Marco de Wit 30 tammikuun, 2023
Jaa artikkeli
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

 

 

Alla olevassa videossa loistavasti selitetään, että perusongelmana on tavallisten ihmisten keskinäinen riitely. Jos vain ihmiset lopettaisivat keskinäisen riitelyn ja yhdistyisivät tyranniaa vastaan, niin vapaus voittaisi.

 

Tämä on sinänsä oikea analyysi, mutta videossa asia esitetään naivisti olettaen eliitin saavan tavalliset ihmiset riitelemään. Videossa ei uskallettu paljastaa, että ongelma on myös niissä ihan tavallisissa ihmisissä itsessään. Faktahan on, että ihmisillä on monia luonneongelmia, kuten tyhmyys, itsekkyys, ahneus, arkuus, laiskuus, lyhytpinnaisuus ja jopa riidanhaluisuus. Tämän lisäksi monilla ihmisillä on mielenterveys-, alkoholi- ja huumeongelmia ja rikollisia taipumuksia, jonka takia heistä on liikkeessä enemmän haittaa kuin hyötyä.

 

On turha syyttää liikaa valtaeliittiä ihmisten hajottamisesta, kun ihmiset itse tekevät sen riidankylvennän ja hajoittamisen niin helpoksi! Vihafakta nimittäin on, että luonnonvalinnan katoamisen seurauksena keskimääräinen älykkyystaso on romahtanut samalla, kun mielisairaudet ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti.

 

Tohtori Dutton: Idiocracy-elokuva liian optimistinen. Romahdus jo muutamassa vuosikymmenessä!

 

 

Lisäksi oikeasti on olemassa tilanteita, jossa joku ihan tosissaan sabotoi puoluetta yrittämällä estää puolueen osallistumisen mielenosoituksiin ja vaaleihin. Tämä on viime aikoina nähty ensin SKE:ssä.

 

Olli Juntusen avoin kirje kaappariyrittäjä Matti Loimupalolle ja SKE:n valehallitukselle

 

 

Ja sitten VKK:ssa.

 

Todisteet: Ano Turtiainen sabotoinut VKK:n vaalikampanjaa!

 

 

On lapsellista sanoa, että ”lopettakaa riitely”, silloin kun joku suoraan hyökkää puolueen kimppuun pyrkien lopettamaan sen katu- ja vaalitoiminnan. Tämä on vähän kuin sanoisi raiskattavalle, että lopeta riitely raiskaajan kanssa.

 

Toisaalta ei silti pidä vaipua epätoivoon, vaan pyrkiä ainakin tulevaisuudessa ehkäisemään sabotaasia ja riitelyä. Onneksi on yksi keino suuresti vähentää riitelyä: Alimman nimittäjän strategia. Siihen kuuluu kuusi yksinkertaista toimintatapaa:

 

A. Vapausaate

Yhdistytään hyvin yleisten, mutta tärkeiden päämäärien taakse eli:

 

1. Sananvapaus

Vastustetaan valtion sensuuria ja median keskittymistä harvoihin käsiin.

 

2. Poliittinen itsenäisyys

Kannatetaan desentralismia eli kansojen itsenäisyyttä ja paikallisyhteisöjen autonomiaa. Suomessa tuetaan Fixit-kampanjaa ja vastustetaan rajatonta MASSAmaahanmuuttoa.

 

3. Taloudellinen itsenäisyys

Kannatetaan desentralisoitua rahajärjestelmää markkoineen, kultarahoineen ja kryptovaluuttoineen eli Suomessa vaaditaan eroa eurosta. Yhtä tärkeää on vaatia eroa myös vähimmäisvarantopankkijärjestelmästä eli on vastustettava yksityisten kartellipankkien erikoisoikeutta luoda tyhjästä rahaa. Tämä on erityisen tärkeää, koska nimenomaan pankkikartelli ajaa ja rahoittaa globalisaatiota. Se on pedon sydän.

 

4. Yksilön itsemääräämisoikeus

Vastustetaan koronatyranniaa ja pakkorokotuksia.

 

5. Rauha

Puolustetaan ja vaaditaan Suomen itsenäisyyttä, puolueettomuutta ja rauhanomaista ulkopolitiikkaa.

 

Aitokansallismielinen kartta. Versio 1.2

 

 

B. Yhden asian liikkeet

Tuossa yllä mainitussa vapausaatteessa oli jo peräti 5 ydinasiaa, joten yksimielisyys voi olla yllättävän vaikea saavuttaa. Jotkut esimerkiksi ovat valmiita suoraan tai epäsuoraan hyväksymään poliittisessa korrektiudessaan vihapuhelait, viruskammossaan koronatyrannian tai venäjäkammossaan EU:n, euron ja sotaisan ulkopolitiikan.

 

Tämän takia vapausliikkeen pitää toimia paloissa eli esim. järjestöt ja mielenosoitukset ovat yhden asian liikkeitä, joissa korostetaan vain yhtä vapausaatteen ulottuvuutta. Näin kansaa saadaan liikkeelle maksimaalisesti, joskin eri tapahtumissa. Jos yhteistapahtumia järjestetään, niin silloin kannattaa vain yleisellä tasolla puhua vapauden ja rauhan tärkeydestä.

 

 

C. Vapauspuolueet

Yhden asian liikkeet ovat hyvin tehokkaita ulkoparlamentaarisessa toiminnassa, mutta eivät parlamentaarisessa toiminnassa, jossa tarvitaan normaaleita puolueita. Onneksi näitä voi olla hyvin monia, joista jokainen voi valita omille ajatuksilleen ja tyylilleen sopivimman. Joku puolue voi esimerkiksi korostaa vastustavansa koronatyranniaa, toinen sensuuria ja kolmas massamaahanmuuttoa järjestäen esim. islamisaation vastaisia mielenosoituksia. Joku puolue voi Kristallipuolueen tavoin korostaa harmoonista tyyliä ja toinen puolue taas kovaa suoraa puhetta. Näin jokainen vapausmielinen löytää juuri itselleen sopivan puolueen.

 

Puolueissa on myös se tärkeä puoli, että hierarkisina järjestöinä ne toimivat parlamentaarisesti huomattavasti tehokkaammin kuin yhden asian liikkeet. Fakta nimittäin on, että puoluehierarkia on oligarkian rautaisen lain takia väistämätöntä! Ratkaisuna ei siis ole haihatella jostain suuresta kansanliikkeestä, jossa kaikki ovat tasa-arvoisia äänestäen joka päivä kymmenistä asioista. Sellainen ei kerta kaikkiaan toimi.

