28 thoughts on “Päivän kuva: Kiina

 1. Uu­det kan­sa­ne­dus­ta­jat hal­li­tuk­sen pro­pa­gan­dan koh­tee­na.
  –    Ris­kin ar­vi­oi­jil­la on ris­kin­sä

  Jo­ka ei hy­väk­sy hal­li­tuk­sen aset­ta­maa tu­le­vai­suut­ta, jää val­lan ul­ko­puo­lel­le.

  Har­vo­jen kä­siin kes­ki­tet­ty hal­lin­to, ku­ten de­mok­ra­tia, ei voi joh­taa hy­vään,
  –    kos­ka ih­mi­sen luon­nol­li­nen olo­ti­la on vä­ki­val­tai­nen hal­lin­to.
  –    Mi­tä har­vem­mis­sa kä­sis­sä val­ta, si­tä vä­ki­val­tai­sem­pi se on.

 2. Ve­nä­jän ja Uk­rai­nan konf­lik­til­la on eri­tyi­nen mer­ki­tys ana­ly­soi­ta­es­sa toi­mia, joi­ta Yh­dys­val­lat to­teut­taa mak­si­maa­lis­ten ge­opo­liit­tis­ten hyö­ty­jen saa­vut­ta­mi­sek­si.
  –    RAND Re­port on Spe­ci­al Ope­ra­ti­on in Uk­rai­ne
  –    https://archive.is/HLmet

  Yh­dys­val­tain st­ra­te­gi­sen aja­tus­hau­to­mo RAND Cor­po­ra­ti­on ve­tää jäl­ki­kä­teen «st­ra­te­gi­sen nar­ra­tii­vin» teh­ty­jen toi­mien pe­rus­te­le­mi­sek­si.

  Yh­dys­val­to­jen tu­li­si toi­mia rau­han saa­vut­ta­mi­sek­si ja sa­mal­la säi­lyt­tää he­ge­mo­nia ja mi­ni­moi­da Ve­nä­jän ai­heut­ta­mat mah­dol­li­set ris­kit. Eri­tyis­tä huo­mi­ota kiin­ni­te­tään seu­raa­viin toi­miin:
  –    Ve­nä­jän mah­dol­li­nen ydi­na­sei­den käyt­tö,
  –    Ve­nä­jän ja Na­ton vä­li­sen konf­lik­tin mah­dol­li­nen kär­jis­ty­mi­nen,
  –    alu­eel­li­nen val­von­ta,
  –    kes­to,
  –    mi­tä so­dan jäl­keen.

  1. USA helvettiin. Vieläkö näitä Amerikan sokeita faneja löytyy. USA on täysin kehitysmaa muussa kuin unelmahötössä ja valehtelussa. USAn henkinen selkäranka on jo katkennut, sitä ei kannata tukea, se on terminaalivaiheessa kuten myös EU ja Nato. Miljoonia kodittomia kaduilla kesät talvet. Vittu mikä kehitysmaa.

   Vain ajastaan jälkeenjääneet aivovammaiset aivopestyt idiootit fanittavat USA:ta, siis sen ulkokuorta, kun sisältä eivät tunne sitä. Onko muuten USA maksanut korvauksia esim. Agent Orangen aiheuttamista pysyvistä vaurioista vietnamilaisille ja sen maaperälle. Sehän on saatanan vaarallinen YMPÄRISTÖMYRKKY. Miksi kukaan ei ole vaatimus USA: ta vastuuseen sen terrorisodista diviilejä kohtaan.

   Katsokaa USA ulkoministeri Anthony Blinkeniä. Kirjava naama ja silmät kuin psykopaatilla. Olisiko kiva pumpata lyijyä siihen? Kyllä, oikein sydämeni kyllyydestä

   1. Eivät amerikkalaiset ja britit ole mitään korvauksia maksaneet yhtään kenellekään tai myöntäneet yhtään mitään. Miten tämä rikollinen saasta voisi edes oikeasti mitään rikoksiaan korvata? Kosovo, Bosnia, Irak jne. on täynnä amerikkalaisten ja brittien köyhdytettyä uraania. Vietnam, Kamputsea ja Laos täynnä Agent Orangea, miinoja jne. Japaniin tiputettiin tarkoituksella ydinpommit puhtaasti siviilikohteisiin. Amerikkalaiset ja britit terroripommittivat Saksassa niin ikään tarkoituksella puhtaasti siviilikohteita.

