Marco de Wit 20 lokakuun, 2022
Jaa artikkeli
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

 

[Laiton Lehti ihailee valtavasti Jaana Kavoniuksen energiaa ja rohkeaa taistelua virkamafiaa vastaan. Samalla Laiton Lehti kuitenkin suosittelee Kavoniukselle, että hän keskittyisi VAIN kannatuskorttien keräämiseen, jotta Totuuspuolue pääsisi eduskuntavaaleihin ja Kavonius pääsisi laukomaan totuuksia Ylen vaalipaneeliin.]

 

 

LEHDISTÖTIEDOTE

Kohtuuttomat sähkölaskut ovat rikos eikä niitä saa periä lainkaan

 

Olen julkaissut 8.10-9.10.2022 seuraavat tiedotteet koko väestölle:

Liitetiedostona olevat kaksi koko Suomen väestölle laatimaani tiedotetta, jossa selvitän, että kohtuuttomia sähkölaskuja ei kuulu kenenkään maksaa, koska niiden perintä on yksiselitteisesti kokonaan kielletty pakottavilla kuluttajansuojalain (KSL) ja sähkömarkkinalain 67 §:n normeilla, joiden vastaiseen sopimiseen ja laskutuksiin säädetään seuraukseksi mitättömyys.

Tiedotteisiini liittyvän liitetiedostona 3 olevan mallipohjan, jota käyttäen koko Suomen väestö voi vastustaa laittomia sähkölaskuja
Selvityksen valtiojohdon (Marinin hallituksen, Niinistön, kuluttajaviranomaisten ja valtamedian) koko väestöön tahallaan kohdistamasta törkeästä petoksesta, jota KSL:n ja sähkömarkkinalain 67 §:n vastaisilla kohtuuttomilla sähkölaskuilla toteutetaan.

 

 

Agendasta, johon muu valtiojohdon tahallinen törkeä rikollisuus liittyy

Siitä, että 10 % suomalaisista on jo ulosotossa ja maatalous, yritystoiminta ja energiaomavaisuus tuhottu valtiojohdon ja taustalla toimivien globalistien rikollisverkostojen (RL 6:5 § 2 mom.) suunnitelmallisesti toteuttamilla törkeillä rikoksilla, joiden osana rokotejoukkotuhontaa, sähkölaskutuspetoksia, laajaa systemaattista tutkinnantapporikollisuutta, valtiojohtoista poliittista terroria, valtiojohtoista tahallista petoksellista disinformaatiota ja PL 12 §:n vastaista rikollista sensuuria on toteutettu.

 

Journalismiin ei kuulu valehtelu ja siitä joutuu vastuuseen

Valtamedian toteuttama disinformaatio ja sensuuri on ollut tahallista. Toimittajat eivät ole tuottaneet uutisia, vaan valtiojohdon, THL:n, HUS:n johdon, kuluttajaviranomaisten, poliisien, globalistien ja lääketeollisuuden rikosten toteutuksiin ja peittelyyn sopivaa propagandaa eli valehtelua. Tuottamani informaation vastaista valehtelun jatkamista valtamedia voi toteuttaa vain kukin omalla henkilökohtaisella rikos- ja korvausvastuulla.

 

 

Valtiojohdon, sähkölaskutuspetosten ja rokotejoukkotuhonnan toteuttajien aiheuttamat valtavat vahingot

Liitetiedostona ovat keskeiset graafit, joista Niinistön sekä Marinin ja hänen hallituksensa, perustuslakivaliokunnan, THL:n, lääketeollisuuden lobbarien, kansanedustajien, Fortumin johdon, EU- globalistien ja valtamedian rikosten aiheuttamat valtavat vahingot ilmenevät:

Suomen valtionvelan määrä suhteessa BKT:hen on aivan poikkeava muihin Pohjoismaihin verrattuna. Se on Suomelle ja suomalaisille tuhoisa.
”Korona”-tartuntojen määrät ja ylikuolleisuus ovat nousseet räjähdysmäiseen kasvuun. Kyse ei ole myöskään ”koronan” leviämisestä ja koronan lisääntymisestä eikä koronakuolemista, vaan kokeellisen turvalliseksi valehdellun injektoinnin aiheuttamista kuolemista, vammoista ja valtavasta sairastuvuudesta, kun immuunijärjestelmät tuhottiin ja jota todellista ylikuolleisuuden ja kansanterveyden totaalisen tuhoamisen syytä valtamedia peittelee niiden rikoksentekijöiden kanssa, jotka tuhoja ja kuolemia ovat olleet törkeillä petoksilla ja joukkotuhontarikoksilla aiheuttamassa.

