46 thoughts on “Päivän kuva: Vanhustenkoti

 1. Na­to lä­het­ti tark­kuus pom­me­ja Ki­ovan nat­si­hal­li­tuk­sel­le. Ve­nä­jä vas­ta­si kuu­del­la yh­tä ai­kaa lau­kais­tul­la Kin­zhal yli­ää­ni­oh­juk­sel­la, jois­ta yk­si na­ton-ko­men­to­kes­kuk­seen.
  –    Rus­sia’s Hy­per­so­nic Res­pon­se To La­test NA­TO And Kiev Re­gi­me Es­ca­la­ti­on
  –    https://archive.today/c18hC

  Vies­ti län­nel­le sel­väk­si: Ve­nä­jä is­ki kuu­del­la hy­pe­rää­ni­oh­juk­sel­la Uk­rai­naan – Tor­jun­ta mah­do­ton­ta

 2. Lä­hi-Itä va­paut­taa it­sen­sä siir­to­maa­isän­nis­tä.
  –    The Midd­le East frees it­self from the West, by Thier­ry Meys­san
  –    https://archive.is/YSNPq

  Va­pau­tu­ak­seen ul­ko­mai­ses­ta her­ruu­des­ta, val­ti­on on it­se käy­tä­vä omat si­säl­lis­so­tan­sa.
  –    Ai­na kui­ten­kin löy­tyy puo­lu­ei­ta, jot­ka ovat val­miit kor­vaus­ta vas­taan myy­mään isän­maan­sa. SDP.

  Suo­mi ei ole kos­kaan va­pau­tu­nut riip­pu­vuu­des­taan ul­ko­val­lois­ta.
  –    Por­voon val­ti­opäi­vil­lä sää­ty­eliit­ti alis­tui ul­ko­val­lan edes­sä pi­tääk­seen omai­suu­ten­sa.
  –    It­se­näi­syys­tais­te­luun 1919 val­mis­tau­dut­tiin kou­lut­ta­mal­la Sak­sas­sa jää­kä­rei­tä.
  –    Toi­seen maa­il­man­so­taan läh­det­tiin so­ke­as­ti us­ko­en nat­sien ja Sak­san voit­toon.
  –    Ja nyt kol­man­teen maa­il­man­so­taan, koh­ti «var­maa voit­toa», läh­de­tään nat­sien ja Uk­rai­nan in­noit­ta­mi­na.

  Ul­ko­val­toi­hin pe­rus­tu­va «it­se­näis­ty­mi­nen» joh­taa sii­hen, et­tä uu­si val­ta­eliit­ti on kii­tol­li­suu­den­ve­las­sa ul­ko­maan val­lal­le.

  Mi­tä opim­me his­to­ri­as­ta:
  –    Em­me mi­tään.
  –    Uu­den su­ku­pol­ven on ai­na opit­ta­va kaik­ki alus­ta ja teh­tä­vä edel­lis­ten su­ku­pol­vien vir­heet omas­sa elä­mäs­sään.
  –    Syn­ty­vä lap­si on ta­bu­la ra­sa, tyh­jä tau­lu, jo­hon kir­joi­te­tun opin hän ot­taa vas­taan ky­see­na­lais­ta­mat­ta mi­tään.
  –    Van­hem­pien teh­tä­vä on opet­taa lap­sen­sa ky­see­na­lais­ta­maan auk­to­ri­teet­tien, en­nen kaik­kea, val­ti­on palk­kaa­mien opet­ta­jien an­ta­man kas­va­tuk­sen.
  –    Erot­ta­maan pro­pa­gan­dan to­tuu­des­ta.

  His­to­ria tu­lee meil­le kui­ten­kin suo­maan va­lin­nan­mah­dol­li­suu­den:
  –    reu­na­val­ti­ona saam­me päät­tää kuu­lum­me­ko Ve­nä­jän, Kii­nan, In­ti­an, Ira­nin, Sau­di-Ara­bi­an, jne va­rak­kaa­seen ja ve­lat­to­maan blok­kiin vai­ko vel­koi­hin­sa up­po­avaan län­teen.

  1. Sen opimme, että Suomi lähtee AINA HÄVIÄJÄN PUOLELLE SUURIÄÄNISESTI RÄKSYTTÄEN. Kyllä Karjalan korvessa hymy ja veri hyytyy Nato-suvakeillakin.

   Viisas hän, joka ei ole lähtenyt sotavouhotukseen mukaan.

