Marco de Wit 15 helmikuun, 2023
Jaa artikkeli
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

 

Bringing to heel: Pistää kuriin.

 

Kun USA hyökkäsi Serbian kimppuun puolustaakseen muslimiseparatisteja, niin silloin kyseessä oli ”kurinpitotoimi”.

 

Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainan kimppuun puolustaakseen venäläisseparatisteja, niin silloin kyseessä oli ”provosoimaton hyökkäys.”

 

 

 

Jaa artikkeli
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

20 thoughts on “Päivän kuva: Kurinpalautus

 1. Ins­ti­tu­ti­onaa­li­set si­joit­ta­jat ovat huo­lis­saan ra­han lap­pa­mi­ses­ta Uk­rai­naan. – Uk­rai­ne is a black ho­le
  –    The Re­al Debt Cri­sis is He­re
  –    https://archive.today/guFDS

  … tä­mä jär­jes­tel­mä mur­tuu NYT!
  –    Ve­lan os­ta­jien ta­seet ei­vät sal­li val­ti­on vel­ko­jen enem­pää os­ta­mis­ta.
  –    Se vai­kut­taa kaik­keen eläk­keis­tä hen­ki­va­kuu­tuk­siin.

  1. RAHAPESULA nimeltä: UKRAINA!!! KAIKKI ne RAHAT, jotka lapetaan mainittuun Jumalan hylkäämään paikkaan. KIERTYVÄT takaisin kuin BUMERANGIT ”heittäjilleen” eli LÄNNEN ROSVOKOPLALLE, jotka VERONMAKSAJILTA on irti revitty. Ukrainan SEKASOTKU VALTION omat RIKOLLISET mafiosot HAALIVAT itselleen kilvan HILLOJA kuka vain eniten ehtii ja TIETENKIN sen tuiki tärkeän NOKKIMISJÄRJESTYKSEN mukaan! Suomessa kerätään jos mitä avustuksia Ukrainaan UMPIHÖLMÖILTÄ tsuhnilta kuin kysymyksessä olisi Suomen TALVISOTA!!! Ja kyse EI ole TODELLISUUDESSA mistään muusta kuin HUORAINTALOSTA!!!

 2.       Sodan tekevät nuoret miehet, jot­ka kuo­le­vat
        ja vanhat miehet, jot­ka pu­hu­vat.

           Frank­lin Roo­se­velt

 3. Amerikkalaiset ja britit ovat aina olleet surkeita sotimaan. Heille kaikki onkin lähinnä määritelmäpeliä. He ovat myös terroristeja, kiristäjiä, orja -ja huumekauppiaita, pedofiilirinkien pyörittäjiä jne.

 4. Re:
  –    Tur­kis­sa on al­ka­nut ryös­te­ly maan­jä­ris­tys­ten jäl­keen

  Po­pu­laa­ti­on sel­vi­ämi­nen to­taa­li­ses­ta ka­tast­ro­fis­ta on si­tä pa­rem­pi mi­tä te­hok­kaam­paa ryös­te­ly on.
  –    Ryös­te­ly, jon­ka te­ke­vät ryös­tö­kii­mai­set ih­mi­set ede­saut­taa mah­dol­li­sim­man te­hok­kaan va­ral­li­suu­den pe­las­ta­mi­sen ka­tast­ro­fin kyn­sis­tä yh­tei­sön käyt­töön.

  Hel­pos­ti aja­tel­laan, et­tä ryös­te­ly on vää­rin ja epäoi­keu­den­mu­kais­ta ta­va­ra­na ja kiin­teis­tön omis­ta­jia koh­taan.
  –    Kyl­lä juu­ri nain on asia.
  –    Mut­ta yh­tei­sön ja jo­pa yh­teis­kun­nan sel­vi­ämi­nen to­taa­li­ka­tast­ro­fis­ta on TÄY­SIN eri asia kuin oi­keu­den­mu­kai­suus.

