2 thoughts on “Lapsi surffaa -sarjakuva

  1. Tutkimukset kuitenkin viittaavat siihen, että mediaväkivalta voi lisätä joidenkin yksilöiden aggressiivisuutta. Altistuminen väkivaltaiselle medialle voi tehdä ihmiset tuntemattomiksi väkivaltaisille teoille ja saada heidät pitämään väkivaltaa normaalina tai hyväksyttävänä käyttäytymisenä. Tämä voi ajan myötä johtaa aggressiiviseen tai väkivaltaiseen käyttäytymiseen. On tärkeää olla tietoinen käyttämästämme mediasta ja ymmärtää sen mahdollinen vaikutus uskomuksiin ja käyttäytymiseen.
    On siis hyvä käyttää luotettavia PÄÄMEDIOITA (sic) ja noudattaa ikärajoja.

  2. LAPSET pitäisi saada edes 1980-luvun piiriin, jolloin oli vielä joitain ”kivikautisia” LEIKKIMUOTOJA jäljellä, jotka tekivät jopa tuolloisizstakin kutsuntaikäisistä ”METSIEN MIEHIÄ” verrattuna tähän päivään.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*