Marco de Wit 1 helmikuun, 2023
Jaa artikkeli
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

 

Joidenkin mielestä maailman ongelmat ovat rikollisen valtaeliitin syytä. Laiton Lehti ei ole kuitenkaan täysin samaa mieltä. Älykäs ja ovela valtaeliitti vain käyttää hyväkseen kansan heikkouksia ja sitten vielä vahvistaa niitä.

 

Perusongelmana on kuitenkin ihmisten ihan oma tyhmyys, epäreiluus, itsekkyys, petturuus, raakuus, pelkuruus, raukkamaisuus, jne. jne.

 

 

 

Jaa artikkeli
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

33 thoughts on “Päivän kuva: Vihafakta

 1. >   Perusongelmana on kuitenkin
  >   ihmisten ihan oma tyhmyys

  Usein­kaan nä­mä «lau­ma­sie­lut» ei­vät it­se­kään ha­lua muut­taa ny­kyis­tä jär­jes­tel­mää.
  –   Kes­kus­te­lut «maa­il­man epäoi­keu­den­mu­kai­suu­des­ta» usein tu­le­vat joh­to­pää­tök­seen, et­tä ny­kyi­nen jär­jes­tel­mä on hy­vä, mut­ta yk­si asia ja vain yk­si asia pi­tää muut­taa: Mi­nus­ta pi­tää teh­dä ri­kas ja rik­kaas­ta köy­hä, jot­ta voi­sin it­se sor­taa köy­hiä, noi­ta en­ti­siä rik­kai­ta, sa­mal­la ta­val­la kuin he nyt sor­ta­vat mi­nua.

  Täl­lai­sen lo­gii­kan mu­kaan it­se jär­jes­tel­mäs­sä ei ole mi­tään vi­kaa.

  1. Eivät ne halua muuttaa mitään. Ne ovat itse halunneet ja haluavat sellaisen maailman kuin se on.

   Haluavat nähdä selviytyvätkö vai ei. Sama kuin vuosikymmenet turpiinsa päivittäin saava aviovaimo. Odottaa vain ,että ukkonsa kuolee, mutta ei tee mitään, sulkee vaan silmänsä ja kestää. Ajattelee, että on niin huono ihminen, että ansaitseekin saada päivittäin hakkaamista.

   Ihminen on sadomasokistinen apina.

   Toisinajattelijat vetäytyvät tuollaisesta maailmasta pois tai osallistuvat vain sen verran kuin on pakko ja antavat idioottien sekoilla keskenään.

   Alle 1 % vähemmistö ei muutosta saa tehtyä. Idioottien valta on valettu betoniin.

  2. Nyt sitä kansalaisia haukutaan laumasieluiksi ja tyhmiksi, kun kaikki eivät hurahdakaan kaikenmaailman hihhuleiden vedätyksiin.

 2. Ruot­sis­sa in­for­maa­ti­ohyök­käys ro­ko­te­vas­tais­ta ta­val­lis­ta kan­sa­lais­ta vas­taan.
  –    Swebbtv uu­ti­set 24.1.2023 – teks­ti­tet­ty suo­mek­si
  –    https://archive.is/L5JMx

  … Va­roi­tuk­sek­si kai­kil­le kan­sa­lai­sil­le:
  –    Tei­tä kuun­nel­laan.
  –    Lä­him­mät ys­tä­vän­ne voi­vat ol­la ka­val­ta­jia!
  –    ja vää­ris­tä mie­li­pi­teis­tä tuo­mi­taan an­ka­ras­ti me­di­as­sa.

  1. Tyypillistä..Ruotsalais pelkuruutta..Ettäkö Lavrov..VÄITTÄÄ..Ukrainan Suorittaneen ItäUkrainanassa Venäläisväestön Terrori pommituksia…

   Onko kyseinen Tyhjäntoimittaja mahdollisesti Sokea..?

