3 thoughts on “Päivän video: Orjat

 1. Mielenkiintoisempaa on; mitä ihmisille EI mediassa sanota .

  Kun auto otetaan luvatta käyttöön poliisi tutkii ja lehdistö kirjoittaa, kun ihmisten miljardien asuntovarallisuus otetaan luvatta käyttöön tai oikeammin käyttöä jatketaan kaikki ovat hiljaa !

  Näin meillä Suomessa on käynyt : kun torpan tai mökin laina on maksettu pois pääsääntöisesti pankki pyrkii pitämään pantit itsellään ( miljardien arvoiset pantit ).

  Tähän on päädytty valtiovallan ja lehdistön suosiollisella avustuksella: Hallitus teli lain 2017 sähköisestä panttijärjestelmästä ja pankit oitis jättivät pantit itselleen; velat jo maksaneiltakin asiakkailta ; lehdistö on nyt 5 vuotta ollut hiljaa tästä sähköisestä panttijärjestelmästä jonka hyötyjä on EKP.

  Ja EKP vielä puustaa tätä ja antaa pankeille 7 kertaisesti lainaa jokaista vapaata panttikirjaa kohtaan .

  Tämä on toisten omaisuuden luvaton haltuunotto; ja tämä on JULKINEN rikosilmoitus sen tutkimiseksi mitkä tahot LAHJOIVAT lehdistön tästä hiljaiseksi ja miksi pankkien on annettu tätä laitonta toimintaa nyt jatkaa 5 vuotta .

  Edes niiden, jotka tietävät sähköisestä panttijärjestelmästä ei pääsääntöisesti haluta saavan omaa omaisuuttaan hallintaansa.

  Itsellä parisen vuotta sitten ( talon maksamisen jälkeen ) pankki jarrutti panttikirjan haltijan muutosta 7,5 kuukautta valehdellen, että muutos on vireillä.

  Ei ollut tarkastin pankkitunnuksilla Turun maanmittauslaitokselta .

  Olemme juuri nyt Euroopan suurimman petoksen yrityksen äärellä; jos EKP nostaa korot sietämättömäksi kaatuvat Suomen pankit, ja EKP omistaa puolen Suomea yhdessä yössä.

  Tämä vaikuttaa suunnitellulta petokselta; jota on tehtailtu vuosikymmeniä !

  Jos omaisuuttanne saa rauhassa käyttää kuka tahansa; antakaa autonnekin käyttöön; asuntonne jo ovat EKP:n käytössä !

  ”Korona” muuten tiedettiin Suomen hallituksessa 2010: Perustuslain tarkastamiskomitean mietintö 9/2010 : Poikkeusoloja koskevaa lainsäädäntöä TULEE muuttaa niin, että poikkeusolot voidaan julistaa kansainvälisen elimen ”ilmoittaman” pandemian seurauksena ! ( Suomen valta annettiin WHO:lle laittomasti )

  1. >   kaa­tu­vat Suo­men pan­kit, ja EKP
   >   omis­taa puo­len Suo­mea yh­des­sä yös­sä

   Ota huo­mi­oon, et­tä sa­mal­la Eu­ro muut­tuu ar­vot­to­mak­si, tu­lee hy­pe­rinf­laa­tio.
   –   Las­kee­ko EKP sil­loin lii­ken­tee­seen di­gi­ra­han, jon­ka ar­vo on si­dot­tu kaik­keen Eu­roo­pan alu­eel­la re­kis­te­röi­tyyn omai­suu­teen? Mal­li Rans­kan val­lan­ku­mous:
   –   The French Ha­ve a Long His­to­ry of Sei­zing As­sets
   –   https://archive.vn/u8S21

   Eu­ron ar­vot­to­muus tar­koit­taa va­luut­ta­mark­ki­noi­den sul­ke­mis­ta.
   –   «Em­me­hän to­ki ha­lua», et­tä kii­na­lai­set ja ve­nä­läi­set tu­le­vat tän­ne omi­ne va­luut­toi­neen os­te­le­maan kiin­teis­tö­jä ja suur­fir­mo­ja si­ka­hal­val­la.

Comments are closed.