44 thoughts on “Päivän kuva: Syöpöt

 1. Uz­be­kis­ta­nin pre­si­dent­ti ot­ti lah­jan vas­taan Tur­kin pre­si­den­til­tä.
  –    Pre­si­dent of Uz­be­kis­tan tests Togg
  –    http://archive.today/Y9JFU

  Säh­köau­to Togg
  –    Uu­ti­nen ei ker­ro, et­tä Turk­ki voi nyt seu­ra­ta re­aa­li­ajas­sa Uz­be­kis­ta­nin pre­si­dent­tiä, kat­sel­la ja kuun­nel­la kaik­kea mi­tä au­tos­sa ta­pah­tuu ja jo­pa lu­ki­ta ovet ja rä­jäyt­tää au­ton yh­del­lä na­pin pai­nal­luk­sel­la.

  On­ko Suo­men pre­si­den­tin vir­ka-au­to «suo­jat­tu» na­ton asen­ta­mil­la va­koi­lu­lait­teis­toil­la?
  –    Kor­ke­akaan vir­ka-ase­ma ei tee tyh­mäs­tä vii­sas­ta.

  1. Fasistisen valtion tunnistaa siitä, että se estää vapaiden markkinoiden toiminnan ja pakottaa kaikille sähköautot. Ilmastonmuutoksen torjunta on vain veruke sille, että fasistinen valtio haluaa tarkkailla kaikkia ja tarvittaessa puuttua niiden liikkumisiin. Sähköauto on yhtä hieno kapistus kuin joku Trabant tai Moskvitsh entisessä itä-blokissa. Vain valtion hyväksymällä autolla voit ajaa. Mutta Trabantillakin onnekkaimmat pääsivät yli kielletyn rajan. Yritäpä sitä sähköautolla.

   1. Säh­köau­ton so­ti­laal­li­nen käyt­tö­tar­koi­tus on ol­la ha­jau­tet­tu säh­kön va­ras­toin­ti­jär­jes­tel­mä so­ti­lail­le.
    –    Jo­kai­sen säh­köau­ton koor­di­naa­tit ovat met­rin tark­kuu­del­la tie­dos­sa ja to­taa­li­sen säh­kö­kat­kon tul­les­sa lä­hin au­to löy­tyy no­pe­as­ti.

    On­ko muu­ten (ku­lut­ta­jan kan­nal­ta kat­so­en) es­tet­ty au­ton akun käyt­tä­mi­nen esi­mer­kik­si ke­sä­mö­kin säh­köis­tä­mi­seen.
    –    Siel­lä säh­kö, mis­sä au­to.

    1. Sähkö on yliarvostettua. Mökillä pärjää läpi vuoden ilman sähköä. Ei sitä tarvita ksupunkiasunnossakaan. Nimim. kokemusta on, 4 kk siirtomaksut 1,53 euroa. Suomen ennätys? Ottakaa mallia.

  1. Nakke: USA:n murhaaminen pelastaa koko maailmnan!
   ”Ihmiset näkevät malkan toisen silmässä, mutta eivät tukkia omassa!” silmässä.

  1. Turkkilaiset RAISKASIVAT ja murhasivat ihmisiä Balkanilla Ottomaanin valtakunnan ”kulta-aikoina”, niin, että Turkkia vihataan VERISESTI Serbiassa ja muualla ent. Jugoslavian alueella. Turkkilaiset ovat kristittyjä vihaavia rasisteja ja kaikkein paras tapa on sanoa heitä yksinkertaisesti: KUSIPÄIKSI!!! Länsimaiset turistit saavat helposti köniinsä Turkissa ilman sen kummempaa syytä, koska YLTIÖ NATIONALISMI ja islamilainen ylimielisyys varsinkin nuorten miesten lkeskuudessa kukoistaa.

  1. Kävisipä päivittelemässä sitä rintamalla oleville TYKINRUUILLE! Mies on hullumpi kuin Hitler, sillä edes olematta koomikko mies on kaikkein eniten sotilaitaan ja siviilejään murhuttanut TYHJÄPÄÄ! Ukrainan parlamentti on kie4ltänyt ukrainalaisia kuvaamasta hautausmaita, koska RAATOJA on niin kauaksi kuin silmä sintää. Lisäksi ukrainalaiset antavat kuvien kera somessa ”asiakaspalautetta” ITSELLEEN ”sotataiteen tohtorille” ja koko korruptoituneelle PASKA LAUMALLE!!! Kyse EI oli ”isänmaallisesta sodasta” vaan GLOBALLISESTA, jossa SOROS & kumpp. lyövät yhtä aikaa niin paljon kärpäsiä yhdellä iskulla, että jostain korkeuksista annettu FLAKSI ja ÄLY kykenee vain siihen! Kuten sanottu Ukrainassa jäävät nyt mopot polkematta, kun multa on ”AATELOINUT” kaikki MIEHET. Niin hyviä kuin HE nyt ovatkin niin kuolleet eivät edes tunnetusti puhu saatika mitään muutakaan. Harva ”PESULA” on TAPPANUT niin paljon sotakuntoisia miehiä kuin Ukraina.

