Marco de Wit 8 marraskuun, 2022

 

Laiton Lehti on vuosia laukonut vihafaktoja, joita nykyään munattomat miehet eivät enää edes uskalla ajatella.

 

Yksi esimerkki tällaisesta ajatusrikollisesta tabufaktasta on se, että miehet ovat parempia johtajia. Tämä johtuu tietysti siitä, että evoluutio on kehittänyt sukupuolille erilaisia taipumuksia. Heimo on nimittäin tehokkaampi silloin, kun urokset ja naaraat erikoistuvat tiettyihin tehtäviin. Niinpä evoluutio on tehnyt miehistä rakentajia, metsästäjiä ja taistelijoita. Naisista evoluutio on puolestaan tehnyt ensisijaisesti lasten synnyttäjiä ja hoitajia.

 

Tästä kaikesta myös seuraa, että miehet ovat rationaalisempia, kun taas naiset ovat tunteellisempia. Niinpä miehet myös sopivat paremmin johtajiksi ja varsinkin huippujohtajiksi. Tämän takia myös muissa eläinheimoissa nimenomaan urokset ja varsinkin alfaurokset ovat niitä johtajia.

 

 

Toisaalta evoluutio ei koskaan laita kaikkea yhden kortin varaan. Mitäs jos alfauros sairastuu tai peräti kuolee? Tai mitä jos heimon parhaimmat miehet kuolevat metsästysmatkalla tai sodassa? Tämän takia tiukassa paikassa osa naisista eli ns. alfanaaraat pystyvät hätätapauksessa olemaan aika hyviä johtajia ainakin jonkun aikaa. Toisaalta tämä ei muuta sitä tosiasiaa, että parhaimmat pitkäaikaiset johtajat löytyvät aina urosten joukosta.

 

Lisäksi evoluutio on tehnyt naisista myös heimon suojelijoita ja valvojia. Eli naaraat kyttäävät koko ajan uroksia ja varsinkin alfauroksia huomaten, jos ne alkavat tekemään virheitä typeryyden tai vaikkapa vanhenemisen vuoksi. Naaraiden etunahan on, että johtajana ovat nimenomaan parhaat eli pätevimmät alfaurokset. Tämän takia esim. leijonanaaraat ovat tiettyyn pisteeseen asti hyvin lojaaleja alfaurokselle, mutta jos alfauros vanhenee tai tekee koko ajan typeriä päätöksiä, niin naaraat tukevat jonkun nuoremman uroksen pääsyä alfaksi. Jos leijonanaaraat eivät näin tekisi, niin hyvin pian muut leijonaheimot tai vähintäänkin shakaalit valtaisivat heidän alueensa ja tappaisivat heidän poikasensa.

 

 

Naaraiden luonteen kriittisyyden selittääkin se, että naarailla on AINA korkeammat panokset kuin uroksilla. Jos heimo hajoaa urosten sekoiluihin, niin suuri osa uroksista pystyy todennäköisesti selviytymään ja jopa jatkamaan sukua. Naaraat puolestaan taatusti menettävät ensinnäkin pentunsa ja luultavasti myös itsensä hyeenojen suuhun.

 

Naarailla panokset ovat joka tapauksessa aina korkeammat, koska he tarvitsevat aina suojelua varsinkin raskausvaiheessa. Tämän takia naaraat myös ovat paljon huolestuneempia heimon tilasta ja urosten toiminnasta. Itse asiassa naaraat eivät ole juuri koskaan tyytyväisiä heimon tilaan ja urosten toimintaan. Siis vaikka urokset olisivat kuinka päteviä tahansa, koska ainahan on parannettavaa! Tämän näkee myös ihmisnaaraissa, jotka eivät ole oikein koskaan tyyvyväisiä urosten toimintaan. Aina löytyy valittamista. Naaraiden jatkuva tyytymättömyys, pessimismi ja valittaminen on geneettinen luonteenpiirre, joka oli hyödyllinen varsinkin kivikauden rankoissa olosuhteissa maksimoiden heimon tehokkuuden.

 

 

Vanha totuus on, että eläinten ja ihmisten (ihmiseläinten) suurin ero on siinä, että eläimet eivät ikinä valitsisi johtajakseen heimon tyhmimipiä. Tämä kuitenkin herättää kysymyksen, että miten ihmiset voivat olla niin tyhmiä? Ja varsinkin naaraat eli naiset, joista suuri enemmistö kannattaa esim. Suomen mielipuolista feministihallitusta.

