27 thoughts on “Päivän kuva: Greta

 1. The whole eco-system is suffering and dying.

  Prrrrrrrrrrrr. Greta Thunberg menee taas seuraavaan paskantärkeään kokoukseen yksityisjetillä ja huvijahdilla.

 2. Ilmankos se on niin laiha. Vanhemmat syöttäneet vain kasvisruokaa. Eihän ne aivot kehity normaalisti. Aivot tarvitsevat toimiakseen oikeaa aitoa eläinrasvaa ravinnosta. Palmuöljy ja margariini on tyhmentänyt ihmiset. Syyttäkää idiotismista elinhaitaketeollisuutta.

  Monet kasvissyöjät ovat huumeidenkäyttäjiä, esim. Adolf Hitler, jota rahantekokoneen käyttäjät ja WEF- porukat, kuten Marin ja Saarikko ihailevat. Taitaa Marinkin olla kasvissyöjä, kun laihtuu jatkuvasti.

  1. Pah. Globalistit nyt vain ovat tarttuneet kasvissyöntiin ja vääristäneet sen ihan yhtä lailla kuin ovat vääristäneet kaiken muunkin hyvän: sukupuolet, seksin, rahan, perheen, taiteen jne.

   Mikään ruokavalio tai sen vaihdos ei tee jostain sannamarinista hyvää ihmistä, tai pahaa. Se tulee jostain muualta.

   Olen ihan samaa mieltä, että lännessä ja etenkin Suomessa kasvissyöntipiirit ovat helvetin ärsyttäviä. Koin sen jo opiskeluaikoina 90-luvulla. Jostain syystä puolet porukasta järjestöissä ja tapahtumissa oli joko jotain ihme anarkisteja, helvetin rumia (etenkin naiset) tai kerta kaikkiaan vammaisia. Ja äkäisiä ja sulkeutuneita. Nykyisessä kotimaassani taas kasvissyöjätytöt ovat suloisia.

   No joka tapauksessa, jos luulet että kasvissyönti automaattisesti tekee ihmisestä feministin (hyi helvetti), globalistin, laihan tai jonkun suolattoman ja rasvattoman ruoan saarnaajan (hyi helvetti kahdesti), niin mene vaikka Gujaratiin kysymään ovatko vaimon tossun alla. Tai Sikheiltä. Siinä on kunnon kasvissyöjiä.

 3. Hah hah haaaa. Jäipäs kiinni. No sitä minkä nuorena harjoittelee sen vanhana taitaa… Olen muuten miettinyt että onkohan se poika kun ei sillä ole tissejä vieläkään. Ja jos hiuksia vähän leikkaa niin ihan pojaltahan se näyttää.

  1. Kuka jäi kiinni? Tuo kuva on VKontaktista ja venäjältä, joten älkää puhuko puuta heinää. Mutta ettehän te muuta puhukaan.

    1. Kasvissyöjillä ei taida olla huumorintajua. Kertoiko A. Hitler ikinä vitsejä tai aku? Aivot tarvitsevat kunnon eläinrasvaa ravinnosta toimiakseen terveellä tavalla.

    2. Sinähän olet kuin persu, joka päästää sammakon suustaan ja kun jää siitä kiinni, niin sanoo, että se oli huumoria. Moniko kommentoija piti sitä huumoria, ei yksikään. Tiedätkö miksi tuollaista väärän kuvan esittämistä totena sanotaan? Missä siinä oli maininta huumorista tai että kuva ei esitä Thunbergia.

 4. Jal­ta 2.0
  Suu­res­ti ar­vos­ta­ma­ni ge­opo­li­tii­kan kir­joit­ta­ja Thier­ry Meys­san en­na­koi ar­tik­ke­lis­saan, et­tä Ve­nä­jä ja USA tu­le­vat so­pi­maan Uk­rai­nan seu­raa­vas­ta vai­hees­ta kah­den kes­ken — vai­ko ken­ties kol­men kes­ken ku­ten Jal­tan so­pi­muk­ses­sa, al­so known as the Cri­mea Con­fe­ren­ce, held 4 – 11 Feb­ru­ary 1945, — ot­ta­mat­ta Uk­rai­naa mu­kaan neu­vot­te­lui­hin.
  –    Ze­lens­ky trap­ped by Mos­cow and Was­hing­ton
  –    http://archive.today/Lq9nb