  Oi­keu­den­mu­kai­suu­des­ta voi­daan pu­hua vas­ta jär­jes­täy­ty­nees­sä yh­teis­kun­nas­sa
  –    ja tuo jär­jes­täy­ty­mi­nen puut­tuu ko­ko­naan ka­tast­ro­fi­ti­lan­tees­sa.
  –    Toi­nen ky­sy­mys on sii­tä «ke­nen oi­keu­den­mu­kai­suu­des­ta» pu­hu­taan.

  Nyt­kin, ja ai­van lä­hi­vuo­si­na täs­sä kol­man­nes­sa maa­il­man­so­das­sa tu­lee esiin ti­lan­tei­ta, jos­sa «oi­keu­den­mu­kai­suu­den» ni­mis­sä ryös­te­tään ko­ko­nai­sia kan­sa­kun­tia ei­kä sil­loin ky­sy­tä oi­keu­den­mu­kai­suut­ta saa­tik­ka sit­ten kan­san tah­toa: Kan­san tah­to! hah hah.

  Jär­jes­täy­ty­mät­tö­mäs­sä ti­lan­tees­sa oi­keu­den­mu­kai­suu­den vaa­ti­mi­nen ei voi tar­koit­taa muu­ta kuin
  –    osoit­taa aseel­la lä­him­mäis­tä
  –    ja huu­taa: oi­keu­den­mu­kai­suus
  –    ja ve­tää lii­pa­si­mes­ta.

  Oi­keu­den­mu­kai­suus on vain elä­viä var­ten.
  –    Niin myös maal­li­nen omai­suus.

  1. On jopa väitetty, että MAANJÄRISTYS oli ihmisen tekemä eli on olemassa TEKNIIKKAA, jolla mainittu LUONNONKATASTROFI saadaan aikaan. Jos näin on. EI tarvitse kauaa funtsia KUKA mahtanee olla ”SYLTTYTEHTAILIJA”!!!

 5. Ju­ha­ni Suo­men kir­ja 1920-lu­vus­ta on tark­ka ku­vaus täs­tä päi­väs­tä.
  –    On­ko vi­ha isän­maal­li­suu­den mit­ta? Ju­ha­ni Suo­men uu­si te­os 1920-lu­vus­ta on jä­ri­syt­tä­vä ku­vaus täs­tä päi­väs­tä

  … Itä-Kar­ja­lan val­loi­tus oli mie­les­sä, kun huu­det­tiin apua joh­ta­vil­ta län­si­val­loil­ta, jot­ka kui­ten­kin ym­mär­si­vät ys­kän:
  –    Nii­tä tar­vit­tai­siin Suur-Suo­men luo­mi­seen.

  1. Historia toistaa itseään eivätkä isot massat opi ennen kuin saavat kunnolla turpiinsa. Ihminen on typerä vaistonvarainen eläin. Eläin, jolla on älykkäät aivot, mutta ei kestäviä arvoja, elämyshakuinen. Tappaminen ja kiduttaminen on jännempää kuin mikään muu.

  2. Tuo saatanallinen ulkoministeri ja länsivaltojen sotahaukka Eljas Erkko aikanaan jo vei Suomen sotiin vehkeilyllään eikä koskaan joutunut vastuuseen aiheuttamastaan kuolemasta hävityksestä. Nyt ollaan harjoittamassa jälleen samaa erkkolaista sodanlietsontaa.

 6. Nyt amerikkalainen ja brittiläinen vihollisemme on väittänyt joka puolella olevan kiinalaisia ja venäläisiä palloja ja tämä on tietysti peruste lisätä Venäjän ja Kiinan pakotteita. Ainoastaan amerikkalaiset ja brittiläiset rikolliset eläimet saavat vakoilla kaikkia muita, vain he saavat hyökätä kaikkien muiden kimppuun ja vain he saavat sekaantua KAIKKIEN muiden kansojen asioihin. Kehtaapas vastustaa heitä, niin he lupaavat kostaa verisesti! Rahat tai henki-taktiikalla. Heidät on aina koko historiansa tunnettu varkaina, valehtelijoina, orjakauppiaina ja huumekauppiaina.

