31 thoughts on “Päivän kuva

 1. Bill Ga­tes on vie­lä va­paal­la ja­lal­la ja jat­kaa las­ten mur­haa­mis­ta. Nyt Kon­gos­sa.
  –    7 Child­ren Pa­ra­ly­zed by Po­lio Vi­rus De­ri­ved From New Ga­tes-Fun­ded Po­lio Vac­ci­ne
  –    https://archive.today/C9zgW

  Bill Ga­tes:
  –    No, nee­ke­rei­tä nyt on muu­ten­kin lii­kaa,
  –    ja mak­se­taan­han si­ki­öis­tä hy­vät ra­hat, jo­ten toi­min­ta on yh­teis­kun­nal­li­ses­ti mer­kit­tä­vää

  1. GATESIN omat KERSAT ovat TÄYSIN rokottamattomia (siis EI PERINTEISILLÄKÄÄN)!!!
   GATES: KAIKKIA rotuja I IHMISIÄ on LIIKAA siis DEPOPULATION!!!

 2. Trump pi­dä­te­tään tiis­tai­na ja lai­te­taan Eps­tein-van­ki­kop­piin, jos­sa hä­nel­le suo­ri­te­taan «it­se­mur­ha».
  –    Do­nald Trump says he will be ar­res­ted on TU­ES­DAY, as New York pro­se­cu­tors mo­ve to in­dict him over hush mo­ney pay­ments to porn star Stor­my Da­ni­els
  –    https://archive.today/zUGNp

  … Maa­pal­lon vä­es­töä on vä­hen­net­tä­vä kei­no­ja kaih­ta­mat­ta.

  1. Juuri tämän takia ”älykkäinä” esiintyvät yrittävät saada oikean kansan ottamaan fluoria ja kaikkea muuta myrkkyjä, koska he pelkäävät kilpailua ja tietävät häviävänsä, jos he eivät myrkytä tavallisia ihmisiä. Todellisuudessa ei ole mitään ”älykkäitä”.

 3. Vammaiset pitävät vammaisista asioista. Eihän sen pitäisi olla yllätys kenellekään. Sitten on vielä Janus Putkosen liidaama jengi, jota yhdistää tuo punalippu. Todelliset Janus-fanit eivät juhli 6.12., vaan 9.5. eli (((Neuvostoliiton))) voiton päivää. Januksen jengiä yhdistää suvakkeihin myös nazzien (juutalaisen Konrad Heidenin keksimä termi) näkeminen joka paikassa. Janusporukka myös kavahtaa niin Sinimustaa liittoa kuin Perussuomalaisiakin, jotka molemmat ovat—arvasit oikein—nazzeja. Suvakit allekirjoittavat tämänkin, mutta sitten taas heidän mielestään Venäjän sotilaat & Putin ovat nazzeja, eivät ukrainalaiset & Zelenskyiv. Putkosporukka usein palopuheissaan mainitsee Rothschildit, Rockefellerit, Wartburgit ymv. suvut ja silloin ei säästellä sanansäilää näitä kasaarimafian edustajia sivallellessa. Vasensuvakeista valveutuneimmat myöskin tiedostavat ongelman. Ja arvatkaa millä sanalla näitä juutalaisia pankkiiri- ja teollisuussukuja onkin hyvä kutsua? Nazzi.

  1. Pitkälti näin. Paljolti tähän liittyen Marcolta on toivottu asiaa avaavaa kirjoitusta, mutta sittemmin onkin tullut ilmi että Marco EI IHAN oikeasti ymmmärrä mikä ero on

   – natsilla
   – kansallissosialistilla
   – fasistilla

   Marco fanittaa youtube TIK-kanavaa, joka on suoraan sanoen jotain ihan käsittämätöntä ”mäkipeltoa”… Tämän jälkeen ryhtyy vielä ”valistamaan” lukijoitaan tuolla samaisella ymmärryksellä…

   1. Natsilla ja kansallissosialistilla ei ole mitään eroa paitsi, että natsi-sanaa käyttään negatiivisella vireellä. Natsi on saksaksi kansallisosialisti.

