Marco de Wit 2 marraskuun, 2022

 

Laiton Lehti on kertonut kuinka valtaeliitti koostuu Rockefellerien johtamista eliittiwaspeista ja Rothschildien johtamista eliittijuutalaisista, jotka hallitsevat maailmaa rahakoneellaan eli FED:illä ja sen johtamalla maailmanlaajuisella vähimmäisvarantopankkijärjestelmällä.

 

Ennen vanhaan waspit johtivat valtaeliittiä juutalaisten ollessa vain juniorijäseniä. Perinteisesti waspit ovat dominoineet varsinkin teollisuutta ja armeijaa, kun juutalaiset ovat dominoineet varsinkin akatemiaa ja mediaa. Internetin avulla juutalainen mediavalta on kuitenkin entisestään voimistunut ja nyt Rothschildien johtamat sionistit näyttävät olevan pääsemässä niskan päälle jopa siinä määrin, että ovat aloittamassa proxy-ydinsodan.

 

Valtakartta valmistumassa! Laiton Lehti lopettaa?

 

 

Juutalaisten voiman lisääntyminen näkyy myös tulevan valtaeliitin kasvatuskeskuksessa eli Ivy League -huippuyliopistoissa. Alunperin juutalaisia ei edes päästetty Harvardiin ja muihin waspien luomiin yliopistoihin. Vasta juutalaisten massamuutettua Amerikkaan 1800-luvun lopulla heitä alettiin vähitellen päästämään huippuyliopistoihin, muttei kuitenkaan waspien hallitsemiin elitistisiin opiskelijärjestöihin, kuten Skull & Bonesiin.

 

1900-luvun alussa juutalaisten määrä huippuyliopistoissa lisääntyi niin paljon, että käyttöön otettiin de facto kiintiöt, joiden avulla juutalaisten määrä pidettiin pienenä. 1960-luvun kulttuurivallankumouksen aikana juutalaiset saivat kuitenkin kaikki kiintiöt poistettua.

 

Tämä ei kuitenkaan riittänyt juutalaisille, vaan 1970- ja 80-luvuilla he saivat yliopistot kokonaan haltuunsa. Samalla he loivat uudelleen kiintiöt, joskin tällä kertaa ”positiivisina” eli oman valtansa vahvistamiseksi.

 

Vuosi vuodelta ”positiivista syrjintää” ylläpitävät kiintiöt ovat nousseet vuosi vuodelta. Valkoisia on nykyään Amerikan väestöstä noin kaksi kolmasosaa, mutta esimerkiksi Harvardin opiskelijoista valkoisia on ALLE 10 %. Näistäkin lähes kaikki ovat feministejä, homoja, ateisteja tai muita valkoisia äärisuvakkeja. Valkoisten konservatiivisten heteromiesten määrä on huippuyliopistoissa noin 0%, vaikka huippulahjakkuuksista heitä on jopa enemmistö.

 

Mietipä sitä.

 

 

Juutalaisia Amerikassa on noin 2%, mutta Harvardissa ja muissa Ivy League -huippuyliopistoissa heitä on noin 25%. Mietippä sitäkin, jos uskallat. Valkoiset miehet eivät nimittäin uskalla. Niin pitkälle heidät on kastroitu.

 

Niinpä tarvittiin taas yksi rehellinen juutalainen kertomaan faktat. Ron Unz paljasti totuuden 10 vuotta sitten artikkelissaan American Meritocracy.

 

 

Kuvassa linkki kirjaan

 

 

Viime vuosina tilanne on kuitenkin vain pahentunut. Tässä tilanne Harvardissa. Valkoisia on vain kolmannes ja heistä juutalaisia ylivoimainen osa. Eli Harvardin opiskelijoista juutalaisia on noin neljännes.

 

 

 

 

Monet valkoisten syrjintää puolustavat juutalaiset selittävät, ettei heitä saa luokitella juutalaisiksi, koska he eivät ole uskonnollisia juutalaisia. Niinpä heille ei saa laittaa oma kategoriaa yllä olevaan kaavioon, vaan heidät pitää laskea osaksi valkoisia/eurooppalaislähtöisiä. Siis vaikka geneettisestikään juutalaiset eivät ole valkoisia/eurooppalaisia, vaan suurin osa heidän perimästään tulee sekarotuisesta Lähi-Idästä.

