Marco de Wit 25 lokakuun, 2022

 

Ironista yllä olevassa sarjakuvassa on, että kumpikin on puoliksi oikeassa, mutta kumpikaan ei sitä tajua. Tosin tämä ei ole ihme, koska voittajat aina kirjoittavat historian.

 

Tämä myös selittää miksei kukaan käytä Amerikan alkuperäistä vapauslippua. Kaikki ovat unohtaneet, että vasta nykyisen liittovaltion lipun aikana amerikkalaiset aloittivat imperialismin.

 

Monet historioitsijat ja koulut ovat tahallaan pimittäneet, että 1776 Amerikan vallankumouksen jälkeen ei suinkaan syntynyt nykyinen USA, vaan Amerikan Konfederaatio ja sen perustuslaki Articles of Confederation. Tämä oli loistava confederaatio, joka käytännössä esti tehokkaan verotuksen sekä monopolien ja kartellien luomisen. Näin confederaatiossa ei ollut mahdollista edes pyörittää monopolistista rahakonetta eli keskupankkia!

 

Juuri tästä syystä sitten juutalaisten pankkiirien kätyri Alexander Hamilton järjestikin 1789 vallankaappauksella Amerikalle uuden perustuslain ja nykyisen USA:n. Ensi töikseen se tietysti heti nosti veroja, perusti keskuspankin ja hyökkäsi intiaanien kimppuun!

 

Jos liittovaltiota ei olisi syntynyt, niin ei myöskään imperialismia. Intiaaneja ei olisi teurastettu, sisällissota ei olisi koskaan alkanut, Amerikka ei olisi sotkeentunut ensimmäiseen maailmansotaan eikä sen enempää fasismi kuin kommunismikaan (peilikuvat) olisi koskaan levinnyt. Sen sijaan moninapainen maailma olisi luonut vapauden maailman ja elintaso olisi noussut ennen kuulumattomiin korkeuksiin.

 

Alla oleva kartta näyttää millainen Amerikka voisi olla, jos confederaatio olisi säilynyt. Itse asiassa confederaatio olisi luultavasti hajonnut itsenäisiin valtioihin tai ainakin muuttunut vieläkin desentralisoituneemmaksi (Allied States of America). Tällöin luonnollisesti Venäjä olisi omistanut sekä Alaskan että puolet Kaliforniaa Britannian, Mexicon ja Tanskan jakaessa loput.

 

 

Kuvassa linkki juttuun

 

Vielä on kuitenkin toivoa. Jos talousromahdus on tarpeeksi syvä, niin osavaltiot voivat vielä itsenäistyä!

 

USA delenda est.

 

8 thoughts on “Päivän suvakkisarjakuva: ASA vs. USA

 1. Koska kaikki amerikkalaiset ja britit ovat oikeasti täysin sairaita, rikollisia ja sadistisia ihmisiä, jotka ovat oikeasti vain avoimen ylpeitä rikollisuudestaan ja muiden pitämisestä orjina.

  Amerikkalaiset ja britit ovat huume- ja orjakauppiaiden laiskoja, sairaita ja rikollisia jälkeläisiä, jotka eivät ole koskaan osanneet tehdä mitään itse ja elää omillaan. Aina on pitänyt elää kaikkien muiden selkänahasta.

 2. >  moninapainen maailma olisi luonut
  >  vapauden maailman ja elintaso olisi noussut

  Ei­vät ide­olo­gi­at luo maa­il­maa vaan ih­mi­set. Ih­mi­set puo­les­taan, ro­dus­ta, val­ti­os­ta ja his­to­ri­an het­kes­tä riip­pu­mat­ta, re­agoi­vat sa­man­lai­seen ti­lan­tee­seen sa­mal­la ta­val­la. Sik­si his­to­ria tois­tuu.

  Syn­ty­es­sään lap­si on to­del­la «tyh­jä tau­lu». KAIK­KI so­si­aa­li­sen käyt­täy­ty­mi­sen nor­meis­ta ai­na ma­te­ma­tii­kan to­tuuk­siin as­ti pi­tää hä­nel­le opet­taa tai hä­nen it­sen­sä op­pia, kek­siä.

  Nor­mit voi­daan myös opet­taa tie­toi­ses­ti vää­rin tai jo­pa ma­te­ma­tiik­ka voi­daan opet­taa in­ter­sek­ti­onaa­li­se­na, jon­ka seu­rauk­se­na hä­nes­tä tu­le yk­si­lö, jo­ka ei to­del­la­kaan omis­ta mi­tään ja on on­nel­li­nen.

  Yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­es­sä opit­ta­van mää­rä jat­ku­vas­ti li­sään­tyy, mut­ta ope­tet­ta­van mää­räl­le, sil­le­kin on ra­jan­sa: kuo­le­ma. — Ja taas kaik­ki on aloi­tet­ta­va alus­ta. Kuo­le­ma aset­taa TE­OREET­TI­SEN ra­jan ih­mis­kun­nan ke­hit­ty­mi­sel­le. Vaik­ka kuin käyt­täi­sim­me ai­kaa ja vai­vaa ke­hit­ty­äk­sem­me pa­rem­mak­si kaik­ki nol­la­taan ai­ka ajoin.

