16 thoughts on “Päivän kuva: Hiustyyli

 1. Parta on osoitus miehen itsenäistymisestä naisesta ja irtiotto feminismistä. Parrakas mes kulkee vapaana omia polkujaan. Jeesuksellakin oli parta. Taleban edellyttää parran kasvattamista, muuten ei ole oikea mies. Parraton on naisten vallassa.

 2. Dr. Ro­bert Ma­lo­ne on yk­si mR­NA:n and DNA ro­kot­tei­den al­ku­pe­räi­sis­tä kek­si­jöis­tä.
  –    Dr. Ro­bert Ma­lo­ne is Still Figh­ting
  –    https://archive.today/mo4fN
  ja
  –    Twit­ter Bans Dr. Ro­bert Ma­lo­ne The In­ven­tor of mR­NA Vac­ci­ne Tech­no­lo­gy
  –    https://archive.is/hH8Qk

  … Nyt hän kier­tää maa­il­maa yrit­tä­en pal­jas­taa ko­ro­na-vi­ruk­sen ta­ka­na ole­vat ta­hot.
  –    «Jos he voi­vat pois­taa ää­ne­ni, ko­ke­muk­se­ni ja asi­an­tun­te­muk­se­ni — he voit­ta­vat»,
     –    Ma­lo­ne to­te­si.

  1. La Quinta Columnan johtaja Ricardo Delgado tutki Pfizerin rokotetta, ja löysi rokotteesta ainoastaan grafeenia ja nanoteknologiaa, mutta ei mitään muuta. Eli ymmärsin, että hän ei olisi löytänyt rokotteesta mitään mRNA:ta?

   Kuinka luotettava lähde Delgado on ja jos tämä tieto pitää paikkansa, rokote ei sisältäisi mitään DNA:ta muokkaavaa tekijää? Ja jos ei sisällä mRNA:ta, Malone, jonka sanotaan olevan yksi mRNA:n kehittäjistä, olisi siinä tapauksessa huijari väittäessään rokotteen sisältävän mRNA:ta. Hän otti myös esim. Ukrainan konfliktin alussa kantaa asiaan ja syytti Venäjää hyökkäyksestä, eli toimii vähän siellä sun täällä, vaikka luulisi pitäytyvän noissa terveysasioissa, eli elääkö hän näillä uutisoinneillaan? En teilaa suoraan, mutta hänenkin uutisointinsa pitäisi selvittää.

 3. Ita­lia vä­hen­tää il­mai­sen ra­han ja­ka­mis­ta.
  –    Me­lo­ni Set to Abo­lish Ita­ly’s Wel­fa­re Sta­te
  –    https://archive.today/ouohb

  –    Kaik­kien, jot­ka voi­vat saa­da hy­vin­voin­tia, on to­si­asi­al­li­ses­ti oles­kel­ta­va Ita­li­as­sa.
  –    Työ­ky­kyi­sil­lä on kah­dek­san kuu­kaut­ta ai­kaa löy­tää työ­tä
  –    5-täh­den kan­sa­lais­palk­ka pois­tuu en­si vuo­teen men­nes­sä
  –    He tar­kis­ta­vat myös elä­ke­jär­jes­tel­mää
  –    Lap­sen­te­ko­palk­ki­ot.
  –    Yli kol­men lap­sen per­heil­le ext­ra­bo­nus

  «Pa­ko­lais­ten» jou­kos­sa on pal­jon yrit­tä­jiä, jot­ka kier­tä­vät maas­ta maa­han ha­ke­mas­sa so­si­aa­li­tur­vaa use­al­la eri iden­ti­tee­til­lä.
  –    Oheis­tuot­tee­na he vuok­raa­vat asun­to­ja maan­mie­hil­leen. (Ei­vät­hän he kui­ten­kaan voi asua kuin use­as­sa asun­nos­sa ker­ral­la.)
  –    Luo­tet­ta­vim­mat maan­mie­het ovat ky­sei­sen maan yh­dys­hen­ki­lö­nä hoi­ta­mas­sa asi­oi­ta.

  1. Rakastan yli KAIKEN Meloonia, jolta sanan säilä lentää ja käärii hihansa ja antaa koivunhalon hoitaa ”sanan lihaksi tulemista”!!! MMMMOISKIS!!!!!!

