Marco de Wit 5 marraskuun, 2022
Jaa artikkeli
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

 

Pääseekö Twitter-lintu sittenkään vapaaksi. Globalistiset suuryritykset Pfizeristä Wolkswageniin ovat vetämässä pois mainoksiaan Twitterissä, koska Musk on kuulemma vihapuhuja.

 

 

Ja kukahan niitä mainostajia painostaa. Tietysti suvakkipäämaja eli juutalainen ADL!

 

 

Jaa artikkeli
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

23 thoughts on “Päivän kuva: Musk vs. ADL

 1. Juutalaisen ADL:n mukaan Ukrainan natsit ovat kuitenkin ihan ok, koska Ukrainan natsit ovat niitä hyviä natseja.

 2. VAL­TA VAIH­TUU EU­ROO­PAS­SA

  Sak­san Pre­si­dent­ti
  ei nau­ti hal­li­tuk­sen luot­ta­mus­ta.
  –   Sak­san hal­li­tus kiis­tää pre­si­dent­ti Scholz’in ole­van si­tä miel­tä, et­tä Ve­nä­jän kans­sa on neu­vo­tel­ta­va.
  –   Die Welt
  –   On­ko hal­li­tus ot­ta­nut pre­si­den­til­le kuu­lu­van val­lan it­sel­leen?

  Täl­lai­nen lau­sun­to tar­koit­taa, et­tä Sak­san hal­li­tus pi­tää omaa pre­si­dent­ti­ään ky­ke­ne­mät­tö­mä­nä hoi­ta­maan teh­tä­vi­ään
  –   ja as­tuu pre­si­den­tin val­ta­re­vii­ril­le sa­ne­le­mal­la sen mi­tä miel­tä pre­si­dent­ti on asi­ois­ta.

  na­ton Stol­ten­berg:
  –   Suo­mi ja Ruot­si ovat täyt­tä­neet Tur­kin vaa­ti­muk­set liit­tyä Na­toon.
  –   Lau­sun­nos­saan Stol­ten­berg ohit­taa pre­si­dent­ti Er­do­ga­nin ja ko­ko Tur­kin pe­rus­tus­lail­li­sen jär­jes­tel­män.
  –   On­ko na­to kaa­pan­nut val­lan Tur­kis­sa ja syr­jäyt­tä­nyt maan pe­rus­tus­lail­li­sen jär­jes­tyk­sen?

  Turk­ki sa­noo:
  –   Ruot­si ja Suo­mi ei­vät ole täyt­tä­neet Na­to-jä­se­nyy­des­tään teh­ty­jen so­pi­mus­ten eh­to­ja.
  –   Ca­vu­sog­lu sa­noo

  Uu­des­sa maa­il­man­jär­jes­tyk­ses­sä
  –   val­ta on sil­lä, jo­ka tul­kit­see toi­sen pu­heet,
  –   jol­la on val­ta tul­ki­ta si­tä mi­tä mi­tä toi­nen on «oi­ke­as­ti» tar­koit­ta­nut sa­no­es­saa ei tai kyl­lä.

  Tääl­lä Eu­roo­pas­sa olem­me siir­ty­mäs­sä it­se­val­ti­ai­den ken­raa­lien ai­ka­kau­teen.
  –   On­ko Suo­men ken­raa­li­ku­ver­nöö­ri jo va­lit­tu?

  1. Heti ensimmäisessä kappaleessa suuri virhe: Scholz ei ole Saksan presidentti ja koko loppu kommentti myös sen mukainen, täynnä virheellisiä tietoja ja oletuksia.

   1. Olaf Scholz (s. 14. kesäkuuta 1958 Osnabrück, Ala-Saksi, Länsi-Saksa) on saksalainen sosiaalidemokraattisen puolueen (SPD) poliitikko ja Saksan liittokansleri vuodesta 2021. Hän toimi Saksan varakanslerina ja valtiovarainministerinä 14. maaliskuuta 2018 − 8. joulukuuta 2021. Hänestä tuli SPD:n virkaatekevä puheenjohtaja Martin Schulzin erottua 13. helmikuuta 2018. Lähde: https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Olaf_Scholz

 3. Uk­rai­na: ros­vo­jen pa­ra­tii­si.
  –   Thie­ves’ pa­ra­di­se in kiev – IMF ad­mits it do­esn’t know how much uk­rai­ne has re­cei­ved of $35 bil­li­on in pro­mi­sed fo­reign cash, or whe­re the mo­ney was spent
  –   https://archive.today/eNMKK

  … IMF’llä ei ole ha­ju­akaan sii­tä min­ne Uk­rai­naan lä­he­tet­tä­vät mil­jar­dit pää­ty­vät.
  –   Sii­nä se on puk­ki kaa­li­maan var­ti­ja­na.

