19 thoughts on “Päivän poliisikuva: Tummatukkainen

  1. Suo­ma­lais­ten po­lii­tik­ko­jen pi­täi­si ym­mär­tää, et­tä Ve­nä­jä ei lii­tä Suo­mea it­seen­sä il­man kan­san tah­toa (sa­no­kaam­me si­tä nyt vaik­ka ää­nes­tyk­sek­si).
   –   Täs­tä seu­raa, et­tä po­li­tii­kan tar­koi­tuk­sek­si tu­lee vai­kut­ta­mi­nen kan­saan ja sen tah­toon. Ei kan­san ma­ni­pu­loin­ti.
   –   Pel­ko­re­ak­tio ei il­mai­se kan­san tah­to­ti­laa ei­kä pel­koon pe­rus­tu­via pää­tök­siä pi­täi­si teh­dä ke­nen­kään toi­sen puo­les­ta.

   Sit­ten on usein esil­lä sel­lai­nen kä­si­tys, et­tä Pu­tin va­leh­te­lee tai bluf­faa. Nyt le­vi­te­tään esi­mer­kik­si sel­lais­ta pro­pa­gan­daa, et­tä Pu­tin ei tu­le kos­kaan käyt­tä­mään ydi­na­set­ta.
   –   Po­lii­ti­kon kan­nal­ta kat­so­en po­lii­tik­ko va­leh­te­lee ai­na.
   –   Ei­hän «de­mok­raat­ti­sen pro­ses­sin» lä­pi ole edes mah­dol­lis­ta nous­ta po­liit­ti­seen kas­tiin, jos ei jat­ku­vas­ti pu­hu val­he huu­lil­la.

   Vain val­ti­omies voi ym­mär­tää Pu­ti­nin pu­het­ta, ei po­lii­tik­ko.
   –   An­ge­la Mer­kel, Hen­ry Kis­sin­ger, Paa­vo Väy­ry­nen, …

   Aseet on ke­hi­tet­ty si­tä var­ten, et­tä nii­tä myös käy­te­tään
   –   Tä­mä on «va­ki­nai­sen ar­mei­jan on­gel­ma»: kun hal­lit­si­ja ker­ran jat­ku­vas­ti mak­saa ar­mei­jan yl­lä­pi­dos­ta, on tuon ar­mei­jan myös tuo­tet­ta­va voit­toa hal­lit­si­jal­le. Ja mi­ten ar­mei­jal­la voi tie­na­ta muu­ten kuin ryös­tä­mäl­lä vie­rai­ta val­ti­oi­ta? Seu­rauk­se­na ovat jat­ku­vat so­dat hal­lit­si­joi­den kes­ken.
   –   Vä­ki­val­taan pe­rus­tu­vaa, siis val­ti­oi­den kes­ken so­vit­tua, rau­haa ei voi­da saa­vut­taa il­man hal­lus­sa ole­vien asei­den käyt­tä­mis­tä.
   –   Asei­den käyt­tä­mi­seen­hän pe­rus­tui Paxd Ame­ri­ca­na’n luo­mi­nen maa­il­man­jär­jes­tyk­sek­si: Dres­de­nin pom­mi­tus­ta tai Ja­pa­nin tois­ta ydin­pom­mi­tus­ta ei tar­vit­tu rau­han ai­kaan­saa­mi­sek­si
   –   vaan ky­sees­sä oli vah­va vies­ti liit­to­lai­sil­le ja maa­il­man kan­soil­le, sii­tä mi­tä seu­raa, jos …

   1. Sanoisinko, että aivopesemättömilläsuomalaisilla EI ole kovin suurtakaan aihetta pelkoon sen ”kauhean” Venäjän taholta. Nyt on vain niin, että Suomen globalistinen poliittinen ELIITTI VALTAmedian kanssa ovat paskat housuissa, koska HEILLE nykyisen EU, WEF, Bilderberg, YK, NWO, NATO, LGBTQ+, CRT, ”väärässä” sukupuolessa oleminen, ”ilmastohätätila”, kansanvaihto, ”vihreä vallakumous = The Great Reset, DEPOLULATION (Bill Gates), satanismi + okkultismi, avoin pedofilia, WHO … Ylivalta yksittäisten valtioiden perustuslaista piikittää rajattomasti IHMISILLÄ TESTATTAVIA ”rokotteita”, jotka murhaavat tai väh. sterilisoivat maailman ihmisiä. Korona = BIOLOGINENASE!
    Jokainen voi miettiä ”pienemmän pahemman” kaavan kautta haluaako elää ”sääntöpohjaisem maailmanjärjestyksen” Niinistön ja WEF:n Sanna Marinin + Annika Saarikon luomassa Suomessa koko luettelemani globalisti orjuutajien ikeessä sekä ISLAMILAISESSA KALIFAATISSA ja afrikkaiaisessa infsraktruktuurisessa rauniokasa viidakossa murhattavin, ryöstettävinä, raiskattavina, pahoinpideltävinä, kidutettavina, tönittävinä ainaisessa pelossa, turvattomana, nälässä, II-luokan kansalaisena OMASSA MAASSAAN. Jossa upporikasta GLOBALISTISTA ELIITTIÄ nöyränä palvelevat rasistista vihaa omaa kansaansa vastaan tuntevat mellakkapoliisit pamputtavat EU armeijan kanssa vain siksi, että kanta-asukas on uskaltanut puolustaa itseään uutta herrakansaa edustavia arabeja ja afrikkalaisia vastaan ollessaan rikoksen uhrina. Ja kun suomalainen on ”taputeltu.”. Kommunistinen CRT demla ”oikeus” langettaa uhrina olleelle valkoiuselle suomalaiselle tuomion , jossa hänen on maksettava korkeat vahongonkorvaukset ryöstäjille tai raiskaajille ”Rasistisesta viharikoksesta”, jossa kulminoitui suoraan Natsi Saksan aikuista ”valkoista ylivaltaa”, joka on vain ollut hiuksen varassa, ettei se olisi johtanut JULMAAN KANSANMURHAAN. Lisäksi suomalainen uhri tuomitaan 25-vuodeksi vankilaan, jonka kulut omalta osaltaan maksaa ITSE!!!

