35 thoughts on “Päivän kuva: WEF-Sanna

 1. On­ko «rau­ha» län­nen seu­raa­va siir­to Uk­rai­nas­sa
  –    Will Zеlеnsky Rеsign?
  –    https://archive.today/MunIG

  Län­nen lin­ja­pu­hees­sa Da­vo­sis­sa Ze­lens­ki toi esil­le mah­dol­li­suu­den, et­tä Pu­tin on kuol­lut.
  –    Tar­koit­taa­ko tä­mä si­tä, et­tä län­si on val­mis neu­vot­te­lui­hin, mut­ta il­man Pu­ti­nia.
  –    Pu­ti­nin­han ei tar­vit­se fyy­si­ses­ti kuol­la. Riit­tää, et­tä pro­pa­gan­da esit­tää hä­net kuol­lee­na.
  –    Tä­män­kö ta­kia yk­si kes­kei­nen tee­ma Suo­men Pu­tin uu­ti­soin­nis­sa on hä­nen po­liit­ti­nen ja fyy­si­nen ti­lan­sa, luo­da nar­ra­tii­via sil­le, et­tä lehditö ilmoittaa Pu­ti­nin kuol­leen.

  Eli. Voi­si­ko vä­lita­voit­tee­na ol­la Uk­rai­nan rau­han­neu­vot­te­lut, jos­sa kaik­kia osa­puo­lia edus­ta­vat län­nen ni­mit­tä­mät neu­vot­te­li­jat?
  –    Tuon «rau­han» pe­rus­teel­la sit­ten lä­he­tet­täi­siin na­ton so­ti­laat «rau­han­tur­vaa­ji­na» Ve­nä­jän ra­jal­le. — Tä­tä on jo ai­em­min eh­do­tet­tu.

  … Osa on si­tä miel­tä, et­tä Yh­dys­val­lat ei vain uh­raa uk­rai­na­lai­sia pro­xy-so­das­saan Ve­nä­jää vas­taan, vaan et­tä se uh­raa myös ko­ko Eu­roo­pan. Eu­roo­pas­sa on mo­nia, jot­ka al­ka­vat ym­mär­tää, et­tä Na­to ajaa suo­raa konf­lik­tia Ve­nä­jän kans­sa käyt­tä­en Uk­rai­naa hel­pos­ti uh­rat­ta­va­na etu­rin­ta­ma­na Ve­nä­jän hei­ken­tä­mi­sek­si. Sen jäl­keen na­to hyök­kää sit­ten pe­rin­tei­sin asein ja tu­ho­aa ko­ko Ve­nä­jän lo­pul­li­ses­ti …

  … Ze­lens­kyn hen­ki­lö­koh­tai­nen ura on päät­ty­mäs­sä. Ame­rik­ka­lai­set heit­tä­vät hä­net lo­pul­ta pois ja hän saa asua Ka­ri­bi­an unel­ma­pa­ra­tii­seis­sa …

  … Erit­täin mer­kit­tä­vä kään­ne­koh­ta Uk­rai­nas­sa ta­pah­tuu 6. huh­ti­kuu­ta 2023

  1. Onko sitten Putinille myös varattuna paikka jollakin paratiisisaarella. Valtamedia kyselee, missä Putinin omaisuus on? Putin ”kuolee” eli häipyy maan alle ja sitten alkavat kuvaamasi rauhanneuvottelut? Liian hiottu suunnitelma. Putinko pääsisi pois ilman rangaistusta. Ei tule toteutumaan.

   Oikeasti Ukrains on alku loputtomalle uudelle sodalle joka ei virallisesti alkanut ja joka ei tule virallisesti ikinä loppumaan. Näin Mennään ihmiskunnan loppuun asti. Sotaa joka puolella. Kohta saadaan tietoiset taistelurobotit, jotka tappavat kaikki ihmiset.

   1. KIITTÄKÄÄ ja YLISTÄÄ Jumalaa.
    Hän on armollisesti varannut meille mahdollisuuden nauttia ikuisesta elämästä.
    Hän on järjestänyt synnin kuolemaa tuottavien vaikutusten poistamisen varaamalla oman Poikansa lunastusuhriksi.
    Jumalan päätös antaa maallisten lastensa nauttia paratiisikodista ikuisesti toteutuu pian!
    Eikö tämä Jumalan rakkaudellinen huolenpito pane palstalaisten sydämiä tuntemaan ylitsevuotavaa kiitollisuutta Häntä kohtaan?
    Johannes 3:16
    Johannes 4:9 – 11
    Marco Dewitt on osittain Jumalaton olento, tietämätön totuudesta.

