Free speech 15 tammikuun, 2023

 

Ukrainan sodan perusjuoni on yksinkertainen: Venäjän hyökkäys Ukrainaan on toteutettu kahdessa loogisessa vaiheessa. Ensin Venäjä yritti hyvin pienellä noin 150 000 miehen armeijalla yllättää Ukrainan. Tämä onnistuikin tärkeimmässä paikassa eli maasillan saamisessa Krimille.

 

Ukraina ei kuitenkaan luovuttanut, vaan Amerikan tuella moninkeraisti armeijansa koon. Venäjän vastasi mobilisoimalla lisää noin puoli miljoonaa miestä ja on siten jyräämässä Ukrainan.

 

Venäjän Wagnerit ovat nyt vallanneet Ukrainan ehkä tärkeimmän avainkaupunki Soledarin, joka tulee johtamaan koko Ukrainan Siversk-Bakhmut rintaman romahtamiseen parin viikon aikana.

 

Venäjä vallannut Soledarin: Yrittää seuraavaksi motittaa 30 000 – 100 000 ukrainalaista sotilasta?

 

 

Yllättäen Ukraina kuitenkin kiistää Venäjän vallanneen Soledarin. Tämä johtuu tietysti siitä, että Ukraina käy koko ajan mediasotaa. Sen on pakko saada länsimaat luulemaan Ukrainalla olevan jotain mahdollisuuksia, jotta ne lähettäisivät lisää aseita. Niinpä Ukraina järjettömällä tavalla ei suostu koskaan tekemään strategisia perääntymisiä ja näin menettää valtavasti miehiä.

 

Tästä kartasta näkee kuinka Ukraina on heittänyt lähes kaikki reservinsä puolustamaan Bakhmutia ja sen pohjoista esikaupunkia, Soledaria.

 

 

 

Ukraina menettäessä alueita, kuten Soledarin, niin se kiistää kaiken!

 

Nyt Ukraina myös levittää tällaista kuvaa, jonka muka pitäisi todistaa Soledarin olevan edelleen Ukrainan hallussa.

 

 

Ensinnäkin kuva ja sen lähteenä oleva minivideo eivät ole ajoitettuja. Toiseksi tuohan voi olla täysi ansa eli kun nouset torniin ottamaan lipun pois, niin saat joko kuulan tai tykinammuksen päähäsi.

 

Toisaalta on Ukrainalla pointti. Soledarin läntisellä puoliskolla joka neliömetri ei ole vielä täysin venäläisten hallussa. Siinä ei ole kuitenkaan mitään ihmeellistä, koska siivousoperaatio vie aina muutaman päivän.

 

Tässä kartassa näkyy hyvin miten aivan läntisin osa Soledaria eli Silj-rautatieasema ei ole vielä täysin puhdistettu ukrainalaisista. Itse asiassa ukrainalaisilla pitäisi olla mahdollisuus estää Wagnereiden eteneminen rautatien yli. Tästä huolimatta joidenkin lähteiden mukaan Wagnerit ovat jo osittain radan ylittäneet. Tosin voi olla, että ukrainalaiset ovat työntäneet Wagnerit takaisin. Luontoäiti on nimittäin tullut ukrainalaisten avuksi nostamalla lämpötilan plussalle ja näin vaikeuttamalla venäläisten tankkien ja muun raskaan kaluston käyttämistä!

 

 

 

 

Tosin on ukrainalaisilla muitakin ongelmia kuin Soledar. Venäjä on nimittäin valannut paljon alueita myös Bakhmutin eteläpuolilta. Mielenkiintoista nähdä kuinka nopeasti Bakhmut kaatuu!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 thoughts on “Ukrainalaiset kiistävät venäläisten vallanneen avainkaupunki Soledarin!

