Marco de Wit 8 helmikuun, 2023
Jaa artikkeli
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

 

Tässä kuvassa on loistavasti esitetty kaksi perusongelmaa:

 

1. Valtamedian keskittyminen. Tämän vuoksi länsimaissakin on hyvin yksiääninen media, joka sitten pystyy tehokkaasti aivopesemään ihmisiä.

 

2. Tosin on ihmisilläkin silti vastuu. Valtamedian keskittymistä suurempi ongelma onkin ihmisten passiivisuus ja raukkamaisuus. Nykyään on helpompaa kuin koskaan hankkia vaihtoehtoisia näkökulmia. Ei tarvitse muuta kuin aukaista tietokone ja vähän surffailla, niin vaihtoehtoisia näkemyksiä kyllä löytyy.

 

Suurin ongelma onkin se, että evoluutiopsykologia on tehnyt valkoisista ihmisistä sopulimaisia lampaita.

 

Punapilleristä takaisin sinipilleriin -sarjakuva

 

 

3. Tosin lammasmaisuus ei olisi ongelma, jos valkoiset alfat eivät olisi ahneudessaan MYYNEET itseään tietylle ryhmälle.

 

 

 

 

 

Jaa artikkeli
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

17 thoughts on “Päivän kuva: Perusongelma

 1. Ei ole erik­seen ryh­mä al­faa ja ryh­mä Bee­taa.
  –   Ky­se on lau­ma­dy­na­mii­kas­ta.
  –   Al­fat ja be­tat ovat ole­mas­sa suh­tees­sa muu­hun lau­maan.

  Jos vä­es­tös­tä poi­mi­taan riit­tä­vä mää­rä «pelk­kiä al­fo­ja», hei­dän kes­kuu­teen muo­dos­tu­vat al­fat ja be­tat.

  Niin­pä myös elii­tin kes­ken käy­dään jat­ku­vaa uros­ten vä­lis­tä kil­pai­lua al­fa-ase­mas­ta,
  –   vain sään­nöt ovat eri­lai­set kuin rah­vaal­le.

  Sään­nöt vaih­te­le­vat, mut­ta ih­mi­nen ei muu­tu.
  –   Hän toi­mii sa­mas­sa ti­lan­tees­sa sa­mal­la ta­val­la riip­pu­mat­ta sii­tä min­kä lau­man jä­sen hän sat­tuu ole­maan tai mis­sä his­to­ri­al­li­ses­sa ajas­sa hän elää.
  –   Täs­tä tu­lee ha­vain­to, et­tä his­to­ria tois­taa it­se­ään.

 2. Kohta 2. Oma vastuu. Lopettakaa mediajättien tukeminen, perukaa kaikki tilaukset. Älkää tukeko Hulluwood saastekoneistoa. Eläkää omaa elämää. POIS RUUDULTA.

 3. https://youtu.be/p3ZKsr0qTmI

  https://youtu.be/QOiSAtskrkg

  Valkoisilla ihmisillä ei ole kulttuuria. Valkoiset ”älykkäät” ovat kaikki mädättäjiä, pettureita ja pahimpia vihollisiamme, joita tullaan lopulta kaikkia rankaisemaan laillisin keinoin, sen jälkeen kun meidän oikeat kansamme selviävät kansanmurhastamme. Me emme unohda pettureitamme ja pahimpia vihollisiamme. Kaikki mätä ja pahuus lähtee aina heistä.

 4. Täysin vieras henkilö tuomitaan automaattisesti alitajunnassa liian nopeasti, arvioimalla sen mihin ryhmään hän kuuluu.

  Tehdään siis sokea arvaus henkilöstä. Tämä oletus johtaa ongelmaan. Todellisuudessa kyseisestä henkilöstä ei tiedetä yhtään mitään.

  Sokeat arvaukset tuntemattomasta henkilöstä ovat hyvin harvoin edes paikkansa pitäviä.

