15 thoughts on “Päivän kuva: Ratkaisu

 1. Vain venäläinen voi olla noin luova. Ei edes suomaalainen insinööri keksi tuota. Langaton tesla-sähkö olisi varkaalle turvallisempi ratkaisu.

  1. Jos kerran taloyhtiö säästää kaukolämmöstä niin näin saa itse lämmitettyä kämppäänsä iltaisella.

   Itselläni on keskellä kämppää 2400W vesipatteri jonka toinen pää menee lavuaarin kuumaan veteen ja toinen pää vessanpöntön vedenpinnan alle. Ei lorise ja keskeltä kämppää lämpö leviää tasaisesti.

   Jos kämpässä on alle 23 niin sielä on kylmä!!

 2. Julian Assange vuonna 2011
  –   Sota on hyvä bisnes.

  Julian Assange sanoi vuonna 2011
  –   Tavoitteena on Afganistanin avulla pestä rahaa Yhdysvaltain ja Euroopan valtioista Afganistanin kautta ja takaisin kansainvälisen turvallisuuseliitin käsiin. Tavoitteena on loppumaton sota, ei onnistunut sota.

  Tahdotkos sen paremmin sanoa.

  1. Kuinkas sitten kävikään. Nolo ja lopullinen tappio Natolla ja USA:lle. Ei kiinnosta enää kenenkään valloittaa Afganistania. Saaneet nyt turpiinsa kaikki sitä yrittäneet.

   Tappio myös suvakeille, feministeille ja mädättäjille. Muuten ensimmäinen tappio noille, mutta ei viimeinen. Suvakkien tuhonta on alkanut.

 3. Klaa­nit ot­ta­mas­sa hal­tuun­sa Eu­roo­pan po­liit­ti­sen hui­pun.
  –   Ma­rok­kansk ma­fia tru­er Ne­der­lands kon­ge­hus: – En kamp om makt og mil­li­ar­derhttps://archive.today/ODGlS

  Van­ha sa­non­ta ker­too, et­tä
  –   Jos klov­ni muut­taa asu­maan ku­nin­kaan­lin­naan, hä­nes­tä ei tu­le ku­nin­gas­ta vaan lin­nas­ta tu­lee sir­kus.

  Sa­ma pä­tee af­rik­ka­lais­ten maa­han­muut­toon de­mok­raat­ti­seen Eu­roop­paan:
  –   Maa­han­muut­ta­jis­ta ei tu­le «de­mok­raat­ti­sia kan­sa­lai­sia» vaan de­mok­ra­ti­at siir­ty­vät ma­fi­oi­den hal­tuun.

  Jos vie­lä älyk­kyys ote­taan huo­mi­oon, ei ole mi­ten­kään mah­dol­lis­ta sa­man ai­kai­ses­ti «edis­tää de­mok­ra­ti­aa» ja alen­taa kan­san kes­ki­mää­räis­tä älyk­kyyt­tä.
  –   Eu­roop­pa on siir­ty­mäs­sä af­rik­ka­lai­seen hal­lin­to­mal­liin, jos­sa ul­ko­mail­la si­jait­se­va kes­kus­hal­lin­to ja­kaa asei­ta eri ma­fi­oil­le ja si­ten pi­tää val­ti­on hal­lin­nas­sa ja tyh­jen­tää sen kai­kes­ta va­ral­li­suu­des­ta.

  Siir­ty­mä yk­sin­val­taan on glo­baa­li il­miö.
  –   USA: WEF’in ma­fia ja nuk­kep­re­si­dent­ti Bi­den.
  –   Turk­ki, Kii­na, Ve­nä­jä, … Pre­si­den­tin vir­ka on muu­tet­tu eli­ni­käi­sek­si.
  –   Ku­nin­gas­huo­neet ja par­la­men­tit siir­ty­vät «su­ku­jen» hal­lin­taan.
  –   jne.
  –   Klaa­ni­hal­lin­to

  Tä­mä on tren­di, jo­ta ei voi py­säyt­tää, mut­ta sen tu­loon voi va­rau­tua:
  –   Lä­he­tä lap­se­si ja kus­tan­na lap­sen­lap­se­si opis­ke­le­maan kii­naa ja ve­nä­jää!

  1. Ruotsissa matu klaanit ovat tunkeutuneet kuntien- ja kaupunginhallintoihin. Rikollisklaanit vetävät esim. omaishoitajatukia ym. kuin siimaa silkalla petoksella. Ilmiö on tunnettu ruotsalaisessa yhteiskunnassa, mutta rikollisliigat uhkailevat ja pelottelevat paikallisviranomaisia eikä poliisi tai valtio juurikaan käistä mitään. Lisäksi jos ja kun uusruotsalaisia on vielä hallinnon sisällä niin loppu onkin pelkkää filunkia. Ja kukaan ei halua puhkaista tätä mätäpaisetta, sillä sehän olisi ”rasismiakin” kaikkein pahimmasta päästä.

 4. Jos sätkynukke valitaan eduskuntaan, niin hänestä ei tule kansanedustaja vaan eduskunnasta tulee nukketeatteri.

  1. Ja näinhän käy, jos vkk:n, sinimustien, totuuspuolueen, vapaudenliiton ehdokkaita pääsee eduskuntaan.

   1. ….Ja näin on käynyt jo, kun siellä on länteen suomettuneiden kokoomuksen, sdpn, keskustan, vihreiden, rkpn yms yms edustajia tällä hetkellä.

 5. Siivous vaan käynnissä asunnossa. Siivouspistorasiahan tuo on.
  Aimo puhui luovuudesta, niin 90 luvulla Hellsingissä muistan somalit kotiin somaliaan puhelinkopista soittaessaan, kun kännyjä ei juurikaan ollut, niin kolikossa oli naru, ja siinä rahaluukulla samaa kolikkoa pilkittiin narun varassa sitä mukaa kuin ulkomaanpuhelu rahaa lisää vaati, ja aika vikkelään silloin vaatikin.

 6. Mar­tin Armst­rong myön­tää, et­tä il­mas­ton muu­tos on to­del­li­nen …
  –   Why Cli­ma­te Chan­ge is a Fraud
  –   https://archive.today/dunFw

  … mut­ta se ei rii­pu ih­mi­sen toi­min­nas­ta.

  Tä­mä ar­tik­ke­li on mer­kit­tä­vä sik­si, et­tä se ker­too At­lan­til­la ole­vas­ta «Be­au­fort Gy­re» ve­si­vir­tauk­ses­ta.
  –   Be­au­fort Gy­re

  Toi­sek­seen sii­nä on viit­tauk­sia Maya-kult­tuu­rin hal­lin­to­mal­liin, jol­la on pal­jon yh­tä­läi­syyk­siä uu­teen maa­il­man­jär­jes­tyk­seen,
  –   jos­sa ro­kot­tein ai­heu­te­tuil­la ih­mi­suh­reil­la le­py­te­tään ju­ma­lia, jot­ta he an­tai­si­vat meil­le hy­vän il­mas­ton,
  –   jos­sa kor­ke­at pa­pit, eliit­ti­rin­ki, rais­kaa­vat lap­sia ja sit­ten on­nes­saan ker­to­vat kuin­ka hei­dät uh­rat­tiin il­mas­tol­le.

Comments are closed.