 

Eli sama määritelmätemppu kuin aikoinaan Neuvostoliitossa ja läntisissä kommunistipuolueissa. Juutalainen on juutalainen, kun häntä syrjitään, muttei silloin, kun hän syrjii. Tämä härski temppu on jotain mitä naivi valkoinen – puhumattakaan suomalainen – luonne ei pysty käsittämään. Tai jos käsittää, niin päästää housuihinsa tai sitten päättää liittoutua juutalaisten kanssa.

 

Sama tilanne on myös muissa kahdeksassa Ivy League -huippuyliopistoissa. Huomaa, että juutalaiset ovat aina syyttäneet Princetonia ja Darthmouthia ”antisemiittisiksi”, koska siellä heitä ei suosita ihan yhtä härskisti kuin muissa huippuyliopistoissa.

 

 

 

 

Huvittavaa asiassa on, että valkoiset eivät ole uskaltaneet protestoida kohtaloaan sanallakaan. Sen sijaan aasialaiset eli käytännössä mongolidit (kiinalaiset, korealaiset, japanilaiset, yms.) ovat nostaneet äläkän. Juutalaiset nimittäin syrjivät myös heitä. Toki paljon vähemmän kuin valkoisia, mutta silti päivänselvästi. Unz paljasti asian alla olevalla kaaviolla.

 

Huomaa miten mongolidien määrä on yli kaksinkertaistunut, mutta heidän pääsy huippuyliopistoihin on vain vaikeutunut. Siis lukuunottamatta Caltech -teknistä yliopistoa, jossa ei ole niin suuria ”positiivisia” juutalaiskiintiöitä kuin muualla.

 

 

Nyt mongolidit ovat vieneet syrjimisensä oikeuteen. Mielenkiintoista nähdä miten käy. Luultavasti asia ratkaistaan niin, että mongolideja päästetään huippuyliopistoihin lisää, mutta pienentämällä entisestään valkoisten määrää.

 

Lähde:

 

When examining statistical evidence, the proper aggregation of data is critical. Consider the ratio of the recent 2007–2011 enrollment of Asian students at Harvard relative to their estimated share of America’s recent NMS semifinalists, a reasonable proxy for the high-ability college-age population, and compare this result to the corresponding figure for whites. The Asian ratio is 63 percent, slightly above the white ratio of 61 percent, with both these figures being considerably below parity due to the substantial presence of under-represented racial minorities such as blacks and Hispanics, foreign students, and students of unreported race. Thus, there appears to be no evidence for racial bias against Asians, even excluding the race-neutral impact of athletic recruitment, legacy admissions, and geographical diversity.

However, if we separate out the Jewish students, their ratio turns out to be 435 percent, while the residual ratio for non-Jewish whites drops to just 28 percent, less than half of even the Asian figure. As a consequence, Asians appear under-represented relative to Jews by a factor of seven, while non-Jewish whites are by far the most under-represented group of all, despite any benefits they might receive from athletic, legacy, or geographical distribution factors. The rest of the Ivy League tends to follow a similar pattern, with the overall Jewish ratio being 381 percent, the Asian figure at 62 percent, and the ratio for non-Jewish whites a low 35 percent, all relative to their number of high-ability college-age students.

Just as striking as these wildly disproportionate current numbers have been the longer enrollment trends. In the three decades since I graduated Harvard, the presence of white Gentiles has dropped by as much as 70 percent, despite no remotely comparable decline in the relative size or academic performance of that population; meanwhile, the percentage of Jewish students has actually increased. This period certainly saw a very rapid rise in the number of Asian, Hispanic, and foreign students, as well as some increase in blacks. But it seems rather odd that all of these other gains would have come at the expense of whites of Christian background, and none at the expense of Jews.

Based on these figures, Jewish students were roughly 1,000% more likely to be enrolled at Harvard and the rest of the Ivy League than white Gentiles of similar ability. This was an absolutely astonishing result given that under-representation in the range of 20% or 30% is often treated by courts as powerful prima facie evidence of racial discrimination. ….

 

 

The Iron Law of Arithmetic demands that percentages must sum to 100, so during this same period, Harvard’s white enrollment dropped more than 10 percentage points, steadily falling from 45.1% in 2012 to just 34.2% in 2020; perhaps this year it barely exceeds 30%. And if, as seems likely, ethnically Jewish students are in the approximate range of 25%, the inescapable conclusion is that although white Gentiles are 60% of the American population and probably over 65% of our highest-performing students, they have now been reduced to a single digit presence at our most elite college. As I noted in my original 2012 article, Harvard has long enrolled American blacks at a considerably higher rate than non-Jewish whites, but the former are now likely larger in absolute numbers even though the latter are more than four times more numerous in our society.

