15 thoughts on “Päivän kuva

 1. Münc­he­nis­sä kaik­ki hy­vin
  –    Uk­rai­ni­an Re­fu­gees in Mu­nich – A Re­al Cri­sis

  … työs­sä käy­vil­lä ta­val­li­sil­la sak­sa­lai­sil­la ei ole va­raa vuok­raan, kun val­tio nos­taa vuok­ria ai­na kor­ke­am­mil­la tar­jouk­sil­la.

  vuo­si on ku­lu­nut ja Uk­rai­na­lai­set ei­vät edes vai­vau­du et­si­mään töi­tä
  –    Ei­vät ota vas­taan tar­jot­tua työ­tä, kos­ka ovat lii­an kii­rei­siä sak­san op­pi­tun­tien kans­sa. Nii­tä on heil­le sä­ly­tet­ty jo­pa kak­si tun­tia vii­kos­sa.
  –    Val­tio mak­saa heil­le va­paa-ajan viet­tä­mi­sen kus­tan­nuk­set.
  –    Uk­rai­na­lais­ten kii­rei­tä li­sää vie­lä mat­kus­te­lu ym­pä­ri Eu­roop­paa ja eten­kin Uk­rai­naan ja ta­kai­sin.

  USA mak­saa Uk­rai­nan hal­lin­non pal­kat ja eläk­keet, eu­roop­pa­lai­set elät­tä­vät kan­san.
  –    Uk­rai­na­lai­sis­ta tu­lee vie­lä Eu­roo­pan uus-mus­ta­lai­sia, joi­ta ku­kaan ei ha­lua ko­ti­kon­nuil­leen, mut­ta si­tä enem­män naa­pu­rin kon­nuil­le.

  1. VÄRILLÄ EI ole VÄLIÄ kun KANTA-ASUKASTA lyödään! SAKSASSA tilanne on TODELLA paha, sillä maa on itsensä USA:n KOSTONHIMON kohde, koska VENÄJÄN KAASU!!! Eli REPIKÄÄ siitä NATO-SUOMEN kohtalon päivät ovat KOITTANEET!!!

 2. Ro­ma­ni­an par­la­ment­ti päät­tää liit­tää ta­kai­sin alu­ee­seen­sa ne alu­eet, jot­ka sil­tä otet­tiin Mo­lo­tov-Rib­bent­rop So­pi­muk­sel­la vuon­na 1939.
  –    Ro­ma­ni­an Se­na­te de­li­be­ra­ting over an­ne­xa­ti­on of ter­ri­to­ries oc­cu­pied by Mol­do­va and Uk­rai­ne
  –    https://archive.is/GpWoE

  On­ko tä­mä na­ton pro­jek­ti so­dan liet­so­mi­sek­si niin kuin se­kin, et­tä
  –    Suo­mi liit­tää alu­ee­seen­sa Kar­ja­lan (jo­ka it­se asi­as­sa on jo pa­lau­tu­nut Suo­mel­le Pa­rii­sin rau­han­so­pi­muk­sen ku­mo­ami­sen jäl­keen, mut­ta Sau­li val­loit­ta­ja En­sim­mäi­nen ei vie­lä ole ot­ta­nut alu­ei­ta hal­tuun).

  Pää­tös on kan­sal­lis­mie­li­nen jos mi­kä,
  –   mut­ta so­pii «sään­tö­pe­rus­tei­seen» maa­il­man­jär­jes­tyk­seen.

  … Kui­ten­kin suu­ri nol­laus (Te­na­vat-sar­ja­ku­vas­sa suu­ri kur­pit­sa) sa­noo, et­tä
  –   ruo­ka­si pi­tää si­nun hal­li­tuk­sen kä­des­tä syö­män
  –   tai sit­ten et syö.

  1. Venäjä katsoo Pariisin rauhansopimuksen olevan yhä voimassa. Nykyisellä asenteella Suomelle on luvassa jännät ajat.

   1. KAIKKIEN suomalaismiesten TPATTAMISESSA ei ole MITÄÄN ”jännää”! UKRINAN miehet ovat MURHATUT pois, joten GLOBALISTIEN MUSTAT Afrikkalaiset ”polhevat UKRAINALAISNAISIA kuin TULPATONTA MOPOA” Siis ”JÄNNÄÄ”?

   2. Suomenkin kannalta parempi, että Pariisin rauhansopimus on voimassa. Onhan myös rauhansopimus v. 1856 voimassa, joka määrittää Ahvenanmaan demilitarisoinninkin.

 3. Hershey highway… Pitäähän (((niiden))) keksiä jotakin, kun on todellisia ongelmiakin, kuten väestönvaihto, partyyn steppaaminen jne.

 4. …toivottavasti olis. Mutta hei, transuthan ei lisäänny joten ne on yhden sukupolven oneglma. Niinkuin homotkin.

  1. Hei ne adoptoi ja hei, ensimmäinen ”mies” on synnyttänyt ja hei suurimmilla homoilla on lapsi/-a.
   Prkl, miksi maailma ahdistaa minut markkinoille, koska Arska ja Pera yrittävät isolle kirkolle menoa ja olen selvänä, eikä niillä ole ajokorttia ja on muka niin liukasta että Pertti joutuu taas pakettiin ja sekin on sitten minun syy, Ari-Pekallakin niin huonot fibat että ei selviä yht’äkkiä lopettaen muka, mutta olen jämptinä itselle ja he ovat juoppohuijareita, joten en sanonut kyllä, vaan ehkä.

 5. ”Adidas vaati viranomaisia hylkäämään Black Lives Matter -liikkeen tavaramerkkihakemuksen mutta perui hylkypyynnön kahdessa päivässä. Adidas valitti, että Black Lives Matter -liikkeen tavaramerkki muistuttaa liikaa sen kuuluisaa kolmiraitaista tavaramerkkiä. ”

  Tuotemarkkinat kulkee sairaan maailman mukaan, sitä mukaa mainokset, muuten yritys kärsii, kun suurinosa määkii vastaan.

 6. En olisi uskonut että persut löytäisivät vielä jonkun tavan pettää minut ja monet muut tyhmyyttään vielä heitä vuoden 2019 eduskunta- ja europarlamenttivaaleissa äänestäneen; tänään PS erosi EU-parlamentin kansallismielisten puolueiden liitosta ID:stä ja vaihtoi EU-liittovaltiota ajavaan ECR-puolueeseen. Vieläkö joku pystyy keksimään jonkun argumentin sen puolesta ettei persut olisi viimeistään 16.5.2021 alkaen ollut täysi globalistipuolue kaikkien muiden isompien puolueiden tavoin?

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*