23 thoughts on “Päivän kuva: Vakooja

 1. Py­hä­päi­vän epis­to­la

  On­ko Ze­lens­ki an­tik­ris­tus?
  –    Is Ze­lens­ky the An­ti-Ch­rist?
  –    https://archive.today/DeG3Q

  Johannes 5:43
  –    Mi­nä olen tul­lut Isä­ni ni­mis­sä, et­te­kä te ota mi­nua vas­taan. Mut­ta jos jo­ku toi­nen tu­lee omis­sa ni­mis­sään, sil­loin te kyl­lä olet­te vas­taa­not­ta­vai­sia.

  –    Ze­lens­ki on kuo­le­man pi­meä en­ke­li
  –    Rau­ha syn­tyy 15 mi­nuu­tis­sa, jos vain ha­lu­taan.
  –    Ze­lens­ki on psy­ko­paat­ti

  Aja­tus an­ti-kris­tuk­ses­ta tu­lee sii­tä, et­tä glo­ba­lis­tit ja hei­dän kor­rup­toi­tu­neet me­di­an­sa ter­veh­ti­vät hän­tä suu­re­na joh­ta­ja­na.

  Mo­net ky­sy­vät saa­daan­ko Ze­lens­kin ni­mes­tä, mil­lään kie­lel­lä kir­joi­tet­tu­na, al­go­rit­mi­ses­ti, al­go­ri­cal­ly, las­ket­tua lu­ku 666.
  –    Was­hing­to­nis­sa po­lii­ti­kot jo­pa vaa­ti­vat Ze­lens­kin mar­mo­ri­laat­taa Ge­or­ge Was­hing­to­nin ja Tho­mas Jef­fer­so­nin vie­reen.

  Jos Ze­lens­ki ei ole­kaan an­ti-kris­tus, on hä­nen roo­li­suo­ri­tuk­sen­sa ol­lut kui­ten­kin hel­ve­tin hy­vä.
  –    Kaa­ta­kaa Ze­lens­ki en­nen kuin on myö­häis­tä!

  En­tä­pä sit­ten Kei­sa­ri Ne­ro – hän­tä­kin kut­sut­tiin ai­ka­naan an­ti-kris­tuk­sek­si
  –    Ne­ro the An­tich­rist – Deep Sta­te & Fa­ke News
  –    https://archive.is/vDkUD

  Kei­sa­ri Ne­ro yrit­ti kui­vat­taa suon, «drain the swamp», puh­dis­taa val­ti­on DeepS­ta­ten kor­rup­ti­os­ta.
  –    Sik­si hän­tä syy­tet­tiin an­ti-kris­tuk­sek­si.

  DeepS­ta­te, val­ti­on kol­mas ko­lon­na, hyök­kä­si ra­jus­ti Ne­roa vas­taan, kos­ka hän tais­te­li kor­rup­ti­ota vas­taan.

  Kaik­ki pa­huus oli kui­ten­kin läh­töi­sin nai­ses­ta, hä­nen äi­dis­tään Hil­la­ry Clin­to­nis­ta Ag­rip­pi­na, ju­ni­oris­ta, jo­ka tap­poi usei­ta po­liit­ti­sia kil­pai­li­joi­taan.
  –    Hä­nen vel­jen­sä Ca­li­gu­la
  –    suos­tui nai­mi­siin se­tän­sä kans­sa, Clau­dius’in
  –    Clau­diuk­sen pe­ril­li­nen, hä­nen poi­kan­sa Bri­ta­ni­cus, myr­ky­te­tään sit­ten

  Kun Ne­ro oli vie­lä lap­si hä­nen äi­tin­sä hal­lit­si maa­ta
  –    ai­van sa­moin kuin Hil­la­ry hal­lit­si USA:n im­pe­riu­mia, kun Bil­ly vaan soit­te­li viu­lua.

  Ne­ro yrit­ti aut­taa köy­hiä alen­ta­mal­la ve­ro­ja ja ruu­an hin­taa.
  –    Lo­pul­li­ses­ti Ne­ro sai sää­ty­läis­ten vi­hat pääl­leen, kun hän sal­li or­jien nos­taa kan­tei­ta epäoi­keu­den­mu­kai­sia isän­ti­ään vas­taan.

  Deep Sta­te juo­nit­te­li tap­paak­seen Ne­ron hä­nen uu­dis­tuk­sien­sa vuok­si.

