4 thoughts on “Päivän Jenspa

 1. Mi­nä olen vain koi­ra. Ni­me­ni on Hurt­ta Mart­ta So­pu­li Ko­pu­li Pys­ty­kor­va Jys­ky­leu­ka Fox. Mi­nä pu­hun koi­ran­kiel­tä. Hau! hau! hau! Vou vou vou! Prrr ja buh! Se mer­kit­see niin pal­jon kuin: Hy­vää päi­vää, pir­pa­nat! Ter­ve­tu­le­maan, vie­ra­hat! Ku­kas olet­kaan si­nä? Va­rop­pas it­se­äsi, ih­mi­nen!

  Mi­nä olen tä­män ta­lon vah­ti­mes­ta­ri. Mi­nun ne­nä­ni on niin herk­kä et­tä jo kau­kaa vai­nu­an, kun vie­ras kul­kee. Mi­nun kor­va­ni on niin tark­ka et­tä jo kol­men kuk­ku­lan ta­kaa kuu­len, kun kär­ryt jy­ri­see ja re­ki ri­ti­see. Jos lin­tu pö­räh­tää len­toon met­säs­sä, sen­pä vas­ta kuu­len­kin! Lin­nun le­mun tun­nen yh­tä hy­vin kuin li­ha­pul­lan ha­jun. Ai ai kuin­ka se hais­kah­taa ma­ke­al­ta, jos­pa tie­täi­sit­te, lap­set!

        Oi voi voi kuinka ikävä on mulla!
        Ei maistu maito, ei limppu, ei pulla!
        Saispa nyt kultani kaukaa tulla,
        Kuutamo kuiskaa: tui tussalulla!
        Hei hali lali laa,
        Voi tätä mailmaa!
        Missä on koirien taivas? –

  Niin, niin. Mutta kissaa en kärsi! …

        Ilmari Kianto: Turjanlinnan satukirja:

 2. Koira-ihmiset ovat yleensä sinkkuja. Ne eivät tarvitse tasa-arvoista puolisoa kun niillä on joku jota käskyttää. Kissa-ihmiset yleensä ihailevat kissassa kaikkia niitä ominaisuuksia joita kumppanissaan vihaavat.

 3. ELÄIN saa NYKYMAAILMASSA enemmän huomiota kuin yksikään IHMINEN! Mutta ihmekös tuo. IHMINEN on jopa kokonaisen MAAPALLON ekosysteemin PAHIN uhka. Näin MEILLE opetetaan ja AIVOPESTÄÄÄN virheellisesti LUONNON pelastamiseksi IHMISET on MURHATTAVA. Vain ne ”ihmiset”, jotka tuota VALHETTA levittävät ovat OMAN OPPINSA arvoisia. Sillä HE eivät huolehdi LUONNOSTA vaan he VIHAAVAT MAAILMAN IHMISIÄ, syystä, että nuo ”TORAKAT” ovat kuin ovatkin ONNELLISEMPIA kuin YLIRIKKAAT TURMELTUNEET AHNEET KITUPIIKIT!!!

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*