24 thoughts on “Päivän kuva: NykySuomen lippu

 1. Mielestäni suomen lippuun pitäisi lisätä aasi joka panee suomen perustuslakia perseeseen.

  Ja siihen sivuhuomautus: allowed by laitonlehti ( kun ei ei aika riittänyt tehdö galluppia, johon olisi mennyt 30 sekunria)

 2. Tuo on hyvä idea saada sponsorien ja isäntien logot valtion lippuun. Valtio on nykyisin kuin valtiotason liigassa pelaava jalkapalloseura.

 3. Eipä taida edes tämä L-aiton lehti olla kykenevä (tai ei uskalla tai mahdollisesti ei tiedä mitään) kirjoittamaan Suomea oikeasti hallitsevasta Cian- Suoli — anteeksi: Sauli, liitosta. Harmi.

  1. Myyvätkö häiritsevästi seksiä julkisella paikalla?

   Aina kun häirikköfeministi käy kimppuusi, muista että voit syyttää häntä häiritsevästä seksin myynnin yrityksestä.

 4. Tänään Matias Turkkilan peruspuoliso Sanna Ukkola puolustelee kyseenalaisesti etnisellä perusteella jotain sikavarakasta asekauppiasta, joka osallistuu moneen muuhunkin. Onko PS:n puoluetoimisto antanut ohjeet Ukkolalle, jolla lisätään persujen mahdollisuuksia seuraavaan leikkaajahallitukseen?

  Persuthan nuoleskelevat kokoomusta, niin nytkö yrittävät varmistella hallituspaikkaa nuoleskelemalla vaikutusvaltaista käänteisrasistia, ”Pojua”?

  Suomalaiset taiteilijat lienevät hermostuneet, koska Kiasma ei ota heidän teoksia näyttelyihin, vaan jotain tietyn taustan omaavien teoksia.

  https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/e5ccc5fc-880e-42bf-bd72-e72309955a37

  1. Kolumni: Taide-eliitti maalittaa juutalaista – “Rasismilta näyttää”

   Rasismilta näyttää. Maalitetaan Pojua. Haha… haha… hihi… haha… Tsiisus Christ…

 5. Jatkoa rasistisen Pojun toiminnasta. On se syvällä.

  Kun VENÄJÄÄ ja Putinin boikotoidaan, niin eikö ala olla aika puuttua ISRAELIN apartheidiin. SIELTÄ SE MÄTÄPAISE ALKAA PURKAUTUA. Ei loputtomiin voi puolustautua syyttämällä jostain ”vihapuheesta” ja juutalaisvastaisuudesta” ym.

  Erikoinen artikkeli taidepesusta ja Pojusta HS:ssa:
  https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000009250748.html?utm_medium=promobox&utm_campaign=hs_tf&utm_source=is.fi&utm_content=promobox

 6. https://youtube.com/shorts/LqkMveKVjV8

  5-20 prosenttia miehistä nussivat käytännössä 80 prosenttia naisista ja sitten naiset siirtävät tapansa mukaan heikon moraalinsa ja vastuunkantonsa ongelmat miehille ja valittavat kaikkien miesten olevan paskoja ja sikoja. Naiset eivät kirjaimellisesti näe 80 prosenttia miehistä ollenkaan ympärillään.

  1. Jep. Tosin hylkiömiesten prosentti on vielä suurempi kuin 80%. Pikemmin 99%. Vaikkapa jonkun yhden keskivertojunan miespuolisesta matkustajajoukosta tuskin löytyy paria kappaletta enempää, jotka täyttävät tuon ”lesoileva läskinaamainen tummasilmäinen sosiopaatti” -kriteerin, jota suomalaiset naiset haluavat. Tai juuri oikeanlainen kuoleman kielissä oleva tatuoitu narkkari, tai mikä kunkin naisen unelmamies sattuukaan olemaan.

 7. Kaikkein T Ä R K E I N puuttuu eli WEF:n Pääministeri Sanna Marinin ”kirkkokunta”: ITSE saatana käsi ”KIROUS asennossaan”!!! Rappari Sale EI myöskään kanna kaunaa SIELUNVIHOLLISELLE!!!

  1. ”Britit” eli ashkenazit. Ei mitään tekemistä oikeiden englantilaisten kanssa. Tappoivat englannin kuninkaatkin jo aikoja sitten ja ottivat nimet itselleen.