   Donbass (English subtitles) – Documentary by French journalist Anne-Laure Bonnel – 8 Years of War

   https://m.youtube.com/watch?v=JovKkDvAU9Y

 3. Ve­nä­jä sa­laa ta­lous­ti­las­tot
  –    The Krem­lin clas­si­fies its eco­no­mic sta­tis­tics
  –    https://archive.is/9vgmS

  … ei­hän so­das­sa ker­ro­ta ty­kis­töis­kun­kaan ai­heut­ta­mia va­hin­ko­ja vi­hol­li­sel­le,
  –    mik­si siis ta­lous­so­das­sa ta­lou­sis­ku­jen ai­heut­ta­mia va­hin­ko­ja ker­rot­tai­siin vi­hol­li­sel­le.
  –    Län­nes­sä vi­ral­li­set ta­lous­ti­las­tot ovat ol­leet mie­li­ku­vi­tuk­sen tuo­tet­ta jo vuo­sien ajan.

  Myös kuol­lei­suus­ti­las­tot tul­laan sa­laa­maan
  –    bi­olo­gi­sen hyök­käyk­sen edes­sä.
  –    Ovat­ko län­nen ro­kot­teet bi­olo­gi­sen so­dan­käyn­nin is­ku ih­mis­kun­taa vas­taan?
  –    Sik­si­kö kuol­lei­suus­ti­las­tot sa­la­taan?

 4. Just kuin makii te Witillä. Hruštšev kuten Make, oli aika huru-ukko, eikä hänen visiollaan ollut toiveita toteutua.

 5. Jo­ten­kin nä­mä jul­ki­suu­teen syö­te­tyt «Pfi­zer pal­jas­tuk­set» tun­tu­vat sil­tä kuin sen kil­pai­li­jat oli­si­vat kai­ken ta­ka­na.
  –   Jo­ko siir­tääk­seen huo­mi­on pois it­ses­tään tai
  –   sit­ten ha­lu­avat ja­kaa kes­ke­nään Pfi­ze­rin mark­ki­nat.

  On­ko jo­kai­sel­la isol­la klaa­nil­la (Roc­ke­fel­le­rit, jne) oma ro­ko­te­val­mis­ta­ja ja on­ko Pfi­zer pal­jas­tuk­sis­sa ky­se näi­den klaa­nien vä­li­ses­tä tais­te­lus­ta?

  1. Jollain Tavalla tuntuu..ETTÄ Yllä olevan Kommentin Takana..OLISI Joku PFIZERIN Palkkalistoilla Oleva JoukkoMurhaaja..

   JOKA Yrittää Sillä…Siir­tää Huo­mi­on pois it­ses­tään..

  2. Jos viittaat Project Veritaksen ”paljastukseen” niin kyse oli lavastetusta psy-opista. Project Veritas on kontrolloidun opposition toimija jonka tehtävä on mm. ylläpitää virusvalhetta. Näille on yksi lysti uskooko jengi lepakkokeittoon, luonnolliseen versioon tai biolaboratoriossa kehitettyihin. Kunhan uskovat. Näin saadaan turvattua tulevatkin valepandemiat ja rokotuskampanjat eivätkä joudu vastuuseen menneistäkään virusvalheista ja myymistään myrkkypiikeistä.

   Tuo Project Veritaksen video on analysoitu tarkkaan ja kaikki kameroiden asetteluista aivan surkeaan näyttelemiseen paljastavat tämänkin kusetuksen. Ihmiset vaan ovat niin helposti höynäytettävissä, aina vaan menevät samoihin liukumiinoihin kun ei ole kykyä kyseenalaistaa mitään.

   Niin ja vielä; kaikki nämä Big Pharman suuret toimijat ovat loppupeleissä täysin samaa jengiä (omistajina eliitti ja Blackrockit sun muut), ei ne mitään kilpaile loppupeleissä, kunhan esittävät. Kaikilla sama tavoite: tappaa 95% maailman väestöstä.

 6. Taas mennään pee edellä puuhun. Kyllä, ihmiset ovat kollektiivisesti syyllisiä tilanteeseen mutta miksi massat ovat niin helposti ohjailtavissa? SE on se kysymys! Ihmiset eivät ole itse syyllisiä aivopesuunsa joka alkaa jo äidinmaidosta. Mutta jokaisen yksilön vastuulla on herätä tästä koomasta. Vastuusta Pavlovin koirat eivät tykkää, se on nähty.