   Sota ei koske kaikkia suoraan, mutta entäs ne Venäjän MAAMIINAT. Sadaksi vuodeksi metsiin ei ole asiaa muuten kuin henkensä kaupalla. Entäs YDINSÄTEILY? Miljoonaan vuoteen ei mitään asiaa sellaiselle alueelle.

  2. Olen valinnut viiteryhmäkseni muslimit, arabit, Venäjän suomalaiskansat mongolit, japanilaiset ja kaikki aasialaiset sekä myös mustat afrikkalaiset ja Amerikan intiaanit sekä inuiitit ja aboriginaalit. Olen geneettisesti suomalainen ja suomalainen on geneettisesti juuri noita edellä mainittuja.

   1. Vittu mikä mulaatin nussija tietämättään että vaikka geenissämme onkin kaikkea on se tiivistynyt omaksi roduksi kuten nainen ja mies vaikka lähtenyt samasta paikasta ovat silti Venus ja Sukkula. Itsekin olen osaksi Saksan juutalainen sukututkimuksen mukaan.
    https://m.youtube.com/watch?v=x4PRmutLD4s ei noin Aimo vaan näin:
    https://www.youtube.com/watch?v=U388IGpI38k
    Ja Englanniksi (Aimon pyynnöstä) :
    Shuttle to Venus
    Take now when I give you everything
    Hot actions happens between us
    I ride the top of the mountain
    And inspect your stam1na
    There’s no end in sight for our heat

    I feel have you have heated up
    In your power I’ll do everything
    Soon you will do it too when both of us want this
    A shuttle dives into Venus now

    Let it come I want to have everything
    Strike sensitive vibrations inside me
    We can balance wildly
    On these rails of love
    Do me a fantastic work of love

    I feel have you have heaten up
    In your power I’ll do everything
    Soon you will do it too when both of us want this
    A shuttle dives into Venus now.

  1. Tarjoilevatko naispapit temppelin alttarilla ehtoollisella myös pipareita. Viiniä ja pipareita.

   Sama tarjoilu jo kirkossa kuin porttoloissa? Muinaisina aikoina juutalaisilla oli temppeleissä temppeliporttoja eli lorttoja. Houkutuslintuina, niin Herran sana kelpasi paremmin.

  2. Tietää kirjaimellisesti HELVETIN huonoa!!! Ja kun ”NIIDEN” ”piti VAIETA seurakunnassa”!!! Siis NAINEN!!! NAINEN EI VAIKENE missään!!! Ainoastaan hyvänä päivänä voi NAISEN ÄÄNI jäädä LENTOKENTÄLLÄ yliäänikoneiden lähtökiidon alle!!!

 3. Löy­tyy­kö oi­kea rak­kaus maa­il­mal­ta?
  –    Ra­kas San­na, si­nä olet ereh­ty­nyt!
  –    https://archive.is/HZdKA

  … Ze­lens­kil­lä on kuu­lem­ma sel­lai­nen ylös­päin käy­rä
  –    Mah­taa­ko sii­nä ol­la pe­rää?

  Sat­tu­mal­ta huo­ma­sin, et­tä
  –    jos se­lai­men ole­tus­kie­li on muu kuin suo­mi,
  –     naa­pu­ri­seu­ran pal­ve­lin oh­jaa teks­tin trans­laat­to­rin lä­pi.
  –    Tä­mä omi­nai­suus on ol­lut va­ki­ona ai­na­kin plo­ne-si­vus­ton­hal­lin­ta­oh­jel­mas­sa jo ties kuin­ka kau­an.
  –    https://archive.is/HZdKA

 4. Palk­ka­so­ti­laal­la ei ole isän­maa­ta.
  –    Is Rus­sia Doing Mo­re For US-Trai­ned Afg­han Spe­ci­al For­ces Than Ame­ri­ca Is?
  –    https://archive.is/Zwscy

  … Ve­nä­jä on pal­kan­nut par­haat Ame­ri­kan kou­lut­ta­mat palk­ka­so­ti­laat omiin jouk­koi­hin­sa.
  –    Ovat­ko am­mat­ti­so­ti­laat vaih­ta­mas­sa voit­ta­jan puo­lel­le?
  –    USA:n jou­kois­sa hei­tä odot­taa vain kuo­le­ma Uk­rai­nas­sa.

 5. Tä­nään oli Pii-päi­vä 14. maa­lis­kuu­ta, eli 3.14.
  –    Hap­py Pi Day

  Roo­man val­ta­kun­nan ro­mah­dus al­koi tä­näi­se­nä päi­vä­nä.
  –    Mi­ten län­nen ra­hoi­tus­jär­jes­tel­mäl­lä me­nee 14.02.2023

  1. Poliitikko valehtelee. CALLANKUMOUKSELLINEN UUTINEN. Nytkö vasta HS toimittaja kohtasi valehtelevan poliitikon. Kansalle tuo tulee selväksi jo äidinmaidossa.

