Marco de Wit 26 marraskuun, 2022
Jaa artikkeli
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

 

 

Koko jakson ohjelma:

0:00 – Jakson aiheet

2:30 – Miten Jaana näkee tilanteen ylikuolleisuuden osalta? Mitä Jaanan mielestä isosta kuvasta puuttuu mistä ei puhuta?

11:00 – Miten lääketieteessä luokitallaan syy-yhteys? Millä tavalla lääkärit luokittelee aineiston?

12:00 – Miksi tästä ei mediassa puhuta yhtenä mahdollisena vaihtoehtona?

17:00 – Tapahtuiko Suomessa syrjintää?

19:00 – Olivatko tilastot vääriä?

23:00 – Jaanan seuraava hanke

28:00 – Miten törkeä petos määritellään?

35:00 – Kieltääkö kuluttujasuojalaki sähkölaskujen kohtuuttoman korotuksen?

38:00 – Millä tavalla Jaana itse riitautti oman sähkölaskunsa?

48:00 – Miten sähköyhtiö esim. Helen tekee kolminkertaista voittoa?

59:00 – Yllätys vieras studiolla 1:20:00 

Jaanan loppusanat

Jaanan Virkamafia sivut: https://www.virkamafia.fi/

 

 

 

 

 

 

 

Jaa artikkeli
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

17 thoughts on “Kempen vieraana Jaana Kavonius: Sähkölaskut + Pakko jota THL ei suosittele

 1. Näissä podcasteissa yms. on ongelmana se, että matkitaan Amerikan vastaavia ja tuloksena on sekavaa ja kovaäänistä settiä. Tässäkin nyt puolet ajasta mainostettiin Kempen podcastia. Peukuta, tykkää, jne. En tiedä, jaksaako ihmiset enää innostua näistä, silloin alussahan nämä toimivat, kun kerrottiin esim. rokotteista, mutta tämän informaatioähkyaikakauden aikana lyhyet infotiedotukset toimisivat paremmin, ainakin omalla kohdalla.

  Haastattelussa uutta tietoa oli tuo Kavoniuksen neuvo valittaa kuluttajasuojalautakuntaan ylisuurista sähkölaskuista. Tätä on muuallakin jo ehdotettu. Muu puheenvuoro oli jo entuudestaan tuttua, joten sen uutisarvo oli nolla, sori vaan. Kaikki jo tietää jonkun NWO:n, joka yrittää varastaa meidän rahat. Ja kun tulee tätä entuudestaan tuttua uutista, unohtuu tässä helposti tuo Kavoniuksen mainitsema ylisuuri sähkölasku, ja minne siitä taas kannattikaan valittaa.

  Liian showmaiset podcastit vievät uutiselta uskottavuuden.

  1. Selvennykseksi täältä löytyy siis tämä koko pitkä n. 90min jakso. Tuo ylläoleva linkki on tosiaan vain Youtuben lyhyt alustus jaksoon. Yleensä teen siis Youtubeen vain lyhyen alustuksen jos tässä itse koko jaksossa käsitellään aiheita mitkä on Youtuben vastaisia. Eli tässäkin jaksossa heti alussa käsitellään aiheita, jonka tähden Youtube luultavasti poistaisi koko jakson. Jos kolme jaksoa poistetaan lyhyellä aikavälillä on mahdollista, että koko kanava poistetaan Youtuben toimesta. Omallakin kanavalla on tuo vaara käynyt aika lähellä niin, että kaksi jaksoa oli poistettu lyhyellä aikavälillä. Näen, että näin ollen on parempi tehdä myös tälläinen lyhyt klippi ihan vain alustukseksi koko jaksoon. Usein mun podcast jaksothan on kestoltaan n. 1h -2h. Eli jos näet vain tälläisen muutaman minuutin klipin niin se on luultavasti tehty ihan vain alustukseksi. Jos käyt täältä katsomassa koko jakson niin luultavasti ymmärrät paremmin minkätakia tämäkään jakso ei ole kokonaisuudessaan Youtubessa: https://rumble.com/v1vpu7g-shklaskut-pakkorokotukset-joita-thl-ei-suosittele.html. Kiitos paljon tuesta!