  Vastaus löytyy systemaattisesta ja vuosisatoja kestäneesta mielenhallinnasta. Aivopesty ei tiedä olevansa aivopesty. Aivopesu ei ole vaikeaa jos tietää miten ihmisen mieli toimii. Pala kakkua itseasiassa.

  Marco voisi laajentaa hiukka tätä erittäin suppeaa katsontatapaansa (ihmiset on tyhmiä siksi kaikki on päin persettä) ja edes yrittää ymmärtää miten tämä homma oikeasti toimii. Aloittaa vaikka lukemalla tämä artikkeli, tiedä vaikka kokisi jonkinsortin Heureka! -hetken.

  https://verkkosaro.sarolehti.net/mielenhallinnan-mielenmurhan-ja-aivopesun-psykologia/

  Muutama lainaus:

  ”…valtio pystyy luomaan olosuhteet, joissa jokainen ihminen hyväksyy jokaisen halutun sisällön. Tällaisiin olosuhteisiin päästään jatkuvalla nöyryyttämisellä sekä psyykkisellä kiduttamisella. Kaikkea tietoa, myös psykologiaa, voidaan käyttää hyvään tai pahaan. Aivopesu on systemaattista indoktrinaatiota, käännyttämistä ja syyllistämistä, joita hyödyntämällä ihmiset ohjataan haluttuun suuntaan, kuten aikanaan tehtiin esimerkiksi kommunistisissa yhteiskunnissa.”

  ”…yksilöön vaikuttamiseen voidaan soveltaa Pavlovin klassisen ehdollistumisen elementtejä. Kulloistakin narratiivia on vain toistettava riittävän usein yksinkertaisessa muodossa, ja kaikki muut tulkinnat todellisuudesta on tukahdutettava.” (Media teki loistavaa työtä Koronan osalta ja nyt Ukrainan)

  ”Pavlovin tekemät kokeet osoittivat, että ehdollistaminen toimii parhaiten eristysolosuhteissa, joissa häiritseviä ärsykkeitä on mahdollisimman vähän. Tästä syystä vastustajat pyritään totalitaarisissa järjestelmissä eristämään ja heidän mahdollisuutensa matkustaa vapaasti estetään, jotta psyykkistä ja poliittista kontaminoitumista ei pääse tapahtumaan.” (Toisinajattelijat on ajettu esim. sosiaalisessa mediassa omiin karsinoihinsa, Bitcuteen, Tokeniin, Rumbleen jne. joihin muu massa ei eksy eikä ole vaaraa että tieto leviää + tietty kaikki muu sensuuri)

  ”Pavlovin kokeista kävi myös ilmi, että pitkästyminen tai liian heikkojen signaalien toistaminen heikensivät ehdollistumista. Tämän vuoksi ehdollistumista tulisi pitää yllä lisäämällä vaihtelevuutta (maskit toimii, ei toimi jne) sekä hyödyntämällä pelkoa perustunteena. Erityisesti joukkotiedotusvälineet soveltuvat tähän tarkoitukseen hyvin, sillä ne pystyvät iskostamaan ihmisiin valmiiksi määriteltyjä ajattelumalleja. Tähän päästään yhdistämällä päivittäinen propagandamelu voimakkaisiin verbaalisiin vihjeisiin siten, että ihmiset pystyvät identifioitumaan kulloiseenkin ”meluajaan”.” (Tämän vuoksi ne telkkarit pitäisi oikeasti heittää parvekkeelta alas ja lopettaa totaaliseti valtamedian seuraaminen. Aivopesu tapahtuu huomaamatta, ihminen on transsimaisessa tilassa töllöttäessään ruutua)

  ”Todellisuutta ei kuvata vääristelemättä ja puolueettomasti, vaan keskeistä on käyttää iskusanoja, stereotyyppejä, tunnuslauseita ja symboleja. Vapaa keskustelu ja vapaa älyllinen ajatustenvaihto estävät ehdollistumisen. Ihminen on saatava tuntemaan kauhua, pelkoa, toivottomuutta ja yksinäisyyttä, ja hänen on koettava olevansa selkä seinää vasten. Yksilöllinen itseilmaisu on kiellettyä, samoin yksityinen kiintymys. Vapaassa keskustelussa tapahtuva rauhanomainen ajatustenvaihto häiritsee ehdollistumista ja on tämän vuoksi niin ikään kiellettyä.” (Vihapuhe, kansan kiihotus, antisemitismi, rasismi, homofobia, poliittinen korrektius jne)