  Mi­tä tä­mä tar­koit­taa Suo­men kan­nal­ta?
  –    Jos täl­lai­nen [Jal­ta 2.0] so­pi­mus syn­tyy, sii­nä ai­van var­mas­ti so­vi­taan myös Suo­men nаtо-jä­se­nyy­des­tä — ja ot­ta­mat­ta Suo­mea mu­kaan neu­vot­te­lui­hin.
  –    Myös mo­nen muun pro­xy-val­ti­on koh­ta­lo pää­te­tään tuol­lai­ses­sa ko­kouk­ses­sa sii­tä yk­sin­kier­tai­ses­ta syys­tä, et­tä niil­lä ei ole it­se­näis­tä val­taa päät­tää omas­ta koh­ta­los­taan.

  Suo­men nаtо-jä­se­nyys on vain yk­si nap­pu­la ge­opo­liit­ti­sel­la shak­ki­lau­dal­la.
  –    Kun Suo­mi saa­daan ko­vaan nаtо-kii­maan on tä­män pe­li­nap­pu­lan ar­vo suu­rem­pi täs­sä pe­lis­sä ja nаtо-jä­se­nyy­den «uh­raa­mi­ses­ta» saa­daan neu­vot­te­luis­sa pa­rem­pi hin­ta.
  –    Uh­raa­mi­nen on lai­naus­mer­keis­sä, kos­ka mi­tään uh­rat­ta­vaa pe­li­merk­kiä ei edes oli­si ole­mas­sa, el­lei Suo­mi oli­si kii­mas­sa nаtо:on.

  Tois­tai­sek­si siis [nаtо:n] kan­nat­taa
  –    1) «Pai­naa pääl­le» Suo­men saa­mi­sek­si nаtо:on
  –    2) ja sa­man ai­kai­ses­ti es­tää Suo­men nаtо-jä­se­nyys.

  Jos nаtо-jä­se­nyys pää­si­si ta­pah­tu­maan, tä­mä pe­li­merk­ki oli­si me­ne­tet­ty.
  –    Suo­mi on vain yk­si mou­kan ar­voi­nen so­ta­mies ge­opo­liit­ti­sel­la shak­ki­lau­dal­la ja on hel­pos­ti uh­rat­ta­vis­sa «suu­rem­man edun» ni­mis­sä.

 5. Klaus Sch­wab: Kii­na on in­teg­roi­ta­va osak­si WEF-jär­jes­tel­mää.
  –    Klaus Sch­wab: – Ki­na er en rol­le­mo­dell

  … Tai­wan on uh­rat­ta­vis­sa ole­va pe­li­merk­ki, jos vain Kii­na saa­daan liit­ty­mään «Ve­nä­jän vas­tai­seen rin­ta­maan».
  –    Lä­hi­viik­koi­na tu­lem­me kuu­le­maan län­nes­sä pal­jon Kii­nan ja sen joh­ta­jan ylis­tys­pu­hei­ta.
  –    Jo­pa väit­tei­tä, et­tä Kii­na on «kään­ty­mäs­sä» Ve­nä­jää vas­taan.

  1. Klaus Schwabin lulaalin seinää koristaa kuva Vladimir… EI Putinista vaan Vladimir Leninistä! On ollut jo kauan kyynisimpien pirulaisten tiedossa, että ”hepenissä” keimailevan EU:n märkä uni on Kiinan CCP:n kaltainen pakkohallinto. Jossa EI kansalaisella ole YHTÄKÄÄN niin intiimiä elämän osa-aluetta etteikö valvontakameranlinssi tunnista jo persreiästä kuka orjayhteiskunnan riisuttu jäsen on kysymyksessä. Kaikki tuo nykytwekniikan riemuvoiton kallistuma sairaan KIEROUTUMAN puolelle tietää sitä, että Jumala Kaikkivaltias EI ole enää se taho, joka tietää Sinusta aivan KAIKEN!!!

