Marco de Wit 24 maaliskuun, 2023
Jaa artikkeli
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

 

Kaupungilla vielä näkee maski-ihmisiä. Laiton Lehti ei kannusta pilkkaan ja kiusaamiseen, mutta ehkä vähän kannattaa silmiä pyöritellä, jos tapaa maskisyndroomaisen varsinkin, kun tyyppi luultavasti on vielä mielisairas koronatyranni ja myrkkypiikittäjä.

 

 

 

Jaa artikkeli
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

49 thoughts on “Päivän kuva: Maskisyndrooma

 1. Päi­vän yk­kö­suu­ti­nen on eh­dot­to­mas­ti Jee­suk­sen toi­nen tu­le­mi­nen jon­ka ovat ha­vain­neet Hel­sin­gin te­olo­gi­sen tie­de­kun­nan pro­fes­so­rit tut­kit­tu­aan van­ho­ja kir­joi­tuk­sia, hal­li­tuk­sen mää­rä­ra­ha­pää­tök­siä Sau­li Nii­nis­tön na­to-pu­hei­ta ja glo­baa­lia pro­pa­gan­daa.
  –    Thir­ty new ho­no­ra­ry doc­to­ra­tes to be con­fer­red in the Con­fer­ment Ju­bi­lee
  –    https://archive.today/pdRmr

  Täs­sä vie­lä sa­ma tie­do­te kir­joi­tet­tu­na maa­il­mas­ta lä­hes ko­ko­naan hä­vin­neel­lä an­tiik­ki­sel­la suo­men kie­lel­lä.
  –    https://archive.is/FGFkC

  Hel­sin­gin yli­opis­ton te­olo­gi­sen tie­de­kun­nan kor­ke­as­ti op­pi­neet pro­fes­so­rit, tut­kit­tu­aan vuo­si­kau­sia Ka­le­va­laa ja py­hiä kir­joi­tuk­sia, tu­li­vat sii­hen tu­lok­seen, et­tä Jee­suk­sen uu­den in­kar­naa­ti­on on ol­ta­va nai­nen
  –    ja et­tä hä­nen hen­ki­löl­li­syy­ten­sä on Gre­ta Thun­berg.
  –    Vä­hi­ten ei Jee­suk­sen uu­den in­kar­naa­ti­on löy­ty­mi­seen vai­kut­ta­nut hal­li­tuk­sen aja­ma WEF-po­li­tiik­ka ja sen pe­rus­teel­la an­ne­tut täs­men­ne­tyt eh­dot val­ti­ona­vun saa­mi­sel­le.
  –    Ni­mit­tä­mis­ko­mi­tea oli yk­si­mie­li­nen vah­vas­ti pe­rus­tel­lus­ta pää­tök­ses­tään, jo­ka päät­tyi si­tee­rauk­sel­la raa­ma­tuk­si iden­ti­fi­oi­dun kir­joi­tuk­sen teks­tis­tä: «Ke­nen lei­pää syöt, sen lau­lu­ja lau­lat».

  Py­hä Gre­ta tul­laan ni­mit­tä­mään te­olo­gi­sen tie­de­kun­nan kun­ni­atoh­to­rik­si
  –    9 päi­vä­nä ke­sä­kuu­ta 2023.

  Gre­ta tu­lee tuo­maan ih­mis­kun­nal­le pe­las­tuk­sen il­mas­ton kau­huil­ta.
  –    Vain ne, jot­ka Gre­taan us­ko­vat, tu­le­vat pe­las­tu­maan.
  –    Maa­il­man laa­jui­nen miek­ka­lä­he­tys tul­laan pa­ne­maan toi­meen vää­räus­kois­ten lo­pul­li­sek­si hä­vit­tä­mi­sek­si ih­mis­kun­nan kes­kuu­des­ta.
  –    Jot­ka ei­vät uut­ta us­kon­toa tun­nus­ta, jou­tu­vat hel­ve­tin tu­les­sa syö­mään to­ra­koi­ta ikui­suu­des­ta ikui­suu­teen.

  Gre­tan on lä­het­tä­nyt maan pääl­le Glo­baa­li eliit­ti Ge­or­ge So­rok­sen ja Black­Rock’in ar­mol­li­sel­la avus­tuk­sel­la,
  –    jot­ka täs­tä läh­tien tu­le­vat hal­lit­se­maan ih­mi­sis­tä val­mis­tet­tu­jen cy­ber-työ­läis­ten val­ta­via ar­mei­joi­ta
  –    ja ku­lut­ta­maan kai­ken sen ma­te­ri­aa­li­sen tuo­tan­non, jon­ka he kor­kei­den hal­lit­si­joi­den­sa kun­ni­ak­si tu­le­vat tuot­ta­maan.