 8. Ot­taa­ko USA va­luut­ta­sään­te­lyn käyt­töön?
  –    Yel­len Di­rect IRS to Au­dit Eve­ryo­ne for $600 Tran­sac­ti­ons Any­way
  –    https://archive.is/VATzU

  USA:n kes­kus­pan­kin joh­ta­ja vaa­tii kong­res­sia sää­tä­mään lain, et­tä ve­rot­ta­jal­le on teh­tä­vä il­moi­tus jo­kai­ses­ta yli 600 dol­la­rin ra­han­siir­ros­ta.
  –    La­kia pe­rus­tel­laan sil­lä, et­tä SUU­RI­TU­LOIS­TEN ve­ron­kier­to saa­daan lop­pu­maan.
  –    WEF:n maa­il­man­jär­jes­tyk­sen mu­kaan jo­kai­nen yk­si­tyis­hen­ki­lön te­ke­mä yli 600 dol­la­rin os­tos vaa­tii vi­ral­li­sen hy­väk­syn­nän ja lu­van.
  –    Lu­van voi os­taa nat­si­puo­lu­een de­mok­raat­ti­sen puo­lu­een pii­ri­toi­mis­tos­ta, vain kä­tei­nen käy ja kui­tin pyy­tä­mi­nen saat­taa by­rok­ra­ti­an vuok­si «vii­väs­tyt­tää» lu­van kä­sit­te­lyä ha­maan tu­le­vai­suu­teen.

  Kos­ka dol­la­ri on re­ser­vi­va­luut­ta, si­tä ei voi sään­nel­lä «pe­rin­tei­sin me­ne­tel­min».
  –    Eu­ron sään­te­ly on ol­lut jo käy­tös­sä pi­tem­män ai­kaa: yli 6’000 os­tot ul­ko­maan va­luut­to­ja vaa­tii lu­van.

  1. Aivan. Sille vitun killisilmälle, joka ulisi Maliselle somessa että ”vhat friidoms häv juu lost!?” voisi ehdottaa, että koitapa kokeeksi esimerkiksi siirtää rahasi ulkomaille. Ainakin viime keväänä swift-tilisiirrot EU:n ulkopuolelle oli kielletty. Rahanvaihdossa raja. Pankin pitäisi lain mukaan kuulustella sinua, jos haluat nostaa yli 2000 euroa edes Suomessa. E-ei tämä mikään vankilavaltio ole…

 9. Ze­lens­ki nos­tet­tiin «suur­mies­ten» sar­jaan yh­des­sä Hit­le­rin, Mer­ke­lin, Sta­li­nin, Gre­ta Thun­ber­gin, Bi­de­nin ja mui­den vei­ti­koi­den kans­sa.
  –    TI­ME Na­mes Ze­lens­ky Man of the Ye­ar as they Did with Hit­ler & Sta­lin

  … Myös Char­les Lind­berg pää­si kan­si­ku­va­ty­tök­si, läh­det­ty­ään Sak­saan Hit­le­rin uu­sien len­to­ko­nei­den ko­elen­tä­jäk­si.

  Nyt käy­dään lop­pu­kil­pai­lu sii­tä, pys­tyy­kö Ze­le päi­hit­tä­mään Sta­lin’s saa­vu­tuk­sen tap­paa 7 mil­joo­naa uk­rai­na­lais­ta.
  –    Mik­si Ze­le ei saa­nut No­be­lin rau­han­pal­kin­toa?
  –    Saa­ko sen vas­ta maa­il­man­so­dan sy­tyt­tä­mi­ses­tä?

 10. Roo­man kau­pun­ki tar­jo­si il­mais­ta ruo­kaa asuk­kail­leen, jot­ta hal­li­tus sai­si vas­ti­neek­si ää­niä vaa­leis­sa.
  –    Fu­ti­li­ty of Pri­ce Cont­rols

  .. sen seu­rauk­se­na maan­vil­je­li­jät lo­pet­ti­vat tuo­tan­non ja muut­ti­vat Roo­man kau­pun­kiin. Il­mai­nen elä­mä ja Co­los­seu­min hu­vi­tuk­set odot­ti­vat!
  –    Kol­ma­so­sa kau­pun­ki­lai­sis­ta eli hal­li­tuk­sen ruu­al­la.
  –    Vä­es­tö­las­ken­nan mu­kaan Roo­mas­sa oli pel­käs­tään il­mai­sel­la ruu­al­la elä­viä hen­ki­löi­tä enem­män kuin ko­ko kau­pun­gis­sa mi­ten­kään saat­toi ol­la asuk­kai­ta.

  De­mok­raa­tit tar­jo­avat mek­si­ko­lai­sil­le il­mais­ta elä­mää, jot­ta he tu­li­si­vat USA:an ää­nes­tys­ko­nei­den koh­teek­si.
  –    Kun elin­ta­so an­sai­taan ää­niä ke­rää­mäl­lä, kai­ken tar­koi­tuk­sek­si lain­sää­dän­nös­sä tu­lee ään­ten li­sää­mi­nen, — hin­nal­la mil­lä hy­vän­sä.

  Ih­mi­nen, sii­nä kuin mi­kään muu­kaan eläin, ei pys­ty te­ke­mään eroa ruu­al­le, jo­ka on va­ras­ta­mal­la han­kit­tu, sii­hen ruo­kaan, jo­ka on han­kit­tu työn­te­ol­la.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*