12 thoughts on “Päivän kuva

 1. Mi­ten Uk­rai­nan palk­ka­so­ti­laat käyt­täy­ty­vät, kun dol­la­ri ro­mah­taa ja so­vit­tu palk­ka jää tu­le­mat­ta?
  –   Al­ka­vat­ko he ryös­tel­lä kaup­po­ja?
  –   Vaih­ta­vat­ko he puol­ta ai­na sin­ne mis­sä eni­ten mak­se­taan.

  Tie­sit­ko muu­ten, et­tä Suo­mes­sa kou­lu­te­taan palk­ka­so­ti­lai­ta Uk­rai­naan.
  –   Kau­pun­ki­so­ta, ih­mis­kil­pien käyt­tö ym na­ton tais­te­lu­me­ne­tel­mät.
  –   Har­joi­tuk­sia kau­pun­ki­alu­eil­la.

  1. Tiesittekö muuten, että Venäjä asutti pakkosiirretyillä ukrainalaisilla Suomelta ryöstämänsä suuret sotien jälkeen. Ei siellä asu venäläisiä tai karjalaisia juurikaan. Suomen kielikin on lähes hävinnyt Karjalasta.

   1. Nimenomaan. Ja ne olivat pitkälti ukrainalaiset ryssät jotka hyökkäsivät idästä Suomeen ja raiskasivat, sekä teurastivat suomalaisia. Fucking älykääpiöt, kun ette tajua mitään.

  1. Poliitikon tunnusta väkijoukosta juuri tuon hullun katseen perusteella. Poliitikot ovat järjestelmää hyväksikäyttäviä rikollisia.

 2. Mik­si os­taa kat­se­luoi­keuk­sia, kun VPN:n saa hal­vem­mal­la?
  –   How to live stream the 2022 FIFA World Cup
  –   https://archive.ph/wip/deKhv

  Pe­rin­tei­nen ur­hei­lu- yms kil­pai­lu­jen ja­ke­luoi­keuk­sien kaup­pa on tul­lut tien­sä pää­hän.
  –   Edes­sä on va­lin­ta sii­tä, mil­lai­sek­si ja­ke­lu­jär­jes­tel­mä muut­tuu.
  –   Kään­tyy­kö Big­Me­dia val­ti­oi­den puo­leen ja os­taa li­sää sen­suu­ria
  –   vai an­ne­taan­ko mark­ki­noi­den rat­kais­ta.

  Mik­si os­taa TV,
  –   kun ai­vot voi yh­dis­tää Big­Me­di­an verk­koon myös tie­to­ko­neen kaut­ta.

  1. Rokottamattomien spermaa ei tietenkään riitä tällä hetkellä kaikille halukkaille naisille. Menee hyvin pitkään ennen kuin luomuspermalla pystytään joskus vielä täyttämään koko ajan kasvavan kysynnän tarpeet.

 3. Iso-Britannia
  –   jatkaa venäläisen öljyn ostamista huolimatta Britannian viranomaisten lausunnoista lopettaa toimitukset Venäjän federaatiosta,
  –   The Sunday Times raportoi
  –   02-11-20 19:04

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*