11 thoughts on “Päivän kuva: Transu

 1. Vaa­lit lä­hes­ty­vät, sen­suu­ri ki­ris­tyy
  –   Pau­li Vah­te­ra: Kiel­le­tyt sa­nat

  … de­mok­ra­tia on si­tä et­tä huu­de­taan vas­tus­ta­jat hil­jai­sik­si
  –   Ko­vi­ten huu­ta­va voit­taa.

  … FB-kom­ment­ti­ni ei ol­lut fak­to­jen vas­tai­nen vaan po­liit­tis-us­kon­nol­li­sen epis­to­lan vas­tai­nen.

 2. Sannan suosimat joga Guccit päällä, on elastista ja näkyy läpi alkkarit Marinilla ihan vahingossa.

 3. Kyös­ti Kal­li­on «Ru­kous­ta kan­sam­me puo­les­ta» ei Kal­lio ole kos­kaan esit­tä­nyt.
  Pre­si­dent­ti Kyös­ti Kal­li­on ru­kous. On­ko se ai­to? Ke­nen se on?

  … Kyös­ti Kal­li­on mai­neel­la ovat rat­sas­ta­neet myös Ju­ha Si­pi­lä ja Ti­mo Soi­ni.

  Ru­kouk­sen kir­joit­ti Evan­ke­li­set Ma­ri­asi­sa­ret -jär­jes­tön (Darms­tadt, Sak­sa) pe­rus­ta­ja M. Ba­si­lea Sch­link 60-lu­vun lo­pul­la sak­sak­si. 1968 sii­tä otet­tiin 500’000 sak­san­kie­li­nen pai­nos. Ru­kous­ta on kään­net­ty useil­le kie­lil­le. Suo­men­kie­li­se­nä ru­kous­ta on pai­net­tu ret­rii­teil­le hen­ki­lö­koh­tais­ta käyt­töä var­ten mar­ras­kuus­sa 1968 – 500 kpl, ja seu­raa­vat 100 kpl hel­mi­kuus­sa 1969 – il­man Co­py­righ­tia, vain mer­kin­näl­lä «fi», jot­ta si­sa­rem­me saat­toi­vat erot­taa kie­let toi­sis­taan. Lii­täm­me tä­hän skan­na­tun ku­van en­sim­mäi­ses­tä suo­men­kie­li­ses­tä leh­ti­ses­tä. Sak­san­kie­li­se­nä ru­kous on löy­det­tä­vis­sä pie­nin muu­tok­sin äi­ti Ba­si­le­an ru­kou­sai­hei­sis­sa kir­jois­sa Ge­bets­le­ben ja Hoff­nung in ei­ner Hoff­nungs­lo­sen Welt — ein Hand­buch für Be­ter.

  sisar Pnina ja sisar Eugenia

  1. Kiitos tästä linkistä ja tiedosta. Tuo ”Kyösti Kallion radiorukous” on mainittu myös eräiden kansallismielis-uskovaisten toimesta, mm. eräillä youtube-kanavilla. Täytyy valistaa heitäkin jos eivät vielä tiedä, etteivät tee enempää hallaa asialleen esittämällä ja toistamalla valheellista tietoa.

 4. Hah hah! Kuohitun Saksan vihreä suvakkiministeri on julistanut sodan Venäjää vastaan! Täältä löytyy video Julistuksesta https://t.me/s/levigodman

  Viherlehmä uhoaa ”We are fighting war against Russia”

  Ketkä puolustaa Berliiniä lopputaistelussa tällä kertaa? Laitetaanko maahan kerätyt matut aseisiin?

 5. Mistä näitä ”etunimi sukunimen ensimmäinen kirjain” kerralla sikiää, Marcon tekosia? Salaliittoteoriassa de Witin kanssa?

 6. Amerikkalaisten ja brittiläisten, sekä yhden ryhmän levittämä rappiosaasta pitää vihdoin pysäyttää ja lopettaa heille alistuminen, sekä ajaa heidät laillisesti ulos maasta tai koota heidät laillisin keinoin laillisille leireille joko Tornion tai itärajan läheisyyteen muiden matujen joukkoon. Vapautta ei voi olla jos nämä liikkuvat vapaasti terveiden ja normaalien valkoisten kansojen keskuudessa.

 7. Luulisi että politiikkaan vuosia keskittynyt Laiton lehti ja Marco, tietäisi ettei sillä ole hölkkäsen pöläystä väliä mitä puolueita kukakin äänestää.
  Kaikkia niitä puolueita ohjailee globalistit, jotka lopulta aina sätkynukeilleen sanoo mitä pitää tehdä.
  Puolueissa varsinkin ennen vaaleja on ”eroja” joilla siis koittavat kalastella omia äänestäjiään, todellisuudessa ne on kaikki ihan samaa porukkaa.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*