä «krii­si­ti­lan­tees­sa» tuo omis­tu­soi­keu­den muu­tos voi­daan teh­dä val­ti­ota kuu­le­mat­ta ja il­man sen suos­tu­mus­ta.
   –   Ve­re­tön so­dan­käyn­ti: jää­ty­nyt ih­mi­nen ei ver­ta vuo­da.

   1. Siksi Nato-jäsenyys Suomelle. Kaikki omaisuus Naton toimesta siirtomaaisäntien omistukseen. Ylijäämäväestö tapetaan nälkään ja sodissa.

  2. Hyvin mielenkiintoista, mutta toisaalta ei olisi mitenkään yllättävää, että pankit tekisivät rahaa tyhjästä myös rahalla jota sillä ei edes ole. Tätähän he tekevät koko ajan eri tavoin. Kukaan ei edes tiedä paljonko rahaa oikeasti on olemassa ja kuinka paljon kullakin.

   Fortumikin loi rahaa tyhjästä vain paisuttamalla kirjanpitoaan useilla miljardeilla, joita sillä ei oikeasti ole ja nyt rahaa luodaan tyhjästä ja pistetään suomalaiset maksamaan rahaa jota ei koskaan edes ollut olemassa!

 2. Na­to pe­rus­taa suu­ren kou­lu­tus­kes­kuk­sen Ro­ma­ni­an Cin­cu’uun.
  –   NA­TO Pre­pa­ring for World War

  Jouk­ko­ja kou­lu­te­taan toi­mi­maan pit­käai­kai­sis­sa teh­tä­vis­sä, useis­sa eri mais­sa ja eri puo­lil­la maa­il­maa.
  –   Oli­ko Uk­rai­nan so­ta vain har­joi­tus­paik­ka, jos­sa löy­de­tään so­ta­voi­man hei­kot koh­dat?
  –   On­ko jou­kot tar­koi­tet­tu en­si­si­jai­ses­ti län­nen im­pe­riu­min kan­so­jen hal­lin­taan ja alis­ta­mi­seen: mal­li Roo­man val­ta­kun­ta. Si­säi­set le­vot­to­muu­det tu­kah­du­te­taan im­pe­riu­min toi­sel­ta puo­len tuo­duil­la jou­koil­la.
  –   On­ko Eu­roop­paan ai­heu­tet­ta­van nä­län­hä­dän tar­koi­tuk­se­na li­sä­tä kan­sa­lais­ten ha­luk­kuut­ta vär­väy­tyä tais­te­lu­jouk­koi­hin: siel­lä saa ruo­kaa ja läm­pi­män asun­non.

  Mo­ni­kan­sal­lis­ten jouk­ko­jen tu­ki­koh­tia pe­rus­te­taan myös
  –   in Hungary,
  –   Romania,
  –   Slovakia,
  –   and Bulgaria

  1. Vastaus viimeisen kappaleen kysymykseen: on tarkoitus ja niitä kauheuksia ei kukaan osaa kuvitella. Ihmisillä ei ole sitten mitään arvoa eikä merkitystä muuten kuin tieteellisinä koe-eläiminä.

 3. Vuon­na 1982 Re­agan hy­väk­syi suun­ni­tel­man sa­bo­toi­da Neu­vos­to­lii­ton kaa­su­put­kia, jot­ta se ei pys­tyi­si toi­mit­ta­maan kaa­sua Eu­roop­paan.
  –   Reagan Approved Plan to Sabotage Soviets
  –   https://archive.today/VI8q1

  Pet­ro­dol­la­ri:
  –   USA voi hy­väk­syä maa­il­man ener­gi­an­toi­mit­ta­jik­si vain alis­tet­tu­ja val­ti­oi­ta, kos­ka niil­tä saa os­taa «par­haa­seen hin­taan».
  –   Näi­tä val­ti­oi­ta hal­li­taan pai­kal­li­sen emii­rin, ku­nin­kaan tai pre­si­den­tin avul­la, mut­ta hal­lin­to­muo­to ei mi­ten­kään poik­kea ta­va­no­mai­ses­ta siir­to­maa­hal­lin­nos­ta: pi­täi­si­hän sin­ne siir­to­maa­han jo­ka ta­pauk­ses­sa ni­mit­tää ken­raa­li­ku­ver­nöö­ri.