 1. EUnukit lähettää 18 MILJARDIA rahaa KERTASUORITUKSENA ”ukrainan auttamiseen” mikä tarkoittaa suomeksi sitä että läntinen ns.”eliitti” tietää häviävänsä tämän ottelun. Nyt on kiire pyykätä mahdollisimman paljon rahaa ennenkuin päästään vaiheeseen 2 kun pesukone pyörähtää käyntiin ohjelmalla ”jälleenrakentaminen” ja voitte olla varmoja että sitten lukuihin lisätään nollia perään reilusti. Summat ovat jo nyt tähtitieteellisiä eivätkä pohjaa yhtään mihinkään. Perkele edes typerin slava-öyhöttäjä ei voi olla niin idiootti ettei ymmärrä mikä on homman nimi. Länsi häviää, saamme Suomen täyteen ikuisesti elätettävää väkeä ja meillä maksatetaan ns.”jälleenrakentaminen” eli eliitti ryöstää JÄLLEEN KERRAN meidät vedoten ongelmiin jotka he ovat itse tarkoituksella ja suunnitellusti aiheuttaneet.

  Slava-öyhöt: alkakaahan kaivamaan kuvetta. Tämä lasku jää teidän hoidettavaksi kokonaisuudessaan!

  1. Ei tuolla ikinä mitään rakenneta. Suomelle kuuluu Itä-Ukrainen jälleenrakentaminen. Näin on EU suunnitellut. Mutta siihen asti, kun Venäjä pitää hallussaan aluetta sitä tietenkään EU:n toimesta jälleenrakenneta.

   Toinen fakta: tuo sota kestää vuosikymmeniä. Ukraina on tulevan vuosisatoja kestävän taistelun lähtökohta.

   1. Mariupolissa on jo rakennettu paljon uusia kerrostaloja esim. Kyllähän Venäjä on alkanut rakentaa Itä-Ukrainaa. Jos Suomi haluaa jälleenrakentaa itä-Ukrainaa, niin pitäisikö rahat laittaa Venäläisille rakennusfirmoille?

  2. Mitä suomalaiset tekevät? Lähtevät kaupungeista ja perustavat maalle omavaraisia ja omakielisiä NO GO- alueita. Hermot menee vieraskulttuutisissa kaupungeissa ja siellä eläminen johtaa umpikujaan taloudellisesti ja monin tavoin.

   Koko järjestelmä romahtaa. Suomalainen on aina paennut ja väistänyt vieraita kansoja omaan rauhaansa.
   Se on sitä VIHREÄÄ SIIRTYMÄÄ . Suomalaiset takaisin korpeen kituuttamaan.

   Kun Helsingissä perheasunto maksaa miljoonan ja maksat siitä viiskyttonnia asuntolainan korkoja vuodessa, niin….

   1. Onneksi olen aina asunut maalla. Uusin maakellarinkin omalla kaivurilla. En tule esim kaipaamaan sähköäkään. Tarvittaessa traktoriagrekaatilla.Pakastimet ovat turhia koska säilykkeiden teko on järkevämpää ja peltipurkit säilyy lähes ikuisesti. Kyllä nyt kannattaisi maalle kaipaavien muuttaa maalle. punaisen tuvan ja perunamaan saa vielä halvalla.

  3. Län­nen elii­tin kes­kuu­des­sa ei ole enää ke­tään, jo­ka luu­lee, et­tä eu­ro ei ro­mah­da.
   –    On al­ka­nut sil­mit­tö­män ryös­te­lyn vai­he ja täs­sä ti­lan­tees­sa Zеlеns­ki ja hä­nen ra­han­pe­su­ko­neen­sa on pe­las­ta­va ol­jen­kor­si: hän tar­jo­aa so­si­aa­li­ses­ti hy­väk­sy­tyn ta­van va­ras­taa it­sel­leen nii­tä va­ro­ja, joi­ta po­lii­ti­kot ovat aset­ta­neet it­sen­sä var­ti­oi­maan.

