11 thoughts on “Päivän kuva: Monopoli

 1. Mik­si juu­ri TYP­PI­LAN­NOIT­TEET ja DIE­SEL­POLT­TO­AI­NE pi­tää kiel­tää län­nes­sä?
  –    The War Against Nit­ro­gen Fer­ti­li­zer is Mo­re Than You Re­ali­ze
  –    https://archive.today/vEyZ6

  Ky­sees­sä on yk­si osa
  –    «aseet pois kan­sal­ta» -agen­daa.

  Mik­si WEF:n kol­me ää­rim­mäi­sis­tä pri­ori­tee­teis­ta on val­voa ja hal­li­ta
  –    kan­san hal­lus­sa ole­via asei­ta,
  –    typ­pi­lan­noit­tei­ta ja
  –    die­sel­polt­to­ai­nei­ta?

  Eliit­ti TIE­TÄÄ, et­tä ra­ha­jär­jes­tel­mä ro­mah­taa.
  –    Maa­il­man­hal­li­tuk­sen on vält­tä­mä­tön­tä es­tää mil­joo­nien ih­mis­ten ryn­täys mai­den­sa par­la­ment­te­ja ja eliit­tiä vas­taan, kun heil­le sel­vi­ää,
  –    et­tä kaik­ki elä­ke­ra­hat on tuh­lat­tu,
  –   Eu­roo­pas­sa 80 % elä­ke­sääs­töis­tä on luo­vu­tet­tu val­ti­on «säi­ly­tet­tä­väk­si»,
  –   ja kaik­ki val­ti­on ra­hoit­ta­ma il­mai­nen elä­mä lop­puu sil­lä sa­mal­la se­kun­nil­la.

  Alis­te­tun län­nen kan­sat voi­vat val­mis­taa die­se­lis­tä ja typ­pi­lan­noit­teis­ta na­pal­min kal­tais­ta rä­jäh­det­tä
  –    ja hyö­kä­tä eliit­tiä vas­taan.

  Die­se­lin ja lan­noit­tei­den kiel­tä­mi­nen ker­too
  –    kuin­ka pe­lois­saan WEF on tu­le­vas­ta kan­san kos­tos­ta.

  P.S.
  Huo­ma­sit­te­ko sat­tu­mal­ta mi­ten Nürn­ber­gin tuo­mi­ois­tuin ku­mo­taan:
  –    Teh­dään uu­si tuo­mi­ois­tuin Nürn­berg 2.0, jon­ka tar­koi­tus on «tuo­mi­ta Ve­nä­jä»,
  –    mut­ta sii­nä si­vus­sa ai­van kuin sat­tu­mal­ta ku­mo­taan mah­dol­li­suus haas­taa EU-eliit­ti Nürn­ber­gin tuo­mi­ois­tui­meen ro­kot­teil­la teh­dys­tä kan­san­mur­has­ta.
  –    Nürn­berg ei kos­ke USA:a, kos­ka se ei ole kos­kaan edes ra­ti­fi­oi­nut Nürn­ber­gin tuo­mi­oi­ta kos­ke­maan it­se­ään.

  Yli­pää­tään tuo­mi­ois­tuin­lai­tos, myös kan­sain­vä­li­set «tuo­mio»is­tui­met ovat ole­mas­sa
  –    vain hal­lit­se­van elii­tin suo­jak­si,
  –    kan­saa vas­taan.

  Il­mas­ton­muu­to­sa­gen­dan
  –    tar­koi­tus on or­juut­taa län­nen kan­sat,

  Hal­lit­se­va eliit­ti pys­tyt­tää siir­to­mai­den saa­ris­ton,
  –   jos­sa val­ti­ot ovat luo­pu­neet ase­voi­mien­sa ko­men­nos­ta siir­to­maa­isän­nän (yh­tei­sen puo­lus­tuk­sen — heh!) hy­väk­si,
  –   jos­sa elii­tin hal­lit­se­mat ää­nes­tys­ko­neet va­lit­se­vat pai­kal­lis­hal­lin­non jä­se­net
  –   ja jos­sa työ­mies saa pyy­tää pal­kak­seen vain ra­haa, jon­ka ar­vo mää­rä­tään kes­kus­hal­lin­nos­sa kul­loi­sen­kin il­mas­toa edis­tä­vän «ti­lan­teen mu­kaan».
  –   Ve­roi­na ke­rä­tyt ra­hat lä­he­te­tään kes­kus­hal­lin­nol­le, jo­ka käyt­tää sen «il­mas­ton pe­las­ta­mi­seen».

  1. Hyvin ovat Orwellinsa lukeneet. 1970-luvulla taistolaisuuden aikana suurpääomaa ja vallanpitäjiä arvosteltiin jopa Ylen ohjelmissa. Voisitteko kuvitella sellaista tapahtuvan vielä joskus?

  1. Ja yllättäen kuvaan on päässyt Putin, jota ”lukijat” (= vaikuttajat) pääsevät ivaamaan kommenttiosiossa, että viereisellä hemmollapa kannatus on jo yli 100% :). Näissä IP-lehtien jutuissa on aina joku ketunhäntä mukana. Miksi lännen mediapooli uutisoisi Afrikan äänestyksistä, paitsi silloin, kun globalistit haluaisivat vaihtaa tuon hallituksen mieleisekseen. Ilmeisesti tuo nykyinen hallitsija ei toimi kuten globalistit haluaisivat.

  2. >   poliittinen monopoli. … Jos kartellilaindäädäntö
   >   toimisi oikein, niin vallassa oleva puolue
   >   pitäisi hajottaa pienemmiksi puolueiksi.

   Vähemmälläkin päästään: hallitus noudattaa lakia.
   –    Ministeri ei saa osallistua sen lain toimeenpanoon, jota kannattamassa on itse ollut.

   Onhan laki toki sama niin oppositiolle kuin hallituksellekin.

 2. Monopolin säännöt:

  Pelaajat eivät voi lainata rahaa toisilleen. (Ja mikähän vittu tämänkin estää, senkun lainaavat jos huvittaa. Lampaat eivät kyseenalaista sääntöjä edes lautapeleissä)

  Pankki ei voi koskaan ”mennä rikki”. Jos pankin rahat loppuvat, pankkiiri voi antaa niin paljon kuin tarvitaan kirjoittamalla tavalliselle paperille.

  Eli Monopoli on faktaa, ei fiktiota. Maailma miniatyyrikoossa.

 3. Jouluun 22 päivää ja 90 000 täynnä. Antaakohan Putin Ukrainalle 100 000 kaatunutta joululahjaksi tapattamalla omia poikiaan? Siitä olisi hyvä jatkaa uuden vuoden puolelle.

 4. Monopoli on markkinaehto. Yhdellä toimijalla on täysi määräysvalta markkinoista ilman muiden toimijoiden kilpailun vaikutusta.

  Monopoli on jaettu kahteen luokkaan; valtiollinen ja yksityinen monopoli.

  Molemmissa tapauksissa yksi toimija hallitsee markkinoita.

  Teoriassa yksityinen yritys voi saada monopolin syrjäyttämällä kaikki muut markkinoiden toimijat.

  Yleisemmin yrityksellä on patentti tuotteelleen tai palvelulleen, mikä yksinkertaisesti antaa heille täydellisen hallinnan markkinoista.

  Mitkä ovat Korona-Pelin säännöt?

  Peleistä voi hakea ideoita muihin ajankohtaisiin kysymyksiin ja
  väsymätön etsijä löytää vastaukset kysymyksiin ennemmin tai myöhemmin.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*