  Jat­kos­sa kun­ni­atoh­to­rin ar­vo­ja tu­lee sa­te­le­maan Gre­tal­le niin Ka­to­li­sen kir­kon op­pi­tuo­lei­hin, is­la­mi­lai­sen maa­il­man imaa­meik­si, juu­ta­lais­ten rab­beik­si ja ku­ka nii­tä kaik­kia muis­taa­kaan.

  Gre­tan ni­mi­tys tu­lee ole­maan eri­tyi­nen kun­ni­ano­soi­tus niil­le 29 muul­le vä­hem­pi­ar­voi­sel­le mu­ka-tie­deyh­tei­söön kuu­lu­val­le ih­mi­sek­si iden­ti­fi­oi­tu­val­le olen­nol­le, jot­ka Gre­tan imus­sa on näin nos­tet­tu lä­hes ju­ma­lal­li­sel­le ta­sol­le ver­tai­syh­tei­sös­sään.

  Näin si­vu­lau­see­na lo­puk­si mai­nit­ta­koon vie­lä, et­tä Gre­tan rin­nal­la omaa vä­häi­syyt­tään hä­pe­ämään jou­tuu myös sa­mai­sen te­olo­gi­sen tie­de­kun­nan kun­ni­atoh­to­rik­si ni­mi­tet­tä­vä
  –    Va­ra­tuo­ma­ri Sau­li Nii­nis­tö, Suo­men ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti
  –    Täs­sä ku­va­el­mas­sa hä­net va­lit­tiin Jo­se­fin roo­liin, kos­ka hä­nel­lä on ko­ke­mus­ta toi­mia isät­tö­mien las­ten isä­nä ja nos­taa näi­tä yh­teis­kun­nan ar­vos­te­tuil­le joh­to­pai­koil­le.

  Ju­ma­la var­jel­koon mei­tä te­olo­gi­sel­ta tie­de­kun­nal­ta.

  1. Kuullostaa ERITTÄIN huonolta APRILLI-PILALTA vai olenko uunotettu? Näinä koettemusten aikoina TODEN ja ABSURDIN välinen ero on VETEEN PIIRRETTY VIIVA! Ruotsin hulluinhuoneella Gretan julistaminen, vaikka jumalaksi EI herätä mitään kummastusta!

 2. Mi­tä jos kir­kol­lis­ve­ro ja­et­tai­siin kir­kol­lis­ve­roa pe­ri­vil­le seu­ra­kun­nil­le kä­vi­jä­mää­rän pe­rus­teel­la.
  –    Kak­si kol­mes­ta käy jon­kin muun kuin pai­kal­lis­seu­ra­kun­nan mes­sus­sa Hel­sin­gis­sä
  –    https://archive.is/MRxrn

  Val­ti­on­kir­kon ju­ma­lan­pal­ve­luk­sis­sa käy 34 % kai­kis­ta kä­vi­jöis­tä vaik­ka val­ti­on­kir­kon jä­sen­mää­rä on 49 % vä­es­tös­tä.

  1. Pekka Hasvisto on liberaalin jälkeläinen. Seuraava presidenttikö? Trsnsuehdokas olisi hyvää viihdettä. Löytyykö sellaista? Kiitos sentään Paavo Väyrynen lähtee ehdokkaaksi?

   1. Olen tehnyt voitavani hyvät veljet ja sisko. Aikani poistua, hyvästi kaikki täit, ette osaa, enkä voi auttaa enempää, kuten jeesus Golgatalla rist…

   2. Mielestäni on hyvä suurlähettiläs ilmsisemaan Suomen kantaa, mutta täysin suvakkiho********* ******** ******* ********.

  2. Yhdysvaltain presidentti Ronald Reagan siteerasi henkilöä, jota hän ei osannut nimetä. Tavalla: ”YHDYSVALTOIHIN natsismi tulee LIBERALISMIN muodossa! Nk. ”Liberalismi on KOMMUNISMIA eikä mitään muuta. AIDOLLA liberalismilla ja LIBERALISMI-KOMMUNISMILLA ei ole MITÄÄN tekemistä keskenään, sillä vm. on TOTALITÄRISMIÄ. KOMMUNISMIN tunnusmerkki on KRISTINUSKOA vastaan käyminen, koska koko aate on KAPINAA JUMALAAA vastaan. Koska kristitty ihminen kunnioittaa Jumalaa herranaan ja panostaa TUONPUOLEISEEN eli Taivaaseen. Tuntien maallisen elämän olevan vain välivaihe. Kun kommunistit haluavat luoda ”maanpäällisen paratiisiun” ja saavuttaa se MURHALLA, KATKERUUDELLA, KATEUDELLA ja VÄKIVALLALLA. Joka VÄISTÄMÄTTÄ johtaa loputtomaan MURHAAN ja KIDUTUKSEEN, sillä valta, joka vääryydellä OTETAAN. Se myös vääryydellä YLLÄPIDETÄÄN. Aivvan kuten nyt YHDYSVALLOISSA tapahtuu!!!

