10 thoughts on “Päivän kuva: Opettaja

 1. Kun kat­soo tä­tä LGBT-höm­pää «fol­low the mo­ney» -nä­kö­kul­mas­ta, niin yk­si mer­kit­tä­vä agen­dan edis­tä­jä on hen­ki­lö­koh­tai­nen etu.
  –    Aja­tel­laan­pa vaik­ka vir­ka­paik­ko­jen, hel­pon ra­han il­man työ­vel­voi­tet­ta, ja­ka­mis­ta. Mo­ni paik­kaa ha­vit­te­le­va tie­tää ai­van var­mas­ti, et­tä hä­nel­lä ei ole mi­tään edel­ly­tyk­siä saa­da vir­kaa: sil­loin kan­nat­taa il­moit­tau­tua jok­si­kin frii­kik­si, et­tä sai­si vi­ran edes kiin­ti­öpe­ri­aat­teen pe­rus­teel­la.

  Ih­mis­kun­ta on huo­man­nut täl­lai­sen kie­roi­lun ja epä­re­hel­li­syy­den jo vuo­si­tu­han­sia sit­ten.
  –    Sik­si­pä la­kiin kir­joi­tet­tiin «älä an­na vää­rää to­dis­tus­ta lä­him­mäi­ses­tä­si».

  An­ta­mal­la vää­rän to­dis­tuk­sen it­ses­tään (jo­ta muu­ten ei tar­vit­se to­dis­taa mi­ten­kään) tu­lee kään­tei­ses­ti va­leh­del­leek­si toi­sis­ta [vi­ran­ha­ki­jois­ta]
  –    Ku­van opet­ta­jan ta­pauk­ses­sa hä­nen to­det­tiin ole­van val­heel­li­ses­ti [trans­gen­de­ri] sil­lä pe­rus­teel­la, et­tä vir­ka-ajan ul­ko­puo­lel­la hän esiin­tyi nor­maa­li­vaa­te­tuk­ses­sa.

  Eläm­me ai­kaa, jol­loin
  –    to­tuus on val­het­ta ja val­he to­tuut­ta.

 2. Oliko tämä oikeasti olemassa vai joku vitsi? Jos vitsi, niin tavallaan aika hyvä läppä kaikin puolin, mutta pitää olla ihan hitosti pokkaa eikä voi välittää mistään mitään. Harva onnistuisi tempussa tai kehtaisi sitä edes yrittää. Ja toinen pointti on se, että tuo on ammatissaan lasten kanssa tekemisissä, joka tee teosta jokseenkin arveluttavan. Ehkä tempulla on tarkoitus osoittaa ihmisille jotakin. Toinen vaihtoehto on, että henkilö on vain totaalisen sekaisin. Ja jos ”vitsinä” tuollaista tekisi, niin eikö silloinkin olisi hieman sekaisin?

  1. Oli ja ON!!! Amerikan HULLULASSA asiat ovat niin HULLUSTI ettei toista päätä näy. NÄKEEHÄN sen jo TISSEISTÄKIN, että AMERIKASSA on KAIKKI SUURTA!!! Suomessa noista joutuisi jo maksamaan VEROA!!! MAAILMAN suurin suurvalt tarevii FYRKRENDAALIA kun on niin monta HILLITÖNTÄ hallitusta, jotka pitää KAATAA! Seksististä eikö TOTTA!

 3. Fol­low the mo­ney:
  Mart­ti Lut­he­rin me­nes­tys pe­rus­tui sii­hen, et­tä Kris­ti­tyt pank­kii­rit ra­hoit­ti­vat hä­nen toi­min­taan­sa.
  –    The 6th Wa­ve – Do We Ever Le­arn?
  –    http://archive.today/AEWJe

  Kris­ti­tyt pank­kii­rit ha­lu­si­vat sa­moil­le ko­ron-pe­rin­tä-mark­ki­noil­le, joil­la sai­vat toi­mia vain juu­ta­lai­set.

  Follow the money 2:
  Trum­pin syyt­teet tu­le­vat epäon­nis­tu­maan, kos­ka So­ros ve­ti jul­ki­ses­ti pois tu­ken­sa syyt­tä­jäl­tä.
  –    In­dict­ment Back­lash
  –    https://archive.is/WM8Pu

  … Nyt ku­kaan ei us­kal­la an­taa ra­haa syyt­tä­jäl­le, kos­ka «uk­ko yli­ju­ma­la» ei tue ra­hoit­ta­mis­ta — «seu­raa joh­ta­jaa» -il­miö, yk­si ih­mis­luon­non olen­nai­nen piir­re.
  –    New Yor­kin oi­keus­jär­jes­tel­mä on ole­mas­sa vain ra­han an­sait­se­mis­ta var­ten: kor­kein tar­jous voit­taa. AI­NA.

 4. Pala6takseni jällleen tuhannennen kerran aikoihin, jolloin TYÖKALUT olivat KIVESTÄ. ONNEKSI minun OPETTAJAT olivat niin RUMIA, että ASIAT jäivät päähänsiihen asti kun koulun oven takanaan sulki! KAIKKI oli silloin PAREMMIN… ihan KAIKKI!!!

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*