 

 

 

 

 

 

20 thoughts on “Tabukysymys: Miksi juutalaisilla on 10x-kiintiö Harvardiin ja muihin huippuyliopistoihin?

 1. Seu­raa­va vai­he yli­opis­to­kou­lu­tuk­sen ar­vos­tuk­ses­sa saat­taa ol­la, et­tä huip­pu­teh­tä­viin va­lit­ta­vil­le mi­kä ta­han­sa tut­kin­to on ne­ga­tii­vi­nen me­riit­ti.
  –   1) Jos it­se on to­del­li­nen ky­ky, pys­tyy hank­ki­maan am­ma­tis­sa kuin am­ma­tis­sa vaa­dit­ta­vat tie­dot ja tai­dot il­man yli­opis­to­ja.
  –   2) Jos on lä­päis­syt yli­opis­to­jen pa­kol­li­set ai­neet (ku­ten mie­hen kuu­kau­ti­set tie­teen va­los­sa näh­ty­nä), on se var­ma merk­ki hen­ki­lön so­pi­mat­to­muu­des­ta oi­ke­as­ti mer­kit­tä­vään teh­tä­vään.
  –   3) Ei ole mi­tään to­dis­tei­ta sii­tä, et­tä yli­opis­to­tut­kin­to mi­ten­kään vai­kut­tai­si me­nes­tyk­seen työ­elä­mäs­sä.
  –   Ernst & Young no lon­ger Re­qui­res Deg­rees – No Evi­den­ce a Deg­ree = Suc­cess

  1. Se on huomattu: Yliopistosta valmistuneet (tai siellä ikuisesti opiskelevat) ovat aivopestyjen hölmöjen kärkikastia, he uskovat kaiken mitä auktoriteetit sanovat eivätkä kykene minkäänlaiseen kriittiseen ajatteluun ja ovat siitä jopa ylpeitä. Jos itse olisin palkkaamassa ihmisiä niin näistä opinajoista en taatusti ottaisi yhtäkään.

   – Restructuring the education system as a tool of indoctrination, children would spend more time in school, but pupils ”wouldn’t learn anything”.
   – School psychiatric services would be ”increased dramatically”.
   – Education will eventually be life-long.

   Dr. Richard Day, 1969
   https://thealternativecolumn.com/featured/the-prophecy-of-dr-richard-day/

  2. Onko mädätysyliopistosta mahdollista saada tutkinto huippuarvosanoilla nopeasti? On, työntää vaan graduun kaikkea transfeminististä käsitepaskaa, niin ettei siitä kukaan saa mitään selvää.

   Pitäisikin vittuillessaan mennä opiskelijaksi ja kun saisi tittelin, niin nauraisi somessa paskaiset naurut.

   1. Siitä vain pyrkimään yliopistoon, taitaisi vain sisäänpääsy vain haaveeksi ja jos pääsisi sisään niin gradu jäisi tekemättä tai hyväksymättä. Viimeisimpien tietojen mukaan suoraa Harvardin sivuilta, uusista opiskelijoista valkoisia on n. 50%. Unzin sivuston muka tiedot ovat samaa tasoa kuin laittomanlehden eli ei minkään arvoisia. Jälleen nähdään juutalaisia joka nurkan takana, kohta ne vievät kaikki naisetkin ja työpaikat sekä saavat Suomenkin Natoon.

 2. Tieteen arvostus on laskenut koko ajan samaa tahtia vähemmistöjen kiintiöiden kasvun mukana. Alkaa olla häpeän aihe, jos opiskelee mädätystieteitä mädätysyliopistossa. Pitäisi lopettaa rahoitus noilta kokonaan ja määrätä porukat oikeisiin tuottaviin ja rakentaviin töihin pois noitatieteistä.

  1. Olen kuullut, että jotkut (monet?) Suomen kouluilla on projekteja, jotka ovat suuntautuneet Sveitsiin, ja Sveitsissähän se WEF:kin kokoontuu. Liittyisivätkö yhteen? Ensin indoktrinaatiota opeille, jotka sitten indoktrinoivat muut opettajat (projektin ulkopuolelta) ja oppilaat. Suomenuutisethan kirjoitti paljon tästä indoktrinaatiosta vielä olleessaan ”aito” oppositiopuolue.