  Kannattaa lukea koko artikkeli ja vielä muistaa Jesuiittien slogan:

  ” Give me a child till he is seven years old,’ said St Ignatius Loyola, ’ and I will show you the man.’ The founder of the Jesuit Brotherhood”

  1. Loistavia pointteja, mutta kovin skinneriläisiä. Laiton Lehti lähtee puolestaan evoluutiopsykolgiasta eli ympäristöä enemmän nimenomaan geenit määräävät hyvin pitkälle ihmisen käytöksen. Vaikka ei olisi mitään aivopesua, niin silti hyvin suuri osa ihmisistä olisi geneettisesti naiveja ja helposti huijattavissa mm. pankkihuijauksella eli vähimmäisvarantopankkijärjestelmällä, koska ensinnäkään äly ei riitä ja toiseksi varsinkin suomalaisilla on geeneissä naivius- ja konsensustaipumus.

   Muutos voidaan tehdä vain, jos vapausliikkeet ja vapauspuolueet luopuvat ihmisiin liikaa uskovasta kommunistisesta organisaatiosta ja haihattelusta luomalla erittäin tehokkaita vanguard-puolueita ja järjestöjä, jotka sitten herättelevät ihmisiä ja vaaliliiton avulla tekevät tehokkaita vaalikampanjoita. Tosin tämä edellyttää jonkin verran rahaa eli pitää olla joku miljonäärirahoittaja tai sitten laaja rahanlahjoittajien verkosto. Jälkimmäinen on kuitenkin eritätin vaikeaa varsinkin Suomessa, jossa ihmiset ovat perusluonteeltaan hyvin kateellisia ja passiivisia. Tästä huolimatta kannattaa yrittää ja kyllähän Tiihonen näyttää yrittävän. Katsotaan miten menee.

   Btw, tästä organisaatiojutusta pitää varmaan kirjoittaa jokin juttu. Tiivistettynä Laittoman Lehden linja kuitenkin on, että puolueissa pitää olla meritokraattinen oligarkia, mutta vaaliliitossa pitää olla puolueiden ja liikkeiden tasa-arvo, joskin listojen kiintiöt pitää täyttää meritokraattisesti edellisen vaalien äänimäärien suhteessa lukuunottamatta joitain varmasti paljon ääniä saavia julkkiksia.

   Oligarkia on nykyään VKK:lla ja Sinimustilla, kun taas organisaatiossa eniten tasa-arvoa on Kristallipuolueella eli niin paljon, että se tuhoaa itsensä. VKK olisi ollut loistava kuvio, mutta Ano alkoi vastustamaan vaaliliittoa vaatien koko pienpuoluekentän johtajuutta mikä oli tietysti älytöntä.

   1. Edelleen puuttuu se tieteellisin metodein tehty tutkimus jossa voidaan osoittaa että tuossa on se geeni joka pitää sisällään datan siitä miten ihminen käyttäytyy (tai mikä tahansa muu asia). Ajatuskin on naurettava. Miksi ihmisiä pitää manipuloida ja aivopestä 24h jos kerran valtaosalla on x-geeni?

    Suosittelen perehtymään koko dna/geenitutkimukseen. Se on samanlaista potaskaa kuin virusteoriakin. Oma arvaukseni on että tämä vale on kehitelty mm. sen vuoksi että kaikki voidaan patentoida, ihmiset mukaanlukien. Tästä on USA:n korkemman oikeuden päätöskin; mikä ei esiinny sellaisenaan luonnossa on patentoitavissa mutta ei ole tieteellisiä todisteita että x-geeni pitää sisällään x-tietoa tai että juuri tätä geenipätkää olisi manipuloitu. On vain oletuksia. Tässä liikutaan todella vaarallisilla vesillä ajatellen ihmiskunnan kohtaloa juridisesta vinkkelistä ja LL:n todella kannattaisi miettiä minkälaista soopaa on globalistien puolesta suoltamassa.