  1. TOTTA!!! Kyseinen herrasmies oli niin LAILLINEN, että jo muutkin perin lailliset korkeakauluksiset poliitikot repivät hiuksensa päästä Ståhlbergin pikkutarkasta lainkirjainten kiinnipitämisestä suhteessa siihen, ettei oikeamielisyys eli ”Reilu meininki”. Menisi aivan tämän päivän pissisten ja rapparien ”omaan jalkaan ampumiseksi”! En moiti Suomen ensimmäistä presidenttiä, koska itsenäistyneen Suomen taival EI olisi enää paremmalla miehellä lähteä liikkeelle. Se, että hän näkisi sen millainen Suomi on NYT! Helpompaa olisi kokemus oikeasta helvetistä kun miehen tuntee.

  1. Älä ole typerä. Ei ole.
   Sen sijaan juutalaiset valjastivat Donaldin omiin tarpeisiinsa. Hehän itsekin ovat kehuneet Donaldia parhaaksi ikinä Israelille, joka pitkällä tähtäimellä pyrkii Greater Israeliksi ja monet heistä pitää hänta kuningas Cyruksena joka edistää ”kolmannen temppelin” rakentamista (liittyy itsetoteutettavaan ”ennustukseen” että Moshiak/Messias tulee ja hallitsee temppelistä).
   Siksi painattivat myös temppelikolikoita jossa Donaldin pää.
   Donald ei ole muuta kuin rahapainattajien käsikassara ja kristittyjen osa Donaldin ansiosta: Totella Nooakin lakeja (juutalaiset tuomioistuimet ja goyimit seuraa heitä koskevia lakeja).
   https://www.zionismexposed.com/the-noahide-laws/
   https://www.online-ministries.org/the-anti-christ-the-new-world-order-and-the-7-noahide-laws/

   Jos mitään niin hän olisi vähän osuvammin jonkinlainen Donald-kastaja antikristukselle joka on Moshiak, mutta eiköhän nuo kuningas Cyrus vertaukset toimineet heille.

 4. Yli­kuol­lei­suus­tie­to­ja
  –   DoD Vax Da­ta Whist­leb­lo­wers Bombs­hell: Can­cer, Mis­car­ri­ages, He­art Di­se­ase Up 300%
  –   https://archive.today/35jL5

  Kol­me so­ti­las­lää­kä­riä sa­noo, et­tä puo­lus­tus­lää­ke­tie­teel­li­sen epi­de­mi­olo­gi­an tie­to­kan­nan osoit­ta­vat te­rä­viä piik­ke­jä
  –    kes­ken­me­nois­sa,
  –    sy­dän­li­has­tu­leh­dus,
  –    syö­pä­di­ag­noo­sit,
  –    Bel­lin hal­vaus,
  –    nais­ten he­del­mät­tö­myys.
  –    syö­pä­di­ag­noo­sit li­sään­tyi­vät myös lä­hes 300%,
  –    the De­fen­se Me­di­cal Epi­de­mi­olo­gy Da­ta­ba­se (DMED)

 5. Venäjä lähetti kirjeen kaikille YK:n jäsenmaille.
  –   Russia calls into question US management of UN Headquarters
  –   https://archive.is/ztYIJ

  USA käyttää YK:ta omiin tarkoituksiinsa muun muassa
  –   kieltämällä viisumin kanssaan eri mieltä olevilta.

  Monet ovat ilmaisseet halunsa YK:n uudistamiseen. Itse olen sitä mieltä,
  –   että uudistaminen ei onnistu,
  –   että maailmansodan voittajat kirjoittavat «uuden YK:n» säännöt.
  –   Sama prosessi on edessä kuin oli Kansainliiton lakkauttamisessa ja YK:n perustamisessa.

  Jo lähtökohtaisesti pitäisi olla,
  –   että sotaa käyvä maa ei saa isännöidä tällaisen yhteisön istuntoja,
  –   koska silloinhan jonkun toinen maan on oltava sen vihollinen.

  1. YK on tänä päivänä pelkkä paskatorni, jossa löysä paska valuu alaspäin. On ollut aina, mutta YK on kuin strippari, joka on vähentänyt kuteitaan (moraali) vähä kerrallan korruptoituen. Ja NYT ei ole mitään ”pois heitettävää”! Täynnä korruptoituneita kommunisteja ja totalitäristejä. Joka kuvittelee tänään YK:lla olevan jotain arvoa ja moraalia. Naurut sille ja inhorealismia peliin. Näin pettymysten määrä laskee ratkaisevasti.

 6. Muskin pitää ottaa Ukrainan natsit työhön twitteriin ja maksettava heille vain enemmän päivärahojen ja ateriakorvausten kanssa palkkaa kuin Ukrainassa. Jossa tienaavat sillä, että ampuvat oikeita ihmismoisia ukrinalaisia nostomiehiä selkään, jos eivät ymmärrä mennä kuolemaan venäläisten lihamyllyyn. Siis aivan kuin Suomen Talvisodassa v. 1939 ja Neuvostoliiton Suuressa Isänmaallisessa sodasssa WWII. Silloin menee ADL:ltä happamaton leipä väärään kurkkuun, jota ei heidän mittakaavalla ole olemassa kuin HEIDÄN kokonainen KAULANSA, jonka ympäri EI pidä ikuna narua pantavan. Olipa pantu kuka tahansa alempaa ”sosiaaliluokkaa” oleva musta tahi valkoinen, joita on sinänsä kivaa pelata toisiaan vastaan ja hihitellä ilkikurisesti kuin arhaallekin jekulla. Mutta kaikkihan sen tietävät, että juutalaiset ovat juutalaisia!!!
  Antaa MULKKUJEN (suurpääoma) olla aivan niitä MULKKUJA, mitä ovat koko ajan olleet muutenkin. Kuin Riikinkukko, jonka ”höyhöttimet” ovat vain olleet laskottettuja!!! Kyseinen ilmiö on vain yhtä tavallisuuteen kuuluva asia kuin ennen wanhaan Helsingin puliukot, jotka pýysivät käsi ojossa 50 penniä.