  1. Heroiinin takia talebaneista tehtiin aikoinaan pahiksia, kun he maksoivat viljeliöille tukea, että opiumi tuotanto lopetetaan.

    1. Talebaanit nimenomaan lopettivat Afganistanin huumekaupan, jonka jälkeen amerikkalaiset ja brittiläiset satanistieläimet, sekä Israelin valtio hyökkäsivät välittömästi Afganistaniin JA aloittivat oopiumin tuotannon uudestaan ennätyslukemilla. Nyt kun talebaanit murskasivat taas amerikkalaiset, brittiläiset ja Israelin valtion, sekä ajoivat nämä viholliset ulos maastaan, talebaanit lopettivat heidän huumekauppansa heti toiseen kertaan! Amerikkalaiset ja brittiläiset ovat aina olleet orja -ja huumekauppiaiden, varkaiden, murhaajien ja terroristien jälkeläisiä, kuten myös mm. australialaiset ja uusi-seelantilaiset.

 2. Macron puhui kak­si­naa­mai­ses­ti Xi:lle.
  –    https://naapuriseura.fi/en/macronin-kiinan-vierailu-ei-muuttanut-kiinan-asenteita-venajaa-kohtaan/
  –    http://archive.is/6TBmz

  Eu­roo­pas­sa Mac­ron pu­huu «yh­tei­sen» ul­ko­po­li­tii­kan suul­la, mut­ta Kii­nas­sa hän pu­huu Rans­kan oman ul­ko­po­li­tii­kan suul­la
  –    … ja nä­mä kak­si eri po­li­tiik­kaa poik­ke­avat aivan olen­nai­ses­ti toi­sis­taan.

  Nyt tais­tel­laan kol­man­nen maa­il­man­so­dan jäl­kei­sis­tä joh­to­pai­kois­ta.
  –   Sii­tä ku­ka par­hai­ten puu­kot­taa tois­ta sel­kään

  1. Noin tapahtuu, mutta kannattaa tietysti muistaa sen kaksinaamaisuuden olevan diplomatiaa. Wonder Liar suututti puheillaan Kiinan ja sitä Macron nyt paikkaa. Onhan hänellä varmaan aikomus Suuren ja mahtavan Komission presidentiksi Ursulan paikalle? Haluavat EU.lle omat turvajoukot.
   Esim. Purra on jo viime kesänä painottanut Natomahdollisuuden antavan Suomelle tilaa puolustaa omaa etuaan ja vastustaa liittovaltiokehitystä. Myös Huhtasaari ollee samoilla linjoilla.
   Itsekin sietäisin mieluummin mahdollisimman etäistä Natosuhdetta EU:n omien turvajoukkojen sijaan. Toki Natohuuma on niin noussut päähän joillakin, että niitä tukikohtia kaivataan Suomeen.

  2. Unohtui edeltä. Siis se Strateginen autonomia näillä on ajatuksena Naton sijaan. Kun viime kesänä puheenjohtajat Suomessa keskustelivat, niin Marin ja Saarikko puhuivat samasta strategisesta autonomiasta.

  3. Kun Lei­diä nyt on nöy­ryy­tet­ty Kii­nas­sa, on hä­nel­lä (su­kuun pe­rus­tu­va) vel­vol­li­suus kos­taa ta­pah­tu­nut.
   –    Tu­ho­ta Kii­na ja kä­vel­lä Kiel­let­tyyn Kau­pun­kiin sen uu­te­na ku­nin­gat­ta­re­na, aloit­taa Lei­dien dy­nas­tia.

   Jo­ka ta­pauk­ses­sa Mac­ro­nil­le pi­tää nyt näyt­tää kaa­pin paik­ka.
   –    Jär­jes­te­tään­kö Rans­kaan «val­lan­ku­mous», hal­li­tuk­sen vaih­to?
   –    Ku­ka lo­pul­ta­kin on rans­kan kel­ta­lii­vien ja ny­kyis­ten mie­le­no­soi­tus­ten ta­ka­na?
   –    On­ko ky­se su­ku­jen vä­li­ses­tä (Wind­sor, Roc­ke­fel­ler jne.) nok­ki­mis­jär­jes­tyk­ses­tä?