    ”DNA:n olemassaolo, sen rakenne ja rooli opetetaan meille tosiasioina, jotka kaikki tieteelliset laitokset tunnustavat ja hyväksyvät. Mutta entä jos kertoisin teille, että DNA alkoi käsitteenä.” (aivan sama kuvio kuin viruksissa, oletetaan jotain ja lähdetään rakentamaan oletuksen ympärille ”tiedettä” joka tukee tätä oletusta).
    https://olennaisiafaktoja.wordpress.com/2022/08/01/dnan-loytaminen-uuttaminen-ja-rakenne-kriittinen-katsaus/

    Virusvalheen paljastaneet kriittiseen ajatteluun kykenevät ovat ampuneet alas jopa mRNA rokotteet ja piikkiproteiinivalheen. Kuuluu samaan kusetukseen ja näillä sitten pelotellaan ihmisiä ja aiheutetaan lisää vastakkainasettelua koska nythän rokottamattomat pelkäävät rokotettuja ja päinvastoin:

    MRNA/HUMAN GENE EDITING ”VACCINES” ARE A TOTAL HOAX
    https://www.bitchute.com/video/RJYZOsLF7soI/

    Jussi Siitarisen viimeisimmän videon yhteydessä oli mielenkiintoisia linkkejä joista löytyy paljon loogisempia selityksiä asioille ja lisää tietoa siitä miten ihmisen keho OIKEASTI toimii. Tämä on juuri sitä okkultista (pimitettyä) tietoa jota eliitti ei halua meidän tietävän jotta omaksuisimme uhrimentaliteetin ja alistuisimme helpommin. Kuten tämä geenihomma: ”et voi millekään mitään koska sulla on tää-ja-tää geeni”. Kannattaa pitää placebotutkimukset mielessä ja se miten voimakas on ihmisen mieli kun se uskoo johonkin. Se peittää geenit ja kaikki kehon ohjelmat mennentullen, mukaanlukien omat ajatukset. Ottaako tiede tätä huomioon? No ei todellakaan.

    Jussi Siitarisen linkkejä:

    Dr Stefan Lanka: The New Body Soul Biology part 1
    https://odysee.com/@spacebusters:c9/Final-Lanka-pt-1-Voice-Over:4

    Dr Stefan Lanka: The New Body Soul Biology part 2
    https://odysee.com/@spacebusters:c9/Stefan-Lanka-pt-2-voice-over:8

    Germanische Heilkunde (GHk) International Academy
    https://ghk-academy.info/category/video-blog/

    GHk-English [Germanische Heilkunde®]
    https://t.me/GHkEnglish

    1. Tuskin kukaan kiistää perinnöllisyyden suurta merkitystä eläinten käytöksessä. Eikä varmaan ihmisten ulkonäössä, rotuominaisuuksissa, pituudessa, yms. Lisäksi on kai aika selvää, että monet persoonallisuuspiirteet ja älykkyys on pitkälti periytyvää. Vai katsotko esimerkiksi, että pygmien ja Australian aboriginaalien alhainen keskimääräinen älykkyysosamäärä on seurausta ympäristöstä eikä geeneistä?

  2. Tuo on todellisuutta. TV ja viihdesaasta boikottiin, niin mieli vapautuu.

   Hyvä tietää tuo niiden suunnitelma, mutta kun ei kiinnosta psyykkiset operaatiot ja mielenhallinta , siis niiden noudattaminen. Varminta on kun kaikessa laitta hanttiin. Ennen oli tervettä kerkeä ja kaikkea humputukzia pidettiin turhina herrojen metkuiluina. Silloin ei herroja kumarreltu.

   Sanokaa kokeeksi edes yhden kerran: EI.

   Ei on kokonainen lause. Se on kuin miina tai luoti joka pysäyttää valtaagendan etenemisen. Vallanpitäjät eivät ikinä usko ja tajua, että joku olisi eri mieltä niiden hienojen älykkäästi suunniteltujen ja toteutettujen operaatioihin.

   Älä ikinä seuraa muotitrendejä. Se on laumasielun tunniste.

