16 thoughts on “Päivän kuva

 1. EU:n syyt­tä­jä­vi­ras­to avaa muo­dol­li­sen tut­ki­muk­sen ko­ro­na-han­kin­nois­ta.
  –   EU Pro­se­cu­tor Opens Pro­be In­to Cor­rupt Purc­ha­ses of Dan­ge­rous and Use­less Co­ro­na­vi­rus Vax
  –   https://archive.is/un9JF
  –   RT-Linkki

  EU:n LaG­ran­de, nai­mi­sis­sa ko­ro­na-teh­tai­li­jan kans­sa, ti­la­si mil­jar­de­ja an­nok­sia ko­ro­na-ro­ko­tet­ta, mak­su kä­tei­sel­lä ja etu­kä­teen.
  –   Nyt hä­nen mää­räyk­sel­lä täs­tä kor­rup­ti­os­ta syy­te­tään par­la­men­tin jä­se­niä.
  –   EU:n hal­lin­nos­sa ei ke­tään syy­te­tä il­man ko­mis­si­on lu­paa.

  Oli­vat­ko tut­kin­nan al­la ole­vat par­la­men­tin jä­se­net ai­keis­sa ker­toa kor­rup­ti­os­ta jul­ki­suu­teen?
  –   vai on­ko ky­sees­sä ta­va­no­mai­nen val­ta­hie­rar­ki­an si­säi­nen kuk­ko­tap­pe­lu,
  –   jos­sa La­Ca­ra­ge vaa­tii ra­haa par­la­men­tin jä­se­nil­tä, jot­ta tut­kin­nat voi­tai­siin lo­pet­taa tu­lok­set­to­mi­na.
  –   Oli­vat­ko tut­kit­ta­vi­na ole­vat hen­ki­löt ai­keis­sa jul­kis­taa jo­tain «vää­rää tie­toa»?
  –   Tu­li­ko tut­kin­ta­mää­räys ul­ko­mail­ta, im­pe­riu­min hal­lin­nol­ta?

  1. Kun kohdassa ”Pankki pettää aina” sanotaan ”SEC syyt­ti Gold­man Sach­sia pe­tok­ses­ta vuon­na 2010.

   …niin oikeasti SEC oli syyllinen moneen pahaan, koska se esti sääntelyllään vapaan kilpailun…

   ”USA:n viranomainen SEC on sääntelyllään tukahduttanut kilpailun luottoluokitusmarkkinoilta. SEC:n komissaari Kathleen Caseyn mukaan nämä luottoluokittajat toimivat pitkälti kuten Fannie Mae, Freddie Mac ja muutkin yritykset, jotka hallitsevat markkinoita siksi, että valtio suosii niitä muihin yrityksiin nähden. Suuret luottoluokittajat toimivat täysin rationaalisesti niinä 2000-luvun alun vuosina, joina ne antoivat tuhoisan harhaanjohtavia luokituksia ja tekivät historiallisen suuret voitot. Vuonna 2008 Casey esitti turhaan kansallisesti tunnustettujen luottoluokittajien (NRSRO) aseman poistamista SEC:n säännöistä. Myös professori Frank Partnoyn mukaan USA:n arvopaperivalvojaviranomainen SEC on vuodesta 1975 estänyt luottoluokittajien vapaan kilpailun…”

   https://liberalismi.net/wiki/2008_pankkikriisi

 2. Ha­ka­ris­ti­li­put Nos­tet­tiin sal­koi­hin Var­so­vas­sa.

  Vii­kon­vaih­tees­sa Var­so­van asuk­kaat he­rä­si­vät sii­hen, et­tä kol­man­nen val­ta­kun­nan tan­kit jy­ris­ti­vät ka­duil­la. Ha­ka­ris­ti­li­put, fa­sis­ti­set is­ku­lau­seet ja ban­de­rol­lit, jois­sa oli fa­sis­ti­sia is­ku­lau­sei­ta, lie­hui­vat ylt’ym­pä­riin­sä.

  Ky­sees­sä oli elo­ku­van ku­vaa­mi­nen ja ym­pä­ris­tö­nä oli to­del­lis­ten ta­pah­tu­mien pai­kat.

  Häm­mäs­tyt­tä­vän «yh­teen­sat­tu­man» seu­rauk­se­na

  sa­ma­na päi­vä­nä Puo­lan KOR­WIN? puo­lue jär­jes­ti puo­lu­eko­kouk­sen. Puo­lue tun­ne­taan is­ku­lau­sees­ta
  –   «em­me ha­lua juu­ta­lai­sia, ho­mo­sek­su­aa­le­ja, abort­te­ja, ve­ro­ja em­me­kä Eu­roo­pan uni­onia.»

