16 thoughts on “Päivän kuva: Deittailu

 1. Te­am Jor­ge: Kuin­ka hak­ke­roin­nil­la ja va­lein­for­maa­ti­ol­la tu­ho­taan vaa­li­tu­los.
  –    Hu­ge In­ves­ti­ga­ti­on Re­ve­als the Re­al Elec­ti­on Medd­lers and Hac­kers
  –   https://archive.is/TZL5L

  Pa­ras­ta vaa­lien hak­ke­roin­nis­sa on, et­tä se mak­se­taan val­ti­on va­rois­ta, jo­ten
  –   ke­nen­kään ei tar­vit­se mak­saa mi­tään!
  –   ja myy­jä saa pyy­tää mi­tä ta­han­sa.

  Mi­kä on val­lan hin­ta?
  –   Ra­joit­tuu­ko se ryös­tet­tä­vis­sä ole­van kan­san omai­suu­teen.

  Pal­jon­ko so­das­ta kan­nat­taa mak­saa?
  –   Jo­kai­nen en­sim­mäi­seen maa­il­man­so­taan läh­te­nyt val­tio las­ki kat­ta­van­sa so­dan kus­tan­nuk­set vi­hol­li­sel­ta saa­ta­val­la omai­suu­del­la; yl­lin kyl­lin.
  –   Pal­jon­ko Ve­nä­jä ener­gi­ava­ro­jen ar­vo on?
  –   En­tä Kii­nan teh­tai­den ja or­ja­työ­voi­man?
  –   Mit­kä alu­eet on lu­vat­tu ken­raa­li­ku­ver­nöö­ri San­na Suu­ri En­sim­mäi­sel­le?

 2. Kun lap­sen si­jais­hoi­ta­ja es­tää ta­paa­mi­set van­hem­pien kans­sa, hän saa lap­sen «vie­raan­tu­maan» van­hem­mis­taan ja si­tä kaut­ta ta­kaa it­sel­leen ko­ko lap­suu­den kes­tä­vän ra­has­tuk­sen.
  –    Isä me­net­ti tyt­tä­ren­sä – mat­kal­la EIT:een?
  –    https://archive.is/9tyWJ

  … Van­hem­pien en­si­si­jai­nen teh­tä­vä on syn­nyt­tää lap­sia so­si­aa­li­toi­men asi­ak­kuu­teen.
  –    Re­surs­seis­ta riip­pu­en lap­sia on toi­si­naan otet­ta­va huos­taan enem­män, toi­si­naan vä­hem­män.

 3. Kai­ken­lai­nen vaa­lik­rää­sän myyn­ti on ym­mär­ret­tä­vää ja hy­väk­syt­tä­vää,
  –   mut­ta kan­sal­lis­mie­li­sen kan­nat­taa huo­ma­ta, et­tä ul­kois­te­tut myyn­ti­pal­ve­lut tie­naa­vat ext­ra­bo­nuk­sen­sa myy­mäl­lä ti­laa­jien osoi­te­tie­to­ja.
  –   Nä­mä tie­dot ai­van var­mas­ti ke­rä­tään na­ton «toi­si­na­jat­te­li­joi­den re­kis­te­riin» ja nii­tä tul­laan käyt­tä­mään «suu­ren Sta­li­nis­ti­sen puh­dis­tuk­sen» to­teut­ta­mi­seen.
  –   No, aseet nyt ai­na­kin ote­taan pois …

  It­se ai­na­kin to­teut­tai­sin kir­ja-, leh­ti- ja CD-os­tot tu­tun kaup­pi­aan kaut­ta, jon­ka ti­laa tuot­teet (en­nak­ko­mak­sua vas­taan). Leh­ti­hyl­lys­tä sit­ten os­tai­sin jul­kai­sun. — Kä­tei­sel­lä tie­ten­kin.
  –   Ja voi­han sii­nä sa­mal­la spon­so­roi­da toi­sen­kin kap­pa­leen oman puo­lu­een ma­te­ri­aa­lia sin­ne kaup­pi­aan hyl­lyyn jon­kun toi­sen os­tet­ta­vak­si.

 4. Noista kuvista tuli mieleen, että
  pitäis keväällä loiventaa pikkulammen rantoja,
  jotta kurjet pääsee paremmin kesällä
  lampeen syömään sammakoita ja nuijapäitä.

 5. Ikävä kyllä näin se menee… Tuntuu että nykynuorisolla ei enää ole aikaa eikä halua ”herkemmälle ajankäytölle”. Oneksi sain elää nuoruuteni aikana jolloin esim. luonani asui kolme nuorta naista ja vaikka nukuimme samassa sängyssä, ei mitään se ollut koko ajan raivokasta apinaseksiä. Enemmänkin halailuja ja suudelmia.

  Kyllähän se opiskelua haittasi kun pienessä kämpässä kolme nuorta naista nakkena kuljeskeli ja kyseli asioita. Mutta ikinä ei ollut riitaa, mitään ei kadonnut ja kaikki olivat tyytyväisiä asumismuotoon. Ehkä likatkin säästi vuokramenoissa. Eikä sitä alkoholiakaan kulunut paljoa… Ja nyt kun mietin, niin kukaan ei edes polttanut…

  Mutta että vastaavanlaiset kokemukset kerrotaan sitten lasten lapsille mummon kuoltua.

 6. Islamistit ja jihadistit ovat oikeassa siinä, että naiset ovat oikeasti idiootteja ja joilla ei pidä koskaan olla mitään arvoa ja valtaa. Nyt varsinkin suomalaiset miehet maistavat naisten vallan kitkerää myrkkyä nöyristeltyään ja nuoleskeltuaan naisia. Suomalaiset miehet oikeasti kuvittelivat, että varsinkin suomalaiset huorat arvostaisivat heitä.

  1. Taleban on kieltänyt naisilta yliopistokoulutuksen. Mahtavaa. Tuolla menetelmällä pääsisimme irti ylikoulutuksesta ja huuhaatieteistä Suomessakin.

   Kieltää se myös e-välineet. Suvakeille kyllä ne pitäisi olla ilmaiset samoin kuin pakkosteriloinnit.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*