 

Jos joku uskoo voivansa rikkoa oligarkian rautaisen lain, niin sitten vaan todistaa puheensa perustamalla tasa-arvoisen harmonisen valtakunnallisen kansanliikkeen. Tähän mennessä kukaan ei siinä ole onnistunut, vaikka joka vuosi joku suureen ääneen ilmoittaa sellaisen perustavansa. Itse asiassa nämä haihattelijat ja itsensä ”minä yhdistän kaikki” -messiaana näkevät tekevät suurta tuhoa vapausliikkeessa pyrkien kommunistien tavoin tavoittelemaan mahdottomia utopioita ja sitten kun ne osoittautuvat mahdottomiksi, niin luovuttavat tai alkavat syyttelemään kaikkia muita liian itsekkäiksi.

 

Parlamentaarisessa järjestelmässä puolueet ovat tärkeitä myös sen takia, että vaalilainsäädäntö tekee käytännössä mahdottomaksi saada useampia kansanedustajia muulla tavalla. Hierarkiset puolueet ovat siis ehdottoman välttämättömiä monestakin syystä. Toisaalta totta on, että puolueet helposti luisuvat korruptioon ja tyranniaan. Se on kuitenkin mahdollista estää yksinkertaisella tavalla:

 

 

D. Vaaliliitto

Onneksi Suomen vaalilainsäädäntö vielä mahdollistaa pienpuolueiden kerääntymisen yhteen vaalien ajaksi vaaliliittoon. Tämä on äärimmäisen tärkeä asia ymmärtää, koska ilman vaaliliittoa eduskunnan ulkopuolisten puolueiden on täysin mahdotonta saada läpi useampaa kansanedustajaa.

 

Vaaliliitto myös mahdollistaa sen, että voi olla lukuisia puolueita, joista jokainen voi valita itselleen ja tyylilleen sopivan ilman, että tämä puolueiden moninaisuus heikentää vaalimenestystä. Vaaliliitto tekee useista puolueista vaaliteknisesti suurpuolueen!

 

Kaiken lisäksi vaaliliitto lisää positiivista kilpailua pienpuolueiden kesken estäen näin tehokkaasti puolueiden muuttumisen tyrannimaisiksi tai korruptoituneiksi. Vaaliliitto on täydellinen systeemi, joka löytää tasapainon hierarkian, kilpailun ja konsensuksen välimaastosta!

 

Tämän takia Laiton Lehti pelkää, että suurpuolueet pian kieltävät tai muuten rajoittavat vaaliliittoja tai nostavat äänikynnystä niin monen muun maan tavoin. Onneksi on kuitenkin RKP!

 

Vapausmielisen jytkyn resepti: Vaaliliitto + sitoutumattomat + (-RKP) + Tiihonen

 

 

E. Katutoiminta

Katutoiminta on erittäin tärkeää varsinkin vaalien läheisyydessä. Katutapahtumilla ja mielenosoituksilla saadaan sekä näkyvyyttä että nostettua yhteishenkeä. Jokainen pienpuolue voi järjestää omia katutapahtumiaan ja mielenosoituksiaan yksin omille lemmikkiaiheilleen. Vaalien lähestyessä on kuitenkin äärimmäisen tärkeä saada sekä yhden asian liikkeet että vaaliliiton pienpuolueet yhteen vaaliliiton alle järjestämään SUURmielenosoituksia. Tämä onnistuu sopimalla etukäteen vapausmielisten liikkeiden ja puolueiden kesken käytännön järjestelyistä ja rahoituksesta. Lisäksi on sovittava etukäteen, että paikalle tulee joka ryhmittymästä tietty määrä porukkaa. Tämä on helpoin tapa varmistaa suurmielenosoituksen onnistuminen.

 

Katutoiminta on potentiaalisesti erittäin voimakas ase valtaeliittiä vastaan. Supokin tietää, että valta kasvaa kaduilta. Katuvoima on kaikista suurin voima. Tämän vuoksi tiedustelupalvelujen kärkitehtävänä on estää tehokas katutoiminta soluttamalla omia myyriä tai vasikoitaan katutapahtumiin ja mielenosoituksiin. Näiden myyrien ja vasikoiden toimintaa on hyvin vaikea estää paitsi yhdellä keinolla:

 

F. Pyöreä pöytä

Viimeisenä on inhottavin juttu. Vaaliliitolla pitää nimittäin olla jokin keino pitää kurissa väkivaltauhkailijat, mielisairaat, riidankylväjät ja väistämättömät provokaattorit ja myyrät. Vapausmieliseen tapahtumaan tai mielenosoitukseen ei voi myökään ottaa puhujaksi esim. koronatyrannia tai natottavaa sodanlietsojaa (persut) eikä varsinkaan sotahullua, joka vaatii hyökkäystä Venäjälle Suur-Suomen luomiseksi (Sinimustat). Tällaiset tahot ovat ihan selvä valeoppositio, joka on paljastettava.

 

Onneksi on mahdollista luoda vaaliliiton Pyöreän pöydän kokouksia, joihin voisi ottaa jokaisesta vapausmielisestä liikkeestä ja puolueesta esim. kaksi edustajaa. Nämä Pyöreän pöydän jäsenet sitten mahdollisimman konsensushenkisesti ja provosoimattomasti tekisivät rajanvetoja.

 

Niinpä olisi myös tärkeää, että Pyöreällä pöydällä olisi sekä oma sosiaalisen median ryhmä että myös kuukausittaiset kokoukset. Fyysinen kasvollinen kokous nimittäin rauhoittaa ja synnyttää enemmän rauhaa kuin kasvoton sosiaalisen median keskusteluryhmä, jossa keskustelu muutenkin helposti ajautuu väärille urille tai riitaisaksi. Puheenjohtajaksi ja konsensustoimihenkilöiksi pitäisi valita arbitraatio- eli välimiesperiaatteella henkilöitä, johon yleisesti luotetaan ja jotka ovat hyvin rauhanomaisessa maineessa omaten hyvät hermot ja pitkän pinnan. Nämä sitten voisivat keskeyttää jokaisen riidan siirtämällä riitelijät esim. erilliseen ryhmään, jossa sitten arbitraattorin johdolla selvitetään riita ja löydetään sovitteluratkaisu. Sovittelijoiksi sopisi hyvin esim. Kristallipuolueen väki.

