18 thoughts on “Päivän kuva

  1. Älä sitten sano mitään, jos ei ole sanottavaa. Kommenttisi kertoo sinusta paljon. Tässä kohtaa voisin jopa uskoa duttonia älykkyyden alenemista.

 1. ”Kylläpäs haisee hyvälle täällä kynsien alla, kun paistoin aamupalaksi pari kiloa jauhelihaa.”

  1. Juuri tämän takia ”älykkäänä” esiintyvä eliitti on mm. säännöstelyllä kieltänyt ihmisiä kasvattamasta omaa ruokaa ja tekemällä tästä teennäisti liian kallista. Todellisuudessa mitään ”älykästä” eliittiä ei ole olemassa, vaan vallalla ovat vammaiset idiootit, kuten kaikki itse näkevät.

 2. In­do­ne­si­alai­nen jal­ka­pal­lo-ot­te­lu: 127 kuol­lut­ta ja 180 haa­voit­tu­nut­ta.
  –   At le­ast 125 de­ad du­ring fan stam­pe­de af­ter In­do­ne­si­an soc­cer match
  –   https://archive.today/NeJjD

  Mei­dän pi­tää hy­väk­syä se to­si­asia, et­tä ih­mi­nen on ge­neet­ti­sel­tä pe­ri­mäl­tään vä­ki­val­tai­nen.
  –   Vä­ki­val­taa ei saa­da pois­tet­tua vie­lä suu­rem­mal­la vä­ki­val­lal­la, kos­ka nuo suu­rem­man vä­ki­val­lan kan­nat­ta­jat it­se­kin ovat näi­tä erit­täin vä­ki­val­tai­sia ih­mi­siä.

  Val­ti­on ei pi­dä puut­tua ih­mi­sen vä­ki­val­tai­suu­teen,
  –   se teh­tä­vä kuu­luu yh­teis­kun­nal­le.
  –   On ym­mär­ret­tä­vä, et­tä ne po­lii­ti­kot, jot­ka kan­nat­ta­vat «vä­ki­val­lan nu­jer­ta­mis­ta», te­ke­vät sen vain pys­ty­äk­seen it­se käyt­tä­mään tuo­ta «vie­lä suu­rem­paa vä­ki­val­taa» toi­sia ih­mi­siä koh­taan.

  Kaik­ki so­dat ovat po­lii­tik­ko­jen ai­heut­ta­mia.
  –   Jos yh­teis­kun­ta, siis kan­sa, sai­si päät­tää, so­dat lop­pui­si­vat sii­hen
  –   vai oli­sit­ko it­se val­mis mak­sa­maan noin kym­me­nen vuo­den palk­kaa vas­taa­van sum­man so­dan aloit­ta­mi­sek­si ja si­ten pa­huu­den pois­ta­mi­sek­si maa­il­mas­ta. — Ja tie­ten­kin sum­ma mak­se­taan etu­kä­teen.

  Eri­tyi­ses­ti Uk­rai­naan ja sil­le alu­eel­le on ker­ty­nyt erit­täin vä­ki­val­tai­sen gee­ni­pe­ri­män omaa­va kan­sa.
  –   Se­hän nä­kyy jo nuk­kep­re­si­dent­ti Ze­lens­kin toi­mis­ta: jos ei ole re­surs­se­ja hyö­kä­tä ul­ko­mail­le, pom­mi­te­taan ja mur­ha­taan omaa kan­saa.
  –   Ne­ocons – Cli­ma­te Ze­alots – Uk­rai­ni­an Neo-Na­zis

 3. Kenen tahansa täystuhohallituksen ministerin kuva aiheuttaa ihmisille pahoinvointia. Ovat kuin pystyyn kuivunutta oksennusta.

 4. https://youtu.be/cja2CywHXX8

  Netti on täynnä kauniitakin, hyvin ylimielisiä ja hyvin vaativia naisia, jotka vaativat miehiltä tähtitieteellisiä ja mahdottomia asioita, jotka kyselevät videoillaan ”Mihin hyvät miehet katosivat? Missä hyvät miehet ovat? Miksi miehet eivät ole minusta kiinnostuneita? Miksi miehet eivät lähesty minua?”.

  Videolla on esimerkki siitä miten käy kun melko tavallisen näköinen mies lähestyy melko tavallisen näköistä naista. Nainen ei todellisuudessa ole edes mikään erityisen kaunis. Mies kertoo satojen ja satojen naisten välittömästi muistuttaneet miestä hänen paikastaan ja asemastaan.

  Naiset ovat kehittyneet jahtaamaan jollain lailla johtavia ja kyvykkäitä tai voimakkaita alfamiehiä, mutta samaan aikaan torjumaan hyvin voimakkaasti betamiesten lähestymiset, jolloin naiset ovat osoittaneet myös uskollisuuttaan alfamiehille, että hän ei lähde kenen tahansa miehen mukaan ja mies voi olla varma, että nainen synnyttää vain hänen lapsiaan.

  Miehet eivät usein ymmärrä ja tiedosta kuinka raakaa naisten betamiesten torjunta on, eivätkä ymmärrä naisten massiivisia kaksoisstandardeja. Tämä näkyy aivan samaan tapaan myös työpaikoilla. Ei ole olemassa mitään naisten ”ahdistelua”, vaan kyse on siitä kuka lähestyy naista! Jos joku Donald Trump puristelisi naisia perseistä, naiset vähät välittäisivät ja olisivat vain kiimassa kun johtava mies puristelee heitä ja osoittaa heille huomiota, mutta samaan aikaan naiset teurastavat samaa tekevät betamiehet. Useimmat miehet eivät kuitenkaan ymmärrä mikä meni vikaan ja miksi naiset vaikuttavat olevan niin mielipuolia.

 5. Suomalaiset naiset ovat lähes kaikki niin uskomattoman vastenmielisiä, kuvottavia, rumia ja uskottomia huoria, että kukaan kunnollinen mies ei halua koskeakkaan heihin. Ottavat käytännössä varman avioeron ja vievät puolet miehen omaisuudesta. Suurinta osaa heitä kiinnostaa vain ja ainoastaan raha, ei mikään muu. Ero muihin valkoisiin naisiin on aivan valtava ja kaikkialta muualta löytyy kaikin tavoin parempia valkoisia naisia.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*