  Jo­ka hal­lit­see ener­gi­aa, hal­lit­see …

 4. Tulemme yhdessä murskaamaan kaatuvan Yhdysvallat, Iso-Britannian ja Israelin. He ovat kaikki pahimpia vihollisiamme.

 5. https://www.lansivayla.fi/paikalliset/5369628

  Satanistit ja Jumalan pilkkaajat yrittävät saada Suomessa totaalisen vallan ja tuhota Suomen totaalisesti. Juuri ”älykkäät” ihmiset ovat koko ajan kaikkein pahimmat mädättää, kansan tuhoajat ja Jumalan vihaajat. Juuri he alkoivat ajaa Suomeenkin feminismiä, ateismia, monikulttuurisuutta, avoimia rajoja jne., kun samaan aikaan tavalliset ja terveet suomalaiset ovat koko ajan yrittäneet estää satanisteja ja ”älykkäiden” mädätystä.

 6. https://youtu.be/5FATI52YF7c

  Jacky… wheres Jacky?… Jacky are you there? Uh oh, nevermind… Just forget it.

  Joe Biden ei muistanut Jackyn kuolleen aikoja sitten. Nyt Sky Newsin lisäksi mm. super-suosittu Redacted tuo esille kuinka Joe Biden on täysin seniili ja ”isnt quite there”.

 7. BELTA

  Puolan
  –   ulkoministeriön johtaja Rau ei sulkenut pois NATO-joukkojen osallistumista sotatoimiin Ukrainassa, jos siellä käytetään ydinaseita
  –   2022-09-29 09:15
  –   Hollywoodin käsikirjoituksen kaava toistuu taas tässä
  –   Viritetään jännite, ydinpommi,
  –   sitten räjäytetään se
  –   ja lopuksi annetaan itselle erioikeus tuon käsikirjoituksen hyvät-pahat asetelman perusteella
  –   On merkillepantavaa kuinka vahva on Hollywoodin käsikirjoittajien osuus sotatapahtumien propagandan luomisessa.

  NATO
  –   ilmoitti, että se pitää Nord-Streamin vuotoja sabotaasin tuloksena
  –   ja että kaikkiin hyökkäyksiin liittolaismaiden kriittistä infrastruktuuria vastaan vastataan päättäväisesti
  –   2022-09-29 09:29
  –   Käsikirjoituksen mukaan mennään
  –   Seuraavaksi ostetaan päätös lännen omistamalta tutkimuskomissiolta
  –   ja sen jälkeen ikään kuin on ilmestynyt valtakirja tappamiseen

  Reuters
  –   energiakriisi voi aiheuttaa häiriöitä matkaviestintään EU:ssa
  –   2022-09-29 09:59
  –   Miksi korona ei aiheuttanut toisinajattelijoiden puhelimien sulkeutumista?

  Huomenna 30.09.2022 klo 15:00
  –   Kreml isännöi uusien alueiden Venäjään liittymistä koskevien sopimusten allekirjoitustilaisuutta
  –   sopimukset allekirjoitetaan kaikkien neljän alueen kanssa
  –   Luvassa on Putinin laaja puhe
  –   2022-09-29 10:00

  Terroriteko Nord Streamin
  –   putkilla tuskin voisi tapahtua ilman minkään valtion osallisuutta
  –   2022-09-29 10:02

  Venäjän armeija
  –   tuhosi ulkomaisten palkkasotilaiden tukikohdan Donbassissa
  –   80 «muukalaislegioonan» militanttia on eliminoitu
  –   2022-09-29 10:58
  –   Viitannee Ranskaan

  Venäjän
  –    kieltää rahtikuljetukset epäystävällisten maiden yrityksille
  –   2022-09-29 11:03

  Yhdysvaltain senaattori Mitt Romney
  –   kritisoi puheessaan Venäjän-vastaisia pakotteita
  –   2022-09-29 11:16

  Intia
  –   on vahvistanut kaikille naisille tasa-arvoisen oikeuden aborttiin
  –   sekä naimisissa oleville naisille että niille, jotka eivät ole naimisissa
  –   2022-09-29 11:31

  Luhansk
  –   Ukrainan raha hryvnia on täysin poissa kierrosta
  –   2022-09-29 11:55

  Pohjois-Korea
  –   laukaisi ballistisen ohjuksen kohti Japaninmerta
  –   2022-09-29 11:58
  –   Saattaa olla eilinen uutinen

  Venäjän ulkoministeriö
  –   EU ei voi edes myöntää, että Yhdysvallat voi olla «pohjoisiin puroihin» tehdyn iskun takana
  –    Moskova odottaa, että kansainvälinen tutkinta «pohjoisten virtojen» harhautuksista on objektiivinen
  –   2022-09-29 12:18

  Maria Zakharovan lausunnot
  –   1) Yhdysvallat on itse asiassa tullut osapuoleksi Ukrainan konfliktiin;
  –   2) Kiovan ei pidä turvautua ulkopuoliseen apuun yrittäessään ravistella Venäjän federaation tilannetta;
  –   3) Ukrainan viranomaiset yrittävät toistaa Harkovan alueen Izyumissa saman skenaarion provokaatioilla Venäjän armeijan väitetyistä rikoksista, kuten Butchissa Kiovan lähellä, mutta se ei toimi, koska valtava määrä epäjohdonmukaisuuksia;
  –   4) Heinäkuussa NATO järjesti harjoituksia lähellä hätätilapaikkaa «Nord Streamilla»
  –   2022-09-29 12:29

