15 thoughts on “Päivän kuva: Sivilisaatio

 1. Onko pan­kit mo­bi­li­soi­tu maa­il­man­so­taan?

  Tuos­sa jut­te­lin ka­ve­rin kans­sa, jo­ka oli ha­ke­nut lai­naa pan­kis­ta. Sii­nä sit­ten oli kes­kus­tel­tu nii­tä ja näi­tä. Hän­tä vaan ih­me­tyt­ti, mik­si pan­kin joh­ta­ja oli ko­vin kiin­nos­tu­nut hä­nen kan­nas­taan me­neil­lään ole­vaan so­taan. Ikään kuin: mil­lä puo­lel­la sei­sot?

  On­ko ky­sees­sä kan­sa­lais­ten mie­li­pi­tei­den re­kis­te­röin­ti, jo­ta tul­laan sit­ten käyt­tä­mään omai­suu­den so­si­ali­soin­ti­vai­hees­sa hei­tä it­se­ään vas­taan. «Et omis­ta mi­tään» -agen­dan käy­tän­nön to­teut­ta­mi­ses­sa pan­kit ovat ai­van etu­rin­ta­mas­sa ja suu­rim­pia hyö­ty­jiä.

  1. Voit olla varma, että pankki pistää siinä vaiheessa ruksin rekistereihinsä tai ilmoittavat eteenpäin kun menet kertomaan millä puolella olet, mikä sinun poliittinen suuntautumisesi on jne. Poliisit ja muut viranomaiset pitävät yllä salaista rekisteriä keskenään, johon merkitään mm. ”huolta aiheuttavat henkilöt”. Sossumafian jälkeen poliittinen poliisikin otti ”huolikriteerin” käyttöön. Heillä on vain huoli kansalaisesta… poliisi haluaa vain auttaa… kerrohan kaikki poliisisedälle ja tädille. Poliisi haluaa vain pitää sinut turvassa.

   1. Aikoinaan ei paljoa naisten juttuja kuunneltu ja naiset tajusivat olla hiljaa. Nykyisin luulevat, että heillä on jotain järkevää sanottavaa.

   2. Niin, huoli-ilmoituksen voi tehdä nimettömästi viranomaiselle kenestä tahansa aikuisesta. Lastensuojeluilmoitus tehdään alle 18-vuotiaasta. Erittäin kätevää häiritä toisinajattelijoita ja ihmisiä, joista ei pidä ja eliminoida poliittiset vastustajat. Demariyhteiskunta käy taisteluun yksilöitä vastaan.

    Eihän Suomi ole mikään vertaiskyttäysyhteiskunta ( sarkasmia)

  2. Ei saa kysyä, ei pidä vastata. Tuossa tilanteessa lammastelu on viisautta.

   Nyt udellaan mitä mieltä olet Ukrainan sodasta, ennen oli mitä mieltä olet koronapassista. Antaa kyselijöiden kysellä. Yksityiset asiat pidettävä omana tietona.

   On se outoa suomalaisten pakonomainen ja typerä rehellisyys. Ihanko oikeasti luulette, että maailmassa on yhtään rehellistä ihmistä Se joka valehtelee taitavimmin aina voittaa, mutta selvistä valheista ei pidä jäädä kiinni.

  3. Jos nostat tililtäsi käteistä vaikka 2000€:n edestä niin pitäähän siitäkin jo kirjoittaa selityspaperi jossa kysytään mitä meinaat nostamillasi rahoillasi tehdä. Mitä helvettiä se pankkivirkailijoille kuuluu mitä sinä meinaat omilla rahoillasi tehdä? Pelkäästään tuommoinen kyseleminen on jo kyseenalaista mutta tuo että näitä ihmisten mielipiteitä ruvetaan keräämään asioista joihin tavallisella kansalaisella ei edes ole mitään vaikutusmahdollisuutta varsinkaan kun elämme pohjoiskorean tyylisessä maassa jossa kansalta ei koskaan kysytä mitään eikä mistään isommista asioista (EU:n tukipaketit, NATO-jäsenyys, jne) nykyään pääse enää edes äänestämään ruvetaan kyselemään on vain selvä vahvistus sille että kansalaisten sosiaalinenpisteytys järjestelmä on jo rakenteilla ja yllättäen erään pohjolan hölmölän lammaskansa on sille koekenttänä. Niin ja ei unohdeta sitäkään tosiasiaa että varsinkin amerikkalaiset pankkiirithan ovat yksi läntistä arvoyhteisöä johtavista tahoista ja kyllähän heidän puolestaan pitää olla aina valmis sotimaan ja tarvittaessa kuolemaankin varsinkin sen jälkeen kun suomikin on saatu NATOn jäseneksi.

   1. > mi­tä si­nä mei­naat omil­la ra­hoil­la­si teh­dä

    Eu­rot ei­vät ole kan­sa­lais­ten­sa omai­suut­ta,
    –   ne omis­taa kes­kus­pank­ki.