   Jo­ka ta­pauk­ses­sa Eu­roo­pan tu­le­vai­suu­del­le on nyt kak­si jul­ki­ses­ti il­mais­tua tu­le­vai­suu­den ske­naa­ri­ota: Mac­ro­nin ja Ley­de­nin.
   –    On­ko mi­ten­kään mah­dol­lis­ta rat­kais­ta asi­aa il­man et­tä toi­nen «neut­ra­li­soi­daan».
   –    Huo­maa et­tä Lei­den on ot­ta­mas­sa na­ton ase­voi­mat hal­tuun­sa en­si ke­sä­nä.
   –    Syt­tyy­kö so­ta na­to-EU:n ja Rans­kan vä­lil­le?
   –    On­ko Rans­ka luo­vut­ta­nut ydi­na­sei­den koo­dit na­tol­le ja si­ten si­ne­töi­nyt oman koh­ta­lon­sa?

  4. Mies on niin kiero, että voi taputella itseään selkään eikä hän muuta kannustusta kaipaakkaan. RANSKA pyeki kukoksi euroopan tunkiolle, sillä saksa on kaput. Ranska on aina ollut epä atlantine.n ja vetänyt omaa politiikkaansa ja kansallishyveisiin kuuluu PETOS kirkkain silmin ilman tunnontuskia, sillä tuo kuningaskunta ob ollut viheliäisyyden ja luokkaerojen tyyssija kuunes GILJOTIINI toi vaihtelua elämään ja illuusion kwaikkien TASA-ARVOSTA, joka on tietysti ”Kaunista puhetta, mutta täyttä paskaa!” by J. K. Paasikivi

 3. Ki­ova me­net­tä­mäs­sä oman tie­dus­te­luor­ga­ni­saa­ti­on­sa hal­lin­nan …
  –    Kiev Lo­sing Cont­rol Of Its Own In­tel­li­gen­ce Ser­vi­ce
  –    http://archive.is/Yexy6

  … ja on­ko se si­tä kos­kaan hal­lin­nut­kaan, kos­ka pro­xy­val­ti­ona sen so­ti­las­tie­dus­te­lu on alun al­ka­en ol­lut na­ton hal­lin­nas­sa.

  Nä­mä vii­me ai­ko­jen «vuo­dot» ovat hal­lit­tu so­ti­laal­li­nen ope­raa­tio
  –    ver­rat­ta­vis­sa lä­hin­nä «fal­se flag»:iin.

 4. Yhdysvalloissa on havaittu korkeita ylipaino- ja lihavuusasteita, ei ole oikein sanoa, että kaikki amerikkalaiset ovat lihavia. On myös tärkeää ymmärtää, että ylipainoisuus ja lihavuus ovat monimutkaisia ​​terveysongelmia, joihin vaikuttavat useat tekijät, kuten ravitsemus, liikunta, perimä, stressi ja unen laatu. On tärkeää kunnioittaa kaikkia ihmisiä riippumatta heidän fyysisestä ulkonäöstään ja keskittyä edistämään terveyttä ja hyvinvointia kaikille.

  1. Siis miten sinä ehdotat terveyden edistämistä. Kielletään mainokset ja lihottavien tuotteiden mainonta?

  2. >   useat tekijät, kuten ravitsemus

   USA:ssa myy­dään elin­tar­vik­kei­na sel­lai­sia tuot­tei­ta, jot­ka oli­si­vat pa­rem­min so­pi­via eläin­ten re­huk­si.
   –    Lob­ba­rin ra­ha­nip­pu rat­kai­see sen, mil­lai­nen hy­väk­syn­tä tuot­teel­le an­ne­taan.

   Nyt USA:n elin­tar­vi­ke­vi­ras­to on hy­väk­sy­nyt myy­tä­väk­si ka­nan li­ha­na sel­lais­ta mas­saa, jo­ka ei ole ka­naa näh­nyt­kään.
   –    Se val­mis­te­taan kyp­sy­tys-sam­mi­ois­sa.
   –    Si­tä mas­saa saa myy­dä ka­nan li­ha­na.
   –    Tuo­te­pak­kauk­ses­sa se voi­daan mer­ki­tä ka­nan­li­hak­si.
   –    Si­tä, et­tä ky­se ei ole ka­nan li­has­ta ei tar­vit­se mi­ten­kään il­moit­taa ku­lut­ta­jal­le.