 

Eikö ihmisetkin ja varsinkin naiset ole evoluution muokkaamia eläimiä, joilla on hyvät vaistot? Kyllä, mutta ihmisheimoja on huijannut yksi asia:

 

Rahakone

Kultarahan keksiminen mahdollisti tuottavuuden valtavan nousun ja siten korkean sivilisaation. Toisaalta sata vuotta sitten wasp- ja juutalaispankkiirit eli Rockefellerit ja Rothschildit keksivät miten luoda rahaa tyhjästä tilikikkailulla ja lopulta FED:in johtamalla vähimmäisvarantopankkijärjestelmällä.

 

Nämä pankkiirisuvut pyrkivät suojelemaan omaa rahakonettaan hajoita ja hallitse -menetelmällä eli yllyttämällä naiset miehiä vastaan, lapset vanhempiaan vastaan, homot heteroja vastaan, mustat valkoisia vastaan, jne. jne. Tämän takia valtaeliitti on luonut kiintiöjärjestelmän, jonka avulla myös monet naiset ovat sitten nousseet johtajiksi.

 

 

Onneksi monet rohkeat naiset uskaltavat paljastaa, että naiset eivät todellisuudessa sovi huippujohtajiksi. Alla olevat naiset puhuvat todella suoraan.

 

Videoon on mahdollista saada suomenkielinen tekstitys.

 

 

 

 

 

 

21 thoughts on “Konservatiiviset naiset: Miehet parempia johtajia

 1. Todella rohkeita ja hienoja naisia. Monet hyvät naiset pelkäävät sanoa asioita ääneen, koska varsinkin muut naiset raivostuvat asioiden paljastelusta, mutta nyt on kuitenkin kyse sekä naisten, lasten, että miesten parhaasta! Tällaisia upeita ja rohkeita naisia pitää tukea olemaan taas oikeita kunnon laatunaisia tai tästä ei tule yhtään mitään.

  1. Tästä ei tulekaan muuta kuin paskaa. Sauli Niinistön kaltainen ei ikinä luonnon oloissa pääse johtajaksi. Paperijohtaja, ei mitään käytännön osaamista.

   Saakelin narukäsi ja kynäniska. Tuollaisen jahkailijan johdolla heimo olisi kuollut nälkään. ”Suattaapi olla vuan suattaapi tuo olla jotta ei oo”. Satakuntalainen on pahempi jahkailija kuin savolaenen.

   Parempi kun idiootit eivät lisäänny. Ei se ole mikään ihmisoikeus. Idiootteja on jo ihan riittävästi.

  1. Ei se ole kiltti, vaan laiska ja ylimielinen. Jos arvostaisi naista, niin tekisi mitä tahansa naisen vuoksi. Mutta makaa vaan sohvalla ja sanoo yes, yes.

   Moni kuvittelee laiskuuden ja johtamiskykyjen puuteen kiltteydeksi. Kiltteyttä ei ole olemassa, vaan se on laiskuutta ja pelkuruutta. Lisätään tautiluokitukseen laiskuus eli uuskielellä ”mukavuudenhalu”.

 2. https://youtube.com/shorts/jFOKVui9nIk?feature=share

  Jotkut naiset ovat edelleen aivan loistavia ja järjissään. Nainen kertoo siitä kuinka naiset vaativat miehiä käyttäytymään kuin aviomiehet, mutta he eivät itse kehitä itseään naisina ja tämän takia puolet avioliitoista epäonnistuu. Nainen korostaakin, että naisten pitää itse alkaa kehittämään itseään ja luomaan antautumisen ja alistumisen kulttuuria naisten keskuudessa.

 3. Suomalaisten lehmien kannattaakin pitää mielessä, että miehet kyllä selviytyvät omillaan ja jatkavat sukua omillaan, naiset eivät ja koko yhteiskunta on romahtamassa suomalaisten naisten takia, sekä joutumassa avoimien rajojen takia raakoihin sisällissotiin matujen ja hallinnon kanssa, jossa suomalaisille naisille on käymässä todella huonosti. Laittoman Lehden teoriat ovat hyviä, mutta eivät kuitenkaan päde suomalaisiin naisiin, jotka ovat sairaita ja mielenvikaisia. He eivät ole normaaleja, oikeita naisia.

 4. Lesbot ovat pahimpia! Lesboja ei pitäisi koskaan päästää päättämään yhtään mistään. Itse asiassa lesbojen oikea paikka on suljetussa eheytyslaitoksessa. Lesbot myös vihaavat naisellisia ja seksikkäitä naisia, joilla on aviomies ja lapsia!