    Natsit ja fasistit ovat yhteiskuntapolitiikassa hyvin samanlaisia, mutta ero tulee siinä, että natsit ovat enemmän enemmän radikaaleja ja rotuoppiin uskovia. He ovat huolestuneita valkoisen rodun tulevaisuudesta ja juutalaisten sille synnyttämästä vaarasta, kun taas fasistit korostavat vain omaa kansaa ollen valmis usein myös liittoutumaan juutalaisten kanssa. Tämän eron huomasi hyvin Hitlerin ja Mussolinin välillä.

    TIK-kanavalla höpötetään tietysti holohölöä, mutta välillä siellä nimenomaan harrastetaan lähteiden esittämistä mm. natsi-saksan taloutta analysoitaessa.

    1. Kansallissosialismi aatteena on täysin hyväksyttävä ja terveellä tavalla omasta kansasta huolehtivaa, samalla sallien saman myös KAIKILLE muille kansoille, jopa kannustaen ja tukien heitä – riippumatta rodusta tai uskonnosta tai mistään muustakaan. Oletko Marco koskaan ihmetellyt mikä sai Saksan kansan sekoamaan ”sillä tavalla” vuosisata sitten?

     Väitteesi natsismin olevan sama asia negatiivisella vireellä, osoittaa että tiedät termin Nazi olevan lyhenne sanasta Nationalsozialismus. Termi on kuitenkin juutalaisen toimittajan Konrad Heiden luomus, tarkoituksenaan ajaa lokaan itse aate josta on lyhenne. Tämä oli juutalaisille juonittelijoille erittäin tärkeää, jotta saksan kansa (tai minkään muunkaan valtion kansa) ei saisi ikinä kehitettyä itseään siihen pisteeseen, jossa heidän oma yhteinäisyytensä olisi vaaraksi juutalaisten ja sionistien pyrkimyksille. Ainoa asia, jolla valkoinen Eurooppalainen väestö on hävitettävissä, on estää heidän heimojensa aito yhtenäisyys, tuhota mahdollisesti olemassa olevat yhtenäisyydet ja saada heidät tappamaan toisiaan. Jopa heimot itse itseään, kuten Ukrainassa tällä hetkellä!

     Se millä natsismin maine on luotu, on juuri nytkin Ukrainassa vallalla olevat Banderistit ja 40-luvulla riehuneet Sonder Kommandot. Nämä ovat juutalaisten soluttamia ja kehittämiä yksiköitä – ne eivät kuulu kansallissosialismiin ja ovat valetta. Ne ovat juuri se asia, joka on ajanut kansallissosialismin suohon ja jota tälläkin hetkellä hehkutetaan totuutena. Ne ovat juutalainen luomus, jolla soluttaa ja tuhota aito vastavoimansa.

     Nykypäivän Ukrainaan ja Venäjälle sotimaan lähteneitä voi pitää parhaimillaan harhautuneina yksilöinä ja pahimmillaan juuri natseina.

  1. ”Meillä on lesbo presidentti.”
   ”Paskoin Kiasman lattialle, seurasi taide ihailu.” -Tony the great Halme

 4. na­ton ki­du­tus­van­ke­ja Suo­men alu­eel­le.
  –    Vaih­de­taan­ko so­ti­las­va­la Yh­dys­val­to­jen so­ti­las­dik­ta­tuu­riin
  –    https://archive.today/EG2Di
  –    On­ko Tur­kin vaa­ti­mus kur­dien pa­laut­ta­mi­ses­ta kor­vat­tu na­ton ki­du­tus­tu­ki­koh­dil­la Suo­mes­sa.

  Kun Turk­ki lä­het­tää omia kan­sa­lai­si­aan ki­du­tet­ta­vak­si Suo­meen, va­pau­tuu se lail­li­ses­ta vas­tuus­ta.
  –    Vas­tuu siir­tyy Suo­mel­le,
  –    mut­ta val­ta na­tol­le.