 

Samalla Pyöreä pöytä voisi myös ystävällisesti huomauttaa, jos joku aktivisti menee liian pitkälle ja toimii hajottavasti esim. väkivaltauhkauksilla (JK) tai tekee muista ihmisistä perättömiä raiskaussyytöksiä (PH) tai yrittää estää islamisaation ja koronatyrannian vastaisia mielenosoituksia (ML). Pelkästään se, että Pyöreä pöytä tutkisi asioita (esim. asettamansa sovittelulautakunnan avustuksella) pyrkien sovittelemaan ehkäisisi valtavasti konflikteja, jolloin ne eivät ehtisi mennä käsistä.

 

Pyöreä pöytä voisi myös kannustaa eri liikkeitä ja puolueita osallistumaan vaaliliittoihin, koska yksi varma valeopposition ja myyräilyn merkki on vaaliliitoista kieltäytyminen. Toinen valeopposition varma merkki on yrittää ESTÄÄ muita järjestämästä mielenosoituksia, kuten Convoy-mielenosoitusta. Kenenkään ei ole pakko mennä mielenosoitukseen tai edes tukea sitä, mutta esim. Ano Turtiaisen tapa yrittää estää muita järjestämästä mielenosoituksia on täysin tuomittavaa. Pyöreä pöytä voisi tämän tehdä selväksi, joskin vasta tehtyään parhaansa sovitteluratkaisun löytämiseksi.

 

Ylipäätäänkin Pyöreän pöydän toiminnan ei periaatteessa pitäisi olla vaikeaa, koska se toimisi vain hyvin kiistattomien asioiden puolesta edistäen vapausaatetta, katutoimintaa, vapauspuolueiden ja -yhdistysten perustamista ja ennen kaikkea vaaliliittoja.

 

G. Tiedotus

Vaaliliitto mahdollistaa vapausmielisten järjestäytymisen tehokkaaksi vaalikoneeksi. Tämän jälkeen on kuitenkin vielä yksi este jytkylle: Valtamedia ja suomalaisten aivopestävyys. Niinpä vaaliliiton on kehitettävä jokin keino ohittaa valtamedia. Onneksi on olemassa kaksi keinoa:

 

1. Puskaradio

Periaatteessa olisi mahdollista, että sana ja tietoisuus todellisesta vaihtoehdosta suurpuolueille kulkisi ihmiseltä ihmiselle. Suomessa puskaradio kuitenkin toimii huonommin kuin missään muussa maassa. Suomalaiset vain aina äänestävät vanhoja puolueita, koska ovat geenistöltään valtiouskovaisia.

 

Evoluutiopsykologia. Osa XV. Lukija: Suomalaisten perverssi harha: Valtiouskovaisuus

 

 

2. Vaalilehtinen

Toisaalta puskaradio voisi toimia myös Suomessa, JOS talous romahtaa tarpeeksi ja totuus esim. myrkkypiikeistä herättää ihmiset. Tämä kuitenkin edellyttää oikean tiedon jakamista. Onneksi tämäkin on helppoa. Vaaliliiton eduskuntavaaliehdokkaat voisivat jakaa nelisivuista A4-lehtistä, jossa ihmisille kerrottaisiin totuuksia mielenkiintoisella tavalla.

 

Miten Suomi pelastetaan? Totuuslehtiset postiluukkuihin!

 

 

Siinä kaikki. Ei ole monimutkaista.

 

Tässä aiheesta video, joka diagnosoi hyvin, muttei anna lääkettä. Onneksi Suomessa lääke on yksinkertainen: Vaaliliitto.

 

 

Kuvassa linkki videoon, jossa suomenkielinen tekstitys

 

 

 

 

Jaa artikkeli
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

63 thoughts on “Miksi vapausmieliset riitelevät keskenään? Oligarkian rautainen laki vs. Alimman yhteisen nimittäjän strategia!

 1. Faktahan on, että ihmisillä on monia luonneongelmia, kuten tyhmyys, itsekkyys, ahneus, arkuus, laiskuus, lyhytpinnaisuus ja jopa riidanhaluisuus. Tämän lisäksi monilla ihmisillä on mielenterveys-, alkoholi- ja huumeongelmia ja rikollisia taipumuksia, jonka takia heistä on liikkeessä enemmän haittaa kuin hyötyä. Eli Marco kertoi juuri lukijoille että suurin osa olkoon iääneti.

 2. Kiitos, ajatuksia herättävää tekstiä.

  Kaikki nuo vapausaatteen A – asiat on poimittu liberalismista ja sen yhteiskuntasopimuksesta, joka mahdollistaaa sääntöjen rikkomisen territorion asukkaiden enemmistön hyväksymällä/sietämällä tavalla. Marcon famittama libertarismi puolestaan avaa rajat globaalismille, rahakoneelle ja orjuuttamiselle.

  Pienin yhteinen tekijä on globalismi vs nationalismi akseli… halukkuus antaa rahaa ja valtaa ulkomaille ja ottaa vastaan ulkomailta saapuvia kustannuksia tai haittoja.

  Marko hallusinoi: Katuvoima on kaikista suurin voima.

  Höpsistä. Valtion väkivaltamonopoli on suurempi voima. Katuvoimalla on kumouksellinen vaikutus, vasta kun valtion väkivaltamonopoli on kykenemätön pysäyttämään katuvoimaa ja sitä ei voida saavuttaa agenttien soluttautuessa ja medioiden aivopestessä massoja. Eikä esimerkiksi ranskan keltaliiveillä ei ollut mitään mahdollisuuksia vaikka toivatkin joka viikko 100+ tuhatta mielenosoittajaa kaduille ja 70% ranskalaisista tuki keltaliivejä.

  Vaihtoehtoinen näkemys voimasta…
  All political power comes from the barrel of a gun. The communist party must command all the guns, that way, no guns can ever be used to command the party. (Mao)

  Maon ajattelumallin vastapainona on USAn liberaalien founding father ajatus siitä että kansan tulee olla aseistettua ettei government pääsisi uhkaamaan kansaa.

  Valitettavasti valtapeli on Suomessa hävitty globalisteille, jotka ryöstävät maata kohti konkurssia ja tuhoa eikä tätä kehitystä enää pysäytetä äänestämällä.

  1. Itseään tyhmempiä ei kannata äänestää. Jo 35 % ajattelee noin. Pitäkööt poliitikot tunkkinsa. Ek-puolueet samanlaisia, jotka valitsevat ehdokkaiksi samanlaisia ehdokkaita. Puoluevaalit. Totta kai, kun puoluemafia on ottanut vallan pois kansalta.