 3. Niin…onko esinahattomuus rotu vai uskonto tai sekä että?

  Israelissa asia on ratkaistu niin, että kansalaisuutta hakiessa tehdään geenitestit, joissa esinahattomat geenit tulevat ilmi ja kansalaisuus myönnetään.

  Esinahattomien kaksilla rattailla ajoa on myös yrittänyt somalit täällä meidän Suomessa. Esim. arvaamattomasti käyttäytyvät Husu ja Suldaan ovat väittäneet olevansa suomalaisia, vaikka todellisuudessa he ovat ruskeita somaleja. Somalit poikkeavat myös käytökseltänsä huomattavasti suomalaisista. Somalit mm. ympärileikkaavat tyttärensä ja heidän koulumenestys on myös huomattavasti heikompaa kuin suomalaisten koululaisten. Somalit myös syövät khatia ja harrastavat merirosvoilua!

  1. Vai on ne somalit alkaneet merirosvoilemaan Suomen satamien edustoilla. Onkohan hetkisellä tehty geenitesti, jolla voi osoittaa olevansa suomalainen. Minulle on. Olen 85 prosenttisesti suomalainen, loppuosa geenistä on skandinaavista ja keskieurooppalaista alkuperää.

   1. Joidenkin somalien erityispiirre on ympärileikkailu, merirosvoilu ja khatin syöminen.

    Jotkut somalit myös pitävät terrorismista. Eikös viime viikonloppuna taas räjähtänyt Mogadishussa ja näin päästiin lopullisesti eroon sadoista somaleista!

 4. ”Raha on aina poliittista.

  Syy siihen on että hallituksille on erittäin kätevää, varsinkin kun niillä on oma keskuspankki ostaa velkansa, kun rahat loppuvat. Tämä oli syy arkkityyppisen Englannin pankin perustamiseen vuonna 1694.

  Se on poliitikoille niin edullinen järjestely, että käytännössä jokaisella kansallisella hallituksella on nyt oma keskuspankki. Tämä on erityisen hyödyllistä sodan aikana, mutta myös yleisesti ottaen budjettialijäämän aikana.

  Kuten George Selgin totesi  vuoden 2017 tutkimuksessaan  rahan luonteesta:

  ”Hallitukset ovat tulleet toimittamaan valuuttaa ja rajoittamaan yksityistä rahan ja talletusten tarjontaa, eivät korjaamaan markkinoiden toimintahäiriöitä, vaan tarjoamaan itselleen etuoikeuksia ja lainoja edullisin ehdoin. Valuuttamonopolit… voidaan siten ymmärtää osana verojärjestelmää [ja heijastavat] veroviranomaisten mieltymyksiä.”

  https://mises.org/wire/political-history-money

 5. Lainaus: ”Valkoisia on nykyään Amerikan väestöstä noin kaksi kolmasosaa” Tämä ei lainkaan pidä paikkaansa. Amerikassa pidetään valkoisina niitäkin, jotka eivät Euroopassa pidä itseään valkoisina. Todellisudessa oikeat valkoiset ovat Amerikassa vähemmistönä. Juutalainen nosti Amerikassa ison metelin, kun musta sanoi juutalaisia valkoisiksi.
  https://yle.fi/uutiset/3-12298697
  – Nämä olivat kaksi valkoisten ihmisten ryhmää, Goldberg sanoi.
  Goldbergin kommentti suututti muun muassa useat juutalaisjärjestöt.

  Eli jos juutalaiset eivät ole valkoisia, niin sitten eteläeurooppalaisetkaan eivät ole valkoisia. Eivätkä he itseään valkoisina pidäkkään, olen huomannut. Esimerkiksi italialaiset ovat oikeastaan samaa rotua, kuin juutalaiset.
  http://romanit-info.webnode.fi/news/romanit-israelin-kadonnut-sukukuntako-totta-vai-tarua-/
  -Itse asiassa DNA paljastaa, että kansa, joka on geneettisesti lähempänä juutalaisia, ovat kurdit ja eteläitalialaiset.

