Free speech 26 marraskuun, 2022

 

Alla olevassa jutussa hyvin luetellaan 4 asiaa mitä ihmiset tekevät HETI, kun tapaavat tai jopa näkevät jonkun toisen henkilön. Mielenkiintoista asiassa on, että nämä neljä asiaa perustuvat eläimellisiin vaistoihin:

 

1. Luotettavuus

Eläin haluaa heti tietää oletko vihollinen. Sama myös ihmisellä, joka heti AUTOMAATTISESTI alkaa miettimään onko toinen ryöstäjä, raiskaaja, huijari, tms. Usein tämä harkinta tapahtuu niin nopeasti, että ihminen ei ole siitä edes itse tietoinen varsinkaan, jos elää hyvin turvallisessa maassa.

 

2. Status

Eläin haluaa heti tietää oletko alfa, beta vai omega. Näin pystyt paremmin tietämään miten hän mahdollisesti hyökkää tai miten hänestä voisi saada jotain hyötyä. Sama juttu tietysti myös ihmisellä.

 

3. Sukupuoli

Eläin haluaa heti tietää mitä sukupuolta toinen on ja onko hän hedelmällinen. Sama juttu tietysti myös ihmisen kanssa, koska seksi on kaikista tärkein asia geenien etenemiselle.

 

4. Älykkyys

Eläin haluaa heti tietää kuinka älykäs toinen on, koska sillä on suora vaikutus sekä mahdolliseen vaaraan tai hyötyyn.

 

 

Kaikki nämä ovat lähes reaktiivisia asioita, joita mietit automaattisesti. Syykin on yksinkertainen: Olet eläin.

 

 

Kuvassa linkki Business Insider -juttuun

 

 

 

 

14 thoughts on “Evoluutiopsykologia: Tapaamisen lainalaisuudet

 1. 100% totta. Ensivaikutelmaa ei voi muuttaa. Sen lisäksi tunne ja vaikutelma on aina molemmin puolin samanlainen. Älyä käytetään vain pukemaan sanoiksi eläimelliset tuntemukset.

  1. 10%:sti totta. Ihminen on myös nisäkäs mutta toisin kuin eläin ihminen kantaa mukana omaa historiaansa ja kulttuuriaan. Eläin toimii lähes pelkästään vaistojensa varassa. Ihminen kun kohtaa toisen ihmisen, hän miettii, mitä yhteistä heillä on ja miltä yhteiseltä pohjalta vuorovaikutus alkaa. Vuorovaikutuksen kestäessä peilataan kokoajan omia puheita toisen puheisiin, jos vuorovaikutuksen säännöt eivät ole yhteisiä, niin kumpikin ottaa oppia toisesta ja soveltaa oppimaansa vuorovaikutuksen jatkuessa. Ihmisten välinen vuorovaikutus perustuu vastavuoroisuuteen ja opittuihin sääntöihin. Ihminen ei toimi vaiston varassa kuin aniharvoin. Vain silloin kun häntä uhkaa ennalta-arvaamaton vaara. Ei aimo mieskään toimi noiden kohtien perusteella ja jos toimii, niin häntä voisi verrata eläin lapsiin, jotka eivät osaa käyttäytyä ihmisten keskuudessa.

   1. Tuo mitä kuvasit on hyvin pitkälti pelkkien vaistojen varassa toimintaa. Ihminen toimii suurimman osan ajasta pelkästään vaistojen varassa ajattelematta mitään, jo sen takia, että jatkuva ajattelu syö oikeasti valtavasti energiaa. Ihminen tarvitsee massiivisia määriä energiaa pelkästään ruokkiakseen aivojaan ja tämä siitä huolimatta, että aktiivista ajattelua tapahtuu hyvin pienen osan ajasta.

    Vai kuvittelitko sinä koko ajan aktiivisesti ajattelevasi mitä teet seuraavaksi?

    1. Väärin. Ei tuo mitä kuvasit ihmisen toiminnasta ole vaistojen varassa toimimista. Vuorovaikutuksen tavat opitaan sosiaalistumisprosessissa oman kulttuurin sisällä. Ne tavat ovat vain automatisoituneet, vaistoja ne eivät ole siinä mielessä kuin eläimillä. Jos ihmiset käyttäytyisivät täysin vaistojensa varassa, niin miksi nähdä vaivaa opetellakseen sivistyneitä tapoja. Jos kokisi vastaantulevan ihmisen tuntemattomaksi ja oudoksi, niin vaistojensa varassa toimiva ihminen pitäisi häntä kilpailijana. Ei ihmisen toiminta pelkisty pelkästään vaistoihin, sellainen elämä olisi hyvin kuormittavaa ja. Ei ihmisen elämä ole olla saalistettavana ja saalistajana.

 2. Kaikkein pahinta saastaa mitä voit tavata ovat sekä vähä-älyinen roskaväki, että ”älykkäät”, joilla on yleensä jokin paskantärkeä tutkinto tai koulutus, millä ei ole mitään väliä. He ovat molemmat pahimpia vihollisiasi, jotka tappavat ja tuhoavat sinun lapsesi, sekä mädättävät heitä ja vaimoasi. Tämä on ainoa asia mitä he osaavat. Mitään todellista hyötyä näistä saastoista ei ole, mutta ”älykkäät” näyttelevät hyötyäkseen ja riistääkseen sinun työtäsi ja mitä sinulla on. He eivät koskaan tule toimeen omillaan, vaan heidän elinehto on riistäjiä sinua.