   1. Valta kuuluu kansalle r.p., lyhyemmin VKK on suomalainen kansalliskonservatiivinen puolue. Puolue on perustettu vuonna 2021 ja sen puheenjohtajana toimii kansanedustaja Ano Turtiainen. Turtiainen on puolueen ainoa kansanedustaja. VKK on Perussuomalaiset-puolueesta irtaantunut sirpaleryhmä. Äänestä Aimo! Kaikki nyt äänestämään VKK:ta!

  2. Kyllä katuköörissä voimaa on.Turha lampsia pitkin puistoja potkimassa linkkaripysäkeitä,mut jos satatuhatta kävelee Renaultin puskurit kainalossa valtion virastoon niin aivan varmasti ajatusmaailmaan tulee edes hetkittäisiä kysymyksiä kansankusettajille. Kyse ei ole mellakoinnista vaan sopimusneuvottelujen uudellenavauksesta.Eihän suomikaan kunnioita esim. Pariisin rauhansopimusta( tai naapurin kanssa tehtyä ystävyyssopimusta )miksi siis kenenkään muunkaan pitäisi.Sopimukset ovat nykyään vain kuitti juoduista pullakaffeista.

 3. Mik­si puo­lu­eel­la tai vaa­li­lii­tol­la pi­tää ol­la OH­JEL­MA?
  –   Vaa­tii­ko la­ki si­tä?
  –   Sa­noo­ko la­ki, et­tä puo­lu­eel­la pi­tää ol­la sään­nöt, jois­sa mää­rä­tään … oh­jel­ma.

  Mi­kä ta­han­sa yh­tei­nen oh­jel­ma, kun si­tä pil­kun tar­kas­ti lu­etaan, joh­taa ti­lan­tee­seen, et­tä lä­hes ku­ka ta­han­sa voi sa­noa, et­tä ei voi kan­nat­taa jo­kais­ta py­kä­lää ja pilk­kua.
  –   Rat­kai­su on AN­TI-OH­JEL­MA

  Sii­nä mis­sä jo­kai­sel­la vaa­li­liit­toon osal­lis­tu­val­la saa ol­la mi­kä ta­han­sa oh­jel­ma, jo­ta se kan­nat­taa,
  –   niin vaa­li­lii­tol­la pi­tää ol­la AN­TI-OH­JEL­MA, jo­ta jo­kai­nen vaa­li­lii­ton jä­sen VAS­TUS­TAA.
  –   An­ti oh­jel­ma mää­rit­te­lee liit­to­lais­ten yh­tei­sen vi­hol­li­sen, jo­ta kaik­ki liit­to­lai­set vas­tus­ta­vat.

  Vain yh­tei­nen vi­hol­li­nen voi yh­dis­tää kan­san yh­den vaa­li­lii­ton taak­se.
  –   Vaa­li­lii­ton mai­non­nas­sa pu­hu­taan AN­TI-OH­JEL­MAs­ta ja vain sii­tä.
  –   Jo­kai­nen liit­to­lai­nen sit­ten mai­nos­ta­koon it­se­ään omal­la oh­jel­mal­laan.

  1. Nyt sitten vain odotellaan että joku alkaa homiin…

   Ano sitä ei ole tekemässä eikä Ossi. Valomiekkailijasta on turha haaveilla, kunhan monologioi. Marcoa ei voisi vähepää kiinnostaa vaikka joku palstalainen lupasi jo järjestää vaalilehtisen jakelut. Itsellä on vähän selkä kipeä, mites muut?

 4. Laiton Lehti sitten vielä kääntää tyhmiä ja yksinkertaisia lukijoitaan väkivaltaisiksi äärisuvakeiksi yksityisiä vartijoita kohtaan ja saa heidät näkemään väkivaltaisia natsivartijoita joka puolella. Suomalainen ei koskaan uskalla nousta oikeita ”herroja” vastaan, mutta heillä on aina ollut suuri suu ja pienen teot, jolloin vartijoiden kimppuun käyminen on suomalaiselle miehelle sopivan riskitöntä puuhaa. Vaikka yksityiset vartijatkaan eivät ole mitään täydellisiä, ovat he yhdet harvoista jotka kuitenkin ovat vielä ihmisten turvana, toisin kuin poliittiset poliisit. Wahlroos, Niinistöt ja muut kiittävät Laitonta Lehteä väkivaltaan yllyttämisestä ja lukijoidensa kääntämisestä äärisuvakeiksi.

  1. Milloin suomalainen mies on käynyt vartijoiden kimppuun? Poikkeus taitaa olla se pirkanmaalainen toimitusjohtaja joka hajotti Ruotsin risteilyllään sviittiä. Nyt se oli hajottanut jotain hotellia etelässä. Kaikenlaista pikkurötöstä löytyy vyöltä viime vuosilta, kertoivat sensaatiomediat eilen. Pitäisikö sille äijälle laittaa panta jalkaan ja ulkonaliikkumiskielto? Tuon äijän kimppuun vartijat saisivatkin käydä. Opettaa vähän käytöstapoja nulikalle. Nössö laivayhtiö vielä miettii pitäisi tehdä rikosilmoitus. Juupa juu.

   1. Laittoman Lehden älyllisesti yksinkertaiset lukijat muuttuivat vain 2 Laittoman Lehden jutun jälkeen äärisuvakeiksi, alkoivat näkemään väkivaltaisia vartijoita ja poliisin kätyreitä joka puolella, sekä olivat välittömästä lähdössä lynkkaamaan vartijat, jotka eivät ole mitään täydellisiä, mutta sinänsä ovat ainoita, jotka vielä usein pitävät oikeita normaaleja ihmisiä turvassa mm. nisteiltä, alkoholisteilta ja mielisairailta. Totta kai asiat pitää kuitenkin tällaisissa tilanteissa tutkia kunnolla, mutta Marcossakin on joitain hyvin epätoivottuja äärisuvakin piirteitä. Sinänsä tuo ei ole yllättävää, sillä mitä ns. ”älykkäämpi” ihminen on, sitä pahempi petturi ja mätäpaise hän on, sekä sitä todennäköisemmin heidät pitää laillisin keinoin saada pois yhteiskunnasta oikean terveen kansamme läheltä.