  Jos re­surs­sit sal­li­vat, voim­me li­sä­tä ope­tuk­sen mää­rää (op­pi­vel­vol­li­suus 50-vuo­ti­aak­si as­ti), mut­ta se vain siir­tää opet­ta­mal­la sa­vu­tet­tua «ke­hi­tys­ta­soa» ylem­mäs, mut­ta vain uu­del­le te­oreet­ti­sel­le ta­sol­le, jo­ta ei voi ylit­tää.

  On­ko cy­borg-ih­mi­nen, tek­no-avus­tei­nen ih­mi­nen, sit­ten rat­kai­su ope­tuk­sen mää­räl­li­seen li­sää­mi­seen? Ja jo­pa ko­ko­naan uu­den kult­tuu­rin luo­mi­seen? Sil­loin­han ih­mis­kas­vien opet­ta­mi­sen ja kas­vat­ta­mi­sen voi­si­vat hoi­taa ko­neet ja vaih­det­ta­vien ja uu­del­leen la­dat­ta­vien ai­vo­jen vä­li­tyk­sel­lä tie­to siir­tyi­si su­ku­pol­vel­ta toi­sel­le; ei ka­to­ai­si kuo­le­mas­sa.

  1. Voiko Yhteiskunta Koskaan Oppia Virheistään?
   –   Se, miten yhteiskunta oppii virheistään, tapahtuu yksilöiden kautta:
   –   Ei ole olemassa «yhteiskunnallista muistia».
   –   Kollektiivinen muisti perustuu kollektiiviin kuuluvien yksilöiden muistijälkiin.
   –   Kollektiivi on dynaaminen sen mukaan kuin siihen tulee uusia jäseniä (lapsia) ja siitä poistuu vanhoja.
   –  

 3. Venäjä varmsti harmittelee kun tuli myyneeeksi Alaskan aikoinaan. Nyt ei iki maailmassa myisi.

  1. Joo ja jonkun lontoon tai hong kongin pääkadun paikalla ollut teltta tai karjalaidun ei olisi siirtynyt jos olisi tiennyt.

 4. Amerikkaa on pidetty eräänlaisena kaikkinaisen demokratian mallimaana aina sen komiasti kalskahtavaa perustuslakia myöten, jollainen oli myös Neuvostoliitollakin, mutta enm. sitä on pyritty noudattamaan (alussa) pilkulleen. Tämä on merkinnyt kaikesta ihmisen peruspahuudesta huolimatta kuitenkin ainakin näin perstuntumalla kaikkein liki puhtainta demokratian käytännön sovellusta koko maailmassa. Toki Pohjois-Amerikan manner on aivan oma lukunsa maailmassa erottuen jopa Euroopasta, vaikka alussa suurin osa siirtolaisisista oli eurooppalaisia valkoisia. Mutta tavalla tai toisella sorrettuja sellaisia, jotka lähtivät pakoon maidensa ahdasta hallintoa ja etenkin köyhyyttä sinne missä voi toteuttaa tulevan ”amerikkalaisen unelman”. Ja siksipä Yhdysvalloille lopulta sorvattiin niinkin korkealentoinen periaatteiltaan oleva perustuslaki itsenäisyysjulistuksineen v. 1776. Vaikka USA ”Luottaakin Jumalaan” on se suurelta osin jäänyt tavallisten ihmisten mielissä piiloon ja varmasti siitä ei ole ”päivän pääuutista” haluttukaan tehdä, että koko se ylevämielinen konkkaronkka, joka oli sorvaamassa Yhdysvaltoja olivat vapamuurareita ja myöhemmin lisää perustettujen salaseurojen jäseniä. Kauan salaliitto hörhöjen esille tuoma käsite ”Deepstate” eli Syvävaltio on jo kovaa rautaa muualla paitsi itse siihen kuuluvassa VALTAmediassa. Yhdysvaltain presidentti John F. Kennedyn (1917-1963) murha 22.11.1963 oli konkreettinen näyte syvävaltion vallasta ja halusta ylitse itsensä maan presidentin ja kongressin. Kennedy piti kongressissa puheen, jota sanotaankin hänen hautakirjoituksekseen, jossa hän pyysi Yhdysvaltain kansalta tukea hänen taistelussaan pahoja epädemokraattisia voimia vastaan, jotka eivät kunnioita mitään lakeja eivätkä inhimillisiä periaatteita. Myös vallasta väistyvä presidentti Dwight D. Eisenhower (1890-1969) varoitti viimeisessä TV-puheessaan kansakuntaa ja valtiota suureksi kasvaneesta aseteollisuuden vallasta ja pyrkimyksestä vaikuttaa Yhdysvaltain ulkopolitiikkaan lahjotuilla ja aseteollisuudelta tulleiden voittojen silaamilla poliitikoilla. Viemällä Yhdysvallat ympäri maailmsaa jatkuviin verisiin sotiin vain siksi, että aseteiollisuus kauhoo siten valtavia voittoja taseisiinsa aiheuttamalla turhia sotia ja kohdemaihinsa kuolemaa, kurjuutta ja näkää kuten lisäksi loputonta sinkkiarkkujen virtaa kuolleina nuorukaisina ja myöhemmin nuorina naissotilainakin. Käsite ”Salaliittoteorian” lanseerasi itse ”sylttytehdas” eli CIA sotkemaan hämmästyksen kummastuksia erinäisten loogista älyä osoittaneiden ”tee se itse” salapoliisien ihmettelyille ja kaikkia fysiikan lakeja vastaan taisteleville ”taikaluodeille”, jotka kurvailivat kuin Leo Kinnunen ikään autoradoilla.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*