  Jos se sen jälkeen on sosiaalisesti hyväksyttävää syyttää muita ihmisiä tietyssä ryhmässä, niin silloin on erittäin helppoa tehdä rikoksia ja syyttää syntipukki ryhmää tai leimata ihmisiä, joilla on hyviä ideoita … idiooteiksi ja vain siksi että he ovat väärässä ryhmässä.

  Syntipukit luodaan. Syrjintä avartaa kansan näkemään, miten ilkeitä ”nimettömät” netti kirjoittelijat todella ovat.

  Netin ovet avataan syntipukkien luomiseen.

  ”Nimettömät” tuomitsevat ja toimivat raaasti, ilman myötätuntoa netissä.

  He syyttävät uhria kaikesta siitä mitä vastaan uhri ​​itse on.

  1. Tuolta pohjalta tehdään ”tieteessä” ja politiikassakin yleistyksiä. Se on nopeaa ajattelua, joka toimii arjessa ruokakaupassa ja liikenteessä, mutta ei isoissa kerran elämässä- valinnoissa.

  2. >   Täysin vieras henkilö tuomitaan …
   >   … Tehdään siis sokea arvaus henkilöstä.

   Ih­mi­nen ei ole sel­lai­nen «ra­ti­onaa­li­ses­ti käyt­täy­ty­vä» ku­lut­ta­ja kuin mo­net ta­lous­te­ori­at ja pe­li­te­ori­at olet­ta­vat.
   –    Jos ra­han tai oman työn­sä si­joit­ta­mi­nen jo­hon­kin hank­kee­seen tuo kym­men­ker­tai­sen voi­ton si­joi­tuk­sel­le ja tap­pi­on mah­dol­li­suus on yk­si kah­des­ta, niin tuo «ra­ti­onaa­li­nen ku­lut­ta­ja» tie­ten­kin ot­taa ris­kin ja kes­ki­mää­rin te­kee hy­vän ti­lin.

   Mut­ta to­del­li­nen ih­mi­nen ei käyt­täy­dy niin.
   –    Vaik­ka «voit­to­ker­roin» oli­si kuin­ka pie­ni tai suu­ri ta­han­sa, mut­ta vaih­to­eh­to­na on kuo­le­ma (tai vaa­ti­mat­to­mam­min vaik­ka­pa kai­ken omai­suu­den me­net­tä­mi­nen), niin to­del­li­suu­des­sa ih­mi­nen ei kui­ten­kaan tar­tu tuo­hon «unel­mien mah­dol­li­suu­teen» vaan jät­tää sen käyt­tä­mät­tä.

   Sa­ma pä­tee ti­lan­tee­seen, et­tä vie­ras muu­ka­lai­nen lä­hes­tyy hei­moa ja kaik­ki tie­tä­vät, et­tä hän tuo uut­ta gee­ni­ai­nes­ta, vii­saut­ta ja ku­kois­tus­ta hei­mol­le,
   –    mut­ta he tie­tä­vät myös, et­tä on yk­si mah­dol­li­suus tu­han­nes­ta, et­tä tuo muu­ka­lai­nen tul­les­saan tu­ho­aa ko­ko hei­mon vaik­ka­pa le­vit­tä­mäl­lä uu­den tau­din, jol­le hei­mol­la ei ole vas­tus­tus­ky­kyä.

   Mi­kä on sil­loin hei­mon va­lin­ta?
   –    Kut­su­ako uu­si vau­rau­den tuo­ja hei­mon jä­se­nek­si
   –    vai­ko tap­paa hä­net «kai­ken va­ral­ta»?

   … Ja mi­tä tä­hän sa­noo mil­joo­na vuot­ta ke­hit­ty­nyt «hei­mo­vais­to»?
   –    gee­ni­pe­ri­mä tai mik­si si­tä nyt kul­loi­ses­sa­kin his­to­ri­al­li­ses­sa ke­hi­tys­vai­hees­sa ha­lu­am­me kut­sua.