  2. Laiton Lehti sitten vielä kääntää >tyhmiä ja yksinkertaisia lukijoitaan< väkivaltaisiksi äärisuvakeiksi yksityisiä vartijoita kohtaan…

   ÄLÄ…Nyt Leimaa koko Laitonlehteä…PARIN Hullun Takia..

   1. Haha… parin hullun takia. Ihan oikeasti Laittoman Lehden lukijat kääntyivät heti 2 jutun jälkeen äärisuvakeiksi ja olivat jo valmiita lahtaamaan vartijoita, sekä näkivät väkivaltaisia vartijoita joka puolella. ”Älykkäät” kansanpetturit maailmalla taputtavat käsiään kun Laiton Lehti yllyttää lukijoita väkivaltaan ja ainoita ihmisiä vastaan, joista moni on ollut sekä Laittoman Lehden ja aitokansallismielisyyden tukija. Laiton Lehti voikin ottaa nistit, alkoholistit, rikolliset ja mielisairaat omiin koteihinsa ja annetaan muiden ihmisten hoitaa heidät omillaan. Mitä se väkivaltaisille vartijoille kuuluu, jotka vain hakkaavat ihmisiä. Antaa ihmisten hoitaa omat asiansa heidän kanssaan.

   2. Et ole taitanut luetun ymmärrystä kun olen oäinvastoin sanonut, paitsi oikeasta eli ensiavuttomuudesta.

  1. Määritä tarkemmin vai koskeeko kaikkia sama, pois poliisi, vartija yms., bensan hinta alemmas, vaginapiikki pois, 5G, Suomi takaisin jne. Ettäkö kaikki jotka edes yhden asian kannalla on alhaisesti koulutettuja? Ei voi pitää paikkaansa sillä on kansanedustajiakin paljon noiden eri asioiden puolella.

 5. Mikä on Marcon ratkaisu siihen että vaaliliitosta kieltäytyvä VKK vie ääniä vaaliliittoon kuuluvilta pienpuolueilta ja toisin päin?

  Mikäli se on tuo että nuo vaalilehtiset samantien käännyttäisivät valtamedian aiheuttaman NATO-kiiman vallassa olevat kokoomuksen ja persujen kannattajat, ikänsä kaikissa vaaleissa joka ikinen kerta ilman mitään ajatustoimintaa keskustaa äänestäneet tai feminismiä, trans-agendaa ja viherkommunismia ajavien vasemmistopuolueiden kannattajat kansallismielisten pienpuolueiden kannattajiksi niin tämä jos mikä on lapsellinen ajatus varsinkin jos noita jaettavia lehtisiä ruvetaan jakamaan vasta vaalipäivän aamuna.

  Vaikka suomalaisia saataisiinkin jollain ihmeen keinolla heräteltyä se ei ratkaise tätä äänien jakautumisen ongelmaa VKK:n ja vaaliliittolaisten kesken joka estää kunnon jytkyn toteutumisen.

  1. Hyviä pointteja. Tosiaankin vapauslehtisiä pitäisi jakaa useampi kuukausi eikä jättää viime hetkelle. Tämän takia Laiton Lehti on kuukausia yrittänyt kannustaa Vapauden Liittoa levittämään niitä lehtisiä, mutta eivät ole vielä saaneet mitään aikaan. Emme ole kuitenkaan suoraan kritisoineet, koska toivo elää, että edes loppusuoralla alkaisivat niitä jakamaan.

   Olet myös oikeassa, että vaikka kansa heräisikin, niin siitä ei ole paljon apua, jos äänet hajautuu eli jos ei saada aikaiseksi sitä suurta vaaliliittoa. Tämän takia Laiton Lehti on ollut niin raivoissaan Ano Turtiaisen toiminnasta. Hänelle kirjoitettiin ja pyydettiin jo pari vuotta sitten, että hän voisi EDUSKUNNASTA KÄSIN luoda suuren vaaliliiton, mutta siihen hän ei suostunut.

   Alussa pidin häntä vain suomalaistyypillisesti hitaana ja saamattomana, joka ei oikeasti halua haastaa persuja. Mutta sitten tajusin, että lisäksi Turtiaisen mielestä kaikki valta pitää keskittää täysin hänen käsiinsä eikä näin mitään vaaliliittoja saa olla. Lisäksi hänen puolueessa ei saa pidemmälläkäään tähtäimellä olla kuin muutama varsinainen eli äänioikeutettu jäsen eli vain hänen totaaliset luottomiehet.

   Lopullisesti heräsin, kun kaiken kukkuraksi Ano sitten teki kaikkensa estääkseen sekä katu- että puoluetoiminnan eikä edes suostunut asettumaan ehdolle aluevaaleihin!!!! Itse asiassa hän ei ole vieläkään ilmoittautunut onko ehdolla edes eduskuntavaaleissa. Mietipä sitä.

   Perusongelman on kuitenkin kansallismielisten totaalinen tietämättömyyus ja suoraan sanottuna masokistinen tyhmyys, koska ihan oikeasti eivät tajua kuinka sikamaisesti Ano on jo vuosia toiminut. Näin Ano on ihan rauhassa saanut sabotoida. Tämä kansa on kyllä ihan totaalisen naivistinen uuno, jota epäpätevimmätkin sabotöörit voivat retkuttaa loputtomiin.

   Tosin aika pitkälle tämä sotku on minun syytä, koska ihan oikeasti oletin, että parempi antaa Anon ja Tiihosen hoitaa hommat. Onhan kuitenkin kyse maailmanmestarista ja yrittäjämiljonääristä, joilla on hyvät edellytykset ja molemmat ovat aitoja SUOMALAISIA miehiä. En kuitenkaan voinut ikinä kuvitellakaan miten low energy, epäpätevitä tai ****** he ovat. Tosin pieni toivo vielä elää Tiihosen kohdalla. Hänellä on vielä pieni mahdollisuus päästä läpi ja sitten 4-8 vuodessa tehdä Suomen ylivoimaisesti suurin puoleu ja vaalilitto, joka olisi esimerkki koko maailmalle käynnistäen sen maailman tärkeimmän asian eli vapauden dominoefektin.

   1. Marcoa ehkä sinänsä hämää pieni kuplassa eläminen, sillä suurin osa ihmisistä ei voinut tietää Anon sikailuista ennen viimeisintä 1-2 vuotta, ennen kuin Laiton Lehti alkoi tuomaan asioita esille.

    Suomalaiset ovat kyllä niin terminaalisen naiiveja ja auktoriteettiuskoisia, sekä raukkamaisia, että suomalaiset eivät välttämättä enää selviä kansanmurhastaan. Ongelmien on annettu edetä aivan liian pitkälle.

