Marco de Wit 26 maaliskuun, 2023
Jaa artikkeli
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

 

Laiton Lehti vastustaa nykyajan järjetöntä relativismia ja kannattaa radikaalia rationalismia eli varsinkin evoluutiopsykologiaa, offensiivista realismia ja praxeologista taloustiedettä. Näihin perustuu kaksi metodologista yleisperiaatetta: Geenin itsekkyys ja Cui bono eli kuka hyötyy. Tästä sitten seuraa toinen yleisperiaate: Follow money, jonka Laiton Lehti on laajentanut periaatteeksi: Seuraa geenejä ja rahaa. Tällöin maailman geopoliittinen valtakuvio on päivänselvä, kuten alla olevassa kartassa näkyy.

 

Valtakartta valmistumassa! Laiton Lehti lopettaa?

 

 

Niinpä on helppo maailmanhistoriaa tutkimalla huomata, että geneettisesti älykkäät ja aggressiiviset dynastiat ovat aina hallinneet etnisiä ja uskonnollisia ryhmiä. Monarkian aikana tämä dynastien valta oli päivänselvää. Niin on nykyäänkin, kun tajuaa kuinka kolme voimakkainta dynastiaa ovat juutalaista eliittiä johtavat Rothschildit, amerikkalaista eliittiä johtavat Rockefellerit ja brittieliittiä johtavat Windsorit. Nämä kolme dynastiaa yhdessä johtavat nykyajan valtaeliittiä, joka saa valtansa rahakoneestaan eli FED:in johtamasta vähimmäisvarantopankkijärjestelmästä ja sitä tukevasta U$raelin petrodollarijärjestelmästä.

 

Kuka hallitsee maailmaa? Valtaeliitin historia tiivistettynä. Maxinarratiivin osa XI: Putin

 

 

Valtaeliitissä on kuitenkin jatkuvaa kiistaa siitä kuka dominoi. Ensin dominoivat Windsorit Britannian imperiumilla, sitten dominoivat Rockefellerit USA:n imperiumilla, mutta viime aikoina Rothschildien luoma Israel on saanut sekä Britannian että Amerikan ulkopolitiikan osittain haltuunsa sionistien tuella. Tämän takia Israel on pystynyt laajentumaan rakentamalla yhä uusia siirtokuntia Palestiinaan. Samalla se on USA:n ja Naton avustuksella tuhonnut useita protestoivia arabivaltioita terrorismin vastaisen sodan varjolla.

 

9/11 terrori-isku oli Israelin operaatio! Sionistipersut pimittää?

 

 

Israelin laajentumisen on kuitenkin pysäyttänyt Shia-puolikuu, jota sekä Venäjä että Kiina tukevat. Israel raivostui, kun 2011 alkaneen Syyrian sisällissodan aikana Shiat, Venäjä ja Kiina ovat tukeneet Israelin perivihollista, Syyrian johtajaa Assadia. Niinpä sitten Israel kosti Venäjälle järjestämällä sionistien ja juutalaisoligarkkien johdolla 2014 Ukrainan vallankaappauksen ja huumetrieadien tuella Hong Kongin kapinan.

 

Ooppiumikauppiaiden johtamat triadit ajamassa Hong Kongia kaaokseen

 

 

Venäjä ja Kiina eivät kuitenkaan perääntyneet, vaan jatkoivat Assadin ja Shia-puolikuun tukemista. Niinpä sitten Rothschildit ja Israel ovat nostaneet panoksia Ukrainan sodalla ja Taiwanin kriisillä, koska eivät pelkää edes rajoitettua ydinsotaa.

 

Yleisteoria: Valtaeliitin sisällis- eli maailmansota alkoi. Venäjä hyökkää myös Suomeen ja Kiina Taiwaniin?

 

 

Yksi historian uskomattomampia asioita on, että internetin olemassaolosta huolimatta suuri osa älykkäistäkään ihmisistä ei näitä geopolitiikan palikkatason faktoja enää tajua. Toki tämä pitkälle johtuu siitä, että sensuurin takia yliopistot ja valtamedia eivät juuri uskalla kritisoida Israelia ja sen valtaa. Sionistit saivat melkein tuhottua ja lopulta vaiennettua jopa professori Mearsheimerin.

 

Professori Mearsheimer: Ukrainan sodassa ei ole geopoliittista järkeä. (Paitsi sionisteille!)

