12 thoughts on “Päivän kuva: Iltatyttö

  1. 1990-luvulla oli terveitä naisia, joita kannatti esitellä.

   Nythän naiseus on tuhottu roskaruoalla, siiderillä, kaljalla ja marxilaisfeministisellä viihteellä ja aivopesulla.

  1. Kain ja Abel voi­daan kä­sit­tää myös sym­bo­li­se­na:
   –    Alus­sa maan pääl­lä eli [kak­si] ih­mis­ro­tua mut­ta nyt vain yk­si kos­ka ho­mo sa­piens mur­ha­si kaik­ki muut.

   Näin kau­as ulot­tu­vat ih­mi­syh­tei­sö­jen vä­ki­val­lan juu­ret.
   –    Var­sin­kin tääl­lä «de­mok­raat­ti­se­sa län­nes­sä»: Rat­kai­su KAIK­KIIN on­gel­miin on ul­ko­mais­ten joh­ta­jien ja hei­dän hei­mo­jen­sa sur­maa­mi­nen; vii­mei­seen mie­heen!
   –    Nai­set sääs­tä­kää, kos­ka abor­toi­duil­le si­ki­öil­le on tuot­toi­sat mark­ki­nat.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*