    1. Tämä nykyinen suomalainen kansa EI OLISI TAISTELLUT ITSENÄISYYTTÄ. Ne, jotka sen hankkivat ja taistelivat sen puolesta 1939-1945 ovat ihan eri kaliiperia kuin nykyiset hyvinvointinössöt. On syytäkin kävellä apaattisesti hartiat kyyryssä ja katse maassa. SENTÄÄN OSAATTE HÄVETÄ! Ette ole ansainnet itsenäisyyttä, kun ilman taistelua annoitte sen EU:lle ja USA:lle ja vaikka kenelle. Prkl!

     1. Jep,täysin samaa mieltä.Poikkesin tuossa pari viikkoa takaisin sotkussa ja hämmästelin nuorten Rambojen veteliä olemuksia .Sitä mitä ennen kutsuttiin ”särmäksi” ei paljon ainakaan noin yleisessä kahvilakuvassa näkynyt.Tosin olivat vapaalla joten olisko lakupussit rentouttaneet lihaksiston,tiedä häntä. Kaiken skeidan tyyssija YSÄ on nykyään ihmisten mukamas paratiisi,sekin pitää paikkansa. Ja ikuinen köyhdyttäjä EU. Kertokaas nyt mitä hyvää se on meille tuonut? Laku-Aku,herätys …tuus nyt julistaa sitä viisauttas, heitä ranskalaisilla viivoilla semmoinen luettelo. Kyl sä tiedät,oot viisas katos.

 6. Se johtuu siitä että jokaisen kansalikkeen johtohahmoksi päätyy ”pyrkyri”. Sellainen joka ei osaa vastaanottaa kritiikkiä ja joka haluaa että kaikki tehdään hänen mallinsa mukaan. Hänen aapuolelleen tulee kasa ”kenraaleja” jotka sitten toteuttavat yksinvaltiaan käskyjä ja tukahduttavat muiden jäsenten ajatukset ja äänet. Samalla kun odottavat mahdollisuutta syrjäyttää johtaja ja ruveta itse johtajiksi.

  Ja sitten kansanliikkeen alin taso… Sielä kitistään koko ajan miten kovaa elämä on ja että jotain pitäisi tehdä. Kaikesta huolimatta tupakka palaa ja aina on rahaa lähteä kaljalle kokousten jälkeen. Tai pikkujoulut, ne on yhtä ryyppäämistä.

  Koskahan ihmiset ottavat vastuun omasta elämästään?? Eivätkä vain kuvittele että joku toinen tekee sen heidän puolestaan? Vain silloin voidaan oikea kansanliike saada aikaiseksi. Ja uskokaa jos sanon että olen ollut seraamassa monenkin kansaniikkeen nousua, mutta aina ne romahtaa samaan.

   1. Ikävä kyllä se nyt vaan näyttää olevan se suurin joukko joka on aina uusien kansanliikkeiden perusta. Ehkä nekin voisivat lopettaa juomisen ja polttamisen niin säästyisi ainakin se 4000e/a. Sen jälkeen jos ne viitsisi opiskella edes saksaa (englantikaan kun ei ole rasitteena) niin onnistuisi kommunikointi vanhan kauppamaamme kanssa paremmin. Tiedä vaikka saisivat sieltä työpaikan tai etäkonttorihommia Suomesta.

 7. Mutta miksi ja miten luonnonvalinta katosi? Eikö se ole juuri poliittisen valtaeliitin tekosia perustamalla esimerkiksi hyvinvointivaltion joka perustuu tasa-arvo harhaan ym. sosialismiin jossa aina eletään heikompien ehdoilla.

  1. Loistava ydinpointti! Propertaristinen vapaus todellakin käynnistäisi positiivisen eugenismin aallon. Tätä tohtori Dutton ei tajua, koska on niin totaalisen tietämätön sosiaalitieteistä.

   1. Tohtori Dutton on kyllä kaverinsa kanssa todennut mm., että yhteiskunnassa ei pitäisi olla sosiaaliturvaa joko ollenkaan tai sitten sen pitäisi olla aivan minimaalinen, joka ei kannustaisi ja riittäisi lisääntymään. Lisäksi hän on pohtinut, että pitäisikö älykkäitä yrittää jotenkin tukea ja kannustaa tekemään lisää lapsia. Hän on myös usein todennut kuinka nykyinen sosiaaliturva kannustaa tyhmiä tekemään lapsia ja, että tyhmät tekevät kyllä niin paljon lapsia kuin heidän antaa tehdä, eli mitä enemmän rahaa heille annetaan.

    Heikoin aines ei tule koskaan suostumaan etujensa ja elintasonsa alasajoon, jolloin yksi vaihtoehto on, että heikko aines poistetaan pehmeästi pois perimästä, niin etteivät toisaalta löysä syytä kapinointiin, mutta niin, etteivät toisaalta pääse lisääntymäänkään.

    Mutta eikös Laiton Lehti ole juuri iloinen rahaeliitin kansanmurhasta, kun he ostavat kaiken viljelymaan, jolloin Laittoman Lehden iloitsemalla ja ihailemalla he tappavat sadat miljoonat ja miljardit nälkään? Juuri tätähän mätä ja korruptoitunut yläluokka teki keskiajallakin, varastaen kaiken viljelymaan tavalliselta kansalta, tappaen oikean kansan nälkään. Laiton Lehti sitten ihaili kuinka upeaa tämä oli. Nyt kun rahaeliitti tekee taas täysin samaa, Laiton Lehti kääntääkin takkiaan. Mikä Laittoman Lehden kanta oikeasti on, että ette käännä taas takkiaan tilanteen mukaan? Tuomitsetteko rahaeliitin historiallisen ja nykyisen viljelymaan varastamisen tavallisilta ihmisiltä ja ihmisten tappamisen varkauksilla nälkään vai ettekö tuomitse?

    1. Mainio, vaikka monenlaista herättävä kommentti. Ihmisiä on liikaa. Mitä hyödyttää maailmassa elättää miljoonaa jotain kansalaista, jotka ostavat ”kelakortilla” halparuokaa ja töllöttävät amerikkalaisia roskasarjoja, kun tuhanteen kutistettu samanlainen joukko riittäisi toteuttamaan saman asian?

