22 thoughts on “Päivän kuva: Massat

 1. Voisiko LaitonLehti julkistaa
  –    Intersektionaalisen maskulismin korkeimman kunnianosoituksen:
  –    Kultainen deVittu palkinto
  –    vastauksena Sanna Marinin kultainen kyrpä mediatempaukselle.

 2. On­ko Ka­le­va­lan lu­ke­mi­nen merk­ki val­koi­ses­ta ekst­re­mis­ti-ter­ro­ris­mis­ta?
  –    Bri­tish Go­vern­ment: War­ning Signs Of Far Right Ext­re­mism Inc­lu­de Li­king The Gre­atest Works Of Eng­lish Li­te­ra­tu­re
  –    https://archive.is/0MnQb

  Tässä törkeän rasistinen ote Venäjän karhun ja globalistien suden tekosista:

        Susi juoksi suota myöten,
        karhu kangasta samosi;
        suo liikkui suen jälessä,
        kangas karhun kämmenissä:
        siihen nousi rautaruoste
        ja kasvoi teräskaranko
        suen sorkkien sijoille,
        karhun kannan kaivamille.

     Syntyi seppo Ilmarinen,
     sekä syntyi jotta kasvoi.

 3. Di­gi­taa­li­nen ruo­ka­jo­no
  –    En­si ke­säs­tä läh­tien ruo­ka-apua ja­etaan myös 40 eu­ron ar­voi­si­na mak­su­kort­tei­na
  –    https://archive.today/l23sW

  Han­ke­ha­ke­muk­sia voi­vat jät­tää hel­mi­kuus­ta al­ka­en
  –    seu­ra­kun­tien li­säk­si
  –    jul­ki­soi­keu­del­li­set yh­tei­söt se­kä
  –    yk­si­tyi­soi­keu­del­li­set oi­keus­hen­ki­löt, ku­ten jär­jes­töt ja kun­nat.

  Kuin­ka­han kau­an me­nee, kun­nes ruo­kaa saa myy­dä vain di­gi­taa­li­ses­ti tun­nis­te­tuil­le hen­ki­löil­le.
  –    Fa­ce­boo­kin pis­tey­tys mää­rää saa­ko os­taa met­vurs­tia vai pi­tää­kö tyy­tyä lau­an­tai­mak­ka­ran ohu­en ohui­siin sii­vui­hin.

  Olen häm­mäs­tyk­sel­lä huo­man­nut sel­lai­sen­kin tuot­teen kuin ohu­en ohu­et lau­an­tai­mak­ka­ran sii­vut.
  –    On ai­koi­hin elet­ty!
  –    vie­lä muu­ta­ma vuo­si sit­ten lau­an­tai­mak­ka­ran os­ta­jal­ta ky­syt­tiin, «lai­te­taan­ko ki­lo vai­ko kak­si». Nyt si­tä­kin pun­ni­taan kul­ta­vaa’al­la ja sii­vu puo­li­te­taan, jos os­ta­jal­la ei ole ra­haa.

  Var­hai­nen lin­tu ma­don nok­kai­see.

 4. MK-Ult­ra te­ki aust­ra­li­alai­sil­la so­si­aa­li­sen suun­nit­te­lun, huu­mei­den ja mie­len­hal­lin­nan ko­kei­lu­ja.
  –    Did Email Re­ve­al Train Fa­mi­ly as Th­re­at to MK Ult­ra Web of Cont­rol in Aust­ra­lia?
  –    https://archive.is/iejSR

  … ko­keen ta­voit­tee­na ei ole vain yk­si­löi­den, vaan ko­ko­nais­ten po­pu­laa­ti­oi­den hal­lin­ta.
  … Avain­lai­tos täs­sä tut­ki­muk­ses­sa on Bri­tan­ni­an Ta­vis­tock-ins­ti­tuut­ti, jo­ka tut­kii «so­si­aa­lip­sy­ki­at­ri­aa» ja ai­vo­pe­sua.
  … CIA:lla on myös mer­kit­tä­viä roo­le­ja.
  … Ta­vis­toc­kin «tur­bu­lens­sin te­oria» väit­tää, et­tä ko­ko vä­es­tö voi­daan ajaa in­fan­tii­li­seen reg­res­si­oon tois­tu­vien ter­ro­ris­ti-is­ku­jen, ku­ten jouk­ko­am­pu­mis­ten, avul­la.

  … Po­lii­si mur­ha­si lo­puk­si ko­ehen­ki­löt.