 7. Suomen hallinto teki totalitaristisuudessaan päinvastoin kun Ruotsi eli hehkuttaa nyt kuinka Suomi esti koraaninpolton mielenosoituksessa ja Turkki on tästä aivan onnessaan. Ei ole väliä onko kyse propagandasta vai tositapauksesta kunhan Natoon päästään ja riittää että polpo pannaan heti mahdollisen polttajan kimppuun ja hallitus tuomitsee provokaation. Ruotsi sentään korostaa sananvapautta.

  1. Mikä olisikaan helpompi tapa vedättää suomalaiset Natoon? Ruotsia tarvitaan tuoksi, kun siitä on jo vuosikymmenent höpisty ja jos nyt jonkun ”ikävän sattuman” takia Ruotsi sitten vetäytyykin, niin onhan meidät jo hyväksytty.

   En pitäisi edes mahdottomana että tällainen kuvio olisi junailtu yksissätuumin jossain ylemmmällä taholla.

 8. Ruotsi on todellisuudessa aika haluton edes liittymän Natoon ja on mukana vain Suomen hallinnon hullujen painostuksesta.

  1. Mä uskon että tämäkin on osa suurta näytelmää. Ruotsi ei oikeesti ole koskaan aikonutkaan Natoon, se on ollut pelkkä houkutin jotta pöljät suomalaiset lähtevät intopiukalla tykin ruoaksi. Saman tempun Ruotsi teki toisen maailmansodan aikana; pysyi itse poissa sodista mutta toimi näkymättömänä kätenä taustalla ja manipuloi mihin suuntaan asiat menivät.

   Tämä laadukas videosarja kertoo Ruotsin eliitin roolista niin toisessa maailmansodassa kuin maailmanpolitiikassa yleisestikin, seikkoja joita et taatusti ole kuullut muualta: https://www.youtube.com/@TheFreePeoplesMovement/videos

  2. Näin on. Millä oikeudella Ruotsi kieltäytyy Natosta. Jotain nuorta svenskiheppua oli haastateltu ja sanoi suoraan mitä kaikki ruotsalaiset ajattelevat: EI PUTIN USKALLA HYÖKÄTÄ KUN KAIKKI RUOTSIN NAAPURIT OVAT NATOSSA. RUOTSI EI HÄPEÄ OLLA VAPAAMATKUSTAJA.

   Ainoa etu suomalaisille olisi Ruotsin puolueettomuudesta, että suomalaisia voisi tosipaikassa evakuoida pakolaisleireille Pohjois-Ruotsiin pois Suomesta. Jos Ruotsi ottaisi vastaan. Ruotsalaiset ovat niin ketkuja, että laittaisivat rajan kiinni. ”Sinnepähän kuolette vihdoin, finnjävelit”…

 9. Kokoomus hyppäsi hallituspuolelle keskustan tilalle ja vei transulain läpi. Täytyy olla sairaita sekopäitä jos äänestää vielä tulevissa vaaleissa tommosta porukkaa.

  1. Ihminen luottaa koneisiin. Siksi aivot ja lihakset surkastuvat käytön puutteessa. Olisi kiva nähdä kun tietoiset robotit alkaisivat tappaa järjestelmällisesti ihmisiä, kuten Terminaattoreissa. Sitten saisivat teknokraatit mitä ovat tilanneet. Kunnon väestönvähennys. Piikkihommat ovat eliitin näpertelyä tappajarobotteihin verrattuna.

 10. Jos viittaat Project Veritaksen paljastukseen niin kommenttisi on paljastunut psy-opiksi. Project Veritas Ei ole kontrolloidun opposition toimija jonka tehtävä olis mm. kiistää virusaihetta.

  Teille on yksi hailee uskooko jengi lepakkokeittoon, luonnolliseen versioon tai biolaboratoriossa kehitettyihin. Kunhan vain kiistelevät. Näin saadaan turvattua tulevatkin valepandemiat ja rokotuskampanjat eivätkä joudu vastuuseen menneistäkään viruksista ja myymistään myrkkypiikeistä.