Täysin poikkeuksellinen ylikuolleisuus, sairastuminen (immuunikatoon, syöpiin, alzheimeriin, tukoksiin, sydänlihastulehduksiin, vyöruusuun ym.) on alkanut toukokuussa 2021 aivan samaan aikaan, kun Kiuru, Tuppurainen, Marin, Linden, Henriksson, Ohisalo, Sarkkinen, Andersson, Mikkonen, muu valtiojohto, valtamedia, kansanedustajat, rokotevalmistajat, THL:n ja HUS:n asiantuntijat toteuttivat kakkospiikityksen turvalliseksi valehdellulla ”koronarokotteella” eli koko väestöön kohdistetun globalistien joukkotuhontarikoksen.

Räjähdysmäinen nousu kaikissa tarttuvuus-, sairastuvuus- ja kuolevuusluvuissa on tapahtunut samaan aikaan, kun väestö injektoitiin kokeellisella turvalliseksi valehdellulla ”koronarokotuksella” eli valtiojohto, THL ja lääkepetosten toteuttajat ovat toteuttaneet ja toteuttavat joukkotuhontarikollisuutta, jonka kauhistuttavat seuraukset näkyvät suoraan tilastoista. Ne, jotka sitä olivat toteuttamassa, tiesivät ”rokotteen” haitalliseksi, tuhoisaksi ja että sitä ei ollut testattu eikä se ollut turvallinen.

 

Sähkölaskutuksen juridiikka

Kyse on hyvin yksinkertaisesta juridiikasta:
KSL ja sähkömarkkinalain 67 § kieltävät kohtuuttomat sähkölaskut kokonaan.
Niitä ei kuulu vastustaa pienentämällä asunnon lämpötilaa ja myymällä asuntonsa (kuten rikosten päätekijät germanisti-Tuppurainen ja Suomen tuhoisin ja tyhmin pääministeri Sanna Marin ehdottelevat ja kansalle valehtelevat).

Niitä laskuja ei kuulu vastustaa saunomista vähentämällä, kuten juristi-Niinistö valehtelee.
Niitä ei kuulu kenenkään Suomessa periä eikä maksaa lainkaan, koska pakottavat normit kieltävät kohtuuttomat sopimusehdot.
Lisäksi direktiivipohjaisen normiston mukaan kohtuuttomien ehtojen sovittelu säädetään Euroopassa pakolliseksi.
Kaikki valtiojohdon, valtamedian, kuluttajaviranomaisteen ja sähkölaskuttajien tiedottamisessa perustuu valehteluun, jossa ei ole normeja lainkaan, vaikka päätösten kuuluu perustua vain normeihin (PL 2 § 3 mom. laillisuusperiaate), ja vaikka kukaan ei voi Suomessa laskuttaa, periä ja sopia yhtään mitään pakottavien normien vastaisesti.

Pakottava laki siis kieltää kaikki ne laskut, joiden maksamiseen mm. Beurling-Pomoell julkisuudessa pyytelee maksuaikaa ja joiden maksamiseksi törkeiden globalistipetosten päätoteuttajat toteuttavat disinformaatiota ja salailevat tahallaan aivan selvää pakottavaa KSL:n ja sähkömarkkinalain normistoa, joka kieltää laskutuksen, säätää sen mitättömäksi ja on ollut voimassa 1970-luvulta lähtien.

Verohelpotuksilla laittomia laskuja ei myöskään kuulu hoidella, koska silloin ne laskut maksavat korotettujen verojen ja ylivelkaisuuden pahentumisen muodossa samat suomalaiset, joiden ei kuulu maksaa ainuttakaan laitonta laskua millään perusteella.