  Kauhea esimerkki lesbosta on tietenkin sisäministeriön kansliapäälikkö Kirsi Pimiä, joka on pitkän linjan kommunisti. Pimiällä on tietenkin Vihreiden puoluekirja. Pimiä ei edes näytä naiselta!

  Suomen poliisissa on myös näitä pillujen yhteenhierojia! Yäääkhh!!!!!!!!!!!!!!

 5. Evoluutiota on ollut kaukaa viisas, kun loppupeleissä naiset hallitsevat maailmaa taustalla. Ei ns. alfamiehistä olisi mihinkään ilman naisia, heidän puolestaan miehet taistelevat. Ilman naisia ihmiskunta tuhoutuisi. Naiset saavat maailman pyörimään. Useiden kommentoijien näkyvä misogymia on hyvin lyhytnäköistä ja johtaisi tuhoon. Voisi kääntää niinpäin, että pahimmat naisvihaajat ovat pelkkiä incel-miehiä, jotka eivät kovista yrityksistä huolimatta eivät ole saaneet naista.

  1. Milloin sulla oli menkat? Umpityhmä trolli. Mene keräämään tyhjiä tölkkejä ja pulloja. Siitä on paljon enemmän hyötyä!

 6. >   eläi­met ei­vät iki­nä va­lit­si­si
  >   joh­ta­jak­seen hei­mon tyh­mi­mi­piä

  Se joh­tuu sii­tä, et­tä ih­mis- ja eläin­lau­man hal­lin­ta pe­rus­tuu puh­taas­ti vä­ki­val­taan ja vain vä­ki­val­taan.
  –   Tek­nii­kan ke­hi­tys on mah­dol­lis­ta­nut sen, et­tä te­hok­kaim­mat aseet voi­vat jou­tua lau­man tyh­mim­pien hal­lin­taan.

  Mo­raa­li­nen ke­hi­tys ei ole edis­ty­nyt sa­maa tah­tia tek­ni­sen ke­hi­tyk­sen kans­sa.
  –   Mo­raa­li on lau­man omi­nai­suus, ei yk­si­lön. Se on ole­mas­sa lau­man suo­je­le­mi­sek­si, ei yk­si­lön vau­ras­tut­ta­mi­sek­si rik­kaam­mak­si kuin muut yk­si­löt
  –   … et­tä kau­an eläi­sit ja me­nes­tyi­sit

  Tois­ten työn ja omai­suu­den hal­lin­ta it­ses­sään on va­ras­ta­mis­ta.
  –   Län­si­mai­nen «kult­tuu­ri» pe­rus­tuu täl­le va­ras­ta­mi­sel­le.
  –   Kun omil­ta kan­sa­lai­sil­ta ei voi enem­pää va­ras­taa on ryh­dyt­tä­vä va­ras­ta­maan ul­ko­mais­ta omai­suut­ta — tai jär­jes­tel­mä ro­mah­taa.
  –   On aloi­tet­ta­va so­ta — tai jär­jes­tel­mä ro­mah­taa.
  –   Jos em­me saa hal­tuum­me Ve­nä­jän ener­gi­ava­ro­ja, jär­jes­tel­mä ro­mah­taa.
  –   Jos em­me saa hal­tuum­me Kii­nan työ­voi­maa, jär­jes­tel­mä ro­mah­taa.

  Vain jat­ku­vat so­dat voi­vat var­mis­taa Län­nen tu­le­vai­suu­den. Yhä uu­det ja uu­det ul­ko­mai­set siir­to­maat «de­mok­ra­ti­soi­daan», et­tä ne ym­mär­täi­si­vät lä­het­tää ener­gia- ja kai­vos­tuo­tan­ton­sa meil­le.
  –   «Va­paa»kaup­pa­so­pi­muk­sil­la saam­me vie­raat ja vä­hä-älyi­set kan­sat luo­vut­ta­maan työn­sä he­del­mät meil­le …
  –   … ja ne, joil­la on enem­män älyä pois­tam­me noi­den kan­so­jen kes­kuu­des­ta siir­tä­mäl­lä hei­dät län­si­mai­siin yli­opis­toi­hin «kou­lu­tet­ta­vak­si».

  On­nek­si meil­lä on de­mok­ra­tia,
  –   jos­sa omil­la vä­hä-älyi­sil­lä kan­sa­lai­sil­lam­me on yh­tä mon­ta ään­tä kuin älyk­käil­lä
  –   ja us­ko ju­ma­laan ää­nes­tys­ko­nei­siin, et­tä he ai­na köyh­tyi­si­vät maan pääl­lä ja luo­vut­tai­si­vat omai­suu­ten­sa her­roil­le,
  –   sil­lä aseil­la on val­ta ja voi­ma ja nii­den käyt­tä­jil­lä ikui­nen kun­nia maan pääl­lä.