 3. Se on hyvä että feikkaa itsensä luuseriksi ja alistujaksi vaikka onkin suhteellisen menestynyt. Ei ole turia selkään taputtelijoita ja rahan lainaajia. Tosin, naaraat saattaisivat yllättyä jos etsisivät ihan oikeasti sitä sydämen valittua.

 4. >   1. Luotettavuus
  >   Eläin haluaa heti tietää oletko vihollinen

  Olen it­se pää­ty­nyt sa­maan poh­dis­kel­les­sa­ni ih­mis-api­na-yh­tei­sö­jen le­vi­ämis­tä uu­sil­le alu­eil­le. En­sim­mäi­siä yh­tei­söl­li­siä in­ves­toin­te­ja on kir­kon ra­ken­ta­mi­nen (kes­kel­le ky­lää).
  –    Mik­si näl­kä­kuo­le­man par­taal­la maa­kuo­pis­sa asu­vat ih­mi­set käyt­ti­vät vä­häi­set voi­ma­va­ran­sa ra­ken­taak­seen kirk­ko­ja? Ei­kö oli­si luul­lut löy­ty­vän tuot­ta­vam­pi­akin koh­tei­ta?

  Sil­loi­sis­sa olo­suh­teis­sa suu­rin on­gel­ma ei ol­lut maa­ta­lous­työn tuot­ta­vuus vaan va­el­ta­vat ros­vo­jou­kot, jot­ka ryös­te­li­vät ja polt­ti­vat maa­ti­lo­ja.
  –    Seu­tu­kun­nan asuk­kail­le oli olen­nai­sen tär­ke­ää sään­nöl­li­sin vä­li­ajoin mat­kus­taa kir­kon­ky­läl­le yh­teis­ko­kouk­siin, kos­ka SIEL­LÄ NÄ­KI, KU­KA ON YS­TÄ­VÄ. Kaik­ki muut maan­vil­je­lys­ky­lää lä­hes­ty­vät hen­ki­löt oli otet­ta­va vas­taan vi­hol­li­si­na.

  Mik­si sit­ten ros­vo­jou­kot polt­ti­vat ko­ko ky­län ja tap­poi­vat asuk­kaat? Ei­kö oli­si ol­lut tuot­toi­sam­paa tul­la muu­ta­man vuo­den pääs­tä uu­del­le ryös­tö­ret­kel­le?
  –    No, tä­mä toi­min­ta on puh­das­ta it­se­suo­je­lu­vais­toa: hen­kiin jä­tet­ty maan­vil­je­li­jä läh­ti­si kos­to­ret­kel­le ja oli olen­nai­sen tär­ke­ää tap­paa niin pal­jon kuin mah­dol­lis­ta, et­tä hen­kiin jää­neet ei­vät pys­ty muo­dos­ta­maan riit­tä­vä is­ku­ky­kyis­tä tais­te­lu­jouk­koa.

  Gee­ni­pe­ri­mäl­tään ryös­tä­jän sil­mää miel­lyt­tä­vät nai­set vie­tiin mor­si­amik­si.

  Nä­mä ovat uni­ver­saa­le­ja so­dan­käyn­nin to­tuuk­sia ja pä­te­vät tä­nä­kin päi­vä­nä.
  –    Tek­ni­sen ke­hi­tyk­sen seu­rauk­se­na vaan vil­ja ja kar­ja ovat muut­tu­neet öl­jyk­si ja maa­kaa­suk­si.

  Ke­räi­li­jä-met­säs­tä­jän lo­giik­ka on eri­lai­nen,
  –    mut­ta ei­pä sii­tä enem­pää täl­lä ker­taa.

 5. Kaikkein pahin hälytysmerkki idioottien ja rikollisten lisäksi on ”älykkäänä” esiintyminen. Nämä ovat kaikkein pahimpia pettureita, mädättäjiä ja selkäänpuukottajia mitä voit löytää.

 6. Henkilökohtainen universaali ajatus vapaudesta on:

  Olen itsenäinen, intuitiivinen ja luova taiteilijasielu.

  En välitä siitä mitä muut minusta ajattelevat ja en anna niiden vaikuttaa omiin päätöksiini.

  Menen minne haluan. Sovin kaikkialle tai en ehkä mihinkään. En siis kuulu kenellekään.

  Pyhä korkeampi puoli on:

  Seuraan sydäntäni ja teen sitä, mistä olen itse ehdottomasti kiinostunut.

 7. Vaikka ihminen on etääntynyt luonnosta paljon eli ”luolamies” ajoista. Ihmisen vaistot ja intitutio merkitsee tänäkin päivänä. Ja niin kummaa kuin se onkin. Kaiken järkiperäistämisen ja urbaanisuuden ”tietouden” vallasta huolimatta. Intitutio EI juurikaan erehdy, vaikka tietoisuus pyrkii hallitsemaan nykyihmisen aistimuksia niin, että ”eläimelliset” vaistot ja varoitussingnaalit pyrkiikin torjumaan. Niin kuin ne olisivat liki paheksuttava muisto ”kivikirvekaudelta”! Mutta eläinten menestyminen, lisääntyminen ja etenkin henkiin jääminen on täysin sen vaistojen varassa ja osaltaan muistinkn.

Comments are closed.