 2. Euroopassa alkoitettiin partioida putkistoja peläten uusia räjähdyksiä ja sabotaaseja – kuten Nord Streamin tapauksessa.

  Wall Street Journal kirjoittaa asiasta.

  Nyt sotilaslaivasto, ilmailu ja miehittämättömät sukellusveneet osallistuvat putkistojen ja porauslauttojen suojeluun merellä.

  Öljy- ja kaasulaitoksille on sijoitettu poliiseja ja erikoisjoukkoja.

 3. Toivoisin, nyt kun Jaana on meistä paljon koulutetumpi, että hän tekisi joukkokanteen sähköyhtiöitä vastaan ja keräisi paikanpäällä siihen nimiä. Ja jakaisi papereita, jotka ovat esimerkin omaisia valituksia esim. eduskunnan viranomaisille, hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan oikeuteen.

  Viranomainen on lähtökohtaisesti laiska. Eikä se tee mitään. Mutta jos 10 000 ihmistä lähettää vastineen tai valituksen, niin viranoamisten joka portaassa pitää: A) tallentaa 10 000 paperia, vastata 10 000:een paperiin ja C) arkitoida 10 000 päätöstä. Jossain vaiheessa viranomaiset toimivat niin että ne muuttavat asioita jotta heidän oma työtaakkansa vähenee.

  Siksi 10 000 valitusta on ”parempi” kun valitus jossa on 10 000 allekirjoitus. Vaikkakin jälkimmäinen on yksilöä khtaa armollisempi maassa, jossa joutuu maksamaan kohtuuttomasti omien asioiden ajamisesta. Maassa jossa omien asioiden ajaminen piti olla maksutonta. Henkilökohtaisesti en ole käyttänyt lakimiehiä ja olen itse ajanut omia asiotani, mutta lähes 40 000e on mennyt pelkkiin päätösmaksuihin. Vaikka viranomaiset tekevät lainvastaisia päätöksiä. Temppu ja miten se tehdään on se, että tehdään päätös hiuskarvan verran eri asiasta kuin mistä on valitettu. Ja näin saadaan valitus ohjattua sivuraiteille. Ja tästä kun tekee oikaisupyynnön, niin se ei perinteisesti johda mihinkään.

  Jaana ei ole väärässä puhuessaan virkamies-mafiasta. Kaikki tukevat toinen toisiaan, vaikka olisivat esteellisiä. Nimet on paperissa ja kaverit hyväksyvät.

 4. Viherkommunismista kyse…

  ”Kun EU päätti lisätä päästöoikeuksien niukkuutta laskemalla markkinoille aiempaa vähemmän päästöoikeuksia, niiden hinta alkoi nousta.

  Kun vielä fossiilisten polttoaineiden (hiili ja kaasu) hinta on noussut (lupamaksut/muu sääntely), on fossiilisen sähköntuotannon kustannus noussut merkittävästi.

  Uusiutuvaa sähköä, kuten tuuli- ja vesivoimaa, voidaan tuottaa ja siten myydä edullisemmin.

  Koska fossiilista sähköä kuitenkin tarvitaan ajoittain kysynnän kattamiseen, nousee sähkön markkinahinta ko. ajankohtina niin korkeaksi, että se kattaa fossiilisen sähköntuotannon kustannukset.

  Näinä aikoina päästöttömästi sähköä tuottavien yritysten myyntikate kasvaa, koska tuotantokustannukset ovat selvästi matalammat.

  Päästökauppa siis toimii halutulla tavalla, ja kilpailun kautta päästöttömästi sähköä tuottavat hyötyvät.

  Lisäksi on huomioitava, että hyötyä saavat sähköntuottajat ovat investoineet päästöttömään tuotantoon juuri sen insentiivin mukaisesti, joka markkinoille on poliitikkojen toimesta haluttu luoda.

  Olisi erityisen ongelmallista, jos varsinkin päästökaupan aikana rakennetun päästöttömän tuotannon voittoja alettaisiin rajoittaa tai verottaa aiempaa ankarammin.”

