18 thoughts on “Päivän kuva: Väritys

 1. Niin kut­su­tut «ul­ko­mai­set palk­ka­so­tu­rit» Uk­rai­nas­sa ovat na­ton ko­men­nos­sa ole­via na­ton so­ti­lai­ta.
  –    NA­TO is Al­re­ady in Uk­rai­ne
  –    https://archive.is/gYcFG

  Itä­val­ta­lai­nen evers­ti Mar­kus Reis­ner:
  –    mei­dän ei tar­vit­se lä­het­tää Na­to-so­ti­lai­ta Uk­rai­naan, rii­sun vain uni­vor­mu­ni ja al­le­kir­joi­tan so­pi­muk­sen yk­si­tyi­sen tur­val­li­suu­syh­ti­ön kans­sa ja läh­den Uk­rai­naan. Sil­loin en ole enää Itä­val­lan ase­voi­mien jä­sen vaan palk­ka­so­tu­ri.

  … mis­sä on NA­TO:n «neu­vo­nan­ta­jia» kuol­lut tais­te­luis­sa, heil­tä on pää ja kä­det pil­kot­tu ir­ti niin ve­nä­läi­sil­lä ei ole mi­tään to­dis­tei­ta, et­tä NA­TO on ol­lut Uk­rai­nas­sa.

 2. Län­nen uu­si «sään­tö»: Ve­nä­jän kans­sa teh­dyt so­pi­muk­set oli­vat­kin teh­ty Neu­vos­to­lii­ton kans­sa, ja nii­tä ei enää ole, jo­ten länt­tä ei enää si­do mi­kään so­pi­mus.
  –    Ze­lens­ky the Man to Dest­roy the Fu­tu­re of the En­ti­re World

  Suo­men kan­nal­ta ti­lan­ne on se, et­tä olem­me so­das­sa Ve­nä­jän kans­sa, kos­ka län­nen uus­kon­ser­va­tii­vit ovat ku­mon­neet Pa­rii­sin rau­han­so­pi­muk­sen.
  –    Niin­pä Ve­nä­jä mie­hit­tää Suo­men alu­et­ta Kar­ja­las­sa.
  –    Mik­si hal­li­tus ei ryh­dy toi­men­pi­tei­siin Kar­ja­lan pa­laut­ta­mi­sek­si ase­voi­min ja he­ti?

  Jos län­si te­kee Suo­men kans­sa na­to-so­pi­muk­sen, si­too­ko se so­pi­muk­sen län­tis­tä osa­puol­ta?:
  –    ei si­do, län­si te­kee Suo­mel­le mi­tä ha­lu­aa.

  Ky­sy­mys vaa­lieh­dok­kail­le:
  –    Pi­tää­kö Suo­men va­rau­tua sii­hen mah­dol­li­suu­teen, et­tä län­si hä­vi­ää kol­man­nen maa­il­man­so­dan niin kuin Sak­sa hä­vi­si toi­sen?
  –    vai­ko «yh­des­sä men­nään vaik­ka hel­vet­tiin»?

  1. Ruotsissa MATUJA EI oteta armeijaan. Onko SAKEMAANI niin HULLU, että ottaa MATUT harmaisiin!!! Saksalla EI ole kuin HARJANVARSIA eikä muuallakaan lännessä ole YHTÄÄN MITÄÄN!!! Tärkeintähän on jättää ne VÄHÄTKIN omien AMPUMISEEN erotuksena AUKTORITÄÄRISESTÄ HALLINNOSTA!!!

 3. Kii­na myy kii­vaas­ti USA:n ja muun län­nen val­ti­oi­den vel­ka­kir­jo­ja
  –   Chi­na Buying Gold for a Ve­ry Im­por­tant Re­ason

  Kii­na on tul­lut va­kuut­tu­neek­si, et­tä sen va­rat län­nes­sä tul­laan so­si­ali­soi­maan.
  –   Ve­nä­jä va­rau­tui län­nen so­si­ali­soin­ti­toi­miin jo vuo­sia sit­ten.

  Län­si ha­kee te­ko­syy­tä, mil­lä jät­tää val­ti­oi­den­sa ve­lat mak­sa­mat­ta

 4. Tarzan oli ennemmin MUSTA valkoinen.
  ..by the way..
  Mannerheimin kuolemasta on nyt kulunut vuosi.
  Telley Savallas Otieno kuoli
  vuosi sitten sairaalassa Malindin kaupungissa
  moottoripyöräonnettomuuden jälkeen.

 5. Tjaa, no tuohon päivän kuva-teemaan liittyen, voisi toki mainita että muuan Michael Jackson oli musta joka muuttui yhä valkoisemmaksi uransa edetessä, piirteetkin muuttui ainakin nenän osalta ihan selvästi. Ei sinänsä ollut sarjakuvahahmo, mutta että kuitenkin.

  1. Miihkalissa oli sekin outo piirre että vaikka se itse oli neekeri, niin sen siittämät lapset ovat valkoisia. Fotoshopilla niitä on aina välillä värjätty mulateiksi, mutta yllättävän valkoisia ne on. Olisko sittenkin…

  2. Pekka ja Pätkä oli valkoisia neek…mustia. eikö sitä nykyään saisi olla edes henkisesti valkoinen matu. Yle tietäisi vastauksen.

  1. -Et sinä pikku-Pekkaliisa ole sotkenut väärällä värillä, nykyään kaikki värit on käytettävissä. Jos olet värisokea tai sokea niin henkisesti.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*