  Puo­lu­ejoh­ta­jan tul­tua va­li­tuk­si, hän pi­ti pu­heen puo­lu­evä­el­le
  –   Kei­sa­ril­li­sen mars­sin sä­es­tä­es­sä saa­pu­mis­ta.

  1. Vallankaappauksen voisikin tehdä elokuva filmaamisen ohessa. Onnistuisiko Suomessa? Panssarivaunut eduskuntatalon ympärille ja kamera käy?

  1. Ei kun tulevaisuutta. Haluan neekeristytön pojan elimillä!
   Odota hetki, syötän tiedot koneelle. Menkää synnytyshuoneeseen.

   synnytyshuoneessa rähisten 9 minuutin odotusaikaa kun kiire feministien puoluekokoukseen joka johtaa ylivoimaisesti ja presidenttinä on Haavisto varalla toyboy lasten parturi, erikoistunut poikien hiuksiin.

 3. Venäjä
        – on löytänyt «avaimen» Ukrainan ilmapuolustukseen
  –   –   –   – 2022-10-18 05:22
        – Onko se vain ukrainalaisten oma väite saadakseen lisää rahaa.
        – Itse epäilen, että Venäjä pystyy avaamaan StarLink-viestejä.

  Ukrainan
        – liikekannallepanossa kuka tahansa kelpaa aseväkeen ihmiskilveksi
  –   –   –   – 2022-10-18 05:47

  Kahdessa päivässä
        – yli kymmenen Ukrainan asevoimien kumouksellista ryhmää tunnistettiin Zaporozhyessä
  –   –   –   – 2022-10-18 06:00

  Wall Street Journal
        – Saksalaistutkijat eivät pystyneet tunnistamaan Nord Streamsin räjähdyksiin osallistuneita
        – räjähdykset SAATTOIVAT JOHTUA sabotaasista
  –   –   –   – 2022-10-18 06:43

  Nord Streams
        – kuvia julkaistiin ruotsalaislehti Expressenissä
  –   –   –   – 2022-10-18 07:05

  Venäjän federaation
        – liittokokouksen liittoneuvoston toiminta on riippuvainen Googlen palveluista.
  –   –   –   – 2022-10-18 08:42

  Zelensky:
        – 30 prosenttia Ukrainan voimalaitoksista on tuhoutunut lokakuun 10. päivän jälkeen
  –   –   –   – 2022-10-18 08:47
        – Siis yhdessä viikossa!
        – Ukraina on energiansäästön esikuva muille maille.

  Vovan ja Lexus
        – pilasoittajat narrasivat Ukrainan kansanedustajan sanomaan puhelimessa,
        – että Ukrainan joukkojen käyttämät turkkilaiset Bayraktar-lennokit ovat «PR-projekti» ja ne toimivat vain yhdessä muiden aseiden kanssa
  –   –   –   – 2022-10-18 09:11

  Bostonin yliopiston
        – (Massachusetts, USA) asiantuntijat ovat luoneet COVID-19:n hybridivariantin, joka yhdistää omikronin ja alkuperäisen kannan
        – Uuden viruksen kuolleisuus on 80%.
        – Daily Mail
  –   –   –   – 2022-10-18 10:08

  Yhdysvaltain
        – kouluttama afrikkalainen armeija on järjestänyt viisi vallankaappausta Afrikassa vuodesta 2015
  –   –   –   – 2022-10-18 11:38

  Ukrainalaissotilaat
        – syyllistyivät kahteen sotarikokseen (!)
        – selviää YK:n ihmisoikeusneuvoston komission selvityksestä
  –   –   –   – 2022-10-18 12:02

  Israel
        – hylkäsi Ukrainan pyynnön saada aseita
        – Haaretz
  –   –   –   – 2022-10-18 13:27

  Britannian puolustusministeri
        – lensi kiireesti Yhdysvaltoihin
        – Evening Standard
  –   –   –   – 2022-10-18 13:41
        – Jo kiire onkin, jos 30% Ukrainan energiantuotannosta on tuhoutunut yhdessä viikossa.

  Lukashenko
        – tapasi venäläisen filosofin Alexander Duginin.
        – Keskustelu kesti yli kaksi tuntia.
  –   –   –   – 2022-10-18 14:19

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*