  Sähköntuottajien keskuudessa energiakriisin aikana voittajia ovat päästöttömän sähkön tuottajat, joiden ei tarvitse ostaa kallistuneita polttoaineita tai päästöoikeuksia, ja joiden tuottama sähkö saa siten kilpailuetua tukkumarkkinoilla”

  https://vare.fi/energiakriisi-konkurssit-ja-windfall-mita-sahkoyhtioille-tapahtuu/

 5. Mei­dän pi­tää kol­lek­tii­vi­sel­la ta­sol­la pys­tyä avoi­mes­ti tun­nus­ta­maan, et­tä val­tio on ros­vo­kop­la, ma­fia,
  –    vas­ta sen jäl­keen pys­tym­me muo­dos­ta­maan uu­den yh­teis­kun­nan tä­män maa­il­man­so­dan jäl­keen.
  –    Tuo uusi yh­teis­kun­ta ei ole «de­mok­ra­tia»,
  –    mut­ta kan­sal­la on suu­ri mer­ki­tys sii­hen mil­lai­nen se on.
  –    Ky­se on us­kos­ta, sa­noi­sin­ko jo­pa us­kon­nos­ta, us­kom­me­ko to­tuu­den tu­le­van val­ti­ol­ta vai­ko kan­sal­ta, va­pau­den tu­le­van val­ti­ol­ta vai on­ko ih­mi­set syn­ty­es­sään luo­tu va­paik­si valtiosta riippumatta.
  –    Vii­me kä­des­sä ky­syt­tä­neen: ON­KO IH­MI­SEN LUO­NUT JU­MA­LA TAI EVO­LUU­TIO VAI­KO LÄÄ­KE­TEH­TAAN GEE­NI­LA­BO­RA­TO­RIO.

  Luojan edessä polvistumme!

  Kym­me­nes­sä käs­kys­sään Moo­ses an­toi lain, jo­ka oli tar­koi­tet­tu hal­lit­se­van elii­tin val­lan ra­jak­si: älä va­ras­ta.
  –    Ai­ko­jen ku­lu­es­sa eliit­ti kui­ten­kin kään­si asi­an niin, et­tä la­ki ei kos­ke­kaan hei­tä vaan vain kan­saa, «nak­ki­var­kai­ta», the dep­lo­rab­les.

  Jos eläm­me so­ke­ana to­del­li­suu­del­le,
  –    tu­le­vai­suu­tem­me on or­juus ny­kyi­sen tai ul­ko­mai­sen ma­fi­an rau­ta­kou­ran alai­suu­des­sa.

 6. Ihmiset on syntymässään luotu vapaiksi ja riippumattomiksi valtiosta. Ihminen EI OLE valtion tai minkään luonnollisen tai luonnottoman henkilön omaisuutta. Ihminen on vapaa. Repikää siitä valtiouskovaiset totalitaristit.

  1. Vahvimman oikeuttako se aimo mies kannattaa, kaikkien sotaa kaikkia vastaan. Sinähän olet aito libertaari, joka ilman omantunnon tuskia voi riistää toista ihmistä ilman sääntöjä.

   1. Ei kun vapaana riistäjistä. Valtio ei suojaa enää kansalaisia riistäjistä, koska korporaatiot ohjaavat poliitikkojen päätökset. Siksi irti valtiosta joka on sama kuin valtamedia, Microsoft ja lääkeyhtiöt. Niillä on samat omistajat, joilla on myös rahanluontioikeus.

    Esim. päästökauppa on puhdasta riistoa, jonka poliitikot eli valtio on siunannut. Irti siitäkin. Koko ilmastonmuutos on hyvin kyseenalainen. Maapallon ilmastoon vaikuttavat isommat asiat kuin ihmisen hiilidioksidipäästöt.

 7. Jaanallakin valitettavasti iso kuva pahasti kateissa. Kun hän ymmärtäisi että mitään koronavirusta ei ole olemassakaan niin jäisi monta turhaa taistelua väliin ja säästyisi energiaa. Koska hän on niin etevä laatimaan kaikenmaailman dokumentteja, miksei hän tee tietopyyntöä viruksen olemassaolosta johon tämä kaikki valehtelu on perustunut. (Jussi Siitarinen varmasti auttaisi tietopyynnön kanssa, olettaisin). Pelkästään tämän asian tuominen julkisuuteen riittäisi tuomitsemaan KAIKKI osallisuudesta tähän joukkotuhontaan ja petokseen perustuviin rajoitustoimiin. Nimittäin seuraava feikki-viruspandemia kolkuttelee jo ovella ja sama pelleily voi jatkua maailmantappiin. Tämä on se seuraamus kun tätä virus-elefanttia olohuoneessa ei paljasteta, sekoilu saa jatkua.