 5. Täysin vieras henkilö tuomitaan automaattisesti alitajunnassa liian nopeasti, arvioimalla sen mihin ryhmään hän kuuluu.

  Tehdään siis sokea arvaus henkilöstä. Tämä oletus johtaa ongelmaan. Todellisuudessa kyseisestä henkilöstä ei tiedetä yhtään mitään.

  Sokeat arvaukset tuntemattomasta henkilöstä ovat hyvin harvoin paikkansa pitäviä.

  Jos se on sosiaalisesti hyväksyttävää syyttää ihmisiä tietyssä ryhmässä, niin on erittäin helppoa tehdä rikoksia ja syyttää syntipukki ryhmää tai leimata ihmisiä, joilla on hyviä ideoita … idiooteiksi ja vain siksi että he ovat väärässä ryhmässä.

  Syrjintä avartaa kansan näkemään sen miten ilkeitä ”nimettömät” netti kirjoittelijat todella ovat.

  Netin ovet avataan syntipukkien luomiseen.

  ”Nimettömät” tuomitsevat ja toimivat raaasti, ilman myötätuntoa netissä.

  He syyttävät uhria kaikesta siitä mitä he itse ovat ja mitä vastaan ​​itse uhri todellisuudessa on. That’$ it!

 6. NYT mainittu TOSIASIA on ollut ENSIN hyvin HARVOJEN tiedossa. Lähinnä NIIDEN, jotka ovat ITSETEOSSA. TOISEKSI niiden ”älykköjen”, ”salaliitto hörhöjen” tai OIKEATA tutkivaa journalismia tekevien ”LAPIO-TOIMITTAJIEN”, jotka kaivavat vaivaa säästämättä liki ”salaseuraisia” hyvä veli -kerhoja eli liikekielessä ”kartelleja”. KOLMANNEKSI ne aivan tavalliset VALVEUTUNEET, ROHKEAT ja LEIMAUTUMISESTA viis VÄLITTÄVÄT körmyniskat, jotka ”nuohoavat” saitteja tai aineistoja, jotka käyvät VALTAVIRTAA ja sen noudattamaa AGENDAA vastaan, joka tänä päivänä ttarkoittaa NOITAVAINOJEN kohteeksi joutumista HEITTÄMÄLLÄ kaikilla niillä ALIMMISTAstoista lähteneillä PASKAMYRSKYILLÄ. Joissa NYKYHULLUUDEN ollessa TAPISSA kuultaa läpi jopa HENGEN ja TERVEYDEN uhka. NELJÄS ryhmä ovat BÄÄ, BÄÄ LAMPAAT, jotka ovat jämähtäneet siihen IKI-IMPIVAARALAISUUTEENSA, jossa eletään aikaa, jossa oli ”osuuskauppa henkeä”, keltainen postiauto ja mainos, jossa IHMETELTIIN sitä ”Mitä oli ennen FLOORAA”! Ja kaiken TÄMÄN kakun päällä KIRSIKKANA olivat niin HELEVETIN VITTUMAISET katsastusMIEHET!!!
  Eli ”NELJÄNNET” käytännössä nukkuvat Ruususenunta VALVEILLAAN katsoen 24/7 SONTAA lootasta, josta voi minä hetkenä tahansa hypötä olohuoneeseen Heikki Hietamies ja ”LAUANTAITANSSIT” lattian TÄYDELTÄ pyörimässä PERSJALKAISIA tsuhnia saavuttamalla VARTTI JULKKIKSEN kirouksen PUNOITTAVAAN paksuun niskaansa!

 7. Lass nicht zu, dass deine Träume sterben …lebe jetzt. Älä anna unelmiesi kuolla, elä nyt …?

  ”Väestövaihtopolitiikka on todennettavissa oleva tosiasia. Länsi-Euroopassa harjoitettua väestöpolitiikkaa on pidettävä jatkuvana väestövaihtona”? Näin kirjoitti systeemianalyysin dosentti Kyösti Tarvainen …

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*