 

 

Nyt kun Mearsheimer ja monet muut professorit eivät enää uskalla juutalaisten johtamista sionisteista mitään puhua, niin Laiton Lehti päätti geopolitiikan palikkatason faktoista julkaista selostuksen englannin kielellä. Juutalainen miljonääri Unz ei ensin ollut innostunut juttua julkaisemaan, mutta parin pyynnön jälkeen muutti mielensä.

 

Unz.com julkaisi pääsivullaan Laittoman Lehden World War Jew? -jutun! Joutui heti hyökkäyksen kohteeksi?

 

 

Venäjä ja Kiina eivät kuitenkaan ole perääntyneet vaan entisestään syventäneet liittoaan. Näin ne ovat pystyneet luomaan vaihtoehtoisen valtablokin, joka on nyt saanut myös kehitysmaiden tuen.

 

Kiina varoittaa USA:ta ”katastrofaalisista seurauksista”! Uhkaa lähettää Venäjän avuksi aseita ja joukkoja?

 

 

Syvennettyään liittoaan Venäjä ja Kiina ovat entisestään voimistaneet Shia-puolikuun tukemista. Tätä on suuresti helpottanut sionistien viimeisin projekti eli pyrkimys kaataa Putin öljyn hintasäännöstelyllä. Eli FED:in entinen johtaja ja nykyinen USA:n valtiovarainministeri, juutalainen Janet Yellen pyrkii asettamaan Venäjän öljylle maksimihintaa. Luonnollisesti öljyntuottajamaat ja varsinkin Saudi-Arabia pelästyivät tästä suuresti, koska pelkäävät omankin öljynsä kohta joutuvan hintasäännöstelyn kohteeksi.

 

Niinpä sitten Venäjällä ja Kiinalla on ollut suhteellisen helppoa saada Saudit liittolaisekseen tai ainakin vieroitettua Saudit USA:n ja Israelin piiristä. Dramaattisin esimerkki tästä oli Kiinan johdolla neuvoteltu Saudien ja Iranin diplomaattisten suhteiden palauttaminen.

 

 

 

 

Laiton Lehti kertoi tästä kaikesta tässä jutussa.

 

Geopolitiikan lait. Osa V: Natottajat kauhuissaan Venäjän ja Kiinan liitosta. Niinistö seonnut?

 

 

Nyt Saudit ja sen arabiliittolaiset ovat jatkaneet rauhan lisäämistä palauttamalla suhteensa myös Israelin verivihollisen Syyrian kanssa! Alla olevassa videossa annetaan asiasta erinomainen selitys, joskin Saudien näkökulmasta.

 

 

 

 

Rothschildit ja Israel ovat tietysti raivoissaan tästä Shia-puolikuun ja Saudien välien lämpenemisestä! Mutta miten Saudit kehtaavat?? Miten saudit uskaltavat olla välittämättä sionistien käskyistä. Yksinkertaista: Rockefellerit tukevat Saudeja, kuten ovat tukeneet jo sata vuotta.

 

Epäilemättä Rockefellerit olivat ihan tyytyväisiä siitä, että Venäjän energian myyntiä on vaikeutettu pakotteilla ja räjäyttämällä Nordstream-kaasuputki. Ukrainan sota on siis tyypillinen koalitiosota, jossa toisaalta Rothschildit haluavat heikentää Venäjän mahdollisuuksia tukea Shia-puolikuuta ja toisaalta Rockefellerit haluavat vähentää Venäjän taholta tulevaa energiakilpailua ja näin nostaa öljynsä hintaa.

 

Rockefellerit ovat nyt saaneet mitä ovat halunneet eli Euroopan energiamarkkinat ja energian hinnan noston. Rockefellerit eivät todellakaan halua öljylle mitään maksimihintoja, joten ovat päättäneet lopettaa Ukrainan sodan eli antaa Ukrainan Venäjälle. Yksi tapa painostaa Rothschildeja ja Israelia rauhaan on voimistaa sekä Shia-puolikuuta että Saudeja. Näin Israelin asema Lähi-Idässä heikkenee entisestään.

 

 

Mielenkiintoista nähdä mitä Rothschildit ja Israel tekevät seuraavaksi. Nostavatko panoksia entisestään yrittämällä eskaloida Ukrainan sotaa ja Taiwanin kriisiä taktisilla ydiniskuilla? Tämä saattaisi heikentää Venäjän ja Kiinan niin paljon, että ehkä sittenkin värivallankumous onnistuisi.