   Kont­rol­liyh­teis­kun­nan «ih­mis­tä» kä­si­tel­lään kuin ny­kyi­sin leh­miä na­ve­tas­sa.
   –    Heil­le tuo­daan ruo­ka­mo­bii­leil­la re­hu suo­raan ko­tiin, jos­sa se luu­kun kaut­ta an­ne­taan val­miik­si an­nos­tel­tu­na. Luu­kun kaut­ta, et­tä tä­mä «ar­vos­tet­tu työ­voi­ma» ei pää­se kar­kaa­maan, ih­mis­met­säs­tys kun ai­heut­taa niin suu­ret kus­tan­nuk­set vaik­ka mo­net si­tä hu­vik­seen­kin te­ke­vät.
   –    Ro­bot­ti­au­tot tuo­vat ja vie­vät ih­mi­so­len­to­ja työ­pai­koil­le kal­te­roi­duil­la tak­seil­la. Huo­maa kuin­ka hy­vää huol­ta työ­voi­mas­ta pi­de­tään eris­tä­mäl­lä hei­dät kai­kil­ta «van­han maa­il­man» vaa­roil­ta.

   1. Työvoima on valtion erityisessä suojeluksessa. Niin lukee Suomen perustuslaissa. Fasistinen lause, yksilöä ei ole Suomessa olemassa.

  3. Nuo tuntevat stressiä, jos ei ole koko ajan mässytettävää suussa tai kun tuhansilta kanavilta ei löydy valmiiksi naurettua mössöä. Nuohan pysyvät huippukunnossa kun muutaman kerran päivässä koukistavat etusormea ja kävelevät kolmiossa sohva, jääkaappi ja vessanpytty. ”Jännittävää elämää”?, kaikki on ulkoistettu. Pitäisikö ryhdistäytyä?

   1. Puheenjohtajaksi nousee (sic!?) vuonna 1986 syntynyt ”kehopositiivinen” feministi ja globalismin agenda-aktivisti Fatim Winshett ”insesti runkkari Lieksalaiset ja muut maalla tai pohjoisessa asuvat itiksestä poikkeavat haistakaa vittu” El Habib Diarra.

  4. RAPPIO on kansakunnan TAPPIO!!! Roomalaisetkin olivat lopulta pelkkiä vetelyksiä niin, etteivät edes ent. sotapäälliköt, jotka nyt kermassa uivat viitsineet edes muistella veristä nuoruuttaan. Kerran tuo PELOTTAVA sotakone oli yhtä LÄSKI kuin USA ja armeijan tuoma jännitys ja pelkonsa voittaminen oli vaihtunut jo moneen kertaan loppuunkäytettyihin huoriin ja pikku poikiin. Edistyksellisimmät eli kaikkein edustuskykyisimmät ja ”kiintotähdet” pelehtivät nelijalkaisten kanssa. Ja mitä nyt mieleen ikinä juolahtaakaan kun ”etsitään rajoja”, josta saattoi silloinkin tulla yhteiskuntaa syvästi ravisutteleva teema, joka oli elämän ja kuoleman kysymys kaikkine sielullisine traumatekijöineen.

 5. He edustavat länsimaisia arvoja, vapautta ja demokratiaa. Kysymys, miksi normaalipainoisten pitäisi puolustaa noita sohvaläskejä vaarallisia itämaisia arvoja vastaan, myös taistelussa?

 6. Amerikkalaiset ja brittiläiset ovat sekarotuinen kulkurikansa, jotka ovat laiskoja, epärehellisiä, sairaita, rikollisia ja sadistisia orja -ja huumekauppiaiden, varkaiden, murhaajien ja raiskaajien jälkeläisiä. Edes Laiton Lehti ei uskalla kirjoittaa tästä, jolloin Laittoman Lehden lukijoiden pitää kertoa totuus.

  He ovat helpossa ympäristössään tottuneet siihen, että raha ja ruoka kasvavat puissa, orjat ja riistetyt tekevät kaikki työt ja sen kun ottaa muilta ja syljeskelee kattoon.

  1. PORVARI NUKKUU HUONOSTI!
   Riistäjän lait
   KOM-teatteri
   https://www.youtube.com/watch?v=gn8lNPi2k4g&list=RDEMphqYyzBt4BbagW-yo7YGcQ&index=7
   Raha ei sikiä pankeissa, työmies!
   Se syntyy sinun työstäsi työmies!
   Sinun ja eukkosi raadannasta porvari kiskoo miljoonansa,
   ja minne ne miljoonat sijoitetaan, kas sitä ei duunari tietää saa.