    Kaikki amerikkalaisten ja brittien elintaso on orjien luomaa ja sairaille rikoksilla saatua, sekä muiden luomaa. Mitään eivät ole koskaan itse saaneet aikaan ja rehellisesti. Tällä eläimellisellä, sairaalla, rikollisella ja sadistisella saastalla ei ole koskaan ollut minkäänlaista edes nimellistä moraalia minkään suhteen. Tämä on se heidän lihavan elintason salaisuus helpossa ympäristössään.

 3. Kii­na ajaa Tai­wa­nin rau­ha­no­mais­ta yh­dis­tä­mis­tä
  –    Go­vern­ment Work Re­port on Tai­wan qu­es­ti­on sig­nals Par­ty still sticks to pe­ace­ful reu­ni­fi­ca­ti­on
  –    https://archive.today/WXIY2

  Mei­dän on pan­ta­va täy­tän­töön puo­lu­eem­me
  –    uut­ta ai­ka­kaut­ta kos­ke­va ko­ko­nais­po­li­tiik­ka Tai­wa­nin ky­sy­myk­sen rat­kai­se­mi­sek­si,
  –    nou­da­tet­ta­va yh­den Kii­nan pe­ri­aa­tet­ta
  –    ja vuo­den 1992 kon­sen­sus­ta
  –    ja ryh­dyt­tä­vä päät­tä­väi­siin toi­miin vas­tus­taak­sem­me «Tai­wa­nin it­se­näi­syyt­tä»
  –    ja edis­tet­tä­vä jäl­lee­nyh­dis­ty­mis­tä.
  –    Mei­dän pi­täi­si edis­tää sal­men vä­lis­ten suh­tei­den rau­ha­no­mais­ta ke­hit­tä­mis­tä
  –    ja edis­tää Kii­nan rau­ha­no­mai­sen yh­dis­ty­mi­sen pro­ses­sia, Li sa­noi työ­ra­por­tis­sa

 4. Jos oli­sin Ruot­si,
  –    jät­täy­tyi­sin na­ton ul­ko­puo­lel­le.
  –    Maa­il­man­so­dan jäl­keen pyr­ki­sin Ve­nä­jän kans­sa so­pi­muk­seen, et­tä Suo­men alue lii­te­tään Ruot­siin «aseis­ta­mat­to­mak­si suo­ja­vyö­hyk­keek­si».
  –    Ja sii­nä sa­mal­la ne jou­tai­si­vat Tans­ka, Vi­ro, Lat­via ja Liet­tu­akin tul­la osak­si Suur-Ruot­sia.
  –    «So­ta­kor­vauk­se­na» Suo­men kaik­ki te­ol­li­suus siir­re­tään ruot­sin­kie­lis­ten su­ku­jen omis­tuk­seen, jo­ka «ta­kaa», et­tä omai­suut­ta ei käy­te­tä Ve­nä­jää tai Kii­naa vas­taan.

  1. Mikä Suomen teollisuus?. Tällä menolla 10 vuoden päästä Suomessa ei ole teollisuutta, koska Suomesta pitää tehdä maailman ensimmäinen hiilineutraali valtio.

   Ottakaa huomioon, että kaikki puolueet ovat sitoutuneet siihen, MYÖS PERSUT edistävät teollisuuden alasajoa!

   Miksi Suomessa hakataan nyt metsiä valtavasti?. On kiire saada rahat niistä pois , koska 2030 ei saa olla yhtään metsäteollisuuslaitosta käynnissä. Metsäyhtiöt siirtyvät kehitysmaihin hakkaamaan viimeiset sademetsät. Seuratkaa median uutisointia, noin se menee, vaikka ette sitä nyt usko.

   SIINÄ TEILLE SITÄ KESTÄVÄÄ VIHREÄÄ SIIRTYMÄÄ!

  2. Ei Ruotsin neiti-ihmiset pystyisi tuota aluetta hallitsemaan. Venäjä voi yhtä hyvin miehittää Suomen ja Baltian maat ja perustaa niihin järkevämmän hallinnon. Ei Ruotsalaisten kanssa venäläiset rupee isoja diilejä tekemään. Ne ajat ovat takana historiassa.

   1. Sittenpä ryvetaan taas nöyristelemään venäläisille. Se olisikin mahtavaa vaihtelua. Länteen päin kumartaminen käy jo Suomi-neidon selän päälle. Löytyykö vielä notkeutta vai tuliko jo kramppi?