  1. Niin…Taitaa olla niin..Että Ne tänne Täysylläpito lomalle lähtenee Jewkrainalaiset…Kuuluvatkin siihen…”Esihahattomaan”…Kansanosaan

   Muut lähetetään ……Rituaali Teurastettavaks….

 7. Eng­lan­ti
        – oli muu­ta­man tun­nin pääs­sä ta­lou­del­li­ses­ta Ar­ma­ged­do­nis­ta en­nen Liz Trus­sin eroa sa­noi kes­kus­pan­kin pää­joh­ta­ja And­rew Bai­ley
  –   –   –   – 2022-11-04 05:05
        – Mi­tä maan re­aa­li­ta­lou­des­sa on muut­tu­nut sen jäl­keen: ei mi­tään.
        – Mik­si pää­joh­ta­ja ker­too täl­lai­sia val­ti­osa­lai­suu­dek­si luo­ki­tel­ta­via tie­to­ja jul­ki­suu­teen?

  Eu­roo­pan
        – au­to­te­ol­li­suus me­net­ti 600’000 työ­paik­kaa siir­ryt­tä­es­sä säh­köau­toi­hin
        – ko­mis­saa­ri Thier­ry Bre­ton
  –   –   –   – 2022-11-04 05:46

  Bi­den
        – sa­noi et­tä Yh­dys­val­lat ai­koo «va­paut­taa Ira­nin»
        – Bloom­berg
  –   –   –   – 2022-11-04 07:47

  Val­ko­ve­nä­jän
        – ydin­voi­ma­la ryh­tyy tuot­ta­maan ve­tyä säh­köau­toil­le
  –   –   –   – 2022-11-04 09:16

  Ve­nä­jä
        – on mo­bi­li­soi­nut 318’000 ih­mis­tä,
        – 49’000 on jo tais­te­lu­teh­tä­vis­sä
        – Pu­tin
        – va­paa­eh­tois­ten vir­taus ase­voi­miin ei py­säh­dy
  –   –   –   – 2022-11-04 11:25

  Por­tu­ga­lis­sa
        – ne­li­päi­väis­tä työ­viik­koa
  –   –   –   – 2022-11-04 11:58
        – Palk­ko­jen ko­rot­ta­mi­nen käyt­tä­mät­tä inf­la­to­ris­ta sa­naa «pal­kan­ko­ro­tus», kos­ka täy­tyy­hän nii­den, jot­ka kui­ten­kin te­ke­vät edel­leen vii­si­päi­väis­tä, saa­da «hie­man enem­män».

  Suo­men
        – pre­si­den­tin mie­les­tä Turk­ki tu­lee ra­ti­fi­oi­maan liit­ty­mis­ha­ke­muk­sen na­toon
  –   –   –   – 2022-11-04 16:44

  Bri­tan­nia
        – kou­lut­taa «sis­si­ter­ro­ris­ti­ar­mei­jan» Uk­rai­naan,
        – jo­ka hyök­kää Kri­mil­le
        – Gray­zo­ne-por­taa­li, jos­sa on link­ke­jä asi­akir­joi­hin ja kir­jeen­vaih­toon
  –   –   –   – 2022-11-04 16:55

  Yh­dys­val­lat:
        – Sak­saan tu­lee Uk­rai­nan avun «pää­kont­to­ri»
        – Yh­dys­val­tain puo­lus­tus­mi­nis­te­ri­ön Sab­ri­na Singh
  –   –   –   – 2022-11-05 07:41
        – Mi­kä vi­ka Puo­las­sa on?
        – Pe­lä­tään­kö Ve­nä­jän is­kua Puo­laan, kun maan kaut­ta hyö­kä­tään Val­ko­ve­nä­jäl­le,
        – jol­loin Sak­san pans­sa­rit vyö­ry­vät Uk­rai­naan ku­ten toi­ses­sa maa­il­man­so­das­sa ta­pah­tui

  In­ti­an
        – en­sim­mäi­nen vi­ral­li­nen ää­nes­tä­jä Shyam Sa­ran Ne­gi kuo­li 106 vuo­ti­aa­na
  –   –   –   – 2022-11-05 12:25

 8. Norskeille ja Hurreille….Suomen NATO jäsenyys Olisi…LOTTOVOITTO

  Sen jälkeen…Suomesta tulee se….Venäjän Ydinase/Ohjusten YKKÖSKOHDE

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*