 5. FBI:n kam­pan­jan tar­koi­tuk­se­na oli erot­taa ka­to­li­set pa­pit, joil­la on pe­rin­tei­siä eli «juu­ta­lais­vas­tai­sia» mie­li­pi­tei­tä
  –    Le­aked Me­mo Re­ve­als Jews Promp­ted FBI To Tar­get Cat­ho­lics Who Hold ‘An­ti­se­mi­tic’ Views
  –    https://archive.is/1DFI7

  Suo­mes­sa al­koi jos­kus 2014 na­ton in­for­maa­tio-hyb­ri­di-kes­kuk­sen kam­pan­ja, jon­ka seu­rauk­se­na
  –    ar­mei­jas­ta on ero­tet­tu «pe­rin­tei­ses­ti ajat­te­le­vat» up­see­rit
  –    tai ai­na­kin siir­ret­ty ko­koon­pa­nos­sa «etu­rin­ta­mal­le».

  1. Heti kun Puheloinen jäi eläkkeelle v. 2014, natottaja-kenraalit ottivat vallan puolustusvoimissa. Isäntämaasopimus v. 2015.

 6. 12.3.2020 SUOMESSA. kaikki kiinni ja sulut päälle. Sen jälkeen KAIKKI on mennyt kiihtyvällä vauhdilla päin helvettiä.

 7. Jos 99 ihmistä sanoo että voikukka on valkoinen ja yksi sanoo että se on keltainen, niin kuka on oikeassa?

  Tähän samaan olen törmännyt viimevuosina todella usein. Ja olen surullinen koska fiksutkin ihmiset elävät jossain psykoosissa.

 8. Elämä tuntui hyvältä kun tiesin, että olen oikeassa enkä mennyt mihinkään laittomanlehden huhaameininkiin. Ja näin kun jälkikäteen ajattelee niin kaikki de witin ennustukset ovat menneet metsään.

  1. Kyllä, vaikken ole ottanut piikin piikkiä koronaan, ei täältä maalta tule käytyä niin keskustassa kuin harvoin.

    1. Mitä on suomeksi tuo sinun viimeinen lause, kun suomalaisena en jummarra.

     Eläkä transaktio lainaa muiden nimimerkkiä. Salama voi muuten iskeä dinuun.

     1. Kulttuurimarxismin haitallinen ideologia ja vaikutus lännen maihin on pohjimmiltaan anti demokraattinen.

      Silloin kun yksilöiden eriäviä mielipiteitä ei kunnioiteta, ei siis myöskään ole todellista demokratiaa.

      Kulttuurimarxismi on ajanut eteenpäin poliittista sensuuria ja mielipidekäytävää, mikä tarkoittaa epädemokraattista näkemystä sananvapaudesta.

      Poliittiset mielipide-erot ovat jo tänään johtaneet tuntuviin kostotoimiin vapaamielisiä yksilöitä kohtaan.

      Postmodernismilla on hyvin vihamielinen ja halventava näkemys individualismista.

      Viha erilaisuuksien kohtaan on siis suuri. Todellisuudessa ihmisellä ei katsota edes olevan itse ”minää” ja vain ryhmän arvoja tunnistetaan.

      Kollektiivi … juuri se ”oikea” kollektiivi päättää kaikesta. Yksilön vapaudella ei ole mitään ole merkitystä.

      Muiden negatiivisten seurausten ohella identiteetti politiikka haluaa vaikuttaa negatiivisesti myös yksilön näkemykseen omasta itsestään. Eli olemme sitä mitä ryhmä meistä ajattelee. Yksilön vapautta ei tunnisteta lainkaan.

    2. Onko tuo maalta huutokysymys, vittuilua, sellaista ei sallita täällä, voi olla että joudumme potkimaan pirtistä ulos jos jatkuu.

    3. Miksi nimität paikkaa jossa on kauppa kilometrin päässä, siinä on postin laatikko. Siinä siis palvelut.
     Ja talo viimeinen ja sitten mettää, suo, ranta…puut tontin rajana tai yhdestä sivusta on mettäsä vähän rajalta kun siellä on halkopaikka, liiteri on sitten jo nurmikolla.

 9. NOINHAN se ON!!! MÄÄRÄ ei korvaa KOSKAAN laatua eikä se kuinka suuri määrä lampaita MÄÄKII vaan se, että YKSI koira HAUKKUU!!! Ja tällä ”haukulla” PAIMENNETAAN koko LAMMASLAUMAA!!!

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*