28 thoughts on “Päivän kuva: Mediapooli

 1. Koko maailman kovinta aivopesupropagandaa. Erittäin tuhoisaa Suomelle ja Suomalaisille.

  Kun tuosta paskasta on päässyt kerran eroon niin paluuta ei ole, nykyisin nurkkajumalan (TV), mölytoosan (RADIO) tai mediapoolin (CIA) hetkittäinenkin seuraaminen aiheuttaa fyysistä pahoinvointia. On päivänselvää että esim.töissä 8h päivässä mölytoosaa kuunteleva henkilö joka kahvitauolla lukee iltasontaa/iltapaskaa ja vielä illalla katsoo ylenannon uutiset päälle on ns. valmista kauraa ja ulkona todellisesta tilanteesta kuin lintulauta.

  1. Tämä on ihan samanlaista valehtelua kuin toisen maailmansodan jälkeeen. Ja kummallakin kerralla tahtipuikkoa heiluttaa juutalaiset. Ensin oli saippuaa ja lampunvarjostimia senä joka 20s poltettuja ihmisi. Nyt on rautatieiskuja jossa laukut ja lasten saappaat ovat pystyssä asfaltilla ilman verta. Sekä viagr-raiskauksia joita edes YK ei raportissaan kertonut tapahtuneen, kun edes uhreja ei löytynyt.

   Tämä makaaberi valehteleminen alkaa käydä jo hermoille. Ja varsinkin sen että tyhmät suomalaiset uskoo sen ”kun se on hesarissa”.

   1. Amerikkalaiset ja britit eivät ole koskaan osanneet mitään muuta kuin valehdella valehtelun perään, sekä loisia muiden työstä ja selkänahasta. Helppoa on ollut helpossa ympäristössä ja ei ole tarvinnut kuin lisääntyä niin paljon kuin on halunnut.

 2. Kun tie­tees­tä on teh­ty uu­si us­kon­to, on vas­taa­vas­ti pi­tä­nyt «hie­man sää­tää» tuo­ta us­kon­toa, et­tä val­ta­eliit­ti voi sen hy­väk­syä käy­tet­tä­väk­si oman hy­vän edis­tä­mi­seen.
  –   Jää­hy­väi­set vi­ro­lo­gi­al­le

  72 koh­dan lu­et­te­lo sii­tä, mi­ten lää­ke­tie­tees­sä «sää­de­tään» tie­det­tä, jot­ta pääs­tään ha­lut­tuun lop­pu­tu­lok­seen.
  –   Ar­tik­ke­li on mie­len­kiin­toi­nen, kos­ka sii­nä esi­te­tyt vää­rin­käyt­tö­me­ne­tel­mät so­vel­tu­vat mui­hin­kin tie­teen aloi­hin kuin lää­ke­tie­de.

  Kos­ka uu­den maa­il­man­jär­jes­tyk­sen us­kon­to on dol­la­ri, tie­teen on muu­tet­ta­va «van­haan tie­tee­seen» pe­rus­tu­vat me­ne­tel­mät vas­taa­maan dol­la­rin vaa­ti­muk­sia.
  –   Tie­teel­li­sen tu­lok­sen on pää­dyt­tä­vä eni­ten tar­jo­avan mak­sa­jan ha­lu­amaan lop­pu­tu­lok­seen.
  –   Tä­mä me­ne­tel­mä oli käy­tös­sä myös kes­ki­ajal­la. Sil­loin­kaan tut­ki­ja ei saa­nut pää­tyä lop­pu­tu­lok­seen, jo­ka on kir­kon vas­tai­nen.

  1. Mitään omistamaton yliopistoeliittiköyhälistö johtaa meitä helvettiin. He ovat kommunistien perillisiä, jotka ovat perineet järjenkäytön köyhyyden. Se on köyhyyden vaarallisin alalaji.

  2. Jos väität että tieteestä on tullut uskonto, et ymmärrä mitä koko termi tarkoittaa.
   Tuossa jäähyväiset virologialle on niin paljon väärää tietoa että kukaan joku ymmärtää tieteistä ei ota kyseistä artikkelia tosissaan.