  1. Isolla kirkolla on myös hyvä poliisi, vienyt monet kerrat pyytämäti kotijo pirttiin asti. Harmi kun eivät jää ottamati leivän syrjästä kiinni kun roikkuvi katolla ja on vimosem päälle niin tuoretta. Se on vaih surkiata kun eivät taho pyörää sinne takaboksihin minun lisäksi laittaa, kaippane haluaa että sen takkii tuun uuvestaan rälyttämmää. Kylähulluksi veisoo mutta öllös olla hullaji kaik on vuoan.

  1. Kato sie yks ollanna herreil, mikkee se japanuskia kun kiinaskeli tuot enempi, eli kun kaupunnissa seisoskelin aikanoo, sitte tuumistelin, männeekö tuot hotelloihin, kyl siel ois kallista rienata, mie sitte pintiöinnää ettö työt passoo kun kesä aarinko paistelloo, niin ettiin muikeroita, kyl tuli niin palijon suarest jokha nykysiltää iha on höpötintti päässy luikertelloo, siel on jottain kone piän päällä vesien. Mie sain ahtolta ihanoo, pari issoo uhaaventa, pistä rälläytin nuotsikan ja repusta mersuoloo kyl maistunna appeena ruisrooikolon piäl. Kunmottiis ei Marco oo pyyvysmiehiä? Himokalastaja, kun kesä nostelloo pietänsä?

 3. Itsellä pinna paloi maskiaikana julkisesti kerran:
  siinä tuli huudettua v*ttua,
  pellemaailmaa ja ”olette kaikki täysiä idiootteja”
  Maailman typerintä touhua mitä olen nähnyt!
  ..ja se jatkui..ja jatkui.. ja jatkui, 666 vuorokautta!

  1. Ja teit itsestäsi täyden pellen, joka uskoo kaikenmaailman hörhöihin. Mikä niissä maskeissa niin ketutti, että piti toisia ruveta solvaamaan. Olisit ollut vain itseksesi hiljaa ja pitänyt itseäsi muiden yläpuolella olevana.

   1. Kyllä suvakeille ja matuille saa huutaa. Minä huusin kerran kaupassa matulle(kurdi?), että hän on vain ympärileikattu hiekkaneekeri ja kehoitin häntä poistumaan maasta. Kaikki muut asiakkaat olivat vaiti, eli he antoivat hiljaisen hyväksynnän minun asialliselle nuhtelulle.

     1. Olen kokenut matujen nuhtelija. Matu käyttäytyi röyhkeästi, niin muistutin, miten maailma pyörii täällä pohjolassa!

      Vain suvakki vaikenee röyhkeän matun edessä!

      Nuhtelin matumiestä myös hänen hyvin heikosta suomen kielen taidoista!

    1. Ei matuille, vaan huutele niille, jotka hyötyvät ihmiskaupasta. Matut voivat pelastaa Suomen suvakeilta. Olette hölmöjä, jos ette tuota tajua. Sharialaki on parempi kuin tämä kommunismilla mädätetty omaa kansaa syrjivä systeemi.

   2. Emminä ainakaa kehtaa huutaa vaikka olisi ja mitä, sillon kun aivan kipeänä ollut yliopistollisessa ja ei ymmärrä että ei kai niin kipeä, niin sanonut että en kun muuten vain mielelläni en oikein vessassa käy ja onhan se monen metrin päässä, kuvitteletta että jalka ja muut ihan paskana ja taju lähtee kivusta, että pidätän paskaa huvikseen ja kaveri aseveli mutta sekonatsi auttoi.

 4. Miten niin USA on Suomen ystävä? Se ensin aseisti Stslinin ykdityisarmeijaa tappamaan kaikki suomalaiset ja nyt se perustaa tukikohtia tänne ja lentelee ilmatilassa tiedustelukoneillaan ja ydinpommikoneillaan ihan vapaasti.

  Ettekö tajua että USAn ei tarvitse mitään ydintukikohtia perustaa. Sillä on B52 pommikoneet. Eikä sen tarvitse maajoukkoja lähettää Eurooppaan. Sillä on 280 000 ukkelia Siomen siionistisessa armeijassa. Suomen media on tärkeä USAn työkalu.