  1. Nytkö se vasta tajutaan. Kaupungit ovat keskitysleirejä, joissa orjat tekevät työtä ja maksavat kaikki perustarpeensa itse. Maksavat vapaa-ajastaankin eli viihdesaastan seuraamisesta, joka pitää orjat ”unessa”. Orwell 1984.

 6. Suo­mi sai Eu­roo­pan ih­mi­soi­keus­tuo­mi­ois­tui­mel­ta lan­get­ta­van tuo­mi­on K & T-ta­pauk­ses­sa, kun vau­va vie­tiin äi­dil­tään suo­raan syn­ny­tys­sa­lis­ta. Lo­pul­li­nen tuo­mio tu­li vuon­na 2001 eli yli 20 vuot­ta sit­ten. Mi­tä sen jäl­keen on ta­pah­tu­nut? …
  –    Mie­li­val­taa «lap­sen eduk­si» – jär­jes­tel­mä pal­kit­see
  –    https://archive.is/5Q0FZ

  … EI MITÄÄN.

  1. Vuoteen 1970 asti oli romanien ja saamelaisten pakkosteriloinnit. Nyt on totaalikieltäytyjien syrjintä, josta YK toistuvasti huomauttaa. Silti on Suomen eliitillä otsaa mennä maailmalle opettamaan muita ihmisoikeuksista. Hävetkää, eliitin hyödyttömät syöttöporsaat.

  1. Nortti-Reetta. Mitenkäs ne päästöt ja ilmansaasteet tupakasta. Hyi hyi sinua Reetta-rukka. Tekopyhä jeesustelija olet sinäkin.

 7. Vuo­den 1998 «60 Mi­nu­tes» -haas­tat­te­lus­sa So­ros yl­pe­änä myön­tää aut­ta­neen­sa ta­ka­va­ri­koi­maan (it­sel­leen) kaik­ki juu­ta­lais­ten ja mui­den ho­lo­kaus­tin uh­rien maal­li­set ta­va­rat.
  –    So­ros Con­fes­sed to Con­fis­ca­ting Ho­lo­caust Vic­tims’ As­sets Wit­hout Re­mor­se
  –    https://archive.is/Nlscw

  … «I had no sen­se of guilt,» So­ros said
  –    Va­rat oli­si ta­ka­va­ri­koi­tu jo­ka ta­pauk­ses­sa, hän sa­noi, ei­kä sil­lä ol­lut mer­ki­tys­tä, to­teut­ti­ko hän ta­ka­va­ri­koin­nin kol­man­nen val­ta­kun­nan käs­kys­tä vai­ko il­man si­tä.

  Re­aa­li­po­li­tiik­ka on ai­na re­aa­li­po­li­tiik­kaa
  –    ja pi­tää­hän si­tä ros­vo­jen­kin pys­tyä har­joit­ta­maan am­mat­ti­aan va­paas­sa maas­sa kun ele­tään.

  Haastattelu valottaa Soroksen mielen syvyyksiä.

 8. https://youtube.com/shorts/ywS-ChVUz0g

  Konservatiivinainen: Se, että naisen vaatimustaso miestä kohtaan on paljon korkeampi kuin hänen oma tasonsa on sama asia kuin pyytäisit Honda Civic-autosta BMW-auton hintaa ja vaikka joku ostaisikin Honda Civicin BMW:n hinnalla, mies olisi idiootti ja et halua naisena idioottia miestä itsellesi.

 9. Jus­tin Bie­ber: ro­kot­teel­la ai­heu­tet­tu kas­vo­hal­vauk­se­ni on il­lu­mi­na­tin kos­to sii­tä, et­tä ker­roin pe­do­fi­li­as­ta.
  –    Jus­tin Bie­ber: Fa­ci­al pa­ra­ly­sis is ‘pu­nish­ment’ for ex­po­sing il­lu­mi­na­ti pe­dop­hi­lia
  –    https://archive.vn/FVpHq

  Bie­ber liit­tyi il­lu­mi­na­tiin uran­sa al­ku­puo­lel­la.
  –    myös Bie­be­rin vai­moon on koh­dis­tet­tu sa­man­kal­tai­nen vam­mau­tus-is­ku.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*