     Jos Suomen nousevalla nuorisolla olisi niin nälkä ja vilu, että aikaa ja varaa ei olisi katsella peräaukko hiessä vuorokaudet läpeensä jotain Putouksia ja bigbratoreita, niin jokin voisi muuttua. Veritekoja varmaan tapahtuisi myös enemmän…. alkuun ainakin.

     1. Yleinen harhaluulo on, että mitä väkirikkaampi maa on, sen parempi. Kysykää Kiinan ja Intian, Indonesian, Brasilian, Nigerian jne. johtajilta. Oikeasti iso väkimäärä on suuri rasite valtioille.

    2. Eikös USA:ssa ole minimaalinen sosiaaliturva. Päivä synnytysairaalassa maksaa kymppitonnin, lapsen päivähoito samoin yliopistokoulutus viisi tonnia kuukaudessa. Ano kannattaa USA:n mallia. Maksaako KGB vai CIA Anolle?

    3. Duttoni on väärässä. Saman verran on panettanut oli tilillä 200 tai kymppitonni. Katos kyllä köyhäkin pöheikköö tarvii. Taas rasisimia,perskule.

     1. Keskimäärin tyhmät ja köyhät tekevät niin paljon lapsia kuin rahaa lyödään tiskiin lasten tekemisestä.

   2. ”Älykkäinä” esiintyvät kansanpetturit alkoivat ensin tukemaan naisten äänioikeutta, sodomiaa, ateismia jne. maksimoidakseen valtansa sen lisäksi, että he ovat kaikki mielisairaita kansanpettureita. Luonnonvalinnan loputtua heikkoja ihmisiä on tullut yhä enemmän, jolloin totta kai nämä samat sairaat kansanpetturit ajattelivat ostaa myös heidät puolelleen ja nyt kukaan ei pidä oikean Suomen kansan puolta, vaan kaikki kansanpetturit, sekä Suomen valkoiset huorat ovat kaikki yhtä ja samaa liittoa Suomen oikeaa kansaa vastaan.

    1. Soinilaisia, Sosiaalidemokraatteja. Kokoomus haluaa heikentää työttömien rahaa ja lisätä palkkaa, vassut vihoissaan.

  2. Oletko jäänyt täysin vaille hyvinvointivaltion eduista? Uskaltaisitko kuitenkin yrittää nimetä edes yhden asian, vai oletko taistellut luonnonvalinnan oikeutuksella oman nykyisen olotilasi, mikä se sitten onkaan, kuten somalityttökin senaatintorilla parisen vuotta sitten elämöi, miten ovat veriselkä-niskapaska-limakärsimyksellä rakentaneet täällä kaiken, niin voivat samalla oikeutuksella myös hajoittaa kaiken?
   PS esitti maahanmuutto-ohjelmaansa tänään… oletko tutustunut?
   https://www.youtube.com/watch?v=g-4cJs_tdEw

   1. Mikä fucking persujen mädättäjä tänne tuli taas levittämään roskaansa? Persujen tavoitteet ja päämäärät on kyllä ollut jo vuosia tiedossa ja heidät kyllä tunnetaan. Älä tule tänne levittämään tätä samaa persujen paskaa ja mätää.

    1. Riisu ne haisevat maiharit edes kerran päivässä ja pese naamasi poika!
     Esitin kysymykseni Praxgirlille ja muille ajattelemaan kykeneville, en sinulle.

     1. Mitä väliä sillä on. Tunge helvettiin ne persujen paskat ja kusetukset. Kyllä persut tiedetään täysin hyvin mitä ovat ja olemme kaikki tutustuneet liikaakin persuihin. Häivy siitä.

   2. Mikä perustelu tämä on, että jos henkilö itse on saanut jotain yksittäistä ”etua”, niin ei saisi puhua yhtään mitään? Kuitenkaan tämä ei ilmeisesti koske sitä kuinka valtio on mm. varastanut ihmisten eläkerahat ja rahaa luomalla, sekä verottamalla on koko ajan varastanut ihmisiltä valtavasti rahaa. Niin, mutta valtio tekee verorahoilla kaikkea hyvää sinulle… mitä helvetin hyvää? Haha. Ihmiset on niin täysin huijattu. Antavat jonkun pienen murusen takaisin ja sanovat, että katsokaa miten paljon hyvää verorahoilla saadaan. Sinun verorahoilla ei ole tehty yhtään mitään hyvää sinun kansasi hyväksi, vaan ne on kaikki varastettu.

    1. Poliitikot varastavat verojen kautta ihmisiltä rahaa ja jakavat ne sinulta mitään kysymättä. Maksa verot, mene sotaan, kuole.

     Kumpi on kovempi, sotakiima vai nettipornon kiima. Sitä joutuu kohta moni miettimään.

     1. Aimo Mies

      Silloin..Kuin SUOLOISILTA…EI..Enää NOUSE…Astuu…SOTAKIIMA…Tilalle

    2. Ihan hyviä pointteja, mutta ei tässä ketään estetä puhumasta, ja juurikin toivoin myös Praxgirlin vastaavan jotain. Jos sanon omalta osalta sen verran, että opiskelujen jälkeen jo vuosikymmeniä olen hammashoidon hakenut aina yksityiseltä puolelta. Olen siis oman paikkani yhä pitenevissä mm Helsingin jonoissa luovuttanut enemmän tarvitseville. Yhden kerran olen tuntuvasti saanut hyvää sairaalahoitoa ja arvostin sitä. Kyllä jonkinlaista hyvinvointivaltiota kannatan suomalaisille .
     Persujen ohjelmassa on vankkaa asiaa. LL lehti voisi kerrankin tehdä poikkeuksen, ja ruotia ilman liian pitkiä hampaita tuo Persujen uusi maahanmuuttopoliittinen ohjelma ja sallii vain asiapohjalta kommentoivat esim tekeekö vaikkapa Vapaudenliitto jotain parempia ulostuloja tällä maahanmuuttosaralla vaaleja ajatellen?

   3. Onko ne rakentaneet kuten ählyt puumajan keskelle Hellsinkiä? Menis kotia paasaamaan olemattomia, ketkähän niitä on 100 v ja seuraavat avustamassa, haitta-apuina tosin vaan.

   4. Ilmainen koulutus, terveydenhuolto, lääkkeet jne. Tarkoitti että se turha ylimääräinen kuten liika raha ilman järkevää vastiketta. Lääkkeitä lisäävät vaikka pitäisi jo asiakastakin ajatellen käyttää kuntoutukseen paremminkin, töihin, tuohon normimpaan elämään kuuluvaan pääsee sitten myös helpommin.