Kuluttajaliiton, Suurlan, Niinistön, Henrikssonin, Marinin, Tuppuraisen, Lindenin, Lintilän, Beurling-Pomoellin, valtamedian ja kenenkään laskuttajan ei kuulu toteuttaa väestöömme kohdistettuja törkeitä petoksia salailemalla pakottavia normeja ja kehottamalla maksamaan KSL:n ja sähkömarkkinalain 67 §:n vastaisia laskuja menettääkseen PL 15 §:n vastaisesti omaisuutensa sähkölaskutuspetoksilla rikoshyödyt kääriville petosrikollisille.
Kataisen ja Haaviston törkeä petos on selvä jo sillä perustella, että

A) he valehtelivat, että sähkölaskut eivät nouse
B) ne ovat nousseet, koska ne on nostettu keinotekoisesti, rikollisesti ja pakottavan normiston kieltämillä laskutuksilla.

Sopimusoikeuden perusasiat löytyvät helposti Finlexistä ja kansantajuisesti myös wikipediasta Sopimusoikeus – Wikipedia

 

Kyse on globaalista törkeästä petoksesta ja siihen liittyvistä sota- ja valtiopetosrikoksista

Kyse on globaalista törkeästä petoksesta, jonka toteutusta johtaa tasavallan presidentti Niinistö, Marinin korruptoitunut hallitus (koko hallitus), Pöysti, Henriksson, perustusvaliokunta, kuluttajaviranomaiset ja liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (oikeaa selvää normistoa väestöltä tahallaan salaamalla ja laitonta sensuuria toteuttamalla). Koko väestöömme kohdistettua törkeää rikosta toteutetaan

Ns. globaalilla NWO-agendalla ja nimenomaan itsenäisen Suomen, suomalaisen väestön ja taloutemme tuhoamiseksi

Yksilöiden kaikkien perus- ja ihmisoikeuksien ja laillisuusperiaatteen lopettamiseksi

Tahallaan aiheutetulla energiapulalla

Marinin, Halla-Ahon, Niinistön, Lintilän, valtamedian ym. sotaa aiheuttavilla lausumilla (sotarikoksilla ja törkeillä valtiopetoksilla)

lainvastaisella sähkölaskutuksella

Krista Kiurun johtamalla tahallaan toteutetulla joukkotuhontarikoksella, rokotejoukkotuhonnalla

Rokotepetokseen liittyvillä laittomilla rajoituksilla, joilla tuhottiin suunnitelmallisesti kannattava suomalainen yritystoiminta, sote, maataloutemme ja aiheutettiin lisää perusteettomia velkoja valtiolle ja suomalaisille

Suomen ja suomalaisten taloudelliseen tuhoamiseen pyrkivillä elvytykseksi valehdelluilla velkuutuksilla (18.5.2021 päätös on rikos) ja niihin liittyvillä hinnankorotuksilla Suomen valtion tuhoamiseksi ja suomalaisten omaisuuden rikolliseksi varastamiseksi

Siten, että sähkön hinnan keinotekoinen nosto liittyy myös Pekka Haaviston ja Jyrki Kataisen aiemmin toteuttamaan törkeään petokseen, jossa he myivät Suomen sähköverkot ulkomaille ja valehtelivat, että sähkön hinta ei nouse, vaikka tuhosivat Suomen energiaomavaraisuuden rikoksillaan.

Uniper-sopimuksella, joilla aiheutettuja vahinkoja ovat tekemässä ammattilaiset, joten niitäkään ei ole ”vahingossa” tekijöiden koulutustausta huomioiden voitu aiheuttaa. Rikollisella, suomalaisia ja Suomea vahingoittavalla sopimuksella syntyy Rauramolle, Baldaufille, Lundmarkille, Marinille, Tuppuraiselle, Lintilälle ja koko hallitukselle täysimääräinen rikosperusteinen korvausvastuu.