  1. Onhan niillä jo kiinan työvoima. auliisti KKp antaa kiinalaiset riistokapitalistien käyttöön, uiguurit tietysti lisäksi sekä pakkosterilisaatiot ja kyttäys 24/7 älypuhelimen kautta.

 7. Valtio on sängyssä rahakoneen kanssa…

  Valtio suosii velkojaan. Esimerkiksi pankeilla ei tarvitse olla omaa pääomaa valtion obligaatioihin. 

  Lisäksi valtion obligaatiot saavat keskuspankin etuoikeutetun kohtelun hyväksymällä ne avomarkkinaoperaatioihin. 

  Tämä lisää valtion obligaatioiden houkuttelevuutta sijoittajan näkökulmasta, ja ne lainaavat valtioille rahojaan ehdoilla, jotka olisivat käsittämättömiä ilman valtion omille velkojilleen myöntämiä etuoikeuksia.

  Näin valtio saa huomattavan määrän yksityistä pääomaa.

  Sen seurauksena valtio ei vain kasva ja voimistuu, vaan se saa myös valtavasti taloudellista valtaa jota se käyttää ohjaustarkoituksiin – esimerkiksi tukemalla joitain teollisuudenaloja taloudellisesti, mutta ei toisia. 

  Hyvin samankaltainen pääoman hallinta, joka on toimialapolitiikkaa, tapahtuu nyt siten, että valtio päättää, mitkä ovat kestäviä investointeja ja mitkä eivät ja mitkä yritykset saavat hyväksyntämerkin ympäristö-, sosiaali- ja hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja mitkä eivät. 

  https://mises.org/wire/rise-new-socialism-and-what-you-can-do-about-it

  …estäen ja tuhoten vapaan markkinatalouden ja yksilöiden perusoikeudet

  1. En ole koskaan ymmärtänyt miten ihmeessä voi antaa tukia eli lahjoja yrityksille sen sijaan että valtio ensikädessä antaisi lainaa tai ostaisi itselleen osakkeita(jotka voisivat olla ilman äänioikeutta. Kun on jotain teollisuuden aloja joita ei saisi päästää häviämäänkään, niin miksei valtio voisi vaikka omistaa 99,9% osakkeista mutta antaa yrityksen rakentajan johtaa murto-osa omistuksella? Se olisi kuitenkin win-win jossa valtio tienaa ja yrittäjä saa koko valtiomafian hyödyt käyttöönsä) ja jos tarve niin vasta sen jälkeen antaisi luottoja ja tukia yritykselle jonka omistaa.

   1. Se toimii niin, että vallassa olevat ihmiset haluavat lisää rahaa, jolloin he lobbaavat koko ajan vähemmän sääntöjä itselleen, enemmän sääntöjä kaikille kilpailijoilleen, enemmän rahaa itselleen, sekä yrityksilleen ja antavat siinä samalla murusia rahaa ja etuja siitä hyvästä.

 8. Laulun sanoin: ”Oot liian kaukana hellasta,ei oo sovittu sellasta…”. No mut nyt oli videolla pari oikeeta naista. Olen hämmästynyt.Tuollainen piparitakuulla niin loppuu minunkin mussutukset. Näi o .

 9. Ajan kuva, että joutuu pyytämään anteeksi evoluutioon perustuvaa mielipidettään. Yhteiskunta on AINA sairas silloin kun vain vastakkainen osapuoli voi olla tuuba auki. Ja vieläpä niin, että edes mitä vulgaarisin verilöyly olisi oikea tapa kohdella toista. Se menee ”läpi kuin koira veräjästä”. Tosin nykyään johtaja aines on kovin köykäistä ja muunlaista ei nyt enää hyväksytäkkään, koska pinnallisuus, show, tuulenhaistelu, julkisuuskuva, trendit ja kulloisekin muoti-ilmiöt ovat valtioiden päättävien poliitikkojen tärkeimpiä kriteerejä. Jopa niin, että jos joku poliitikko menee syvälle kylmiin järkifaktoihin. Muut katsovat häntä kuin mitäkin ”luonnollisesta” henkisestä tasapainosta horjahtanutta!

 10. Naisilla ei saa koskaan olla valta miesten yli, Ei Missään tilanteessa. Se ei tarkoita, että miehet ovat parempia kaikessa. Miesten on oltava tarpeeksi nöyriä jotta tietyt tehtävät siunaantuvat naisille ja vain naisille ja miehillä on sitten Omat tehtävät ja vastuut

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*