 5. Janet Ossebaard sanoi hyvin: Älkää kutsuko heitä lampaiksi. He ovat pitkäaikaisen järjestelmällisen henkisen kidutuksen tulos. Heidän mielensä on rikkontunut ja he elävät jatkuvassa pelossa. Järjestelmällinen rikollisuus on tuhonnut heidän elämänsä.

  Jos asiaa mietitään niin noinhan se on. Big Pharma mainoksi ja tarinoin pelotteli ihmisiä ja sai ne pitkäaikaisen ja järjestelmällisen pelonlietsonnan kautta psykosiin. Heidän mielensä murtui ja he romahtivat. He eivät tiedä muusta. Rikollisia ovat politikkomme ja lääkärimme jotka henkisen kidutuksen kautta pitivät heidän mieliään panttivankeinaan.

  Olkaamme heille armollisia sillä he voivat joskus vielä auttaa meitä.

 6. Laitonlehti ei kannusta kiusaamaan ihmisiä, jotka käyttävät maskeja mutta kiusaa kuitenkin. de wit yrittää tarrautua epätoivoisesti johonkin, millä voisi mollata. Eihän Suomessa ole mitään maskipakkoa, eikä ole koskaan ollutkaan, ei minua ainakaan ole pakotettu käyttämään maskia. Mikä sinä olet haukkumaan ihmisiä koronatyranneiksi ja myrkkypiikittäjiksi. Häpeä.

  1. Aiotko myös jatkossa mollata leikkaussali ja tehohoitohenkilökuntaa, kun he käyttävät maskeja tehdessään hoitotyötä?

   1. Miks vitussa käyttää maskia kun ei työssä tarvitse. Luuletko että menen työhön, jossa joutuu käyttämään maskia. Kai sinä maskit poistat naamaltasi edes silloin kun annat suuseksiä naisellesi? Hä, pervo?

   2. Vieläkin käyttävät homokaasumaskeja??!! En mene leikkauttamaan itseä. Sitä paitsi homot nazijudet vain leikkauttaaa itseänsä.

   1. Mistä sinä löydät maskiuskovaisia, juuri olin isossa marketissa ja kellään ei ollut maskia. Luulen, että asia on niin, että epätoivoisesti pidetään kiinni jostain harhasta. Pitäähän sitä jollainlailla päteä, että tuntisi elävänsä.

 7. Itse ajattelen, että maskien käyttäjillä on joku hengityselinongelma, josta syystä ja ehkä jopa lääkärin suosituksesta, ihminen käyttää maskia julkisissa tiloissa. Siis riskien minimoimista.
  Edelleenkin joissakin vanhusten hoitopaikassa vierailta vaaditaan maski, joita on kyllä tarjollakin.

  1. Mitä pahaa raittiissa ilmassa on? Vetäkää sitten ilma vaikka sisäänne savukkeen kautta, jos pelkäätte HAPPIMYRKYTYSTÄ. Tai vaikka Krista Kiurun persereiän kautta jo kierrätettynä suolistossa.

 8. Martin Armstrongin blogilla on enemmän lukijoita kuin CNN:llä huippuaikaan, primetime.
  –    CNN is Dying – Thank God!
  –    http://archive.is/q9oCf

  Vaihtoehtomedia on kovassa nousussa.
  –    Rakennemuutos meneillään.
  –    Joka NYT hyppää oikean aallon harjalle saavuttaa huippumenestyksen,
  –    … väärän aallon: no, uimataito kannattaa opetella ennen kuin hyppää menestyksen aalloille.

  VÄLTÄ KAIKKIA WOKE-YRITYKSIÄ.
  –    Firmat, jotka laittavat wokeismin ammattitaidon edelle ovat jo tulleet elinkaarensa päähän
  –    Mistä woke-firman tunnistaa?: se on helppoa kuin heinän teko: katso firman mainoksia.

  Jos sinulla on lapsia, käske heitä pysymään poissa liittymästä MIHINKÄÄN valtavirran mediaan.
  –    Se pilaa heidän elämänsä ikuisesti.

  1. Lapset eivät seuraa mitään valtamedioita enää. Persut suurin puolue peruskoululaisten keskuudessa.

   Toinen on sitten vihertransuituilijat. Etenkin tytöt joutuvat tuon uskonnollisen lahkon uhreiksi. Varjelkaa tyttöjä aivopesulta. Poikiin ei suvakkihöpötys uppoa, vaikka naisopettajat yrittävät työntää sitä korvista ja silmistä päähän. Naisopettajat lähes kaikki ovat sannamarin- kulttilaisia.