 8. Bandwagon efekti pitäisi saada rullamaan jos kansallismieliset meinaa saada yli 0.1% kannatyksen vaaleissa

  Laittonlehti voisi pitää viikko galluppia: mitä puoluetta kannatat ?

  Kun porukka näkisi toivon että on sittenkin mahdollista saara suuri kannatus, niin muutkin alkaisi kannattamaan.

  Ai niin. Mielummin marco kuolee vaikka ruttoon, kun järjestää gallupeita. Mutta ehkä joskus vuonna 2356 kristuksen jälkeistä aikaa joku hogaa

  1. Vaalimotto pitäisi olla: me kysymme Sinulta. Tlisin kuin nykyiset päättäjät jotka lahjoittivat miljardeja italiaan kysymättä

 9. Itse olin havaitsevinani joissain kansallismielisissä koulukiusaajamaisia piirteitä. Huomasi, ettei tiettyihin piireihin ollut tervetullut ja se ilmaistiin ilmeillä ja eleillä, sulkemalla ulos ja tekemällä näkymättömäksi. Myös FB-ryhmissä, jos yritti kommentoida tai julkaista jotain, oli aina joku vänkäämässä vastaan. En tarkoita sitä, etteikö saisi olla eri mieltä, vaan tapaa, miten ollaan eri mieltä. Jos oma mielipide ilmaistaan ehdottomana totuutena tai siihen on kätketty suoranainen ilkeys tai se on muotoiltu verbaaliseksi torpedoksi, ei rakentavaa keskustelua synny. Minusta tuntuu, että pedagokiikan ja kasvatuksen ”uudistuksilla” sekä ”nuorisokulttuurilla” on tarkoituksella haluttu tehdä ihmisistä ikäänkuin irrallaan ajelehtivia sotalaivoja, jotka ampuvat verbaalisella aggressiolla alas kaikki näköpiiriin uivat lajitoverit. Ei siedetä kuin samanmielisiä, ja samanmielisyydellä ymmärretään nykyään ehdotonta peesailua. Siis ehdotonta peesailua, pieniä eroavuuksia ei kestetä sillä ajatuksella, että suuremmista asioista ollaan yksimielisiä. Asioita ei myöskään kyetä ”jättämään silleen”, unohtamaan ja menemään eteenpäin, vaan asioita on kaivettava kuin verta nenästä. Kuitenkin ”silleen jättämisen” taito on välttämätöntä elämän kriiseistä selviytymiseen, tai oikeastaan sen erottaminen, milloin on annettava olla, milloin läpikäyminen ja kohtaaminen on välttämätöntä.

  Eräässä sosiaalisessa mediassa jaetussa videossa mainitaan, että yksi hajottamisen keino ovat salaliittoteoriat, joissa on 80% totuutta ja 20% valhetta ja tällä 20%:lla mustamaalataan koko 100%. Ikävä kyllä ihmisiltä puuttuu erottelukyky. He odottavat messiasta, he odottavat saavansa ehdottoman totuuden valmiiksi pureskeltuna. Kun vapauden edellytys olisi omilla aivoilla ajattelu. Tämä on tietysti monelle liian työlästä. Jokainen joka on käynyt ainakin yhden ikäkauden läpi, on varmasti kuitenkin joutunut myöntämään olleensa ainakin jossain asiassa väärässä, epäkypsä tai ainakin ymmärtäneensä vain osittain. Toki suomalainen harvoin kykenee myöntämään tämän ääneen. Miksi tähän genreen tuntuvat hakeutuneen ne, jotka ottavat jokaisen salaliittoteorian 100% totuutena ja torpedoivat kaikki muut, nekin, jotka kyseenalaistavat tuosta teoriasta sen 20%? Sitten kun se 20% pilaa kaikki 100% murenee koko maailmankuva, kunnes kuin taikaiskusta tarjoillaan uutta uskottavaa.

  Toki tuon joihinkin henkilöityvän kiusaajamaisen asenteen syy voi olla sekin, että he ovat valtaapitävien myyriä, joille on annettu tehtäväksi estää tiettyjen persona non gratojen nousu luottamusasemaan. Vastaavasti tuossa yllä kuvatut luonnehäiriöiset saavat häärätä, jotta kansallismielisistä välittyisi mahdollisimman huono kuva.

  1. Hyvä kommentti. Tuli tuosta 80/ 20 % maininnastasi mieleen UMV, jos olet tänään nähnyt kun sähkebannerissa UMV panee Purran suuhun otsikon :
   ”” Suomalaisten vain sopeuduttava massakuolemiin, jotka alkoivat koronarokotusten alettua – globalisti Riikka Purra, 29.1.2023. ” Tuollaista ei löydy mistään muualta kuin UMV lehdestä. Oikea otsikko on ollut eilen hesarissa:
   ” ” Yhteiskunnan on sopeuduttava väestön kutistuessa, sanoo Riikka Purra – maahan­muutto ei ole ratkaisu ””

   Omasta mielestäni TODELLA halveksittavaa valeuutisointia, joka ei ole tapahtunut vahingossa!

   1. Tuo on hyvä esimerkki 80/20%:n käytöstä. Otetaan jonkun oikeasti sanoma tai jokin muu olemassa oleva asia ja lisätään siihen jotakin, joka muuttaa sisällön jopa kokonaan toiseksi. En nykyään kovin usein lue UMV:tä, koska on mennyt kovin propagandistiseen suuntaan ja vaatii tiukkoja suodattimia. Lisäksi näkyy ainakin minun selaimellani olevan jatkuvasti nurin. Toki siellä on tuo 80% asiaa ja luodakseen tasapuolisen kuvan maailmantilanteesta, kannattaa välillä vilkaista.

  1. täytyypi ajatella suuria linjoja,kansallismielisyyden korostaminen ei vaan toimi jos haluaa oikeesti muuttaa asioita,ja niitä muutetaan vasta kun on valtaa.A.VAPAUS AATE 1.kannatetaan ääriliikkeiden sensuuria2.kannatetetaan maahanmuuttoa3.kannatetaan korvauksia 90 luvun laman uhreille.kannatetaan kulkutautien torjuntaa jos siihen ei liity taloudellisen hyödyn tavoittelu tai minkäänlaista syrjintää5.turvallisuus ja diplomatia on mottomme.näillä pääsee jo alkuun,kohtaa 1 ja 2 voidaan aina kansallismielisesti soveltaa ja myöhemmin täsmentää.valta saadaan kansalta.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*