Marco de Wit 14 lokakuun, 2022

 

Vielä viime vuonna länsimaat valittivat toistuvasti kuinka ukrainalaiset natsit ja fasistit dehumanisoivat venäläisiä pitäen heitä ali-ihmisinä, joita voi ja pitääkin tappaa.

 

Nyt venäläisten siviilien tappaminen on kuitenkin läntisen valtamediankin mukaan ihan juhlan aihe.

 

On yksi asia tuhota sodan aikana vihollisen infraa. On toinen asia juhlia silloin, kun infraa tuhotessa siviilejä kuolee.

 

15 thoughts on “Päivän kuva: Terroristit

 1. Kuvassa näkyy kaksi räjähdystä. Olen kuullut vain yhdestä.
  –   Epäonnistuiko toinen?
  –   Oliko räjähderekkoja kaksi, joiden oli tarkoitus räjähtää kaaren molemmissa päissä ja pudottaa koko siltakaari mereen?

 2. En voi kuvitella enää HOMO-lajille muuta kuin pikaista loppua. Sen pitääkin tapahtua ennen kuin tämä tuholajike pääsee paskomaan lähiavaruutta.

  1. Ukrainan natsit tappoivat yli 14 000 siviiliä itä-Ukrainassa 2014-23.2.2022. Onko se sinun mielestä sitä parempaa tappamista?

  2. Venäjä on viimeiseen saakka yrittänyt välttää siviilien kuolemia. Tämä siitä syystä että he pitävät ukrainalaisia veljinään ja sisarinaan. Ukrainan jutkuhallinto taas on dehumanisoinut venäjänkielisiä 8 vuoden ajan ja aivopessyt kansaa vihaamaan kaikkea venäläistä. Tosin tulokset vaihtelevat, tuossakin kuvassa on luultavasti maksettuja näyttelijöitä. Kun Venäjä ampui muutama päivä sitten sata ohjusta Ukrainaan, kuoli vain 19 ihmistä. Määrä on häkellyttävän pieni. Venäjä onkin iskenyt vain sotilaallisiin kohteisiin ja nyt infraan. Mihinkään siviilikohteisiin ei ole tarkoituksella isketty.

 3. Eivät nuo ole terroristeja. Siinä kuittaillaan onnistuneesta iskusta.
  .
  Venäjä iskenyt Ukrainaan yli 3000 ohjuksella. Paljon tuhoa ja kärsimystä.

  Laiton Lehti olisi suljettu Venäjällä ja toimittajat vankilassa.

  Itävaltalaisen koulukunnan edustajat eivät tuo pelastusta talouskurimukseen.

  https://archive.org/details/dr_rebecca_carley_and_j_b_campbell_2012_07_01

  Kun tällaisia sotureita olisi vähän enemmän, suurin osa ongelmista ratkeaisi melkein itsestään.

 4. https://www.is.fi/urheilu/art-2000009134058.html

  Jenkkisuvakit raivostuivat, kun kaksi punaniskajunttia huijasi kalastuskisassa. Kaksikkoa syytetään ” laittomien teräaseiden hallussapidosta”.

  Mikäs natsivaltio USA: sta on jo tullut, kun pitää olla kalanfileerausveitsellekin lupa? Milloin suvakit laitatte veitset, sakset, ompeluneulat ym. Suomessakin luvanvaraisiksi aseiksi?

 5. JP-Morgan: sananvapauden syyttäjä ja tuomari.
  –   Kanye West – Can the Banks Cancel Someone?
  –   https://archive.is/pKla3

  Miksi sormi osoittaa pankkia mutta ei niitä, jotka tekevät sen suojissa päätöksiä?
  –   Isoista firmoista on tullut vain proxyja joiden kätköissä tehdään poliittisia siirtoja.
  –   Demokratia on lakannut olemasta.
  –   Uusi Maailmanjärjestys ottaa käyttöön sosiaalisen luottokelpoisuuden: maailmanhallituskin on vain proxy, jonka taakse valtaa käyttävät henkilöt kätkeytyvät.

  JP-Morgan
  –   Epstein sai pitää varoja JPMorgan Chasessa
  –   Bernie Madoff myös
  –   Pankki auttoi natseja toisessa maailmansodassa
  –   Chase bank antoi rückwanderer-merkkejä, joilla sai ostaa alennuksella saksan markkoja, jotka oli arastettu juutalaisilta.
  –   Chase teki pimeitä natsi-rahan siirtoja Etelä-Amerikan kautta
  –   …

  Pankeilla
    –   –   – on oikeuksia, joita ei kansalaisilla ole.
  Kansanedustajilla ja poliitikoilla on oikeuksia,
    –   –   – joita ei kansalaisilla ole.
  Puoluekaaderi
    –   –   – on syytteistä vapaa.
  Demokratia
    –   –   – on lakannut olemasta.