Väestönvaihdolla ja haittamaahanmuutolla, jota vihervasemmisto, Marin, hallitus ja Ohisalon johtama Elokapina-terroriverkosto toteuttavat.
Koko väestöön kohdistetun törkeän petoksen ja valtiosäännön vastaisen EU-liittovaltiohankkeen toteutuksessa ovat aktiivisesti mukana mm.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö 1994-2022, Paavo Lipponen, Esko Aho ja entiset hallitukset
Ministerit Sanna Marin, germanisti Tytti Tuppurainen, Maria Ohisalo ja hänen johtamansa poliisien, syyttäjien ja Elokapinan rikollisverkosto, Jyrki Katainen, Pekka Haavisto, liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (laiton sensuuri ja korruptio Meta-tunnuksia koskevissa sopimuksissaan ja niiden salailussa), oikeusministeri Anna-Maja Henriksson, elinkeinoministeri Mika Lintilä ja koko muu Marinin hallitus
Koko valtamedia

Kuluttajavirastosta ainakin Jari Suurla sähkölaskutuspetoksen osalta estämällä Kuluttajavirastossa koko väestöä koskevan globaalin rikollisen laskutuksen tutkintaa ja vireilletuloa.

Kuluttajaliiton toiminnanjohtaja Juha Beurling-Pomoell, lakimies Kristel Pynnönen sähkölaskutusta koskevilla julkisilla lausumilla, joista on tahallaan jätetty pois asiaan sovellettavat pakottavat normit, jotka estävät kohtuuttomat sähkölaskut kokonaan

Presidentti Saul Niinistö, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson, oikeuskansleri Tuomas Pöysti ja perustuslakivaliokunta kaikkien pakotteiden, sotepäätöksen, 18.5.2021 rikoksen ja sähkölaskutuspetoksen rikoksista vastuulliset

Fortumin johto (Lundström, Rauramo, Baldauf), kaikki kohtuuttomia laskuja perivät sähköyhtiöt ja Uniper-sopimukseen osalliset

Saksan hallitus, Klaus Schwabb, Ursula van der Leyen, Bill Gates ja muut globalistit valtionhallinnoissa ja Bilderberg-ryhmässä

Koronarokotteiksi väitetyssä petoksessa, maskipetoksissa ja rajoituspetoksissa THL:n ja HUS:n virkamiehet lääketeollisuuden, Niinistön, Marinin, Kiurun, muun hallituksen ja ulkomaisten EU-globalistivirkamiesten kanssa

Kansanedustajat ja em. henkilöt, jotka ovat osallistuneet sähkönhintaa koskevan disinformaation tuottamiseen ja väestön erehdyttämiseen maksamaan KSL:n vastaisia laskuja

Kaikki, jotka ovat osallistuneet koronarokotteiden ja koronapakotteiden avulla toteutettuun joukkotuhontaan, rajoituksilla aiheutettuihin perus- ja ihmisoikeusloukkauksiin, maatilojen, turvetuotannon ja yritysten konkurssien ja taloudellisten vahinkojen aiheuttamiseen, soten tuhoamiseen, elvytykseksi väitettyyn äänestykseen jaa-äänen 18.5.2021 antamalla sekä Marinin, Ohisalon, Lintilän, Halla-Ahon, Niinistön, Kaikkosen, Ohisalon, Kärnän, Saramon, valtamedian ja kansanedustajien lausumilla ja heidän johdollaan toteutettuihin sotarikoksiin ja venäläisten syrjintään.

Asiaan sovellettavat normit ja ohjeistukseni sähkölaskutuspetoksen ja muiden valtiojohdon rikosten lopettamiseksi

Asiaan oikeasti sovellettavat normit löytyvät liitteenä olevista kolmesta laatimastani asiakirjasta. Olen julkisesti ilmoittanut johtavani hanketta, jossa
autan kaikkia laittoman sähkölaskutuksen uhreja, koronarokotehuijauksen tappamia ja vammauttamia ja Niinistön, hallituksen, valtakunnansyyttäjien Raija Toiviaisen ja Jukka Rappen, poliisien ja syyttäjien tutkinnantappoverkoston ja virkamafiaverkoston uhreja
käynnistän hankkeen, jossa valtava uhrimäärä nostaa kanteet samaan aikaan, ajaa vaatimuksia asianomistajasyytteillä ja toteuttaa kansannousun em. rikosten lopettamiseksi ja myös valtiojohdon rikosvastuun toteuttamiseksi.

