18 thoughts on “Päivän kuva: Fobia

 1. Qa­tar­ga­te on kor­rup­ti­os­kan­daa­li,
  –    EUs kor­rups­jonss­kan­da­le rul­ler vi­de­re mot von der Ley­en

  … jos­sa ky­sy­tään, mik­si Ur­su­la von Ley­de­nin alai­set mat­kus­te­li­vat il­mai­sek­si Qa­tar Air­way­sin luk­sus­luo­kas­sa sa­maan ai­kaan, kun Eu­roo­pan ko­mis­sio neu­vot­te­li len­toyh­ti­ön mark­ki­noil­le pää­sys­tä.

  Kuin­ka on mah­dol­lis­ta, et­tä Brys­se­lin tuo­mi­ois­tui­met pi­tä­vät vir­ka­mie­hiä van­git­tui­na heil­le tar­jo­tuis­ta lah­juk­sis­ta huo­li­mat­ta?
  –    As­tui­vat­ko van­gi­tut hen­ki­löt lii­an isoil­le var­pail­le?
  –    On­ko kol­mas maa­il­man­so­ta riit­tä­vä se­li­tys [Eu­roo­pan] ka­don­nei­siin [elä­ke]ra­hoi­hin
  –    ja va­paut­taa­ko mil­joo­nien ih­mis­ten hen­gen uh­raa­mi­nen syyl­li­set vas­tuus­ta?

  Juo­daan­ko Eu­roo­pan ho­veis­sa so­das­sa kuol­lei­den ih­mis­ten ver­ta,
  –    «tä­mä on mi­nun ve­re­ni»,
  –    ja pom­mi­tuk­sis­sa kä­ris­tet­ty­jen ih­mis­ten li­haa,
  –    «tä­mä on mi­nun li­ha­ni»,
  –    ja pyyh­kii­kö tä­mä ri­tu­aa­li so­dan­liet­so­jien syn­nit pois,
  –    et­tä sa­ma voi­daan taas aloit­taa uu­des­taan puh­taal­ta pöy­däl­tä?

 2. Pro­ton-VPN vel­jei­lee hal­li­tuk­sen kans­sa.
  –    Deutsc­he Wel­le and Pro­ton VPN te­am up to fight cen­sors­hip
  –    https://archive.is/rybPL

  Tä­mä on erään­lai­nen «kään­tei­nen VPN», jos­sa vies­tin tuot­ta­ja (hal­li­tuk­sen ra­hoit­ta­ma «ra­dio»ka­na­va) käyt­tää VPN yh­teyk­siä pa­kot­taak­seen vies­tin­sä sin­ne, mi­hin si­tä (toi­nen hal­li­tus) ei ha­lua.
  –    Nä­ki­sin jär­jes­te­lyn osa­na so­tap­ro­pa­gan­dan vä­lit­tä­mis­tä.
  –    On­ko Pro­tonVPN val­mis sa­man­lai­seen jär­jes­te­lyyn ke­nen ta­han­sa mak­sa­van asi­ak­kaan kans­sa?, esi­mer­kik­si Kii­nan tai Ve­nä­jän?

  Jos Pro­ton läh­tee yh­teis­työ­hön yh­den asi­ak­kaan kans­sa tois­ta asi­akas­ta vas­taan.
  –    niin …

  1. OPETTELEISI nyt ensin PUOLUSTAMAAN ITSEÄÄN!!! Noh, HUOMAATTEKOS? SUOMI on JÄLLEEN kerran YKSIN!!! Milloinkaan EI ilman REXONAA saa seuraa!

 3. Ai­otaan­ko Un­ka­rin ark­ki­hert­tua Vic­tor Or­ban mur­ha­ta Ki­ovas­sa?
  –   Hun­ga­ry pre­pa­ring PM Or­ban’s vi­sit to Kyiv

  Jo­tain ou­toa Vik­tor Or­ban’in Ki­ovan vie­rai­lus­sa on:
  –   Kun mi­nis­te­rit, pre­si­den­tit ja ma­fi­osot ovat vie­rail­leet Ki­ovas­sa, ovat jär­jes­te­lyt ol­leet ää­rim­mäi­sen sa­lai­sia.
  –   Kun nyt val­ti­omies on me­nos­sa Ki­ovaan, si­tä kuu­lu­te­taan tu­ruil­la ja to­reil­la etu­kä­teen.

  … Jos Un­ka­ri on es­tee­nä Suo­men na­to-jä­se­nyy­del­le,
  –   niin meil­lä on kyl­lä kei­not …

 4. Noin kävi SHIRLEY TEMPLELLE kun hän 12-vuotiaana JOUTUI kokemaan vastaavaa HOLLYWOODISSA kun ITSE FILMIYHTIÖN POMO heti alkajaiseksi riisuitui ALASTI ”virkahuoneessaan” TYTÖLLE. Myös muita SUORIA ”ehdotteluja” hän joutui kokemaan TUYTTÖSENÄ PEDO-HOLLYWOODIN studioilla!

  1. Hyvä pointti. Muistaakseni Shirleyn kertoi tuosta. Shirleyn ja hänen äitinsä oli vaikea käydä keskustelua työstä, kun niin moni juutalainen filmiyhtiön pomo alkoi joko riisuutua tai muuten ahdistella Shirley-tyttöä. Onneksi hänen äitinsä oppi näkemään merkit etukäteen ja poistui nopeasti tyttärensä kanssa.

 5. Hyvää muiden-kuin-miestenpäivää! Onnea kaikille naisoletetuille ja naiseksi kokeville!

Comments are closed.