   AKAT LAITETTAVA KURIIN LOPULLISESTI.

 9. CBDC, Central Bank Digital Currency: uudenlainen pankkiryöstö
  –    USA:ssa ja epäilemättä Euroopassakin, globalistit ajavat hanketta, keskuspankin digirahasta.
  –    Republicans Against a Central Bank Digital Currency (CBDC)
  –    http://archive.today/zuGHN

  Jos keskuspankin sallitaan luoda oma digivaluutta, on seuraava askel, että keskuspankki sosialisoi kaikkien pankkien varat ja asiakkaat itselleen pelkällä hallinnollisella päätöksellä (asiakkaita estetään äänestämästä jaloillaan – talletuspako).
  –    Tietenkin vaaditaan jokin «kriisi» perusteeksi sosialisoinnille, mutta sitä vartenhan on lehdistö. Se kyllä luo kriisin vaikka tavallisesta flunssasta, jos «tarve» vaatii.

  Dollarin voima:
  –    In God We Trust.
  Digirahan voima:
  –    In government we trust.

  Kuinka pankkien sitten käy?
  –    Fuck the Banks!

 10. Itse en juurikaan noteeraa kanssaihmisten pukeutumista.
  –    Pukeutukoot vaikka säkkiin, jos niin haluavat

  1. Suomessa myydään vain mustia vaatteita ja sadekaariryysyjä. Ai tämä onkin islamistinen suvakkivaltio, vai?

  2. Maskien osalta kyse ei ole pukeutumisesta vaan maskien käyttäjät hyväksyvät itsensä alistamisen. Näitä tyyppejä saa ja pitää halveksia koska he ovat järjestelmäuskovaisuudessaan osa ongelmaa jota vastaan me vapausmieliset taistelemme.

 11. Näen KYLLÄ nuoriakin ihmisiä MASKISSA! Mutta EN halua puuttua, sillä ihmiset ovat NYKYMAAILMASSA HYSTEERISIÄ ja AGRESSIIVISIA. Toki ERITYISEN pahaa tekee kun näkee pienten LASTEN olevan MASKISSA ymmärrettävän hyvää tarkoittavan ÄIDIN kanssa, joka on samassa ”kuosissa”. Silloin tekee mieli sanoa, että LASTEN pitää saada HAPPEA, koska AIVOT ja KEHITYS!!! Ennen WANHAAN Kun ihmisiä EI oltu KIUSATTU eikä HEDOISMI ollut TURMELLLETUT ihmisten mieliin. Tuolloin yksilökohtaisten erojen ollessa voimassa. ”EI NEUVO OJAAN KAATANUT!!!” Nuoret valkoiset ovat jo yhtä hulluja kuin monet mustat, sillä ”seura tekee kaltaisekseen”!!!

 12. Pääkirjoittaja on nyt hyvä ja lukee artikkeliin kirjoittamansa lauseen uudellen ja ajatuksen kanssa! Pääkirjoittaja toteaa artikkelissaan: ”… Laiton Lehti ei kannusta pilkkaan ja kiusaamiseen, mutta ehkä vähän kannattaa silmiä pyöritellä, jos tapaa maskisyndroomaisen varsinkin, kun tyyppi luultavasti on vielä mielisairas koronatyranni ja myrkkypiikittäjä… ”
  Ensinnäkin tähän aikaan vuodesta maskeja käyttävän ei tarvitse olla mielisairas, saati myrkkypiikittäjä, kuten pääkirjoittaja mainitsi. Maskia käyttävällä henkilöllä voi olla esim. paha astma, jolta hän yrittää suojautua keväisen katupölyn nostattamalta huonolaatuiselta hengitysilmalta.
  Toiseksi, maskia käyttävällä henkilöllä saattaa olla esim. kevätflunssa ja hän haluaa suojata muita ihmisiä flunssalta.
  Laiton lehti ei, artikkelin mukaan, kannusta pilkkaan ja kiusaamiseen mutta samassa lauseessa toteaa maskeja käyttävät kansalaiset mielisairaiksi ja myrkkypiikittäjiksi. Tämä, jos mikä, on pääkirjoittajalta selvää pilkkaa ja kiusaamista maskeja käyttäviin kansalaisiin!
  Lopuksi, mikä tekee pääkirjoittajasta vieläkin niin maskikiimaisen että maskien käytöstä pitää vieläkin uutisoida, vaikka Suomi on jo aikapäiviä sitten luopunut suosittelemasta kansalaisilleen maskien käytöstä?
  Tällaiset kirjoittamasi artikkelit ovat häpeäksi koko suomalaiselle yhteiskunnalle!

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*