 2. Kis­sin­ge­rin ta­kin­kään­tö.
  –    Kis­sin­ger Sells Out on Uk­rai­ne?
  –    https://archive.today/4YzKy

  It­se nä­ki­sin Kis­sin­ge­rin lau­sun­non tar­koit­ta­van, et­tä Uk­rai­naa val­ti­ona ei tosiasiallisesti ole enää ole­mas­sa.
  –    Vain val­ti­on ko­koi­nen kai­kes­ta val­ti­ol­li­ses­ta hal­lin­nos­ta va­pau­tu­nut alue, jon­ka omis­tuk­ses­ta nyt tais­tel­laan.

  1. Täällä väitetään Kissingerin sanoneen kolme päivää sitten maailman talousfoorumille, että Ukrainan tulisi liittyä Natoon.
   https://gab.com/disclosetv/posts/109706041632372853

   JUST IN – Henry Kissinger, Klaus Schwab’s mentor, told the World Economic Forum today that Ukraine should join NATO.

   Monet gabin lukijoista näkevät sen sodan alkamisena.

   Mahtaako tästä Kissingerin puheesta löytyä videomateriaalia, joka todistaisi tämän Disclose.tv:n väitteen?

  1. Kuinkahan ”kipeitä päätöksiä” sannamme teki Davosissa. Seurasi varmsati jyrkimme jalanjälkiä.

     1. Eikö sitä miestä vituta kun kun akka reissaa ympäri maailmaa? Tai jos se ottaa niin että tyttö saa olla rauhassa kun äiti ei ole maisemissa.

    1. Kyllä meidän Sanna aina kassat voittaa vaikka myymällä pikku pikku bikineissä pikku pikku persettä.

     1. Ehkä se kuuluu työsopimukseen ilman eri korvausta tarvittaessa. Kokonaispaketin osana? Kuten Hulluwoodin hyväksikäyttämillä filmitähdillä. Metoo.

   1. Nimenomaan. Ainakin nykyiset kaikki sotilaat ovat pelkkää saastaa ja täydellisiä maanpettureita, pedofiileja ja huumekauppiaita.

 3. EU ja USA ovat lirkutteluillaan saaneet lietsottua Sanna Marinin sellaiseen sotapsykoosiin ja hurmokseen, että Sanna kokee asiakseen jo hyökätä ja valloittaa Krimi länsivalloille tukikohdaksi sodassa Venäjän tuhoamiseksi. Sanna on ottanut myös itselleen ja Suomelle asiaksi tuhota ja tappaa kaikki venäläiset ihmiset. Sanna myös pidättelee paljastamasta sitä, että Suomen tulee tukea EU:ta ja USA:ta saada myös Karjala ja Kuolan niemimaa (Krimin lisäksi pohjoisen suunnan Venäjälle tärkeät tukikohdat lännen hallintaan. Samoin kuin myös koko arktiset alueet. Tavoitteena lopulta koko Venäjän tuhoaminen.

 4. https://youtube.com/shorts/hnzMskeVF88

  Video Suomen materialistisista valkoisista suomalaisista huorista, jotka ovat aina huoranneet itseään eniten tarjoavalle, oli sitten suomalainen mies tai vihollinen. Suomalaiselle huoralle raha on aina ratkaissut ja on ollut ainoa asia jolla on ollut merkitystä. He näkevät miehet vain kävelevinä raha-automaatteina. Miesten pitääkin nähdä heidät vain materialistisina ja arvottomina katuhuorina.

 5. SANNA vain ilmiselvästi SIIVOAA vessaa niin kuin SIIVOUSKAMMOISEN pitääkin tehdä! Eli LATTIASTA KATTOON kun on ensin ”MEDITOITU!!!”

 6. Dewitt kysymys on tullut asioita ilmi puhutaan venäjän tahon rahoittavan laitonta lehteä sekä teijän elämisee. Tämä sopii dewitin venäjän myönteiseen asenteeseen. Kyllä vai ei?

  1. Edes Tanjalla EI ole sitä ”köykäisintä evästä”!!! Mutta KOMMENTIT täyttävät senkin AUKON!!! MIELIPITEET NATO-kiimaisilla ovat siis RAPA-DOLLAREILLA maksetut! Hyvin on amerikkalainen bisnes ajattelu ”Aika on rahaa” mennyt selkärangattomien ytimeen kun mitään mieltä EI voi olla ennen kuin RAHA KAHISEE!!!

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*