 3. Ruot­sin­kie­li­sel­le vä­es­töl­le va­pau­tuk­sia sank­ti­ois­ta
  –   Ruot­sin Post­nord-pos­ti­pal­ve­lu jat­kaa pos­tin toi­mit­ta­mis­ta Ve­nä­jäl­le ja Val­ko-Ve­nä­jäl­le.
  –   Шведская Postnord возобновит доставку почты в Россию и Белоруссию
  –   https://archive.is/09kTz
  –   Suo­mes­sa asu­via ruot­sin­kie­li­siä tä­mä pää­tös kos­kee si­tä kaut­ta, et­tä heil­lä on huo­mat­ta­vas­ti su­ju­vam­mat yh­tey­det Ruot­siin kuin kan­ta­suo­ma­lai­sil­la.
  –   Suo­men aset­ta­mien sank­ti­oi­den­han ei edes alun pe­rin ol­lut tar­koi­tus kos­kea ruot­sin­kie­lis­tä vä­es­töä. Nyt ti­lan­tee­seen on saa­tu mer­kit­tä­vä pa­ran­nus.
  –   Kos­ke­vat­ko tu­le­van tal­ven säh­kö­kat­kot myös ruot­sin­kie­li­siä kun­tia? Ei­vät kos­ke!
  –   Kos­kee­ko pa­ko­lais­ten pak­ko­vas­taa­not­to myös ruot­sin­kie­li­siä kun­tia?
  –   …

  1. Totta. SUOMI EI SYNTYNYT SUOMALAISTEN, vaan suomenruotsalaisten toimesta. Siksi he tekivät itselleen runsaasti etuoikeuksia. Suomalaiset olleet sorrettu enemmistö jo alusta alkaen. Kukaan ulkomaalainen ei hyväksy tuota, vaan ihmettelee suuresti. Mikä vitun valtio on tämä joka sortaa enemmistöä?

  1. Tulee. Ne tuovat kaikki aseet tänne kenenkään muiden kuin Niinistön tietämättä. Niinistö on kaikkien maanpetoksellisten suomenruotsalaisten peiteoperaatoiden äiti.

   Saisiko tänne meemin Niinistöstä pirun sarvet päässä.

 4. EU se vasta kalliiksi on tullut ja tulee. Samoin Nato ja yksipuolinen käpertyminen EU:n kainaloon syrjään koko muusta maailmasta. EU:n pikku takapajula, jossa lisäksi fanitetaan roistovaltio USA:ta ja sen paskoja ” kulttuurituotteita”. Aivotonta, alistunutta orjamaista toimintaa. EIKÖ YHTÄÄN HÄVETÄ?

  1. Suomen suurimmat menoerät tällä hetkellä ovat nenäkansan sähkökusetus, aidan rakentaminen itärajalle sekä NATO-jäsenyys. Tämän idioottimaan lypsäminen ei lopu koskaan. Sitten kun EU ja euro ovat lopettaneet toimintansa muualla, niin Suomi anoo erityislupaa, jolla saa yhä silti noudattaa EU-lakeja ja lainata korkoa vastaan kaikkien muiden maiden eurot, jotka kaikkialla muualla ovat jo silloin jätepaperia.

 5. Sama kun olis laittanu ton haitarin joka kuvaa. Miettikää miten turhaa ja lapsellista paskaa pitää kirjoittaa, että saadaan jatkettua tätä sotaa. Yksikään veron maksaja ei tästä konfliktista hyödy, ne on ihan eri jampat ne. Palataampa siihen kun tätä hassuttelua alettiin toteuttaa, näytettii kauhuissaan jotain aamu ruuhkaa jostain kiovan keskustasta ja horistiin miljoonista pakolaisista, mutta edelleen löytyy joku mummo huivi päässä minkä kasvoja ei uutis videossa edes näy, potkimassa jotain talon raunioita ja rääkymässä, että putin pitää tappaa. Tuon enempää tätä asiaa ei edes tarvi avata. Jos ei mennyt jakeluun hae itsellesi hesari

 6. Suuntaudutaan Euroopan lisäksi arabimaihin ja Aasiaan. Otetaan sieltä meille uusia hyviä vaikutteita, kuten miehen ja miehuuden arvostaminen. Mm. Qatar on hieno maa kuten myös Afganistan ja Vietnam.