 7. https://www.verkkouutiset.fi/a/f-16-palasi-tukikohtaan-ilman-ohjusta-tama-usan-mysteerikohteista-tiedetaan/#53ae256b

  Rikolliset ja valehtelevat amerikkalaiset ja britit keksivät miten joka puolelta löytyy nyt mysteerisiä palloja ja kappaleita ja näin he saavat tekosyyn uusiin Venäjä ja Kiina-pakotteisiin, sekä tekosyyn pikku hiljaa aloittaa suoran sodan Venäjää ja Kiinaa vastaan. Mm. näillä valheilla he sitten perustelevat myös kuinka rahoitusta ja tukea rikollisiin proxysotiin tulee lisätä.

 8. Kaikki amerikkalaiset ja kaikki brittiläiset eläimet allekirjoittavat tämän kansikuvan ja ovat avoimesti ylpeitä kaikesta mitä he ja heidän rikollisjoukkonsa tekevät maailmalla. He ihan nauravat kaikille teille typeryksille, jotka eivät osaa kuvitella, että totta kai he pyörittävät huumekauppaa joka puolella ja he ovat ylpeitä siitä. Totta kai he myyvät pikkulapsia pedofiileille joka puolella maailmaa ja ovat ylpeitä siitä. Totta kai he massamurhaavat miljoonia lapsiakin ja ovat ylpeitä siitä. Totta kai he salamurhaavat ihmisiä joka puolella maailmaa ja he ovat ylpeitä siitä.

 9. Toivoisin että artikkeleissa käytettäisiin oikeita ilmaisuja asioiden selkiyttämiseksi. Se kun tuntuu olevan valtavästölemme vaikeaa.

  Siinä vaiheessa kun Venäjä liikkui maarajojensa yli, niin se lähti itsenäisten valtioiden pyynnöstä puolustamaan allekirjoitetun keskinäisen avunanon pohjalta maita, jotka sotilaallista apua pyysivät puhdistaakseen maansa vieraan vallan sotilailta. Ja palauttaakseen valtakuntiensa rajat.

  Nämä maat olivat Donetsk ja Luhansk (= Donbass) jotka useat maailman maat olivat tunnustanet omiksi valtioikseen, Venäjä viimeisenä niistä. Ja YK:n mandaatin mukaan aina kun muut maat tunnustavat vatiot omikseen, syntyy uusi valtio. Huomautuksena voi sanoa että kaikkien valtioiden ei tarvitse tunnustaa ja siksipä maailmassa on paljon valtioita joita kaikki eivät ole tunnustaneet.

  Tämän jälkeen vasta järjestettiin maissa kansanäänestykset joissa ihmiset päättivät liittyä Venäjän federaatioon. Ja Venäjä hyväksyi kansojen demokraattisen päätöksen. Samalla kuitenkin Hersonin aue halusi littyä Venäjään ja sekin hyväksyttiin.

  Täytyy pitää selkeänä mielessä se mitä on tapahtunut ja missä järjestyksessä. Muutoin on täysin huora-mediamme vietävissä. Kaikki on tapahtunut YK:n sääntöjen mukaan. Paitsi ukrainalaisten holokausti slaaveja kohtaan ja 2014 rauhan valvominen Saksan ja Puolan osalta. Ja kun nyt tiedetään mitä Merekel ja Zelensky ovat tunnustaneet, niin eipä ole ihme että pikkuiset maat pyysivät apua ja halusivat liittyä Venäjään.

  Toivottavasti suomalaiset politikot ovat taitavampia.

  1. Kiovan lähistö, Sumy, Harkova, Herson, Melitopol yms. ei ollut mitään Donbassia, johon Venäjän joukkoja olisi kutsuttu. Silloin aloitettiin tuota Time-lehden kantta mukaillen koko Ukrainan kurinpalautus ja operaatiot kaikille venäläisalueille.

   1. Eikös ne lähettäneet sinne vain terveisiä ilmateitse, eikä joukkoja? Jos Kiova olisi vallattu olisi tämä erikoisoperaatio ollut jo ohi.

 10. Kerran kymmenessä vuodessa saadaan kansallislielinen edustaja parlamenttiin. Jos parlamenttiin saataisi kokonainen puolue, 10-15 edustajaa, niin Suomelle kävisi Serbiat.

  Äänestäminen on typerien ihmisten hommaa, ja kaikki jotka siihen kannustaa.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*