  Uusi demokratia
  –   on symmetrinen: siinä kansalainen voi haastaa poliitikon ja virkamiehen tekoon, jota hän vaatii kansalaiselta.
  –   Jos poliitikko ehdottaa lakia, että yksityisyys riistetään kansalaiselta, kansalainen voi vaatia poliitikkoa paljastamaan oman yksityisyytensä tai hänen puheensa on mitätön.
  –   Jos virkamies vaatii lakia sovellettavaksi kansalaiseen, voi kansalainen vaatia samaa lainkohtaa sovellettavaksi virkamieheen ja tutkinta on suoritettava.
  –   Uusi demokratia ajaa hallintomallia, jossa valtio ei ole kansalaisen yläpuolella.

  1. New World Order!!! Sitä se on! Australiassa innokkain osavaltion pääministeri julisti kyseisen ”laintaulun” jo puoli vuotta sitten. Listasi kertoo, mitä se henkiin jätetyille taviksille merkitsee. Pelkkää orjuutta kuin kalweerisoutajalle, joka kahlehdittiin paikalle lopuksi lyhyeksi jäänreeksi elämäkseen.

 6. Ukronatsit ehtivät murhata 14000 siviiliä vuoden 2014 vallankaappauksen jälkeen ja jatkavat edelleen. Sotarikollinen Zelensky ei tee mitään pysäyttääkseen aseistettuja natsiryhmittymiä(Azov, C14, Oikea sektori, Aidar, jne). Azovin rekmentti(ent.Azovin pataljoona)on jopa hyväksytty viralliseksi joukko-osastoksi Ukrainan armeijassa. Pesunkestävä natsi Stephan Bandera on Ukrainan valtion perustaja(1941)ja ko. aatteesta ei Euroopan mätäpesäke Ukraina ole luopunut. Diktaattori Zelenski on vain todennut, että No, natsit ovat natseja….. Tällaiselle roistovaltiolle syydetään rahaa ja aseita. Ne rahat menevät pääosin pääoligarkin ja apureidensa taskuihin ja aseet suuressa määrin pimeille markkinoille.

 7. BEL­TA

  Itä­val­ta
        – ei enää ota vas­taan ih­mi­siä Uk­rai­nas­ta
    –   –   – 2022-10-xx 19:15

  Bos­po­rin­sal­mi
        – sul­je­taan lai­va­lii­ken­teel­tä rah­ti­alu­son­net­to­muu­den vuok­si
    –   –   – 2022-10-xx 19:30

  Bos­po­rin­sal­men
        – alus­lii­ken­ne on saa­tu pa­lau­tet­tua
    –   –   – 2022-10-14 04:35

  Uk­rai­nan
        – tie­dus­te­lu­pal­ve­lu vär­vää uu­sia sa­bo­töö­re­jä ki­ris­tyk­sen avul­la
        – pi­dä­te­tyt uk­rai­na­lai­set agen­tit ker­toi­vat
    –   –   – 2022-10-14 04:39

  Spa­ceX
        – on il­moit­ta­nut Yh­dys­val­tain puo­lus­tus­mi­nis­te­ri­öl­le, et­tei se pys­ty enää mak­sa­maan Star­link-sa­tel­liit­ti­vies­tin­tä­jär­jes­tel­män toi­min­taa Uk­rai­nas­sa
    –   –   – 2022-10-14 04:43

  Elon Musk
        – Jou­tui tut­kin­nan koh­teek­si «Twit­ter-so­pi­muk­sen» vuok­si.
    –   –   – 2022-10-14 06:19
        – Tä­mä on nor­maa­li käy­tän­tö. Musk van­gi­taan Twit­ter-kaup­po­jen vuok­si ja hä­nel­le tar­jo­taan va­paut­ta, jos al­le­kir­joit­taa Spa­ceX-«so­pi­muk­sen». Vaih­to­eh­to­na on vä­hin­tään kah­den vuo­den tut­kin­to­van­keus il­man oi­keu­den pää­tös­tä.

  Spa­ceX:
        – Uk­rai­nan liit­ty­mät käyt­tä­vät 100 ker­taa enem­män da­taa kuin ta­val­li­set ko­ti­ta­lou­det
    –   –   – 2022-10-14 06:48

  Spa­ceX
        – Il­man Star­lin­kia Uk­rai­nan ar­mei­ja ei pys­ty oh­jaa­maan asei­ta sa­tel­lii­teis­ta an­net­tui­hin koor­di­naat­tei­hin
    –   –   – 2022-10-14 09:18

  Sri Lan­kan
        – kes­kus­pank­ki es­tää ve­nä­läis­ten Mir-kort­tien käy­tön Yh­dys­val­tain pa­kot­tei­den vuok­si
    –   –   – 2022-10-14 05:43

  Bri­tan­ni­an
        – puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Ben Wal­la­ce Ar­vos­te­li Mac­ro­nia, kun hän ei toi­mi­nut Bri­tan­ni­an tah­don mu­kaan
        – Rans­kan so­ti­las­dokt­rii­nin mu­kaan ydi­na­se Uk­rai­nas­sa ei ai­heu­ta uh­kaa Rans­kaa vas­taan.
    –   –   – 2022-10-14 06:24