  Tuo Project Veritaksen video on analysoitu tarkkaan kaikkien kameroiden asettelusta aina homoseksuaali Jordan Walkerin surkeaan valehtelemiseen joka paljastaa tämänkin kusetuksen. Ihmiset Eivät vaan ole niin helposti höynäytettävissä enää, vaan päätyvät aina samoihin loppupäätelmiin kun vain on kykyä kyseenalaistaa tilanteen

  Niin ja vielä; kaikki nämä Big Pharman suuret toimijat ovat loppupeleissä täysin samaa jengiä (omistajina eliitti ja Blackrockit sun muut), ei ne mitään kilpaile loppupeleissä, kunhan esittävät. Kaikilla sama tavoite: tappaa 95% maailman väestöstä.

 11. ..”Lisäksi on kai aika selvää, että monet persoonallisuuspiirteet ja älykkyys on pitkälti periytyvää. Vai katsotko esimerkiksi, että pygmien ja Australian aboriginaalien alhainen keskimääräinen älykkyysosamäärä on seurausta ympäristöstä eikä geeneistä? ”..

  Tuo riippuu vain siitä..Mitä arvioidaan..Älykkyydeks..

  Siitä kuinka selvitään hengissä Austraalian karuissa olosuhteissa…Ilman työkaluja..lääkkeitä..vaatteita..kaivoja..keittiötä..ajoneuvoja..jne..

  Veikkaan..Että Aborginaali…Hakkaa Lännen Mensa Jupin…100 – 0

 12. 31.01.2023. Project Veritas -toimittajat vuokrasivat Led-kuorma-auton, jossa he esittelivät Pifzerin suunnitelmia mutatoida covid-19, jotta massarokotukset voivat jatkossakin olla ”käteislehmä” – lääkejättiläisen New Yorkin päämajan ulkopuolella.

  Viime viikolla Project Veritas julkaisi piilossa kuvatun tallenteen nimetystä Pfizer-johtajasta Jordon Trishton Walkerista, jossa hän kehuu muun muassa, että lääkeyhtiö on löytänyt tavan ”mutatoida” covid-19:ää ”ohjatun evoluution” kautta. nopeuttaakseen tulevien rokotteiden kehitystä.

  Tiistaina Project Veritas otti siis tämän askeleen pidemmälle ja vuokrasi pienemmän kuorma-auton, joka sijoitettiin Pfizerin New Yorkin toimiston ulkopuolelle ja toisti materiaalia yhä uudelleen ja uudelleen käyttämällä kuorma-auton Led-videota.

  Joten ei ole mistään ns. vale oppositiosta kyse lainkaan. Paras dokumentti filmi aikoihin.
  Osa siitä sensuroitiin heti Youtubessa. Joten jättäkää loukkaukset väliin, sillä näitä aitoja, älykkäitä ja rohkeita toimittajia on harvassa !!!

  Ja kuten Einstein sanoi; luovuus on tärkeämpi kuin tiede!

 13. MUST SEE: @BlackHannity and the Project Veritas team hit the streets of Manhattan yesterday with an LED box truck to get the public’s reactions to our @pfizer investigation — and of course, the police were called! Enjoy.

  #DirectedEvolution

 14. Keskustelun tallennus tapahtui piilokameralla pizzaravintola Ignazio’sissa New Yorkissa.

  Pfizer-pomo Walker luuli olevansa treffeillä, mutta mies jonka hän tapasi, oli toimittaja Project Veritas kanavasta, joka on tutkivaa journalismia tekevä yhdysvaltalainen kanava.

  Tositarina. ”Älä kerro kenellekään. Lupaa, ettet kerro kenellekään … sanoo Walker.”

  ”Tapa, jolla kokeilu toimisi, on se, että laitamme viruksen apinoihin, ja annamme ne peräkkäin edelleen tartuttaa toisiaan ja keräämme niistä sarjanäytteitä.”

  Project Veritasin perustaja ja päätoimittaja James O’Keefe kirjoittaa että juuri tämä paljastaminen herätti eniten mediahuomiota koko Veritaksen historiassa.

  Jordon Trishton Walkerin haastattelua on katsottu Twitterissä yhden päivän aikana yli 35 miljoonaa kertaa. Youtube sensuroi filmin, mutta ehdin nähdä sen tammikuussa 2023.

  Pfizer-pomo Walker sanoi, että ihmiset eivät pitäisi näistä tiedoista jotka hän paljasti, jos ne julkistettaisiin … minkä Veritas myös teki ja julkaisi. That’$ it!

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*