 

Tai sitten eskaloivat tilannetta Pohjolassa tuomalla Suomeen Naton joukkoja ja ydinaseita. Suomihan on maanpetturipresidentin sekä persujen ja Sinimustien johdolla ihan innoissaan valmis sionistien sijaissotijaksi Venäjää vastaan. Ei haittaa vaikka Suomesta tulisi taktisten ydiniskujen kenttä. Suomalaisethan ovat ihan ylpeitä, että pääsevät lahdattavaksi kosherteurastamoon!

 

 

 

 

 

 

 

Jaa artikkeli
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

26 thoughts on “Valtakartta. Osa IV: U$rael perääntymässä Syyriasta häntä kinttujen välissä?

 1. >   Ve­nä­jän öl­jyl­le mak­si­mi­hin­taa

  Us­ko­ma­ton­ta mi­ten län­si on on­nis­tu­nut sös­si­mään jo­ka iki­sen «sank­ti­on» ja am­pu­nut it­se­ään jal­kaan.
  –   Jos «sank­ti­ot» ei­vät au­ta, on am­mut­ta­va it­se­ään pää­hän: Pank­kik­rii­si ja ra­ha­ko­neen «new de­al».

  Yk­si pe­rus­te­lu Goog­len osal­lis­tu­mi­sel­le USA:n pre­si­den­tin­vaa­lien pe­tok­siin oli,
  –   et­tä sil­le oli lu­vat­tu yk­si­noi­keus maa­il­man di­gi­ra­haan sen jäl­keen kun pan­kit on kaa­det­tu.
  –   Val­heen val­ta­kun­nas­sa kui­ten­kin KAIK­KI lu­pauk­set on an­net­tu vain pe­tos mie­les­sä.

 2. >   eskaloivat tilannetta Pohjolassa tuomalla
  >   Suomeen Naton joukkoja ja ydinaseita

  Nyt kun Pu­tin si­joit­taa ydi­na­sei­ta Val­ko­ve­nä­jäl­le, USA:lla on sii­nä te­ko­syy tuo­da ydi­na­sei­ta Suo­men itä­ra­jal­le.

  Itä-Suo­mes­sa ovat val­mis­te­lut ydi­na­sei­den tuo­mi­sek­si ra­jal­le jo pit­käl­lä.
  –   «Stan­dard pro­ce­du­ren» mu­kaan toi­min­ta naa­mi­oi­daan lail­li­sek­si ja pei­te­or­ga­ni­saa­ti­oi­na ovat ole­mas­sa ole­vat yri­tyk­set.

  1)  Lap­peen­ran­nas­sa on jul­ki­ses­ti esi­tel­ty «uu­den­lai­sen ja tur­val­li­sen» ydin­käyt­töi­sen läm­pö­voi­ma­lan spek­siä.
  –   Tä­mä an­taa ku­lis­sit tuo­da ydi­na­sei­den kom­po­nent­te­ja itä­ra­jal­le.

  2)  Sa­mal­la alu­eel­la on usei­ta­kin mer­kit­tä­viä hank­kei­ta «suur­ten au­rin­ko­voi­ma­loi­den» ra­ken­ta­mi­sek­si.
  –   Tä­män tar­koi­tuk­se­na ra­ken­taa tut­ka-ase­mia, joi­ta jär­jes­tel­mä tar­vit­see.

  1. Siksi siis pienydinvoimalavimma on alkanut. Ei niitä ole olemassa, mutta nehän onkin ydinasesiiloja.

   Pienydinvoimala on orwellilainen peitesana ydinkärjelle. USA on miehittänyt Suomen. Se on lännen etulyöntiasema Venäjää vastaan. EI USA VÄLITÄ SUOMEN TURVALLISUUDESTA. YDINASEET SUOMEN MAAPERÄLLÄ TARKOITTAVAT SUOMEN LOPULLISTA TUHOA. SIKSI NATOJÄSENYYS.

  2. Mm. tutkat ja aseet sijoitetaan näiden voimaloiden taakse tai ne naamioidaan tällaisiksi, jotta venäläiset eivät pääsisi niitä havaitsemaan.

   Lisäksi kun Naton ydinkärkiä alkaa lentämään Pietaria, Moskovaa jne. kohti, niin nämä Suomeen sijoitetut ”voimalat” jne. estävät Venäjää havaitsemasta niitä häiritsemällä tutkakuvia.