   Muistakaa vanhemmat, muistakaa kotona aina haukkua poliitikkoja lasten kuullen, joka päivä. Haukkukaa poliitikkoja kaikesta, sekä pankkeja, yrityksiä js viranomaisia. VALLANKUMOUS LÄHTEE AINA KEITTIÖSTÄ JA OLOHUONEESTA! Pari sukupolvea tuota kotikoulutusta, EIKÄ SUOMESSA OLE NAIVISTEJA, VAAN VALMIITA TEKEMÄÄN VALLANKUMOUKSEN!

   Kotona aletaan tehdä vallankumousta. NYT HETI- Liike. Suvakkipipertäjät hevon vituun Suomesta v. 2080!

  2. Sannasta et saa muuta irti kuin kiertelyä tai valehtelua. Siitä tullut tavaramerkki koko feministihallitukselle. Naiset ovat juuri niitä kaikkein ilkeimpiä ja kieroimpia.

   1. Vasemmisto, SDP ja vielä keskikusta. Perskuta vie, ette vie keskikaljaa pois kaupoista! Ja Jaana Pelkonen Cockarina: Äkästä kaljaa ja lonkeroo kauppaa, mä imen! Jee! Ihan Tilt!

  1. Tuollainen on jude-eliitin varattu kaikille pakanakansoille eli ei-juutalaisille. VAIN JEESUS VOI PELASTAA MAAILMAN NOIDEN *********** VALLAN ALTA!

  1. Putin ei vanhuksistansa nyt tosi paikan tullen välitä, menoerä, jota olivat jo Neuvostoliiton Suomi-ottelussa.

  2. Mene kysymään niiltä vanhuksilta, jotka on huumattu mykiksi ja liikkumattomiksi. Kysy siitä myös Kepulta ja demareilta. Kyllä herroille riittää herkkuja, mutta ei kansalle.

  3. On paremmat. Kepulla ja sossuilla ollut aina sosiaali- terveysministerien salkut. Kansanmurhaajia ovat molemmat. Ääni jollekin muulle ON AINA YKSI ÄÄNI VÄHEMMÄN KEPULI-DEMARI- MAFIALTA.

   TURHA KYSYÄ MIKSI ÄÄNESTÄÄ. JUURI TUON TAKIA.

   KEPULI-SAARIKON JA SANNA-KULTTI HEIKKENEE SUHTEELLISESTI JOKAISESTA ÄÄNESTÄ JOKA EI MENE NIILLE.

  4. Pitää olla jo melko matalalla tasolla, jos Venäjään vertailet. Suomi on jo OECD:n alinta ÖÖ-ryhmää vanhusasioissa. Joissakin Venäjä on totaalisen ylivoimainen Suomeen verrattuna. Arvaa missä kaikessa.

    1. Kommarit olleet aina kovimpia tappamaan oman maan kansalaisia ja riistämään kaiken yksityisomaisuuden valtion hallintaan, kuten taas nyt Suomessa. Kaikki Suomen ek-puolueet ovat eri värisiä kommaripuolueen alaosastoja. PAHIMPIA KOMMAREITA OLLEET JO SATA VUOTTA JUURI SDP ja Kepu.

     Gruuzialainen Stalin tapatti kymmeniä miljoonia venäläisiä. Jos Stalin olisi elänyt satavuotiaaksi, yhtään venäläistä ei olisi elossa Venäjällä enää. Silti Putin ihailee Stalinia. Se on outoa, koska Stalin tukehtui jo nuorena seiskakymppisenä OMAAN oksennukseensa. Neukkulassahan ei edes johtaja saanut omistaa muuta kuin oman oksennuksen ja oman paskan. Tämä tiedoksi nuoren polven vihervassukkademareille, jotka palvovat kommunisteja.

     Stalinin kokki oli muuten nykyisen superjohtaja Putinin isonenäinen isoisä. Putinin isoisä keitteli sellaisen sopan, että Stalinin vatsa meni sekaisin ruokamyrkytyksen takia ja Stalin kuoli siis tukehtumalla omaan yrjöönsä. Silloin ei ollut vielä neukkulassa edes kaksikerroksisia hotelleja tai sairaaloita. Ikävät ihmiset hoidettiin muilla tavoin. Tästä ei tietenkään Venäjän historiankirjoitus kerro yhtään mitään vieläkään, vaikka välillä oli avoimuuden aika.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*