  Ympäri maailman on tehty tämän sivuston mukaan jo 211 virallista tietopyyntöä eri viranmaistahoille. YKSIKÄÄN taho ei ole kyennyt toimittamaan todisteita eristetystä viruksesta!
  https://www.fluoridefreepeel.ca/fois-reveal-that-health-science-institutions-around-the-world-have-no-record-of-sars-cov-2-isolation-purification/

  Jaana nimeää seuraavat tahot kontrolloiduksi oppositioksi ja vihollisen pussiin pelaajiksi. Olen samaa mieltä. Näiden toimet eivät ole edistäneet mitään, pelkkää harhautusta, asioiden peittelyä ja sabotaasia.

  WWD:n järjestäjät, Ossi Tiihonen, Ano Turtiainen, VKK-johto, Henna Maria-Vermeulen, Helena Tanaka, Ilkka Tiainen, Juha Korhonen, Toni Välimäki, Mika Leppänen, Bono Bronck, Nicholas Peltola, Jukka Davidsson, Samu Lahtela.

  1. Älytön Nimetön…
   Jos Viranomaiset…Rokotetappajat väittävät että Viruksia ON Olemassa…Taistellaan.. Sitten Heitä vastaan…Niitten Omalla…Valheellisella Maaperällä…..Koska kun Häviävät senkin Taistelun…Pakostakin….Niin Niitten Peli…On…Lopullisesti Pelattu…

   1. Uncovernable ja Joachim Bartoll – en tunne
    https://bartoll.se/2022/01/ungovernable-community-is-open/

    En kyllä jaksa tuota bitchuten videota alkaa katsomaan, voisitko lyhyesti kertoa, mikä Stew Petersin videoista tekee psyopin? Psyop tarkoittanee, että kerrotaan jotain mikä on totta, mutta stoori sisältää paljon valheita.

    Mitkä asiat Petersin videolla ovat valheita?

    Tässä vielä sama video hyvällä suomennuksella, jos joku sen nyt kuitenkin haluaa katsoa.
    https://tube.kansanvalta.org/w/7m2yGDL5yXKqT4LiU8Hctn

    P.s. theexpose-lehden toimittaja julkaisi jokin aika sitten artikkelin, missä perusteltiin, että väite ettei korona-virusta ole olemassakaan, on myös psyop. Eli olisiko sitten niin että artikkelin ja psyopin määritelmän mukaan tämä väite on totta, mutta myös valhe. Kumpaakin se ei voi olla, joten sana psyop on melko vaarallinenkin sana.

    1. Ensinnäkin tuossa mainitsemassasi expose-news.com -sivuston artikkelissa ei mitenkään perusteltu yhtään mitään, siinä vain sanotaan että kaikki jotka sanovat että viruksia ei ole olemassa, valehtelevat. Tosi hyvät perustelut. Eli koko media haisee jos journalismi on tällä tasolla.

     Toisekseen jos joku väittää että virus x on olemassa, se todistustaakka on hänellä, ei niinpäin että muiden pitää todistaa että väite ei ole totta. Kuten tuossa aikaisemmassa kommentissa todetaan, yksikään viranomaistaho maailmassa ei ole kyennyt toimittamaan todisteita yhdestäkään eristetystä viruksesta. Tämä puolestaan tarkoittaa että KAIKKI virustaudeiksi väitetyt taudit ja sitä kautta KAIKKI rokotukset ja monet lääkkeet ovat valetta myös. Nyt ei ole kyse enää pelkästään koronavalheen suojelemisesta vaan jo yli vuosisadan kestäneestä massatuhonnasta alkaen sieltä isorokoista, espanjan taudeista aina polioon ja HIV:iin ja viimein nyt Koronaan asti. Kuinka paljon luulet että on tapettu ja sairastutettu ihmisiä näiden ansiosta ja kuinka paljon Big Pharma on netonnut tässä välissä? Kontrolloitu oppositio suoltaa jatkuvasti erilaisia teorioita SARS-CoV-2 viruksen alkuperästä. Milloin se on lähtenyt liikkeelle Wuhanin torin lepakkokeitosta ja välillä se on Bill Gatesin laboratoriossa kehittämä, milloin mitäkin. Tämä samainen Stew Peters ihan jokin aika sitten väitti pokkana dokumentissa ”Watch the Water” että korona onkin käärmeen myrkkyä jota on ujutettu juomaveteen. Tämä naurettava teoria ammuttiin alas aika nopeasti eikä siitä kukaan taida puhua enää mitään. Mutta tämänkin snake venom -teorian uskoivat monet ja jakelivat tätä laatuelokuvaa innoissaan. Ja nyt pitäisi uskoa samoja tahoja uuden dokkarin muodossa?