    1. Vaikka meidän ei tule koskaan alistua ja nöyristyä myöskään venäläisille, on kiistämätön tosiasia, että venäläisetkin ovat olleet miljoona kertaa parempia ja reilumpia kuin amerikkalainen, brittiläinen ja ruotsalainen sairas ja rikollinen saasta, joka oikeasti varastaa kaiken maasta ja tuhoaa koko kansan totaalisesti, koska he eivät itse kykene luomaan itse yhtään mitään, vaan he aina imevät isäntäeläimensä kuiviin, mädättävät ja tuhoavat sen.

 5. Lännen sionistit ja satanistigermaanit yrittävät kaikin keinoin tappaa Venäjän johtoa, tartuttaa näitä jollain Naton bioaseilla, asennella salakuuntelulaitteita jne.

 6. 8. maaliskuuta 2023.
  Kansainvälinen naistenpäivä.

  Naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta on yleistä monissa osissa maailmaa ja jopa hyväksyttyä joissain maissa?

  Naiset ja tytöt ovat vaarassa joutua väkivallan kohteeksi kaikkialla yhteiskunnassa, jolla on sekä fyysisiä, psyykkisiä että sosiaalisia vakavia seurauksia.

  Joka vuosi 12 miljoonaa tyttöä naitetaan pois ja 4 miljoonaa tyttöä on vaarassa joutua sukuelinten silppomisen kohteeksi.

  Joka kahdeskymmenes 15–19 vuotias tyttö eli peräti 13 miljoonaa on raiskattu elämänsä aikana?

  Nämä ovat käsittämättömiä lukuja! Ne osoittavat sen että maailman hallitusten naisten konferenssissa hyväksymää toiminta suunnitelmaa, tyttöihin ja naisiin kohdistuvan syrjinnän ja väkivallan poistamiseksi, ei ole noudatettu?

  Ihmisten käyttäytyminen ja asenteet naisia ja tyttöjä ​​kohtaan on muututtava.

  Todellinen tasa-arvo saavutetaan vain silloin kun kaikki naiset ja tytöt ovat turvassa väkivallalta ja niin että he voivat vapaasti käyttää oikeuksiaan ja nauttia samoista mahdollisuuksista kuin pojat ja miehet.

  Kuulostaa käsittämättömältä että naisia ja tyttöjä käsitellään vuonna 2023 näin barbaarisesti ja psykopaattisesti, ilman sääliä tai myötätuntoa?

  Tämä orjuus on pahempaa kuin sota. Jossain on mennyt pahasti pieleen!!!

 7. Vai pitää meidän vielä ryhtyä kauppasaartoon Kiinaa kohtaan. Tällä menolla ollaan kohta kivikaudessa.

  Eihän Euroopassa valmisteta enää mitään. Kiina on koko muun maailman tehdas. Älkää globalistit muuttako tätä globaalia järjestystä!

  Kiinaa ja Venäjää lännen kauppasota ei haittaa. Venäjän vienti kasvoi viime vuonna 15% juuri lännen pakotteiden takia. Ukrainan sota buustaa Venäjän taloutta valtavasti.

  Selittäkää nyt miten tässä kävi päinvastoin kuin suvakeilla oli tavoite? Koko muu maailma menee Kiinan ja Venäjän blokkiin mukaan innolla, koska ne haluavat irti lännen riistäjäisännistä.

 8. Suurta näytelmää kaikki median suosiollisella avustuksella. Näin niitä mielikuvia myydään pottunokille. Kamerat kun lähtee otetaan sikarit ja konjakkipullot esille ja nauretaan räkänaurut. NWO agenda etenee business as usual.

  ”We are grateful to the Washington Post, the New York Times, Time Magazine and other great publications whose directors have attended our meetings and respected their promises of discretion for almost 40 years……It would have been impossible for us to develop our plan for the world if we had been subjected to the lights of publicity during those years. But, the world is more sophisticated and prepared to march towards a world government. The supernational sovereignty of an intellectual elite and world bankers is surely preferable to the national auto-determination practiced in past centuries.”

  – David Rockefeller

  ”One who controls the media controls the minds of the people.”

  https://www.youtube.com/watch?v=gIYryBKZVFw

 9. Erittäin kuvaava kuva. Erittäin kuvaava. BRICS maat ovat ystäviä keskenään, yhtä tärkeitä kauppakumppaneita toisillee. USA ei ole tärkeä kauppakumppani eikä EU.