   1. … Ja täs­sä vai­hees­sa as­tuu ku­vaan mu­kaan BlаckRоck:
    –    Kun ra­haa ei ole enää lä­he­tet­tä­väk­si «Uk­rai­naan», lä­he­te­tään seu­raa­vak­si mui­hin ar­vo­pa­pe­rei­hin si­dot­tu­ja va­ro­ja, esi­mer­kik­si vaik­ka val­ti­on omis­ta­mien yh­ti­öi­den osak­kei­ta, kiin­teis­tö­jen pant­ti­kir­jo­ja, yms.
    –    Täl­lais­ta omai­suut­ta ei voi tie­ten­kään lä­het­tää edes muo­dol­li­ses­ti Uk­rai­naan, kos­ka ne voi­vat lo­pul­ta pää­tyä Uk­rai­nan val­ti­on myö­tä Ve­nä­jän suo­raan omis­tuk­seen. lä on vank­ka am­mat­ti­tai­to, mi­ten omai­suuk­sia siir­rel­lään glo­baa­lil­la ta­sol­la nä­en­näi­sen lail­li­ses­ti,
    –    SÄÄN­TÖ­JÄ nou­dat­ta­en.

    Täs­tä syys­tä BlаckRоck on jo nyt ku­vi­os­sa mu­ka­na, kun Uk­rai­na tyh­jen­ne­tään kai­kes­ta omai­suu­des­ta
    –    niin, et­tä jäl­jel­le jäi­si vain pol­tet­tu maa ja palk­ka­so­ti­lai­den luu­ran­got. Tar­vi­taan Osak­kei­den pe­su­ko­ne ja se on BlаckRоck,
    –    sil­lä on vank­ka am­mat­ti­tai­to, mi­ten omai­suuk­sia siir­rel­lään glo­baa­lil­la ta­sol­la nä­en­näi­sen lail­li­ses­ti,
    –    SÄÄN­TÖ­JÄ nou­dat­ta­en.

    Täs­tä syys­tä BlаckRоck on jo nyt ku­vi­os­sa mu­ka­na, kun Uk­rai­na tyh­jen­ne­tään kai­kes­ta omai­suu­des­ta
    –    niin, et­tä jäl­jel­le jäi­si vain pol­tet­tu maa ja palk­ka­so­ti­lai­den luu­ran­got.

    Mi­kä muu­ten mah­taa ol­la tä­män­het­ki­nen palk­ka­so­ti­laan hin­ta­pyyn­tö tais­te­le­mi­ses­ta Uk­rai­nas­sa? En­tä läh­tö­ra­ha?
    –    Län­nen on huo­mi­oi­ta­va myös se mah­dol­li­suus, et­tä palk­ka­so­ti­laat siir­ty­vät «vi­hol­li­sen» puo­lel­le, kun dol­la­ri ro­mah­taa,
    –    mut­ta sii­hen as­ti: ei ole mi­tään ra­jaa sil­le mi­ten pal­jon dol­la­rei­ta pai­ne­taan ja ja­etaan maa­il­mal­le.
    –    Mo­nes­ti palk­ka­so­ti­laal­le mak­se­taan kä­tei­sel­lä, jo­ten dol­la­rei­ta on mah­dol­lis­ta pai­naa myös fyy­si­ses­ti il­man, et­tä nii­tä kir­ja­taan mi­hin­kään bud­jet­tiin.
    –    Mil­lai­nen mah­taa ol­la se­te­lien pai­no­pa­pe­rei­ta tuot­ta­vien yh­ti­öi­den ti­laus­kan­ta. Eri­tyi­ses­ti eu­ro ja dol­la­ri. — Saat­taa ol­la mer­kit­tä­väs­ti suu­rem­pi kuin mi­tä vi­ral­li­ses­ti se­te­lei­tä las­ke­taan lii­ken­tee­seen.

 2. Venäjällä riittää kyllä rautaa muillekin sitä kaipaaville. Suomi mukaan lukien. Kiehtovinta olisi kuitenkin englannin ampuminen kivikauteen.

  1. Ei englannin, vaan ”britannian” eli sen kaakkoisnurkan lontoineen.

   Englantilaiset ovat ihan eri maata, samoin kuin skotit, walesilaiset ja irlantilaiset.

   Itse näkisin mielelläni sveitsin, vatikaanin, brysselin ja tietenkin tel-avivin ja jenkkilän pommituksen maan tasalle. Ja ne uuden-seelannin bunkkerit.