  1. Anne V kiitos linkistä. Mielenkiintoista.
   Pitää muistaa että vielä viime keväänä Googlen translaattori käänsi miehen nimen muotoon ~ Paha hallitsee maailmaa. Otin tästä kuvankaappaukset talteen ja vähän sen jälkeen käännös poistettiin Googlesta. Kuvankaappaukset löytyvät mun Tokentube sivulta tällä samalla nimimerkillä.

   1. Itse lopetin Google translaattorin käyttämisen pari, kolme vuotta sitten, kun se jätti kokonaisia woke-kriittisiä lauseita välistä pois ja käänsi merkityksiä päinvastaiseksi.
    –    Yandex Translator

  2. EN ole ASIANTUNTIJA, mutta EHDOTTOMASTI ei, vaikka ”LAITTOUUDEN IHMINEN” onkin. Antikristus on HURMAAVA ”messias”, joka nousee yhteiskunnallisessa tilassa, jota vastannee Weimarin tasavalta Saksassa WWI:n jälkeen. Tuolloin tuosta KAAOKSESTA nousi valtaan Adolf Hitler, joka HUUMASI saksan kansakunnan.

   Zelensky on PSYKOPAATTI kuten oli Hitlerkin. ANTIKRISTUS on kuin jotain ”HUUMAAVAN IHQUA”, johon maailman kansakunnat kokevat PELASTAJAKSI eli MESSIAAKSI aikoina, jolloin ANARKIA, EPÄJÄRJESTYS ja RIKOS vallitsi maailmaa.

   Antikristus tuo muassaan ”VÄÄRÄN PROFEETAN”, joksi NYT asetetaan nyk. Rooman Paavia. Antikristuksen valtakunta nousee EU:n rauniolle tehden EUROOPASTA koko MAAILMAN valtakeskuksen. Tämä tietää VÄISTÄMÄTTÄ sitä, että USA tulee LUHISTUMAAN ja ROMAHTAMAAN pois asemastaan kuten kävi NEUVOSTOLIITOLLE v. 1991. Vain siksi, että se teki TIETÄ nyk. tulevalle VIELÄ pahemmalle HIRVIÖLLE EU:lle!!!

   1. Zelenski työntää paskaa. Ei sellainen voi olla Antikristus. Jeesus ei paskonut mitään. Huonolaatuiseksi ovat antikristukset menneet, jos tuo saatanan Zelenski on oikeasti se viimeisten aikojen antikristus, jota kaikkien pitää totella ja uskoa Jeesuksena.

 2. Uk­rai­nan nat­sit jo USA:n man­te­reel­la jär­jes­te­le­mäs­sä po­liit­tis­ta val­taa it­sel­leen.
  –    Top Bi­den of­fi­ci­als add­ress pro-war ral­ly led by Uk­rai­ni­an Na­zi sup­por­ters
  –    https://archive.is/v0Gmp

  Tu­lee­ko Ze­lens­kis­tä USA:n seu­raa­va pre­si­dent­ti?
  –    Uk­ro­nat­seil­la on ku­kois­ta­va tu­le­vai­suus USA:ssa, kos­ka he ovat no­pe­am­pia sel­kään­puu­kot­ta­jia kuin DeepS­ta­te-puo­lu­elai­set.

 3. Sitten rahakonetta hallitsevat, amerikkalaiset ja britit aina kiistävät, että ei me mitään vakoilla, ei varmasti vakoilla yhtään mitään. Sitten he aina myöhemmin myöntävät ja oikein kehuvat, että haha, totta helvetissä me vakoiltiin aivan kaikki.

  Kaikki amerikkalaiset ja kaikki britit ovat aivan samanlaisia universaalia kansanmurhaajia ja kontrollifriikkejä, jotka eivät tule koskaan suostumaan siihen, että muut ihmiset saisivat olla vapaina ja he joutuisivat huolehtimaan itse itsestään, koska he ovat aina olleet täysin kyvyttömiä elämään omillaan ja eivät itse osaa yhtään mitään.

  1. Tuon sarjan tarkoitus oli tyhmentää kansaa. Ja se kehitettiin jenkeille, siis niille joilla on ydinaseet. Ja hyvinhän tuo sähköinen lobotomia niille onnistui. Vahingossa se toimi jopa Suomessa asti.

   1. Hyvä pointti, ja ihmeen hyvin taisivat onnistua siinä kun tuota kuraa Suomessakin niin paljon katsottiin.

 4. Manipuloitu viha auttavia valkoisia kohtaan?

  Keskittyminen valkoisuuteen voi luoda pohjan vihalle silloin kun valkoisia ihmisiä ei nähdä yksilöinä. Valitettavasti tästä kehityksestä on selviä merkkejä.