     Näille riittää että ihmiset uskovat viruksiin, ihan yksi lysti mihin versioon ja siitä tässä ”Died Suddenly” dokkarissa on kyse. Sitä ei tule katsomaan jo-piikitetyt aivopestyt ihmiset, sitä katsoo rokottamattomat joita halutaan pitää tässä virusvalheessa kiinni kynsin hampain ja jotka tasan jo tietävät että ylikuolleisuus lähti nousuun käsikädessä rokotteiden kanssa, ei siis mitään uutta tälle yleisölle. Died Suddenly -dokkarissa on monia pätkiä jossa näytetään esim. jonkun urheilijan romahtavan kentällä ja kun näitä pätkiä on tutkittu tarkemmin niin osa niistä on ajalta ennen koronaa. Tämä on herkkupala tarjottimella skeptikoiden sitten dissata koko ”died suddenly” ilmiö kun kerran pitää valehdella aiheesta. Stew Peters on entinen feilannut rap-artisti ja palkkionmetsästäjä joka viljelee devils horns ja 666-merkkejä alvariinsa. Miten hänestä tulikin ykskaks korona-asiantuntija/mediapersoona, kysynpä vaan.

     Paljon sullakin opittavaa kriittisestä ajattelusta ja kyseenalaistamisesta. Virusvalheen ymmärtäminen ei ole oikeasti mitään rakettitiedettä kun siihen hiukka vaivaantuu perehtymään. Suosittelen Jussi Siitarisen sivustoa lämpimästi:

     https://olennaisiafaktoja.wordpress.com/2021/12/28/viruksia-ei-ole-olemassa-aloita-tasta/

     1. Ok, kiitos lyhyistä ja suomenkielisistä perusteluista. Se on totta, että vesittyy koko asia, jos levitetään valheita asiaan liittyen. Kuten tuossa linkittämässäsi Siitarisen sivustolla sanotaan, viruksen kieltäjäthän sanovat, ettei virusta ole koskaan onnistuttu eristämään, se median esittämän korona-viruspallon kai tajusi tavallinen pulliainenkin olevan piirustus? Eikä mallina voinut olla mikään aito virus, siinä tapauksessa, ettei sellaista ei koskaan ole onnistuttu siis eristämään, mutta siitähän ihmiset eivät ole kuulleet. Ja jos väitetään jonkun viruksen olevan olemassa, silloin luulisi todistustaakan olevan näin väittävällä. Eikä toisinpäin.

      Rokotusfirma itse on listannut sivuvaikutuksissa niistä tukoksista, uutta on tuo, että olisivat jotain kuitua.

      Itse tunnen kyllä rokotettuja, jotka sanovat, etteivät enää ota. Ehkä jotkut heistä haluavat tietää, pitäisikö asiasta etsiä lisätietoa, ja voivat hyvinkin katsella tällaisia Petersin videoita.

      Yksi asia, mistä Expose kirjoittaa, on ”shedding”, eli että rokotteet ”vuotavat” eli tarttuvat rokotetuilta rokottamattomiin, ihokosketuksen tai ilman kautta. Eilen tuli uusi artikkeli aiheesta, se tyrmättiin siellä heti. Eli viestinä saattoi olla, että sama se vaikka ette itse ota, olette kuitenkin saaneet sen rokotetuilta. Rakkuloita on muutama tuttu hieroja kyllä saanut käsiinsä, mutta ne paranivat.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*