Vireille tulevat rikosasiat sekä kuluttajariitalautakuntaan, energiavirastoon ja kuluttaja-asiamiehelle vireille tulevat vaatimukset sähkölaskutusasiassa

Tulen jättämään em. tiedoilla Suomen laajimman rikosilmoituksen. Lisäksi jätän viikon kuluessa Suomen laajimman poliisien, syyttäjien, tuomarien, asianajajien, ulosottomiesten ja LähiTapiolan petosverkostoa koskevan rikosilmoituksen, josta tiedotan erikseen.

Facebookissa julkistamiani tiedotteita on jaettu muutamassa päivässä satoja kertoja. Joukkokanteisiin on ilmoittanut yhtyvänsä jo satoja ihmisiä ja olen kehottanut koko väestöä laittamaan tuottamieni selvien normien ja mallipohjien avulla kuluttajariitalautakuntaan, energiavirastolle ja kuluttaja-asiamiehelle osoitettuina valituksina vireille petoksellisten sähkölaskujen lopettamis- ja kohtuullistamisvaatimukset. Olen kehottanut koko väestöä lopettamaan KSL:n ja sähkömarkkinalain vastaisten laskujen maksamisen. Laittomien laskujen maksamisen lopettaminen ei ole kuluttajien sopimusrikkomus, vaan jokaisen kuluttajan ja sellaiseen rinnastettavan yrityksen ja yrittäjän lakisääteinen oikeus, jonka toteuttaminen on Suomessa pakollista.

 

Timo Harakan, Marinien ja Ohisalojen korruptiota ja PL 12 §:n rikoksia koskevan rikosasian vireille tuleminen

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka on koko omaisuudellaan rikosvastuussa disinformaatiosta ja laittomasta poliittisesta sensuurista, jonka avulla rikoksia on toteutettu somessa ja valtamediassa estämällä oikean tiedon saamista nimenomaan törkeiden globaalien rikosten toteuttamiseksi. Kaikki em. henkilöt ovat samassa vastuussa koko omaisuudellaan.

Lisäksi poliisin ja oikeuskanslerinviraston tulee selvittää Sanna Marinin ja Maria Ohisalon perheenjäsenille, puolisoille ja puolisoiden firmoille ohjattua rahaliikennettä mm. ilmastohuijauksessa ja kannattamattomien yritysten avustuksina. Jätän niitä koskevat vaatimukset erikseen ja teen niistä julkistukset erikseen.

 

Lohja 11.10.2022

Jaana Kavonius
Lakimies, OTK (eläkkeellä)
Totuuspuolueen perustaja ja hallituksen puheenjohtaja
Oikeusturvakeskuksen perustaja ja hallituksen puheenjohtaja
Perustuslain puolustaja

 

 

 

 

Jaa artikkeli
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

19 thoughts on “Jaana Kavoniuksen lehdistötiedote: Kohtuuttomat sähkölaskut ovat rikos eikä niitä saa periä lainkaan

 1. Mielestöni kavonius voisi tuoda tän esille. Lakimies kun on.

  Onko hallitus tehnyt maanpetoksen ?

  Perustuslain mukaan:

  Sodasta ja rauhasta presidentti päättää eduskunnan suostumuksella.

  Osallisuudesta on esim rikoslaissa säädetty näin:

  Joka neuvoin, toimin taikka muulla tavoin auttaa…..

  Suomi on lähettänyt aseita ukrainaan, joten suomen voidaan katsoa olevan osallinen sotaan.

  Suomen voidaan nyt tulkita olevan sodan osapuoli eli olevan sodassa. Presidentti ja eduskunta eivät ole kuitenkaan tehneet perustuslain mukaista päätöstä että suomi olisi sodassa.

  Tekikö hallitus maanpetoksen lähettäessään aseita ukrainaan ?