 7. Jos väittää että tieteestä on tehty uskonto, ei ymmärrä mitä termi uskonto tarkoittaa.
  Tuossa jäähyväiset virologialle on niin paljon väärää tietoa että kukaan ei ota kyseistä artikkelia tosissaan joka tietää virologiasta oikeasti.

 8. Katsokaa noiden kadunavaajien sukupuoli. Onko joku kuvissa pielessä? Luuleeko, että noilla on zmmattitaitoa. Hell sink vajoaa ennen aikojaan.

 9. Venäjä ei ole koskaan ollut mikään varsinaisesti hyvä, mutta on täysin selvää miten täysin sairaat ja rikolliset imperialistiset amerikkalaiset ja britit ovat aina olleet totaalisen pahuuden ja Saatanan joukkoja, jotka ovat aina tuhonneet ja mädättäneet muita. Nämä sairaat eläimet pitää kaikki eliminoida laillisin tavoin keskuudestamme ja antaa heille viimeinen ratkaisu. He tuhosivat jo Saksan upean kansan. Nyt on viimeinen mahdollisuus eliminoida tämä saasta laillisin keinoin keskuudestamme. He eivät tule koskaan suostumaan päästämään normaaleista ja terveistä kansoista irti, sillä he ovat täysin kykenemättömiä elämään omillaan. He ovat aina tarvinneet muita elättämään heitä. He ovat laiskojen, epärehellisten, sairaiden ja rikollisten orja -ja huumekauppiaiden jälkeläisiä. Keiden luulet myyneen valkoisia orjiksi Ukrainassakin?

 10. Aivopesu ja muista loisiminen ovat ainoa keino jolla verivihollisemme amerikkalaiset ja britit, sekä yksi tietty ryhmä pystyvät saamaan itselleen elintasoa ja helppoa elämää. Koko heidän historiansa perustuu orjuuden harjoittamiseen, huumekauppaan ja loisimiseen. Yksin he ovat täysin kyvyttömiä, jolloin heidän ainoa vaihtoehto on aina loisia muista ja elää muiden työstä.

 11. Mikä siinä verivihollisillamme amerikkalaisilla ja brittiläisillä on aina ollut kun helppo ympäristö on antanut helposti niin paljon ruokaa kun on ikinä halunnut, sekä on vain voinut ottaa muilta ja elää varsinkin rauhallisempien kansojen selkänahasta. Intiaanitkin elättivät heitä Amerikoissa, jonka jälkeen verivihollisemme jälleen varasti ja otti haluamansa elääkseen. Nyt vihollisemme valtaa muiden erittäin nopeasti lisääntyvien liittolaistensa kanssa maatamme kun ympäristö on hellittänyt heille tarpeeksi helpoksi.

  1. Ylen hyvin syönyttä joukkoa. Lentokoneessa lipun hinta pitää alkaa periä matkustajan elopainon mukaan jenkeiltä.

 12. Tämän mediaboolin valmistelu aloitettiin 2005 heti Suomen hallituksen tilaaman tutkimuksen: Media ja demokratia /Kriittinen näkökulma valmistumisen jälkeen !

  Mielenkiintoisia lauseita tuossa ”tutkimuksessa” ( jonka siis me maksoimme ) : ”Ratkaisevassa roolissa tässä on YLE ”. ( koska YLE-veron suunnittelu aloitettiinkaan ? ); ”Tärkeää on myös pienten, mutta merkittävien lehdistötukien käyttö”.

  Suomen demokratia siis lopullisesti päätettiin tuhota 2005 Suomen hallituksessa.

  9.12. 2005 Valtakunnansyyttäjänvirastoon jätetty syyteilmoitus lainsäädännöllisen syrjinnän lopettamiseksi Suomessa; arvatkaa onko vieläkään käsitelty ?

  Suomen ”perustuslain” 118 § … Kansalaisten kokemat ihmisoikeusloukkaukset … syyteoikeutta ei kuitenkaan ole mikäli syyte perustuslain mukaan on käsiteltävä Valtakunnanoikeudessa.

  Ihmisoikeudettomia tässä siis ollaan ihan TAKAUTUVAN ”perustuislain” mukaan … mutta onko laillista tämä tällainen toiminta ?

  Jokainen päätelköön itse !

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*