1 thought on “Päivän kuva

 1. Oman­tun­non- ja us­kon­non­va­paus kos­kee vain Eu­roo­pan neu­vos­ton, Coun­cil of Eu­ro­pe, jä­sen­mai­ta.
  –    Uk­rai­ne bans Ort­ho­dox Church
  –    https://archive.today/NnjEN

  On­ko Uk­rai­na Eu­roo­pan neu­vos­ton jä­sen?
  –    Mik­si YK:n ih­mi­soi­keu­det ei­vät kos­ke uk­rai­na­lai­sia?
  –    En­na­koi­ko pää­tös si­tä, et­tä Eu­roo­pan neu­vos­to tu­lee vaa­ti­maan et­nis­ten ve­nä­läis­ten tu­ho­amis­ta?

  Jos Ve­nä­jän kir­kol­la ei oli­si mi­tään ra­ha­nar­vois­ta omai­suut­ta Uk­rai­nas­sa, ei Ze­lens­kiä kiin­nos­tai­si kir­kon asi­at ol­len­kaan.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*