 5. Sa­mal­le re­vii­ril­le ei mah­du kah­ta pa­ko­lais­ta
  –    Mange ukrainske flyktninger forlater Sverige
  –    https://archive.today/PN3Kn

  … Jot­kut pi­tä­vät Ruot­sia ma­fi­amaa­na, ei­vät­kä ha­lua pa­eta so­taa vain pää­ty­äk­seen toi­seen so­taan.
  … Nai­set pel­kää­vät myös rais­kauk­sia, ei­vät lain­kaan il­man syy­tä.

  Ku­kaan ei osaa sa­noa, mis­tä se joh­tuu
  –    It­se us­kon, et­tä Uk­rai­na­lais­ten «on an­net­tu ym­mär­tää» et­tä heil­lä ei ole asi­aa mui­den klaa­nien hal­lit­se­mil­le alu­eil­le.
  –    Pa­ko­lai­sel­le jää hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti rat­kais­ta­vak­si ky­sy­mys sii­tä, et­tä luot­taa­ko hal­li­tuk­sen lu­paa­maan «lail­li­seen suo­je­luun» vai­ko pai­kal­li­sen klaa­nin suo­je­lu­pää­tök­seen / suo­je­le­mat­ta­jät­tä­mis­pää­tök­seen.

  1. KUKAAN muu EI ole RUOTSISSA kuin ALISTEISET svenssonit, koska RODULLINEN ja KULTTUURILLINEN sekä SODATTOMAT vuosisadat ovat TEHNEET ruotsalaisista ”KERMAKKOJA”!!! Jossa kansallinen luonne on PEHMENNYT kyvyttömäksi puolustaa itseään eli DODO ilmiö!

   Kaikki edellinen on TIETOISESTI ja PITKÄJÄNTEISELLÄ työllä itsensä MITÄTÖIMISELLLÄ jopa koskien OMISTAA oma MAA. MUSLIMIT ovat jo VUOSIA avoimesti riekkuneet ja ALISTAESSAAN ruotsalaisia NUORIA sanoneet. ”TÄMÄ ON MEIDÄN MAA!!!” Nättiä, TODELLA nättiä.

 6. 5G-ver­kon taa­juus on niin lä­hel­lä la­ser-sä­teen taa­juut­ta, et­tä tu­ki­ase­mia on help­po käyt­tää sen vai­ku­tus­pii­ris­sä ole­via koh­tei­ta vas­taan.
  –    5G Wi­re­less Tech­no­lo­gy Is War against Hu­ma­ni­ty
  –    https://archive.today/3gWTd

  … Yleen­sä [ih­mis]koh­de si­jait­see use­am­man tu­ki­ase­man vai­ku­tu­sa­lu­eel­la ja on mah­dol­lis­ta koh­den­taa hä­neen usei­den tu­ki­ase­mien la­ser­sä­de sa­ma­nai­kai­ses­ti.

   1. Tänään tuli hyvä dokkari:”Operation Ukraine: Crime without punishment”. Siinä kävin hyvin selvästi että Azovin ja Aidanin natseja oli kouluttamassa Israelin joukot. Ne kertoi miten kiduttaa uhreja pahoinpitelemällä ja vesikiduttamalla. Joka tietääkseni on laitonta kansainvälisestikkin. Mutta että eihän se ole ongelma leikkokikkeleille.

    Ja että kaikki jotka poltti-, kidutti-, ampui ihmisiä hengiltä saivat armahduksen liityttyään Ukrainan armeijaan.

  1. Ei ole. Siinä on Joe Budenin hulttiopervopoika Hunter. Hunter Biden.. Bidenin perhe elää lahjoilla.

   Näitä monia lännen vaikutusvaltaisia tyyppejä yhdistää se, että vaimo on kuollut liikenneonnettomuudessa.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*