   1. Kohta jytisee ryssien punteissa, puristetaan viinamäenmiehiltä vodkat ja paskat housuun! Saatanan rimppakintut, saatta tuta suomisissin, sillä tämä sotilas lähtee Ruotsiin, sukulaisten kellariin rotaksi. Aika iso se oli ja kesällä viileä, ei mikään pelkkä perunakoppi vaan säilytystilat ja maalla. Malmössä käydessään eivät uskaltaneet ostella ja kulkea illalla, nählämsaatio. Mutta se paikka oli pieni paikka mäkistä tietä, Norjassa varmaan juuri muuta olekaan maalla. Ei nyt muista nimeä.

 3. Sinimustat puolustaa Suomea. Persut eivät Nato perseen sijaan myöskään halua. Älä höpöttele valheita, jotka tv:ssäkin ollut ei Natolle persettä ja lappu pystyssä. Tulisi muuten hanuri kipeäksi. Itse huorailet.

  1. Sinimustathan ovelasti kannattavat liittoa kaikkein sotahulluimpien Nato-maiden, eli Puolan ja Balttian, sekä Ukrainan kanssa. Tämähän on aivan sama asia.

 4. Jenkeillä menee muutenkin heikosti, koska lähi-idässä heidän kimppuunsa hyökitään joka vuorokausi. Jenkit ei uskalla mennä edes Donbassiin, niin mitä helvettiä ne täällä pohjolassa tekee? Olisi aivan kauheaa, jos kaupungilla käydessä vastaan tulisi nato-neekeri! Hyi yääkh!!!

  Jenkeillä on pahoja ongelmia, kun saudit käänsivät selkänsä jenkeille ja ovat nyt parhaita kavereita Kiinan kanssa, jolle myyvät öljyänsä kiinan valuuttaa vastaan. Hei Hei dollari! Muuttuuko dollari leikkirahaksi tulevaisuudessa?

  Saudit myös uhosivat, että he leikkaavat öljyn tuotantoa ja lopettavat öljyn myynnin maihin, jotka tukisivat hintakattoa heidän öljylle.

  Nyt suvakit ovat hyvin raivoissaan!

  1. Hetkisellä on pahoja ongelmia, hän ei uskalla enää poistua kotoaa pöydän päästä vaimoa määräilemästä. Kaikkialla tulee vastaan kurdeja ja amerikkalaisia ja jos lähtee kotoa, niin vaimohan jää yksin ja tapahtuu ties mitä. Hetkinen on kaikkien niiden vihaaja, jotka eivät ole samaa mieltä hänen kanssaan. Jos hetkinen osallistuisi Stanford- experimentiin, niin hän haluaisi olla vartija, joka kyykyttäisi sielunsa kyllyydesta vankeja. Hetkinen relaa vähän, niin olisit terveempi. Ja enkä ole bidenisti, olen keskustanisti ja asun maailman onnellisimmassa maassa

   1. Jos minä nauran suvakeille, niin onko se muka vihaamista? Nauraminen on hauskaa!

    Kokeile sinäkin aku joskus nauramista. Toki sitä ennen sinun täytyy liittyä meidän hyvien puolelle, jotta voit nauttia elämästä!

    Fanitat esinahatonta natsipresidenttiä, joka on pedofiili-Bidenin käsikassara, niin silloin sinä olet bidenisti! Hyvin yksinkertaista!

    Milloin tuomitset pervojen ylivallan(pride)?!!

   2. ”Keskusta ilmoitti saaneensa 5 040 euroa tuen viestintätoimistolta. Tosiasiassa raha tuli tuulivoimayhtiöiltä. Laki kuitenkin sallii bulvaanijärjestelyn puoluerahoituksessa.”
    Ei juma, sdp-vasemmisto, feminiinis-anarkisti, no ei kyllä yllättänyt.
    Keskusta ei koske maalaisia, vasemmisto ei työläisiä vaan persut. Sinimustat ovat maalaisasialla.

 5. https://www.verkkouutiset.fi/a/venajan-lentoliikenne-uhkaa-pysahtya/#53ae256b

  Laittoman Lehden toimituskin joutuu lopulta nolona myöntämään, etteivät imperialistiset amerikkalaiset ja britit, sekä lännen valkoisten yhteiskuntien johdossa olevat olekaan ”älykkäämpiä” ja muita osaavampia, vaan he pelkäävät koko ajan kuollakseen oikeaa kilpailua ja sitä, että kyvykkäämmät kansat pääsevät jaloilleen ja jyräävät nämä muista olisivat torakkakansat. Amerikkalaisten ja brittien ainoa vaihtoehto on estää muita kilpailemasta ja tuomasta parempia vaihtoehtoja tilalle. Tätä he yrittävät tehdä monilla itselleen hyvin tyypillisillä tavalla kuten kiristämällä, terrorilla, varastamalla jne. Itse he eivät kykene mihinkään omaan, vaan heidän elinehto on estää muiden kilpailua ja varastaa muilta.