  Jos italialaiset ovat samoja kuin juutalaiset, niin keitä ovat sitten muut eteläeurooppalaiset kansat? Ovako he alunperin lähi-itäläisiä ja siksi auttavatkin rotuveljiään pohjoiseen, meren toiseltapuolelta. Näin he valloittavat pohjoisenkin siirtolaisuudella. Onko heidän päämääränsä tuhota alkuperäiset eurooppalaiset sukupuuttoon. Ne jotka asuttivat Italiaakin, kuten muitakin eteläeurooppalaisia maita.
  Alkuperäisiä italialaisia Kiinassa:
  https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/2010112512761310

 6. LL: Valkoisten konservatiivisten heteromiesten määrä on huippuyliopistoissa noin 0%

  Johtuisikohan tästä?…

  ”Käytännössä kaikissa demokraattisissa osavaltioissa suuremmilla organisaatioilla on taipumus ajautua vasemmalle ajan myötä. Tämä koskee yhtä lailla televisiokanavia, sanomalehtiä, poliittisia puolueita, valtion viranomaisia, yliopistoja ja muita yhdistyksiä.

  Miksi näin on? Selitys on kaksijakoinen:

  Ensinnäkin, jos haluat luoda asioita tai projekteja itse tai mieluummin työskennellä saadaksesi elantonsa ja sitten nauttia yksityiselämästä perheesi kanssa, olet todennäköisesti vähemmän halukas liittymään mihinkään näistä instituutioista. 

  Toisaalta, jos haluat manipuloida muita ihmisiä ja hallita heitä, olet erittäin taipuvainen liittymään näihin instituutioihin.

  Ensimmäinen asema korreloi pikemminkin konservatiivisten kantojen kanssa, toinen pikemminkin progressiivisten kantojen kanssa.

  Ja juuri siksi, että progressiivisten ideoiden perustavanlaatuisin ominaisuus on, että ne eivät toimi, progressiiviset keskittyvät instituutioihin, joissa ideoiden ei tarvitse toimia selviytyäkseen.

  Tästä syystä edistyneitä löytyy suhteettoman paljon ammateista, joissa ei tarvitse saavuttaa taloudellisesti mitattavia tuloksia.

  Näin ollen edistyneet ovat usein mediaihmisiä, opettajia, professoreita, poliitikkoja tai muuten valtion palveluksessa tai verorahoitteisissa valtioista riippumattomissa järjestöissä työskenteleviä. 

  Tällä on se lisävaikutus, että he voivat sitten käyttää tätä asemaa agitoidakseen ja kiihottaakseen pysyvästi, samalla kun heidän uhrinsa ovat kiireisiä todistaakseen itsensä markkinoilla, ansaitakseen itse elantonsa ja tukevat myös progressiivisia vastustajiaan veroilla.

  https://mises.org/wire/parallel-structures-are-only-way-freedom

 7. Amerikkalaiset huippukoulut syrjivät valkoisia poikia/miehiä muutaman vuoden takaisen tutkimuksen mukaan. Koulut ottavat aina vain enemmän porukkaa sisään rodun ja sukupuolen mukaan koulumenestyksen ja älykkyyden asemesta. Tarpeeksi rikkaat saavat lapsensa sisään mihin vain kouluun, sillä suuri lahjoitus vanhemmilta auttaa asiaan.

  Jos opiskelijavalinnat tehtäisiin vain akateemisen menestyksen ja älykkyyden pohjalta, valkoisten oppilaiden määrä kasvaisi 10 prosentilla. Aasialaisten määrä vähenisi prosentilla. Mustat ja latinot pääsisivät sisään kahdeksan prosenttia pienemmällä määrällä, jos ihonvärikiintiöt poistettaisiin. Mustien keskim. ÄO USA:ssa on 85 eli huomattavasti alhaisempi kuin muiden maan rotujen.

  Sukupuolisyrjinnän poistaminen nostaisi opiskelemaan hyväksyttyjen poikien määrää neljällä prosentilla. Kulttuurimarksistinen hölynpöly on väittänyt että valkoiset miehet ovat etuoikeutettuja, mutta jälleen kerran tämä osoitettiin tutkimuksella soopaksi.

   1. Laitan scriptillä automaattisen blockiin nimimerkin ”aku0588”, sillä näytät suoltavan pelkkää roskaa tänne. No, informaatio on vapaata, kuten hakkerietiikan ensimmäinen sääntö kuuluu. Kyllä tietoa löytyy, kun viitsii ottaa ne multikultilasit pois nenältään ja hyväksyy valkoisia (maailman ylivoimaisesti pienin vähemmistö planeetalla) kohtaan suorastaan leimuavan rasismin ja syrjinnän. Alkuun vaikka tuolta → https://www.nber.org/papers/w29964

    Hullua että joku edes viitsii kyseenalaistaa ”positiivisen syrjinnän”, valintapisteiden rodullisten painotusten tai vähemmistökiintiöiden olemassaolon.

