12 thoughts on “Päivän kuva: Groomer

 1. https://youtube.com/shorts/HdvL7Lz_cCg

  Avioliitto on kuolema. Suomalainen lehmä ottaa kaikkein todennäköisimmin avioeron kaikista valkoisista naisista. Lähes varman avioeron. Tämän jälkeen nainen vie lapset mieheltä, sekä puolet miehen omaisuudesta, vaikka ei ole edes koskaan itse tehnyt mitään sen eteen.

 2. Ra­han ai­heut­ta­mas­ta taa­kas­ta va­pau­tet­tu kryp­to­fir­ma FTX oli WEF:n yh­teis­työ­kump­pa­ni.
  –   FTX & Cryp­to-Imp­lo­si­on
  –   https://archive.today/hHt4H

  … nyt FTX ei omis­ta mi­tään
  –   ja Klaus Sch­wab on on­nel­li­nen!

  … ar­tik­ke­li ker­too myös sen, et­tä Gold­man Sach on ra­hoi­tu­sa­lan ma­fia, jon­ka «lii­ke­kump­pa­nei­ta» ei kos­kaan syy­te­tä val­ti­on tuo­mi­ois­tui­mis­sa.

  … omai­suus ei ole kos­kaan tur­vas­sa jos se on luo­vu­tet­tu «jär­jes­tel­män» hal­tuun
  –   Jos omis­tat kul­taa, pii­lo­ta se fyy­si­ses­sä muo­dos­sa, älä mis­sään ta­pauk­ses­sa vie tal­le­lo­ke­roon.

  … On­ko FTX:n ro­mah­dus kryp­to­va­luu­tan lo­pun al­ku?
  –   Ih­mi­set siir­ty­vät fyy­si­seen omai­suu­teen

  1. Kunnon salaliittoteorioita koronasta, ”tieteestä” ja biohakkeroinnista, jotka ovat totta:

   Keskitysleirivanki Noah Harari uhoaa olevansa Jumalaa suurempi ja muuttavansa 4 miljardin vuotta vanhan orgaanisen elämän epäorgaaniseksi eli virtuaaliseksi.

   Populistipoliitikot kuulemma valehtelevat, mikä väite on tietysti vale.

   https://tokentube.net/v/2262615367/Demonit-ovat-todellisia—Rapsodia-info–tekstitys

   https://tokentube.net/v/3140651843/Ihmiset-ovat-hakkeroitavissa-olevia-el%C3%A4imi%C3%A4—Rapsodia-info–tekstitys

   https://tokentube.net/v/2176969557/Ihmiset-saatiin-koronan-varjolla-hyv%C3%A4ksym%C3%A4%C3%A4n-totaalinen-biometrinen-valvonta—Rapsodia-info–tekstitys

   https://tokentube.net/v/3839095219/Pimeyden-henkivaltojen-vaikutus-koronan-taustalla—Rapsodia-fi–tulkkaus

 3. Ka­na­das­sa köy­hyys ja ti­la­päi­set vai­keu­det «oi­keut­ta­vat» val­ti­on va­roil­la to­teu­tet­ta­vaan ar­mo­mur­haan.
  –   Too Poor to Con­ti­nue Li­ving with Dig­ni­ty – Ca­na­di­an Eu­ge­nics
  –   https://archive.is/x08Tm

  … myös lap­set voi­vat ha­keu­tua oh­jel­maan
  –   Lää­kä­ri voi it­se­näi­ses­ti teh­dä pää­tök­sen po­ti­laan puo­les­ta.

  … Kun Alan­ko­mais­sa ja Bel­gi­as­sa kiel­le­tään lää­kä­rei­tä eh­dot­ta­mas­ta eu­ta­na­si­aa, niin ka­na­da­lai­sia lää­kä­rei­tä kan­nus­te­taan tar­jo­amaan vaih­to­eh­to niil­le, joi­ta pi­de­tään lii­an köy­hi­nä elä­mään.
  –   Ka­na­dan val­tio mur­haa vam­mai­sia kuin Nat­si-Sak­sa 1930-lu­vul­la.

  Mil­loin suo­mi seu­raa pe­räs­sä tä­tä WEF:in agen­daa?
  –   Muu­te­taan­ko ter­veys­kes­kuk­set te­loi­tus­lei­reik­si.
  –   Tä­mä oli­si no­pea rat­kai­su ter­vey­den­hoi­don hoi­ta­ja­pu­laan
  –   ja sa­maa kan­san­ter­veys ko­he­ni­si mer­kit­tä­väs­ti.

  1. Köyhyys on siis vamma, joka edellyttää valtion puuttumista teloituksen muodossa. Köyhä= tyhmä ja laiska. Tuota paskaa opetetaan eliittiyliopistoköyhälistölle Kanadassa.

  1. Groomingiin olen törmännyt kahdessa eri asia yhteydessä:
   – Parran/viiksien hoito
   – Lasten hyväksikäyttö
   Kumpaahan Jonathan harrastaa… tässä valkoisena varmaan molempia?

  2. Tämä termi onkin jo kauan ollut vakiintunut ja sitä käytetään kansainvälisesti.
   Se tarkoittaa sellaista toimintaa joka vie lapsia seksuaalisen hyväksikäytön päämäärää kohti.
   Keinovalikoima on laaja eli se sisältää hyvin paljon ja kyseessä onkin eri prosessit. Esim. ensin houkuttelu, sitten konkinlainen kiikkiin saaminen ja kiristys, emotionaalinen manipulaatio, gaslighting (etsipä tuokin tärkeä termi ja opi!), väkivalta pienestä suurempaan, uhkailu, alistaminen. Jossain välissä seksuaaliset aktit tulevat osaksi koko grooming kokonaisuutta. Joskus se myös alkaa raiskauksesta jonka jälkeen grooming toiminta jatkuu.

   Siinä sinulle vaivalla kirjoitettu selitys, ole hyvä.

 4. Eiköhän tuossa tarkoiteta ihan muuta kuin lapsen houkuttelemista. Netin sanakirjasta mm. siistiminen, huolittely, siistiytyminen ja eikös se ole parturikin.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*