  Scholz
  –   Saksan mekanismi hillitä kaasun hintoja kuluttajille
  –   se ottaa lainaa jopa 200 miljardia euroa
  –   2022-09-29 12:51

  Ranskassa
  –    järjestetään valtakunnallinen lakko
  –   Lakon järjestää Ranskan yleinen työväenliitto.
  –   2022-09-29 13:02

  Länsi-Itä kaasuputken
  –   4. linjan rakentaminen on alkanut Kiinassa
  –   2022-09-29 13:06

  Liikekannallepanotoimintaa
  –   ei harjoiteta Valko-Venäjän tasavallan asevoimissa.
  –   Kaikki sotilaskoulutus suunnitellaan ja hyväksytään etukäteen erityisillä säädöksillä.
  –   Sotilaskomissaarien virkamiehet tekevät edelleen normaalia päivittäistä
  –   Rauhan aikana puolustusvoimien värväystoimiston yksi tehtävä on kirjanpito, asevelvollisuus ja liikekannallepanotyö. Osana tätä työtä kutsunnat lähetetään ja luovutetaan varusmiehille ja reservissä oleville varusmiehille.
  –   Valko-Venäjän tasavallan kansalaisille heidän asuinpaikkansa sotilaskomissaareista lähetetyissä kutsuissa ilmoitetaan heidän osallistumisestaan suunniteltuihin tapahtumiin.
  –   Liikekannallepanotoimille ei maassa ole tarvetta.
  –   Nykyiset haasteet ja uhat neutralisoidaan nykyisellä valtion ja sotilaallisen turvallisuuden järjestelmällä.
  –   2022-09-29 13:07
  –   Netissä on valtavat määrät generoitua disinformaatiota

  Yhdysvaltojen
  –   Kiovan aseistamiseen myöntämät varat nousevat pian tähtitieteelliseen 26 miljardiin dollariin
  –   2022-09-29 13:12
  –   Se mikä ei ole luvuissa mukana ovat USA:n hallitsemien organisaatioiden kuten Maailmanpankin «Ukrainaan» lähettämät rahat

  Liettuan
  –   poliittinen järjestelmä on muuttunut pahimpien totalitaaristen käytäntöjen kaltaiseks
  –   Liettuan ulkoministeriön johtajan Gabrielius Landsbergis kehotti järjestämään kapinan Venäjällä
  –   2022-09-29 13:30
  –   Liettuan kansa ei kapinoi, eihän

  Maria Zakharova:
  –   1) Moskova ja Washington harkitsevat mahdollisuutta järjestää kasvokkain neuvoa-antavan komitean istunto sopimuksesta toimenpiteistä strategisten hyökkäysaseiden vähentämiseksi ja rajoittamiseksi;
  –   2) Venäjä pyysi YK:n turvallisuusneuvoston kokousta 29. syyskuuta Nord Stream ja Nord Stream 2-kaasuputkien onnettomuuksista, mutta NATO-maat eivät halunneet tätä ja lykkäsivät sitä syyskuun 30. päivään;
  –   3) Yhdysvallat käyttäytyy yhä röyhkeämmin kyberavaruudessa, ottaa kurssin kohti militarisointia;
  –   4) Moskova odottaa YK:n pyrkivän poistamaan länsimaiden rajoitukset, jotka estävät venäläisen viljan ja lannoitteiden viennin.
  –   2022-09-29 13:44

  Saksan
  –   kansanedustajien valtuuskunta vierailee Taiwanissa 2. – 6. lokakuuta 2022
  –   2022-09-29 14:13
  –   Jos valtuuskunta ei lähde, USA:lla «on kyllä keinot» lähettää valtuuskunta avaruutta kiertävälle radalle.

  Latvian parlamentti Seimas
  –   hyväksyi koulutuksen siirtymisen Latvian kieleen kolmessa vuodessa
  –   2022-09-29 14:27
  –   Venäjän kieli kielletään
  –   Pakkoruotsi poistetaan.

