11 thoughts on “Päivän kuva

 1. Mike Tyson ei kumartele näkymättömiä jumalia eikä ota taikapiikkejä toisin kuin Lewis Hamilton ja Suomen lammasmainen jalkapallomaajoukkue. Neitimiesjalkapallolijat. Se on ihan neitimiesten touhua nykyään Suomen maajoukkueessa.

  Mustat ovat älykkäimpiä koko maapallolla. Testosteronia on mustilla naisille enemmän kuin valkoisilla miehillä. Nostavat kynäniskavalkoiset nynnyt yhdellä kädellä naulakkoon roikkumaan. Ei niiden valkoisten narukäsien sperma kelpaa älykkäille mustille naisille. ” Saattaa olla, ehkä, toisaalta”, noista tunnet neitimiehen ja nössöstä anteeksipyytelevästä ryhdittömästä ulkomuodosta. Eikä perkeleen rääpäle osaa kirota päräyttää kunnolla kuin mies.

 2. Mi­tä Pfi­zer-ro­kot­teis­sa on?
  –   Wot’s in the shots?

  Aust­ra­li­alai­nen lää­kä­ri lait­toi Pfit­zer’in ro­ko­tet­ta ve­reen ja seu­ra­si ta­pah­tu­mia pi­me­äkent­tä­mik­ros­koo­pil­la. Ti­me-lap­se vi­de­ol­la nä­kyy kuin­ka
  –   ro­kot­teen me­kaa­ni­set ra­ken­teet ko­ko­avat ja pur­ka­vat heh­ku­via suo­ra­kai­teen muo­toi­sia ra­ken­tei­ta, jot­ka näyt­tä­vät säh­kö­pii­reil­tä ja mik­ro­si­ruil­ta.
  –   ki­tei­den muo­dos­tu­mis­ta näyt­tää sti­mu­loi­van säh­kö­mag­neet­ti­nen sä­tei­ly ja toi­min­ta py­säh­tyy, kun ro­kot­teen näy­te suo­ja­taan Fa­ra­day-pus­sil­la: nä­mä na­no­ro­bo­tit tar­vit­se­vat siis ul­ko­puo­lis­ta säh­kö­mag­neet­tis­ta sä­tei­lyä pys­ty­äk­seen toi­mi­maan (saa­dak­seen ener­gi­aa tai «oh­jaus­koo­din»)
  –   Sa­ma ha­vain­to on teh­ty myös Uu­des­sa-See­lan­nis­sa, Sak­sas­sa, Es­pan­jas­sa ja Ete­lä-Ko­re­as­sa.

  Tä­hän­kö 5G tu­ki­ase­ma­verk­koa tar­vi­taan?
  –   On­ko ro­ko­te­kuol­lei­suus suu­rem­paa niillä alu­eil­la, jois­sa on toi­mi­va 5G verk­ko?