  Eräs poliitikko ulkomailla halveksi valkoisia ja kirjoitti; ”Jokainen päivä joka kuluu pois, niin sitä vähemmän tulen toimeen valkoisten ihmisten kanssa?”

  Toinen kirjoitti vuonna 2021: ”Tiedätkö mitä? Olen todella kyllästynyt vanhempiin etuoikeutettuihin valkoisiin miehiin!”

  Absoluuttisella huipulla olevat poliitikot osoittivat siten siis avoimesti vihaa kaikkia valkoisia ihmisiä kohtaan?

  Valkoisen rodun avoin syrjiminen ja sen salliminen on hämmentävää?

  Ihmisiä tulee arvostaa Individualisteina, sen perusteella mitä he tekevät, ei siis sen perustella miltä he näyttävät.

  Silloin kun värit kohtaavat toisensa eräänlaisessa sodassa, niin katkeruus muuttuu vihaksi yksilöitä kohtaan. Kukaan ei ole silloin voittaja. Kaikki häviävät, kirjoitti eräs viisas ihminen.

  Valitettavasti yhä useammin sanotaan se että valkoisten elämä on helpompaa, samalla kun pinnan alla piilee syvä katkeruuden ja vihan sävy.

  Onnittelut siis sinulle jos olet valkoinen hetero mies, niin olet automaattisesti voittajien listalla mukana helpoimmalla mahdollisella tavalla?

  Mitä käsitteet ”rotu ja valkoisuus” siis tarkoittavat kulttuurien välisellä kurssilla?

  Mitä opiskelijat oppivat suljettujen ovien takana, valkoisesta rotubiologiasta?

  Kulttuurien välinen pedagogiikka ehdottaa poliittista agendaa tutkimuksellaan ja halullaan nostaa esiin rodun merkitystä.

  Jo vuonna 1996 eräs väittelijä kirjoitti sen että kaikki valkoiset, sukupuolesta ja yhteiskunta luokista riippumatta, ovat määritelmänsä mukaisesti rasisteja. Antaakoon siis lännen valkoisen rodun hukkua omaan vereensä ja kärsimyksiinsä?

  Mutta onko tämä rasismi väite valkoisista ihmisistä edes totta?

  Eri tutkimukset viittaa vahvasti päinvastaiseen, eli siihen että valkoiset ovat hyvin suvaitsevaisia ​​ja anteliaita muita rotuja kohtaan. Sitä siis tuskin silloin voi kutsua rasismiksi tai syrjinnäksi.

  Rotuväri ryhmien tahallisessa vastakkain asettelussa tulee
  Yhdysvalloissa hyvin esiin.

  Joka kuudes johtaja on estetty rekrytoimasta valkoisia miehiä. Yli puolet siis uskoivat sen että heidän yrityksensä harjoitti käänteistä syrjintää?

  Yhdydvalloissa on myös huomattavaa se että yliopistojen opettajat uskovat sen että kaikki valkoiset ovat automaattisesti rasisteja ja että valkoinen rotu on siksi tuhottava?

  Millaisia ​​ajatuksia siis epämääräisesti kirjoitettujen kurssikuvausten takana leviää?

  Valkoisen ihonvärin vuoksi valkoisiin ihmisiin kohdistuvalla tahallisella manipuloidulla rotu vihalla, ei ole sijaa yhteiskunnassa missä he auttavat muita rotuja.

  Jos siis ensin otat auttavan valkoisen käteni, sen jälkeen kotini ja synnyinmaani ja lopuksi elämäni, niin et ole oikealla asialla liikkeellä.

  Hyvyys ei kulje käsikädessä ahneuden tai tyhmyyden kanssa. Terveessä demokratiassa meitä kohdellaan tasavertaisesti. That’$ it!

  1. KERTOKAA nyt ihmeessä MINULLE. MITÄ ”etuoikeutettua” on olla wanha VALKOINEN MIES??? Sekö, että saa KUSTA HOUSUIHINSA omia aikojaan…???

 5. Onneksi ei ole mitään sosialista mediaa puhelimessa. O prosessori ja Atdt-komennot. Siihen saa koittaa asentaa vakoilua. No, onhan ne rsukomennt, mutta edes vähän vaikeutta.

 6. Kiinalaiset älypuhelimet ym. ovat VARSINAISIA urkkijoita, mutta MYÖS ”läntiset” VASTAAVAT ovat yhtä ”KOIRAMAISIA”. Nimittäin aina KUONO PERSEESSÄ KIINNI!!! juutilaista tuotantoa, jees!

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*