   1. Vatikaani, London City ja Brysselin hallintokortteli. Nuo kun Putin täräyttää tuhkaksi, niin aivopesu, velkavankeus ja sääntödirektiiniorjuus loppuu koko Euroopasta, Suomestakin.

 3. Jos Ukraina ei vetäydy Bakmutista, niin se tulee päätymään mottiin lähiaikoina. Samalla Venäjän armeijalla on erinomainen tilaisuus aloittaa kunnon operaatiot Kramatorskin valtaamiseksi.

  Kramatorskissa on nyt ruumishuoneet täynnä 18-23 vuotiaita ukrainalaisia ex-sotilaita, jotka on kiikutettu sinne Bakmutin verilöylystä.

  Kuten on aiemmin todettu, niin venäläisillä sotilailla on nyt suuri työ saattaa tiineeksi ne kaikki leskeksi jääneet ukrainalaiset naiset. Näin saadaan aikaiseksi ”rakkauden sukupolvi”, joka aikanaan auttaa sulkemaan ukrainalaisten henkiset haavat ja traumat epäonnistuneesta sodasta Venäjää vastaan!

 4. Otteita psykoosimedian(Pekka Toveri/aka PT-media) itkunsekaisista kirjoituksista. Venäjän ohjukset ovat siinä mielessä raukkamaista laatua, että ne ammutaan ensinnäkin ”selän takaa” Venäjän maaperältä. Kaspianmereltä Venäjä ampuu eniten ohjuksia sotalaivoiltaan, joihin Ukraina ei voi vastata käytännössä muuten kuin ilmatorjunnalla. Jos Ukraina saisi pitkän kantaman ohjuksia, niin ainakin näitä ohjusaluksia voitaisiin tuhota.
  Tietenkin parasta olisi, jos Ukraina alkaisi tuhoamaan suoraan Kremliä.
  Sotakirjeenvaihtajamme on ilmeisesti astunut taas korkin päälle kun voimafantasiat ovat taas tulilla. Tietääkö kukaan tämän hepun oikeata nimeä tai ylipäänsä sitä, miksi tämä henkilö on lähtenyt viranomaisia karkuun(olinpaikka tuntematon. Eikö Interpoli ole kiinnostunut tästä rikollisesta joka yllyttää vieraan maan kansalaisia tappamaan ihmisiä..

  1. Paavo pallinnuolija, joka on sanonut että kostoksi vääränlaisista kommenteista aikoo selvittää kahdenkymmenen vuoden päästä, missä kommentoijien lapset käyvät koulussa ja tekee sitten… jotain. Eli mielenterveyden puolesta sopisi supoon tai jonkun halla-ahon kaveriksi.

   Kyllä tuo Paavo etsitään aikanaan ja viedään tuomiolle. Donbassissa.

  2. Oletko kommentoinut PT:lle, että ei Natokaan pommittanut Syyrian ilmatilassa Syyriaa vaan raukkamaisesti Välimereltä kansainvälisestä ilmatilasta käsin? Taida kommentointi mennä läpi PT:lle.

 5. Toivottavasti Venäjä pistää kerralla kunnon rytinän päälle ja tuhoaa Ukrainan nykymuodossaan. Saadaan tälle dollarin-pesulle loppu ja me kaikki säästämme rahaa.

  1. Ja toivottavasti ilmatorjunta toimii, etteivät azovit ja zelenskyn ”hallitus” (jossa ei juuri slaaveja ole) pääse lentämällä pakoon.

 6. Käytetään Clinton Foundationin käyttämää Haiti mallia…Kerätään Miljardit…Hölmöilta..Rakennetaan näytiks pari Homeloukkua..Pistetään loput Omaan taskuun

 7. Ali-ihmiset(Untermenchen) kirjoittavat viihteellistä proosaa ryssän tuhoon tuomitusta, brutaalista sodasta Ukrainalaisia siviiliväestöä vastaan! Toivottavasti saatte äideiltänne piiskaa pyllyille!

 8. Taitaa Pakkasukon paketti olla piakkoin käärittynä…Enää puuttuu vain nauha ympäriltä..Ja rusetti päältä.

Comments are closed.