    1. Luin ensin että ”korona=bolognaise”… Asiaan: tämä ”ilmastohätätila” ja ”energiakriisi” on täysin keinotekoista. USA:n 70-luvun ”kriisi” johtui siitä että Nixonin ollessa sätkynukkepresidenttinä Iso-USrael (JerUSAlem) tuki, tietysti, täysillä pikku-Israelia. Tästä arabimaat eivät tykänneet ja polttoaineen hinta jenkeille nousi. Saudi-Arabian kanssa nyt toki jenkit ovat olleet hyvää pataa jo pitkään ja koko petrodollari nojaakin tähän kumppanuuteen. Sätkynukkepresidentti Bidenin kaudella bensan hinta ei noussut, vaan jopa laski karvan verran. Tämä tehtiin omilla reserveillä pelaamalla eli saatiin hallitus ja sen toimet näyttämään hienoilta kansalaisten silmissä! Mitä käy nyt, kun ilmeisesti USA:ssakin viherhulluuden alttarille on uhrattu oma öljyntuotanto, ja Saudi-Arabia & Venäjä leikkaavat tuotantoaan OPEC:in lobbauksen takia – onko seuraava luotu kriisi tulossa?

     Viherutopia ei ole mitään muuta kuin öljyteollisuuden sivutuote: kaivostoiminta pyörii öljyllä, logistiikka pyörii öljyllä ja miljoonat kehitysmaalaiset paiskovat hommia muonan varassa, jonka heidän eteensä toi – arvasit oikein! – öljy.

     Kiina käyttää ydinvoimaa. Kiina käyttää hiiltä. Kiina ei juuri tällä hetkellä välttämättä mieti öjyputken vetämistä mihinkään, vaikka toki pari miljardia kerkeävää kättä sellaisen hutkisi kasaan alta aikayksikön. Kiinalaiset eivät ole seonneet vielä ilmastoalttarilla toisin kuin EU ja USA. Ja toisin kuin EU:n tai USA:n arvoyhteisöissä, Kiinassa nämä vänisijät viedään gulagille – jossa pääsevät kaivamaan sitä hiiltä maan uumenista.

     1. Uraani kaivetaan ja jalostetaan öljyllä. Vai luuliko joku että ydinvoima on puhdasta?

 1. Lisäksi ” nuori”.

  ”Nuoriso” oireilee. 1. Mikä on kahdeksan miljardin ihmisen elämän tarkoitus? 2. Miksi tiedeyhteisö on antanut ydinaseet apinoiden haltuun?

 2. Näyttää siltä, että ”roadmanin” kunniaa loukattiin ja hän joutui turvautumaan hätävarjeluun!

  Hei suomalaiset, jättäkää matut rauhaan!

  1. Tuo on totta. Matut pitää jättää rauhaan. Jos matu tuijottaa sinua, ei saa tuijottaa takaisin. Matun pitää saada rauhassa tuijottaa ja kaivaa se paskainen puukko esille ilman häiriötä.

 3. Ongelma ei ole siinä että tämä neekeri tekee rikoksia vaan siinä että tämä tyyppi on Suomessa. Ratkaisuna EI VOI OLLA mikään muu kuin ongelman poistaminen joka tarkoittaa KAIKKIEN ********** poistamista maastamme.

  Kaikki muu on turhaa pipertelyä millä ei ole mitään vaikutusta mihinkään.

  1. Vielä suurempi ongelma on se porukka, joka tekee bisnestä ja politiikkaa matuaallolla.

   Riittää kun pääsee EU:n ulkorajoilta sisälle, niin on vapaa pääsy Suomeen. Ainoastaan Venäjä voisi estää Suomen matuttamisen.

   Tänäänkin tuli saksalaisen bisnesluokan bussilla siistiä varakkaan näköisiä arabeja perheineen kalliine matkalaukkuineen erään keskikokoisen maalaiskaupungin keskustaan torin kulmalle. Näitä tulee useita lasteja joka viikko.

   Maalaiskaupungissa päivisin näkee enemmän matuja kuin kantasuomalaisia. Ja puolet alle nelikymppisistä kantiksista ovat huumepöllyissä ja silmät seisoo päässä.

  2. Ja iltaisin matut ajelevat kalliilla autoilla ravintoloiden ympärillä. Ruokakuskit voisivatkin jakaa kätevästi muutakin kuin ruokaa.

   Arvatkaa onko matuilla vai kantiksilla hienommat autot, korut ja asunnot?

 4. Väärin pelastettu:
  Biden kiitti Floridalaista pelastusuimaria työstään hurrikaanin aikana ja saman tien erotti hänet virasta.
  –   US President Congratulates Coast Guard Hero Before Firing Him

  … kyseinen uimari EI ollut rokotuksen vaikutuksen alaisena suorittaessaan pelastustehtävää.
  –   Sitä jokainen haluaa muuttaa maailmaa sellaiseksi kuin millaisena sen haluaa nähdä omassa jälkikasvussaan, Hunterissa.
  –   Floridalaiset eivät muutenkaan kiinnosta Bideniä, koska he äänestävät väärin.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*