  .perustuslaki

  8 luku

  Kansainväliset suhteet

  93 §

  Toimivalta kansainvälisissä asioissa

  . Sodasta ja rauhasta presidentti päättää eduskunnan suostumuksella.

  Rikoslaki

  5 luku

  Yrityksestä ja osallisuudesta

  6 § (13.6.2003/515)

  Avunanto

  Joka ennen rikosta tai sen aikana neuvoin, toimin tai muilla tavoin tahallaan auttaa toista tahallisen rikoksen tai sen rangaistavan yrityksen tekemisessä, tuomitaan avunannosta rikokseen saman lainkohdan mukaan kuin tekijä. Rangaistusta määrättäessä sovelletaan kuitenkin, mitä 6 luvun 8 §:n 1 momentin 3 kohdassa sekä 2 ja 4 momentissa säädetään.

  Yllytyksestä rangaistavaan avunantoon rangaistaan avunantona

 2. Valtion kannalta katsoen Suomen kaikki mahdolliset verot on nostettu tappiin:
  –   Minkä tahansa veron korottaminen alentaa verosta saatavaa tuloa.

  Niinpä on hämättävä kansaa ja laitettava energiayhtiöt keräämään kansan rahat
  –   Näin kukaan ei älyä syyttää valtiota siitä, että se on kieltänyt edullisen energian tuonnin nato-imperiumin ulkopuolelta.
  –   Näin kansa hurraa, kun hallitus verottaa energiayhtiöiltä niiden saamat saamat «ylimääräiset» voitot.

  Tällä tavalla energiayhtiöistä on tullut vain valtion apupoika kiristettäessä kansalta vielä lisää veroja.
  –   Jos valtio ei verota energiayhtiöiden voittoja niin se lähettää ne Saksaan tai Ukrainaan. — Varsinkin Ukrainaan, kun siellä kuulemma yhdessä viikossa on pommitettu jo kolmasosa koko tuotantokapasiteetista.

  1. Alv aina kilahtaa valtion kassaan. Hinnat nousee, alv-tuotto nousee.Siitä syystä hintojen noususta suurin hyötyjä on valtio. Siitä syystä Annika S. ja toveri M.Arin eivät tule tekemään mitään hintojen nousun estämiseksi.

 3. Vaikka henkilökohtaisesti olenkin sitä mieltä että (aito)kansallismielisen kentän jakautuminen aina vain useampaan pienpuolueeseen on periaatteessa huono asia koska tällöin voimavarojen keskittämisen sijaan yhden isomman puolueen josta voisi täten tulla uskottava vastavoima hallituksen politiikalle tämä mahdollinen vastavoima jakaantuu aina vain pienempiin porukoihin jotka eivät millään halua tehdä yhteistyötä keskenään ja en vieläkään ymmärrä miksi tuo jo muinaisten roomalaisten käyttämä hajoita ja hallitse taktiikka toimii suomen kansallismieliseen kenttään niin hyvin että se kirjaimellisesti näyttää hajoavan itsekseen eikä varmaan enää edes tarvitse mitään soluttautujia ja myyriä näiden aina vain pienenevien porukoiden pirstaloitumisen jatkumiseen aina vain ilmanaikuisempien erimielisyyksien johdosta.

  Olen kuitenkin jokaiselle uudelle kansallismieliselle puolueelle tuon kannatusilmoituksen antanut siinä toivossa että joku noista ottaisi kunnolla tuulta alleen ja muodostuisi kansilmielistä kenttää YHDISTÄVÄKSI tekijäksi ja tuoksi uskottavaksi vastavoimaksi joka saisi läpi sen kymmenen kansanedustajaa jotka laittaisivat sen EU-eron tulille. Laitoin eilen kannatusilmoituksen tuolle uudelle Vallankumouspuoluelle ja samalla kertaa kävin vilkaisemassa tuon Jaana Kavoniuksen Totuuspuolueen tilaa… eipä noita kannatusilmoituksia ole pahemmin tullut lisää ja tilastoissa on lähes tasainen viiva viimeisen puolen vuoden ajalta. Onko nuo Jaanan ”liian kovat” lausunnot ja erikoinen persoona liikaa ihmisille (moni on sanonut tuolla esim. 48a pykälää vastustavien piireissä ettei voi ottaa Jaanaa tosissaan koska hän on vaatinut pahimmille koronatyranneille kuolemantuomiota) vai sabotoidaanko tuota Totuuspuolueen kannastusilmoituksien saamista jotenkin?