  1. Kirjoitin tänne muutama päivä sitten, että etelä-amerikkalainen ”sähkö -puolen” erityiasiantuntija oli omissa tutkimuksissaan päässyt selville korona piikkien mukana tulevista ”kylkiäisistä”, jotka reagoivat sähkökenttiin ja kännykkä- ja internetyhteyksiä välittävien antennimastojen 5G:hen. Joka aktivoi piikeissä olevia elementtejä. Aine on grafeiini ja se on hyvin myrkyllistä ihmiselle ja eläimille eli yleensäottaen kaikelle elolliselle. Grafeiini on erityisen vaarallista, koska se kynenee tunkeutumaan aivoihin ”troijan hevosena” ihmisen luonnollisen ”kiinan muurin” läpiu, jonka tehtävänä on estää kaikki ”epäasiallisten” pöpöjen tai elementtien pääsy ihmisaivoihin. Joka on sydämen ohella vielä enemmän suojaa nauttiva elin ihmisessä mitä puolustusjärjestelmä suojaa. Tutkija vielä kertoo kuinka vanhustenhoitopaikkojen lähelle nousi mastoja ”kuin sieniä sateella”piikitysten aikoihin ja jo sitä ennen ”tolppa-apinat” olivat kiireisiä. Hänen mukaansa nahkaansa piikin saaneita vanhuksia murhattiin kuin kärpäsiä 5g mastojen luomilla kentillä vähentäen näin ”turhia syöjiä” ja ”taakkoja” inhimillisyyteensä tukehtuvalle yhteiskunnalle. Lisäksi toisena kärpäsenä lätkän alla oli ruumisröykkiöiden tehtävänä olla hirmu pelotteena korona pelkopornossa, jota tahkottiin leukaperät punaisena hehkuen. Kun yleensä tämä 5G tuli markkinoille. Yhdysvaltain kongressissa oli keskustelu ja kuulustelu käytettävästä 5G tekniikasta. Eräs kongressiedustaja kysyi 5G:n turvallisuudesta eli sen aiheuttamasta voimakkaasta säteilystä ihmisen terveydelle linkkimastojen läheisyydessä ja rakennuksissa. Kuulusteltavana ollut insinjööri liikehti tuolillaan vaivautuneen oloisena, mutta vastasi silmät kiurkkaana ”Ettei mitään sellaista selvitystä ole ollenkaan tehty!” Niin. Eihän insinjööri ole mikään lääkäri ellei sitten ole MATU!!!

   1. On se sitten kummaa miten toiset pystyvät rakentamaan mikroskooppisen tarkkoja routtereita ja sähköisiä komponentteja ja toiset eivät saa niistä edes tarkkoja valokuvia.

    Outoa.

 3. Iron-Mike tietää paljon esinahattomien juonitteluista, joten hän on valinnut jumalan!

  1. Minkä jumalan? Jos se on hetkisen jumala, niin se on epäjumalankuvia palvontaa. Hetkinen palvoo salaa esinahattomia, ei hän muuten niistä niin paljon puhuisi

 4. Er­do­gan
        – sa­noi ta­paa­mi­ses­sa Na­ton pää­sih­tee­rin Jens Stol­ten­ber­gin kans­sa, et­tä
        – Ruot­sin pro­ses­sin no­peus ja Suo­men liit­ty­mi­nen Na­toon riip­pu­vat sii­tä, täyt­ty­vät­kö An­ka­ran eh­dot

  Ruot­si ja Suo­mi
        – yrit­tä­vät yhä tai­vu­tel­la Turk­kia hy­väk­sy­mään ha­ke­muk­sen­sa Na­toon liit­ty­mi­ses­tä

  Fo­reign Po­li­cy:
        – Na­ton pää­sih­tee­ri Jens Stol­ten­berg on vie­rail­lut Tur­kis­sa täl­lä vii­kol­la
        – ja Ruot­sin uu­si pää­mi­nis­te­ri Ulf Kris­ters­son vie­rai­lee Tur­kis­sa en­si vii­kol­la.
  –   –   –   – 2022-11-06 09:36

  Bo­ris John­son
        – ve­täy­tyi pää­mi­nis­te­rieh­dok­kuu­des­taan jot­ta ei me­ne­tet­täi­si 10 mil­joo­naa pun­taa (11,3 mil­joo­naa dol­la­ria) vuo­des­sa
        – pu­heis­ta ja muis­tel­mien myyn­nis­tä
        – The Ob­ser­ver ra­por­toi
  –   –   –   – 2022-11-06 10:22
        – Sii­nä­pä to­del­li­nen isän­maan ys­tä­vä mam­mo­nan pal­vo­ja.

  Mi­tä Eu­roo­pan joh­ta­jat pel­kää­vät?
        – Eu­roo­pal­la ei ole joh­ta­jia.
  –   –   –   – 2022-11-07 14:45

  Al­ge­ria
        – on jät­tä­nyt vi­ral­li­sen ha­ke­muk­sen liit­tyä BRICS’iin
  –   –   –   – 2022-11-07 15:03

Comments are closed.