 10. Uk­rai­nan ase­voi­mat ka­pi­noi­vat yli­pääl­lik­köä vas­taan
  –    Uk­rai­ni­an Mi­li­ta­ry Dis­sent Against Ze­lens­ky
  –    https://archive.today/NN2kG

  … Läh­teem­me Uk­rai­nas­sa, ei Ve­nä­jäl­lä, va­roit­ta­vat va­ka­vas­ta eri­mie­li­syyk­sien ra­ken­tu­mi­ses­ta Ze­lens­kyä vas­taan.
  –    On­ko Uk­rai­naan tuo­ta­va ta­pet­ta­vak­si so­ti­lai­ta, joi­den ko­men­to­ket­jus­sa ei ole Ze­lens­ki.
  –    Puo­la­lai­sia: täs­tä taas seu­raa ka­pi­noin­tia Puo­las­sa, jo­ka puo­les­taan rat­kais­taan hyök­kää­mäl­lä Val­ko­ve­nä­jäl­le.

  Uk­rai­nan ken­raa­li Va­le­ri Za­lu­zhny vaa­ti ve­täy­ty­mis­tä Don­ba­sin kau­pun­gis­ta jo viik­ko­ja sit­ten, mut­ta Ze­lens­ky käs­kee mie­hi­ään kuo­le­maan lo­put­to­man PR-kam­pan­jan­sa vuok­si, et­tä voi­si tees­ken­nel­lä Uk­rai­nan voit­ta­van.
  –    Jo­pa Bi­de­nin hal­lin­to on ke­hot­ta­nut Ze­lens­kyä ve­täy­ty­mään ja kes­kit­ty­mään val­mis­te­le­maan suur­ta vas­ta­hyök­käys­tä ke­vääl­lä.

  Jos jo­ku va­li­taan Uk­rai­nan seu­raa­vak­si pre­si­den­tik­si, se on ken­raa­li Za­lu­zhny.

  Mis­sä ovat suo­ma­lai­set nyt kun hä­tä on suu­rin?
  –    Ei­kö ase­vel­vol­li­sia alok­kai­ta voi­tai­si vie­dä «so­ta­har­joi­tuk­siin» Uk­rai­nan etu­rin­ta­maan?

  1. Hitlerkin suunnitteli valtavia vastahyökkäyksiä kartalla vielä silloin kun Venäjän tykit jauhoivat Berliinin hallintokorttelia.

 11. Kun SAKSAN vihreä UMPITYHMÄ ulkoministeri meni VIERAILULLE intiaan. LENTOKENTÄLLÄ ei OLLUT mitään VIRALLISTA vastaanottokomiteteaa Intian VALTIOLLISELTA tasolta vastassa. TYHJÄ lentokenttä, paitsi kaksi poliisia, jota SOTAHULLU ”360 asteen” ministeri ILOISESTI tervehti!

  Mitä suurempi IDIOOTTI. Sen PIDEMMÄN pöydän SE vaatii stalinmaisessa VAINOHARHAISUUDESSAAN, koska nämä luulevat KAIKKIEN muidenkin olevan SAMANLAISIA RIKOLLISIA kuin he ITSE ovat!!! PSYKOPAATTI ja PATOLIGINEN valehtelija ajattelevat kaikkien MUIDENKIN olevan ”samasta PUUSTA VESTETTYJÄ!”

  1. Juuri niin. Makronin ja muut sotahullut voi tavata vain teollisuushallin toiseen päätyyn ulottuvan pöydän yli.

 12. Ei hitto mitä naurua kun tajusin kuvan! Näitä pitää ensin vähän aika miettiä ja sitten… kunnon hörönaurut!

 13. Tuntuu siltä, että kaikki politiikka perustuu valtavaan valehteluun ympäri maailman.
  Tästä hyvä esimerkki usan capitolin tammikuu 6 tapahtumat, Tucker Carlson sai kaikki videot tapahtumista haltuun 40000 h, hän näytti osan niistä, joka oli aivan muuta mistä ihmisiä tuomittiin. Tässä on jälkinäytös videon esityksestä. jossa vaaditaan Carlsonille potkuja sen takia.
  https://www.youtube.com/watch?v=Uo8y8zSr090&t=2s

  1. Valehtelussa ja politiikassakin on aste-eroja. Amerikkalainen, brittiläinen ja ruotsalainen eläin juonittelee ja valehtelee aivan taukoamatta aina kun suu käy. Aina kun he puhuvat jotain, tiedät heidän valehtelevan. Heitä ei voi verratakaan edes venäläisten valehteluun.

 14. Nyt tutkitaan Erdoganin kuvan repimistä Turkin suurlähetystöllä kunnianloukkauksena ja kirjan repimistä ja potkaisua ties minä keksittynä rikoksena ja mielensoittajilta takavarikoitiin Erdogania pilkkaavat kyltit. Polpo on nyt valjastettu kovin ottein turvaamaan tietä Natolle polkemalla jälleen sananvapautta maanrakoon.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*