  Olipa Jaanan kovista lausunnoista ja erikoisesta persoonasta mitä mieltä tahansa niin todella toivoisin että tuo Totuuspuolue saisi nuo kannatusilmoitukset täyteen ja Jaanasta tulisi tämän kansallismielisen vastarinnan johtohahmo. Miksikö? Siksi että Jaana on niin jääräpäinen ja hyvällä tapaa ”hullu” että häntä ei varmasti pystytä lahjomaan, uhkailemaan tai hiljentämään mitenkään. Vaikka Ano Turtiainen ja Ossi Tiihonen ovat myös tehneet monella tapaa hyvää työtä omalla tavallaan en kumpaankaan pysty luottamaan täysin sen suhteen etteivät globalistit jotenkin pystyisi heitä hiljentämään semmoisessa tilanteessa että heidän puolueensa rupeiaisivat menestymään liian hyvin ja VKK:n ja Vapauden Liiton keskinäinen kinastelu toissijaisista asioista ei myöskään anna uskoa kyseisiin puolueisiin ja niiden johtoryhmiin.

  1. Kiitos. Hyvä analyysi. Kaksi pointtia. Ensinnäkin puolueiden ja hajaannuksen määrällä ei ole mitään väliä, JOS kaikki suostuvst vaaliliittoon. Tosin VKK ei suostu jostain käsittämättömäst mielipu9olisesta syystä. Eivät ola suostuneet vaaliliittoon alusta asti, vaan Ano tosiaan haluaa diktaattoriksi.

   Toiseksi, luulen, että Ossi Tiihosessa voisi olla ainesta suuren vaaliliiton luojaksi ja yleensäkin yhdistäjäksi, kunhan naivius vähitellen karisee. Ano toki olisi voinut olla se kentän yhdistäjä, mutta hän on yksinkertaisesti liian tyhmä. Johtajalla pitää olla selvästi yli 100 pisteen ÄO tai muuten hän ei kertakaikkiaan pysty johtamaan yhtään mitään varsinkaan älykkyyttä ja pelisilmää edellyttävässä politiikassa.

   Tiihosella on riittävä älykkyys, mutta insinöörityylisempänä pelisilmä puuttuu, mutta toisaalta kokemus varmaan sen tuo eli kyllä Tiihonen on tällä hetkellä paras toivo varsinkin, kun hänellä on älyn lisäksi se toinen ehdoton edellytys eli rahaa, jota toisaalta hän ei ole vielä jostain syystä juurikaan käyttänyt. Eivät ole vieläkään jakaneet postiluukuista lehteä tai edes taitettua A4:sta, vaan keskittyneet omalle väelle saaranaamiseen.

   1. Ano on niin varma voitosta, että sitä silmällä pitäen hän valitsee tasan 200 ehdokasta puolueelle. Hän siis uskoo että VKK saa kaikki paikat eduskuntaan. Jokainen Anon valitsema ehdokas on siis potentiaalinen kansanedustaja. Siinä perusteet VKK:n ehdokasasettelulla.

   2. Uskomattoman tyhmä, mutta ennen kaikkea lyhytpinnainen, eikä minkäänlaista tunneälyä eikä pelisilmää.

 4. Jaanan perustama Totuuspuolue on ehdottomasti nostettava valtaan. Mikään muu puolue ei kykene samaan Jaanan vankan tietämyksen, rohkeuden
  ja perään antamattomuuden vuoksi. Äänestän vain Totuuspuoluetta, mikäli mikäli se on vaaleissa mukana. Muussa tapauksessa en äänestä ollenkaan.
  Onko niin, ettei kannatuskortteja voi kerätä kuin netin kautta? Kaduilla kerätessä riittävä määrä nimiä voisi tulla piankin innokkaitten Totuuspuoluetta kannattavien toimesta.

