18 thoughts on “Päivän kuva: Beta

 1. Nimenomaan! Kirotut nynnyt ja pelkurit suomalaiset miehet. Naurattaa joka kerta kun suomalainen mies puristelee nyrkkiä ja sanoo perkelettä. Kyllä minä niin kohta suutun, aivan kohta varmasti suutun… ihan kohta… kohta…

 2. Asiaa! Jääkendon kyylääjät🍺🌭 🍼🐑 joka vuosi samat uudestaan ja uudestaan, päiväni murm.. lampaana ja sohvaperuna itää.

 3. Suosikkiseurasi häviää hallituksen takia. Moni urheiluseura on mennyt konkurssiin Kiurun nollatoleranssarajoitusten takia. Ja nyt urheilu – ja muut yleiset tapaamispsikat suljetaan suurten sähkölaskujen vuoksi. Kukas se omistaa koko energiaverkon tuotannosta jakeluun. ULKOMAISET SUURSIJOITTAJAT PERKELE, JOILLE RYÖSTÖHINTOJEN LISÄKSI ANNETAAN RAHAA ERILAISTEN TUKIEN MUODOSSA.

  Hallitus sallii kaiken tapahtuvan ja ministerit hymyilevät.

  Vastatkaa Paavi Lipponen ja Pekka Haavisto. Kannattiko myydä oma kansa noille. Ai niin: ELIITIN MOTTO ON OLLUT AINA: OMAN KANSAN ETU ON AINA HAITALLISTA. Se näkyy harjoitetun politiikan seurauksissa nytkin.

  Haavistosta tulee tietenkin seuraava presidentti. Suomessa ei ole älykästä oppositiota ja kansa tykkää kun sitä kuritetaan. Onhan se geneettisesti opetettu siihen vuosisatojen ajan. ” MIE EN OO MITTÄÄ”.

  Lapsetkin jo mäkevät nälkää koulussa ja voivat pahoin kouluissa annetun ” empä tiiä, mutta sekoitan silti kuitenkin” opetusohjelman takia.

  1. >   ul­ko­mai­set suur­si­joit­ta­jat per­ke­le

   On­ko se os­ta­jan vi­ka, jos myy­jä myy hal­val­la?

   Käy­tän­nös­sä kai­kis­sa val­ti­on kans­sa teh­tä­vis­sä ul­ko­mai­sis­sa yri­tys­kau­pois­sa on eh­to, et­tä os­ta­jal­le on mak­set­ta­va kor­vaus­ta, jos lain­sää­dän­nöl­lä, esi­mer­kik­si ve­roil­la, vai­ku­te­taan toi­min­taan. Sit­ten nä­mä so­pi­muk­set sa­la­taan kan­sal­ta ja tuo­mi­ois­tuin on tie­ten­kin New Yor­kis­sa, jo­ka ei kos­kaan ole tuo­min­nut Iso­aRa­haa vas­taan.
   –   Täs­tä syys­tä esi­mer­kik­si itä­kes­kuk­sen omis­ta­jal­le mak­set­tiin tun­tu­vat «ko­ro­na­tu­et», kun sää­det­tiin poik­keus­la­ki.
   –   Jos säh­kö­ver­kon ke­hit­tä­mi­nen vaa­tii lain­muu­tos­ta, mak­sa kor­vaus.
   –   Jos tuo lain­muu­tos pe­ru­taan, mak­sa kor­vaus.

   Se on si­tä sään­töi­hin pe­rus­tu­vaa va­paa­kaup­paa.

 4. Eng­lan­nin lai­vas­to rä­jäyt­ti Nord St­re­am’in
  –   Rus­sia’s De­fen­ce Mi­nist­ry say rep­re­sen­ta­ti­ves of a Bri­tish Na­vy unit blew up the Nord St­re­am gas pi­pe­li­nes
  –   https://archive.is/noQI1

  Ai­ka us­kot­ta­va ta­ho,
  –   kos­ka Eng­lan­nil­la on vah­va ko­ke­mus siir­to­mai­hin pe­rus­tu­vas­ta maa­il­man­jär­jes­tyk­ses­tä.
  –   Nyt ol­laan to­teut­ta­mas­sa van­haa siir­to­maa­hal­lin­non mal­lia, uusissa vaatteissa jos­sa pro­xy-hal­lit­si­jat ovat siir­to­mai­den ken­raa­li­ku­ver­nöö­re­jä.

   1. Muuta ei puutu kuin suomen ja ruotsin kielen syrjäyttäminen ja tilalle siirtomaaisäntien kieli englanti. Kestää yhden tai kahden sukupolven ajan.

 5. Kuka Hän on?

  Paavi Pius XI:
  –   Hän on Jumalan lahja
  Yhdysvaltain suurlähettiläs:
  –   Säteilevä henkilö ja aikamme suurmies
  Winston Churchill:
  –   roomalainen nero
  The Spectator:
  –   Italian suuri pääministeri

  Tällä viikolla hänen valtaannousustaan tulee kuluneeksi 100 vuotta
  –   How Mussolini invented fascism
  –   https://archive.vn/W5fUU

Comments are closed.