 6. Vahvat ja älykkäät neekerisotilaat tulevat Yhdysvalloista ja Iso-Britanniasta kohta Suomeen ja Marco hämmästyy.

 7. Sotahullu rikollinen Donald Trump Syyrialle: Me haluamme öljyn. Antakaa öljy.

  Sotahullu rikollinen Donald Trump Syyrialle: Öljy on meidän. Öljy on tallessa. Olemme varmistaneet öljyn.

 8. Maailma alkaa olemaan jo lopen kyllästynyt näihin loputtomiin USA:n ja Israelin aloittamiin ja ylläpitämiin hyökkäyssotiin. Lähi-itä tarvitsee rauhaa ja vakaita johtajia eikä Usraelin kylvämiä rosvojoukkoja, terroristeja, tuhoa ja kaaosta.

  1. Maailma vihaa amerikkalaisia, brittiläisiä ja Israelin valtiota. Maailma on täynnä suunnatonta ja loputonta vihaa heitä kohtaan.

 9. En usko, että sinimustat haluavat Naton huoriksi, vaikka muutamalle siellä Venäjän tuho keinolla millä hyvänsä on maaninen ykkösasia, keinoista ja Suomen kohtalosta välittämättä. Kokkarit ja persut ovat natohuoran kiimassaan ylivertaisia, iljettäviä edes katsella, mutta kaikki eduskuntapuolueet Anoa lukuunottamatta kannattavat liittoutumista ja sitä myötä hyökkimistä Venäjälle. Vasemmistoliiton takinkäännölle ei löytyne edes historiasta vertaa. Asevelidemarien suhtautuminen tiedetään jo entuudestaan. Monet natoilevat toki tietämättään aivopestyinä tai muuten vain hölmöinä.

 10. Manipuloimalla lähi-itää syntyy sitten lisää muita sotia ja lisää kaaosta. Näin siinä käy aina ja on käynyt kymmeniä vuosia. Rauha palaa vasta kun yhtäkään amerikkalaista ja brittiläistä ei ole enää olemassa. Tämä sairas ja rikollinen saasta ei lopeta ja peräänny.

 11. Vihollisemme amerikkalaiset ja britit, sekä heidän ”herraliittolaisensa” ovat kymmeniä vuosia valhein ja false flag-operaatioilla riisuneet oikeaa tavallista kansaamme aseista ja oikeuksista. Samaan aikaan he ovat toimittaneet valtavia määriä aseita itään, sekä ovat liittoutuneet kaikkein sairaimpien ja limaisimpien eläinten kanssa mitä voit ikinä kuvitella. Tämä on laillinen sota satanististen amerikkalaisten, brittien, ruotsalaisten ja muiden mielisairaiden satanistien kanssa, jotka esiintyvät myös ”älykkäinä” ja ”koulutettuina”, sekä ”akateemikkoina”, Jumalan hyvän joukkoja vastaan. Suomen ”älykkäät” ja ”herrat” ovat jälleen valinneet Saatanan pahuuden joukkojen puolen meidän oikeaa kansaamme vastaan.

 12. Olemme laillisessa sodassa amerikkalaisia, brittiläisiä ja Israelin valtiota vastaan. Me emme koskaan alistu ja luovuta.

 13. ISRAELISSA on maan SISÄISET asiat SEKAISIN, siilä ”UNCLE JOE” (EI Stalin) rahoittaa ja MASINOI ”liberaaleja” (kommunisteja) MIELENOSOITUKSIA. Eli sitä, mitä tuo LIMANULJASKA on AINA tehnyt kulloisenkin ”LIITTOLAISENSA” suhteen. Kuin ITSE ”Auervaara” USA liihottaa toisen ”NAISENSA” luota toiselle kunnes UHRI on VAMPATTU KUIVIIN! Että SE siitä ”LIITTOLAISUHTEESTA” suureen mahtavaan ”YHDYSLIITTOON”, jonka varaan entinen ISÄNMAANI on KOHTALONSA sitonut kuin laukkakisassa lyönyt vetoa WANHAN PATTIPOLVISEN KAAKIN voitosta, jota kuvataan ”MAKKARATEHTAAN HILLOTOLPAN kruunattomaksi KUNINKAAKSI!!! ”HEY KA MOON MAN!!!”

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*