  1. Kannatuskortteja voi kerätä sekä netissä että kadulla paperikorteilla. Eli helpoksi on mennyt. Totuuspuolueen pitäisi EHDOTTOMASTI kerätä noin 20-30 korttia JOKA PÄIVÄ vaikka sitten kaduilla, jos netistä ei tule. Kaduilta ne ennenekin kerättiin, mutta nyt aika alkaa loppumaan kesken.

  1. Verot tappiin ja kelan ostositoumuksellq ruokakauppaan. Virkamies määrittelee mitä ruokaa saat luvan ostaa tänään. THL:n ravitsemussuosituksien mukaan. Sama kaikkeen muuhunkin ostamiseen ja hiilikiintiöitä seurataan myös.

 5. Jaana Kavoniuksella on varmasti hyvät aikeet, mutta kuten Yhdysvalloissa tuloveron kanssa, käytännössä ei ole mitään väliä onko se laillista vai ei, vaan sinä maksat sen tai joudut vankilaan ja elämäsi tuhotaan. Näin se käytännössä menee. Eli sinä maksat tai sinut tuhotaan. Tämä on se pelin henki käytännössä.

 6. Siinä on NAINEN, jolla on enemmän MUNAA kuin yhdelläkään miehellä! Jaana Kavonius on SUOMEN ”RAUTAROUVA”!!!
  Tämä maa on KUSETTAVIA nilviäisiä TÄYNNÄ, jotka silmäänsäkään räpäyttämättä murhaa ja nylkee oman kansansa jumalattomien globalistien ”Moolokin kitaan”. Koska nämä isänmaanpetturit ja mafiosot läpi koko Suomen läpimätien yhteiskuntarakenteiden ovat kuin raadossa kihisiviä matoja. Joita he vain ovat maailman mahtavien silmissä, mutta omissa kieroutuneen narsistisissa houreissaan tärkeitäkin tekijöitä, mutta ei kuitenkaan muuta kuin brasilialaisia palkkamurhaajia päristelemässä moottoripyörillään murhattavan uhrin luokse tekemään alhaista virkaansa!!! Ja niin kuin sellaisille voi sanoa: BURN IN HELL!!!

 7. Anderson,
  OTK Jaana Kavonius on todellinen komeetta taloudellisten-, poliittisten ja suoraan kansalaisiimme kohdistettujen vakavien rikosten tutkinnassa. Kavonius omaa poikkeuksellista älykkyyttä ja voimavaroja josta on näyttöinä häneen valtiovallan taholta kohdistettu suora väkivalta, omaisuuden tuhoaminen ja jopa häneen lapsiinsa kohdistetut murhayritykset ? -Tässä tulee myös todistetuksi kaikissa Nato-maissa rehottava kansaan kohdistettu gangsterismi. Yksilönsuoja on käytännössä olematon ja vallankäyttöä toteutetaan korruptiolla, kiristyksillä, kaikensallivalla kontrollilla sekä väkivaltakoneistolla (vakoilu, ilmiantajat, poliisi ja palkkasotilaat) ja kansalaisia halveksivalla harvainomisteisella ”totuusmedialla”. Tämä kaikki kehittynyttä tekniikkaa lukuunottamatta on toki jo testattu totalitäärisessä kommunismissa, ja tätä kaikkea saamme yhä koventuvin ottein olla todistamassa. -On aivan turhaa viljellä tälläkin sivustolla ilmenevää orjamentaliteettia ja pelon lietsontaa. Vallanpitäjät eivät pelkää massoja vaan yksilöitä, joista meillä on nyt esimerkkinä esiinnoussut hieno ihminen -myös tyylikkyytensä puolesta, Jaana Kavonius. Meillä on, kullakin tasollaan, vielä mahdollisuus asettua hänen kanssaan yhteiseen rintamaan tätä vallitsevaa pahuutta vastaan koska oikeamielisyydellä saavutetaan lopulta voitto.

  1. Puhut todella oikeaa asiaa: Jaana on meille kuin Taivaan lahja kaikessa siinä suuressa työssään, mitä Hän on tehnyt kansakuntamme eteen❤️🙏🤗🤝📚

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*