  Puolan entinen ulkoministeri Radek Sikorski
  –   poisti : «Kiitos USA» -viestin netistä
  –   2022-09-29 14:33
  –    Peruutuskulttuuria puolalaisittain

  Länsimaat
  –   yrittävät toteuttaa skenaarioita konfliktien lietsomisesta IVY-Putinin alueella
  –   2022-09-29 14:37
  –   Hollywoodin iskujoukot asialla

  Vladimir Putinin
  –   lausunnot tapaamisessa IVY-maiden tiedustelupalvelujen johtajien kanssa:
  –   1) Rauhaton prosessi oikeudenmukaisemman maailmanjärjestyksen muodostamiseksi on käynnissä, unipolaarinen hegemonia romahtaa;
  –   2) Länsi luo yhä enemmän uusia ongelmia ja kriisejä sanelupolitiikalla kaikilla aloilla;
  –   3) Ulkoinen turvallisuus ja sisäinen vakaus ovat tärkeimmät edellytykset IVY-valtioiden kehitykselle nykyisissä olosuhteissa;
  –   4) Länsi on valmis vaarantamaan minkä tahansa maan, muuttamaan sen kriisin episentrumiksi, aiheuttamaan värivallankumouksen ja verilöylyn;
  –   5) Afganistanin alueella toimivat terroristit saattavat tehdä hyökkäyksiä rajamaita vastaan.
  –   2022-09-29 14:41
  –   Jokainen, joka lähtee sotimaan dollarin puolesta, värvätään.
  –   Ei mitään rajaa palkkapyynnöillä

  Tanskan kuningatar
  –   riisti neljältä lapsenlapselta prinssin ja prinsessan arvonimet
  –   2022-09-29 14:56

  Kansallinen lakko
  –   on käynnissä Ranskassa
  –   Yhteenotot poliisin kanssa ja pidätykset alkoivat Pariisissa
  –   2022-09-29 15:47

  Kaasun hinta
  –   Euroopassa on laskenut alle $ 1,850 tuhannelta kuutiometriltä
  –   2022-09-29 15:51

  Roscosmos-satelliitit
  –   tarkkailevat kaasuvuotoja Nord Stream-1 ja Nord Stream-2-kaasuputkissa
  –   2022-09-29 16:44

  Puola
  –   on lisännyt Gazpromin viennin kansalliselle pakotelistalle
  –   2022-09-29 17:09
  –   EU ei määrää Puolan pakotteista
  –   Itse olen varma, että Suomen sotilaat lähtevä Hakkapeliittojen tielle hyökkäämään Venäjää vastaan Puolan riveissä.

  Putin
  –   osittaisesta liikekannallepanosta
  –   koskee vain reservissä olevia kansalaisia,
  –   ennen kaikkea niitä, joilla on erityisosaamista.**
  –   2022-09-29 17:13

  Erdogan
  –   on «annettava mahdollisuus sovintoneuvotteluille»
  –   2022-09-29 17:44

  YK:n pääsihteeri
  –   vastusti Venäjän syrjäyttämistä globaaleilta diplomaattifoorumeilta ja -foorumeilta
  –   2022-09-29 17:51
  –   YK:lla on edessään yhtä suuri uudistuminen kuin oli aikanaan Kansainliitolla
  –   Voittajat kirjoittavat YK:n uuden peruskirjan
  –   Myös YK:n nimi muuttuu.
  –   Mikä YK:n nimeksi -kilpailu: voittaja arvotaan ja palkintona on uuden YK:n pääjohtajan paikka.

  Nord Stream AG
  –   aikoo aloittaa Nord Streamille aiheutuneiden vahinkojen arvioinnin saatuaan asianmukaiset viranomaisluvat
  –   2022-09-29 18:02
  –   Siis valtio kieltää Nord Stream’ia ryhtymästä omaisuutensa inventaarioon
  –   Ymmärtääkseni Saksa on kansallissosialisoinut Venäjän osuuden Nord Stream -yhtiöstä, joten Venäjän osuus korjauskustannuksista lankeaa Saksan valtion maksettavaksi.
  –   Aikoinaan eräässä kunnassa oli kommunisti poliisina. Mies meni tekemään rikosilmoitusta varastetusta polkupyörästä. Hetken tuumattuaan poliisi tähän: … niin … te kuulutte omistavaan luokkaan …

  Turkish Stream
  –   offshore-kaasuputken operaattorin vientilupa peruttiin EU:n pakotteiden vuoksi
  –   2022-09-29 18:07
  –   Peruiko luvan Turkki
  –   Tämäkö oli Putinin kanssa käydyn «viljan vientiä» koskevan puhelinkeskustelun syy?

  Yhdysvaltain senaatti
  –   lähettää 12,4 miljardin dollarin lisäapu Ukrainalle
  –   2022-09-29 18:36

  Slovenian
  –   presidentinvaaleihin osallistuu kahdeksan ehdokasta
  –   2022-09-29 19:11

  USA:
  –   vain HIMARS -ohjuksia ei saa käyttää Venäjää vastaan
  –   2022-09-29 19:14
  –   Ohjukset ovat siis jo «Ukrainan» alueella
  –   Mitä tällaisella kiellolla sitten on enää merkitystä

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*