 4. Sak­sa ja Rans­ka ovat so­pi­neet kes­ki­näi­ses­tä ta­va­ra­vaih­dos­ta.
  –   Sak­sa toi­mit­taa säh­köä Rans­kal­le
  –   ja Rans­ka maa­kaa­sua Sak­sal­le.

  Tä­mä on mer­kit­tä­vä ta­pah­tu­ma,
  –   kos­ka se tar­koit­taa, et­tä nä­mä val­ti­ot ei­vät luo­ta eu­roon,
  –   jo­ka näin kor­va­taan kes­ki­näi­sil­lä ta­va­ran­vaih­to­pöy­tä­kir­joil­la.
  –   Ta­va­ran­vaih­to­pöy­tä­kir­jat oli­vat nor­maa­li käy­tän­tö Suo­men ja Neu­vos­to­lii­ton kau­pas­sa.

  Ne val­ti­ot, jot­ka ei­vät tur­vaa toi­min­taan­sa eu­ron ro­mah­duk­sen va­ral­ta, ovat suu­rim­pia hä­vi­äjiä.
  –   Ta­va­ra kyl­lä «me­nee kau­pak­si» mut­ta mi­tään ei saa­da ti­lal­le.

 5. Tai­wa­nin hal­lin­non joh­ta­ja Tsai Ing-wen
  –   on eron­nut saa­rel­la hal­lit­se­van de­mok­raat­ti­sen edis­tys­puo­lu­een pu­heen­joh­ta­jan teh­tä­väs­tä

  1. Tiedä sitten. Proton on sveitsiläinen yritys, sijaitsee siis Sveitsissä, minkä on tähän asti sanottu olevan puolueeton maa, mutta tiputellen tulee uutisia, ettei se mikään puolueeton maa ole. Sitä paitsi Klaus Schwabb ja maailman talousfoorumi sijaitsevat Sveitsissä, siellä pidetään myös vuosittain WEF:n kokous Davosissa. Epäilen, ettei tämä protonkaan mikään sen yksityisempi kanava ole. Muistan myös, että joku media oli vahingossa paljastanut jonkun VPN-ryhmän tiedot, vaikka niin ei pitäisi käydä.

   Schwabbillahan ei ole Sveitsin kansalaisuutta, yhden jutun mukaan ei sitä halua, toisen mukaan ei sitä saa. Mutta koska tuo Sveitsi on niin keskeinen paikka, ja WEF tuntuu määräävän maailman asiat, voisiko Sveitsi olla se paikka, minne se heidän kaavailemansa yksi maailmanhallitus majoittuu?

  1. Et sitten muistanut yhtään suomenkielistä haukkumasanaa saamattomille koulutetuille nössömiehille. Katso vaikka synonyymisanakirjasta. Suomessa suomalaiset puhuvat ilmaisurikasta suomen kieltä.

   Tottahan se on, että suomenkieli köyhtyy, mutta sille kehityksellle kannattaa tehdä jotain.

   1. Osa ylipäätään yrittää vain esiintyä älykkäiltä käyttämällä ”hienoja” sanoja, mutta kun jonkin aikaa kuuntelet ”älykkäitä”, he eivät tiedä mistään mitään ja päät ovat täynnä paskaa.

 6. Tämä on niin totta. Todellisuudessa on aivan sama miltä mies näyttää, jos hän saa naiset kuumenemaan. Heidän haluama mies näyttää joka tapauksessa kuumalta ja haluttavalta.

 7. En mitenkään halua trossata, mutta avatessani sivun. Näin vain ”Naisten rakstaman hiustyylin” ja niin kuin piruja olen aina täynnänsä! Ymmärsin heti jutun ”hookin”! Mitäs sitä muutakaan huvia on wanhalla rumalla miehellä enää kuin olla niitä pirujaan täynnä”!!!

 8. https://youtube.com/shorts/OnhsWwepf8Q

  Hyvin pieni osa naisista on edelleen järjissään ja kunnollisia, mutta ongelma on, että kunnolliset uskovaiset kristityt naiset menevät nuorena naimisiin, saavat lapsia ja ne naiset mitä näet parisuhdemarkkinoilla ovat melkein kaikki huoria ja lutkia.

  Lopettakaa ne kaikki Tinderit sun muut ja hakeutukaa kirkon piireihin, missä oikeat uskovaiset naiset ovat. Tinderit, baarit ja kaikki muut ovat todellista ajanhukkaa, mistä et löydä yhtään mitään ja siellä naiset vain hyväksikäyttävät sinua.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*