    MYös­kään pank­kiin tal­le­te­tut ra­hat ei­vät ole ti­li­no­mis­ta­jan va­ral­li­suut­ta vaan pan­kin.
    –   Se on sel­väs­ti sa­not­tu di­rek­tii­vis­sä, jo­ka mää­rit­te­lee, mis­sä jär­jes­tyk­ses­sä pan­kin va­rat ja­etaa kon­kurs­si­ti­lan­tees­sa.
    –   Tal­le­tuk­se ovat siel­lä ai­van hän­tä­pääs­sä.
    –   Ti­li­ote on vain pan­kin an­ta­ma vel­ka­kir­ja sen saa­mis­ta eu­rois­ta ja tal­let­ta­ja rin­nas­te­taan ke­hen ta­han­sa pan­kin vel­ko­jaan.

   2. Nimenomaan. Tämä on täysin tarpeetonta poliisivaltion vakoilua ja seurantaa, joka alkoi vasta Yhdysvaltojen, Iso-Britannian ja Israelin tiedustelupalvelujen räjäytettyä WTC-tornit. Mossad tietysti räjäytti ne, jolloin amerikkalaiset vihollisemme pystyivät kiistämään kaiken, kun eivät mukamas tienneet mitään.

  4. lä­hän on jo vuo­si­kau­sia ol­lut voi­mas­sa «alis­tu­mis-va­kuu­tus». Pank­ki­ti­lin omis­ta­ja si­tou­tuu kir­jal­li­ses­ti nou­dat­ta­maan USA:n pank­kien an­ta­mia mää­räyk­siä.
   –   Esi­mer­kik­si pan­kin asi­ak­kaal­la ei saa ol­la yh­teyk­siä ter­ro­ris­miin: ku­ka mää­rit­te­lee mi­kä mil­loin­kin on ter­ro­ris­mia?
   –   On­ko ter­ro­ris­mia myön­tei­nen suh­tau­tu­mi­nen «vi­hol­lis­val­ti­oon»?
   –   Voi­daan­ko pank­ki­ti­li sul­kea, jos asi­ak­kaal­la on «tiet­ty­jä aja­tuk­sia»?

   Näis­sä «alis­tu­mis-va­kuu­tuk­sis­sa»
   –   asi­akas si­tou­te­taan sel­lai­siin toi­min­ta­ta­poi­hin, joi­den mää­ri­tel­mät muut­tu­vat «ti­lan­teen mu­kaan».

   Olem­me as­tu­neet maa­il­maan, jos­sa sään­nöt muut­tu­vat sen mu­kaan ku­ka on tuo­mi­ol­la.
   –   Jos hen­ki­lö on kiu­sal­li­nen val­ta-elii­til­le, la­kien ja si­tou­mus­ten mää­ri­tel­mää muu­te­taan niin, et­tä hä­net voi­daan lä­het­tää pro­xy-hal­lin­non tuo­mit­ta­vak­si.
   –   Täl­lä ta­voin ul­ko­mai­sen hal­lit­si­jan ei tar­vit­se li­ata kä­si­ään epä­miel­lyt­tä­vil­lä hen­ki­löil­lä
   –   ja pro­xy tie­ten­kin kan­taa vas­tuun ta­pah­tu­nees­ta.

   Ky­sees­sä on uu­den kan­sain­vä­li­sen jär­jes­tyk­sen: pro­xy-hal­li­tus­ten saa­ris­ton hal­lin­nol­li­nen jär­jes­tel­mä.

 2. Paskaa ne siellä jauhoi ja imi samalla sikaria niin, että keuhkot vinkui. Viskiä meni myös litra tolkulla kunnes maksa sanoi sopimuksen irti.

  1. Hajuaisti enää toimii. Tuota höppänää ei uskalla laittaa samaan huoneeseen kahdestaan naisen kanssa.

 3. SYYTTÄJÄ vaatii 22-vuotiaalle suomalaismiehelle ehdotonta vankeusrangaistusta Turussa heinäkuussa tapahtuneesta rasismipuukotuksesta.

  Uhri, 46-vuotias irakilaismies selvisi hengissä nopean leikkaushoidon ansiosta. Miehen munuaisista ja maksasta vuoti runsaasti verta.

  TEKO tapahtui Turun keskustassa 8. heinäkuuta. Syytetty lähti seuraamaan ulkomaalaistaustaista miestä Teatterisillan kohdalla.

  Aurakadun ylityksen jälkeen miehet tulivat jokirantaan, jossa syytetty löi puhelimeen puhunutta uhria yllättäen takaapäin puukolla. Syytetty poistui paikalta, uhri kaatui maahan.

  MIEHET eivät tunteneet toisiaan entuudestaan. Oikeudessa kuultajien todistajien mukaan mies koki vihaa ulkomaalaisia kohtaan.

  Syyttäjän mukaan mies puukotti uhria tämän rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen takia. Syyttäjän mukaan rasistinen motiivi on huomioitava rangaistuksen mittaamisessa koventavana seikkana.

  Syytetty myöntää puukotuksen, mutta kiistää tappoyrityksen. Puolustuksen mukaan miehen tarkoitus oli ainoastaan huitaista uhria veitsellä pakaran alueelle. Mies kiistää myös rasismimotiivin.

  SYYTTÄJÄN mukaan syytetty uhkasi myös tappaa tai pahoinpidellä toisen miehen, jos tämä olisi kertonut puukotuksesta poliisille. Syytetty kiistää tämän.

  Tapon yritystä ja laitonta uhkausta koskevia syytteitä käsitellään Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. Oikeus antaa tuomion myöhemmin. Onko tämä oikein?

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*