  Lu­kas­hen­ka
        – län­si­mais­ten St­ra­te­gien ta­voit­teet
        – ja­kaa Eu­raa­si­an alue pie­niin val­ti­oi­hin ja käyt­tää si­tä raa­ka-ai­nei­den tuot­ta­ja­na ja te­ol­li­suu­den li­säk­kei­nä
    –   –   – 2022-10-14 06:52

  Yh­dys­val­tain
        – suur­lä­he­tys­tön kol­mas sih­tee­ri kir­joit­taa meil­le kir­jal­li­sia oh­jei­ta, jot­ka vaa­ti­vat mei­dät liit­ty­mään tiet­tyi­hin pa­kot­tei­siin ja pa­kot­ta­vat mei­dät ryh­ty­mään konk­reet­ti­siin toi­miin Val­ko-Ve­nä­jää, Ve­nä­jää vas­taan ja mui­ta nii­tä tu­ke­via mai­ta vas­taan.
        – jos et tee tä­tä, pank­ki­ti­li­si Yh­dys­val­lois­sa jää­dy­te­tään, su­ku­lai­se­si ja lap­se­si ei­vät voi opis­kel­la Yh­dys­val­lois­sa
        – ym
    –   –   – 2022-10-14 06:57

  Bel­gia
        – pi­dät­täy­tyi ää­nes­tä­mäs­tä Ve­nä­jän vas­tai­sis­ta pa­kot­teis­ta
    –   –   – 2022-10-14 07:25

  Kher­so­nin
        – vi­ra­no­mai­set suo­sit­te­le­vat asuk­kai­ta mat­kus­ta­maan muil­le Ve­nä­jän fe­de­raa­ti­on alu­eil­le ar­mei­jan toi­min­nan var­mis­ta­mi­sek­si
    –   –   – 2022-10-14 07:44

  Uk­rai­nan
        – ase­voi­mien tak­ti­nen ryh­mä Ar­te­movs­kin alu­eel­la,
        – noin 200 ih­mis­tä
        – Ryh­män pää­teh­tä­vä­nä on es­tää mui­den yk­si­köi­den luo­pu­mi­nen ase­mis­ta, pe­lot­te­lu ja ve­nä­läis­mie­lis­ten nä­ke­mys­ten tun­nis­ta­mi­nen pai­kal­lis­vä­es­tön kes­kuu­des­sa.
    –   –   – 2022-10-14 08:08

  Er­do­gan:
        – Turk­kiin luo­daan kan­sain­vä­li­nen Kaa­su­kes­kus
        – Traa­ki­an alu­eel­le Tur­kin Eu­roo­pan puo­lei­ses­sa osas­sa.
    –   –   – 2022-10-14 09:21

  Ve­nä­jä
        – voi vie­dä 63 mil­jar­dia kuu­ti­omet­riä kaa­sua vuo­des­sa Eu­roop­paan Tur­kin ja Mus­tan­me­ren kaut­ta,
        – Ve­nä­jän ei ole kiin­nos­tu­nut kor­keis­ta kaa­sun hin­nois­ta, kos­ka se joh­taa uu­siu­tu­vien ener­gi­aläh­tei­den ke­hi­tyk­sen kas­vuun.
    –   –   – 2022-10-14 11:15

  Ve­nä­jän puo­lus­tus­mi­nis­te­riö:
        – va­ras­toon, jos­sa oli mer­kit­tä­viä län­si­mail­ta saa­tu­ja ase-, so­ta­tar­vi­ke- ja am­mus­va­ras­to­ja, tu­hot­tiin
        – Lvi­vin alu­een Bro­dys­sa
    –   –   – 2022-10-14 11:16

  Eko­ak­ti­vis­tit
        – kaa­toi­vat to­maat­ti­keit­toa Van Gog­hin «au­rin­gon­ku­kat» -maa­lauk­sen pääl­le
    –   –   – 2022-10-14 11:37

  Sak­san
        – ho­tel­lit: li­sä­mak­sus­ta säh­kö ja läm­mi­tys
    –   –   – 2022-10-14 12:04

  Eu­roo­pan uni­oni
        – ei pys­ty kat­ta­maan kaik­kia kus­tan­nuk­sia, jot­ka ai­heu­tu­vat sii­tä, et­tä jä­sen­maat an­ta­vat so­ti­laal­lis­ta apua Ki­ovan hal­lin­nol­le
        – Var­so­va jar­rut­ti pää­tös­tä mut­ta suos­tui lo­pul­ta 46 pro­sent­tiin.
    –   –   – 2022-10-14 13:37
        – Eu­roo­pan uni­onin aseel­li­nen toi­min­ta­sek­to­ri

  Vi­ron
        – lä­he­tys­tö Val­ko-Ve­nä­jäl­lä yl­lyt­tää «de­mok­raat­te­ja» lait­to­miin toi­miin vi­ra­no­mai­sia vas­taan
        – suu­rin osa «de­mok­raa­teis­ta» on Vil­nas­sa.
    –   –   – 2022-10-14 14:23

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*