    ”The paper, part of a series of studies conducted in the wake of high-profile litigation against Harvard and the University of North Carolina, shows that Hispanic and African American applicants to both colleges enjoy substantial advantages relative to whites and Asian Americans. Their chances of acceptance are drastically higher than they would be in the absence of affirmative action.”

  1. Ratkaisu on rinnakkaisyhteiskunta. Samalla poistuu myös veronmaksuvelvollisuus valkoisia sortavalle wokeyhteiskunnalle.

   1. Titus Gebel ehdottaa vapaita, yksityisomisteisia kaupunkeja…

    ”Olen jo ehdottanut rauhanomaista ja vapaaehtoista vaihtoehtoa: vapaita ​​yksityisiä kaupunkeja . 

    Vapaalle yksityiselle kaupungille on ominaista se, että sen järjestää voittoa tavoitteleva yritys, kaupungin operaattori, joka toimii ”valtion palveluntarjoajana”. Tämä operaattori voi myös olla osittain tai kokonaan kansalaisten omistuksessa.

    Tässä ominaisuudessa operaattori takaa kansalaisilleen elämän, vapauden ja omaisuuden suojelun. 

    Operaattorin tarjoamiin palveluihin kuuluvat sisäinen ja ulkoinen turvallisuus, ennalta määritellyt laki- ja säädöspuitteet sekä riippumaton riitojenratkaisujärjestelmä. 

    Osallistuminen on 100 % vapaaehtoista.

    Kiinnostuneet henkilöt ja yritykset solmivat kansalaissopimuksen ja maksavat näistä palveluista kiinteän vuosimaksun verojen sijaan.

    Siinä puitteissa voi syntyä ”spontaani järjestys”, joka syntyy kansalaisten vapaaehtoistoiminnasta. 

    Operaattori ei voi myöhemmin yksipuolisesti muuttaa kansalaissopimusta ilman asianomaisen kansalaisen lupaa. 

    Kansalaisten ja Operaattorin väliset riidat käsitellään ulkoisissa välimiestuomioistuimissa, kuten kansainvälisessä kauppaoikeudessa jo on tapana. 

    Jos Operaattori jättää välimiespäätökset huomioimatta tai käyttää valtaansa väärin, asiakkaat poistuvat lopulta ja Operaattoria uhkaa konkurssi.”

    https://mises.org/wire/parallel-structures-are-only-way-freedom

    https://free-cities.org/free-private-cities-whitepaper/

 8. Valkoisten uskonto on munattomuus eli kristinusko! Kääntele poskeasi kuin pyöröovi ja kävele orjantappuroilla. Juutalaisuus on hillotolppa uskonto ja liki niin nurinkurinen, että Jumala palvelee juutalaisia eikä päinvastoin. Kansallissosialistisen Saksan AINOAHKO kardinaalivirhe oli se, että Adolf Hitler julisti itse arjalaisen rodun ylimmäksi maailmassa ja ”eli” sen mukaan härskin ”ylevästi”! MUTTA tämä oli mitä pahin loukkaus ja rikos minkä mikään muukaan kansakunta voi tehdä maan päällä. Tuo ASEMA on Annettu ja Suotu Jumalan ja Israelin etnisen heimon Liitolla eli ”liiton Arkilla” vain yhdelle kansakunnalle, jota ”valituksi kansaksi” kutsutaan. SE, että Saksa ylensi itsensä sille WWII aikana ja aina kansallissosialistisen puolueen perustamisesta saakka 1920-luvun alusta itsensä puolueen perustajan Adolf Hitlerin kiihkomielisissä puheissa. Oli jotain sellaista, joka on EPÄPYHÄÄ, RIKOLLISTA ja RIENAUSTA!!! Vain juutalaisilla on oikeus olla yhtä YLPEÄ, ITSEKÄS, RAAKA ja ARMOTON kuin ”NATSI” Saksa oli Kolmannen Valtakunnan huipulla!!!

 9. Länsimainen demokratia tarkoittaa sitä, että sivulliset sotkeutuvat asioihin, jotka eivät niille kuulu. ”Sinun rahat on minunkin rahat, mutta minun rahat on minun rahat”.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*