   Se on harvojen etuoikeus, se on porvarivaltion salaisuus.
   Se on kultapossuporvareiden karsinasalaisuus.

   Ne luulevat sinua tyhmäksi, työmies!
   Ne syöttävät sinulle valheita, työmies!
   Kun porvarihallitus vakauttaa sen työmies maksaa palkastaan,
   ja kun voitto on valunut porvarin taskuun ja suhdanne äkkiä kääntyy laskuun,
   hinnat nousevat taivaaseen kuin kirkkoherran rukoukset.

   Se on kapitalismin laki, se on riistäjän rautainen laki.
   Se on suomalaisen kultapossukapitalistin laki.

   Ne pelkäävät sinun voimaasi, työmies!
   Ne tahtovat hajottaa rintamasi, työmies!
   On patukka-armeija valmiina sinun taistelutahtosi murskaamaan,
   ja ne eivät epäröi lyödä ja ne eivät epäröi tappaa.

   Se on luokkapoliisin laki, se on riistäjän rautainen laki.
   Se on suomalaisen kultapossukapitalistin laki.

   Olet Suopon mustalla listalla, työmies!
   Olet porvariherroille vaarallinen, työmies!
   Kun luokkasi lähtee liikkeelle, niin riistäjä lentää perseelleen tai vieläkin kauemmaksi, Kanarian saarille asti.

   Ja jos et pidä varaasi, se rosvoaa sinun rahasi,
   ne suuret suhdannevoitot, sinun hielläsi tuotetut voitot.

   Sillä riisto on porvarin laki, se on porvarivaltion laki.
   Se on suomalaisen kultapossukapitalistin laki.

   Pidä silmäsi auki ja kuuntele, työmies!
   Älä luota porvarilehdistöön, työmies!
   Älä luota pappiin, poliisiin, älä pääoman renkien lupauksiin,
   älä anna riistäjän päättää, älä tarjoa varkaalle kättä.

   Sillä sinun on muutettava tämä maa ja maailma
   ja sinun on taisteltava oman luokkasi puolesta!
   Ja sinä, vain sinä voit antaa suunnan ja tarkoituksen
   luokkasi taistelulle ja viedä sen päätökseen!

   Se on sosialismin laki, se on luokkataistelun laki.
   Se on luokkatietoisen työväenluokan yhteinen tahto ja laki.
   https://lyricstranslate.com

   1. Tässä asetetaan typerästi työnantaja ja työntekijä vastakkain. Heidän välillään ei oikeasti ole mitään eturistiriitaa vaan päinvastoin työnantajat tarjoavat ihmisille mahdollisuuden toimeentuloon.

    Todellista syntipukkia ei laulussa mainita; valtiota</strong
    (verottaja). Se on pahin riistäjä jonka harva suomalainen ymmärtää. Marxismilla kun aivopestyjä ovat.

 7. Älä vasikoi perhettä, läheisiäsi ja kansaasi maanpetolliselle nukkehallitukselle tai ruotsalaisille, amerikkalaisille ja brittiläisille viholliseläimille.

  1. Nyt tarvitaan kommunismia! Lauluja sotaa ja kapitalisteja VASTAAN:
   Seison Torilla ”Le Deserteur”
   https://www.youtube.com/watch?v=7Bt5XuqqG7I
   Jenkit, menkää kotiinne!
   https://www.youtube.com/watch?v=DLFmAu5KZNk
   Lautanen Guatemalan verta
   https://www.youtube.com/watch?v=WiN0RbOEy1Y
   Toverit, herätkää! Kapitalismi on yhteinen vihollinen
   https://www.youtube.com/watch?v=78Snz2daQKg
   Sinä tiedät luokkasi lait!
   https://www.youtube.com/watch?v=PA2Z4ZNNFCY
   Agit-Prop – Natalia
   https://www.youtube.com/watch?v=Rt5BQMxgZ8o&list=RDEMphqYyzBt4BbagW-yo7YGcQ&start_radio=1&rv=PA2Z4ZNNFCY

   1. Onhan nuo kiihkeitä sänkykamarilauluja. Siis kommunismin hengessä vastustetaan yhä kiihtyvää uuskommunismia? Seelvä sano kummeli.

    1. Osuit oikeaan. Vanha luokkakommunismi on vastamyrkkyä vihervassareiden uuskommunismille. Laulutkin ovat parempia ja tunteisiin vetoavia, uuskommarit eivät edes osaa laulaa ja marssia. Istuvat vain perseensä varassa kaduilla ja Polpo kantaa ne hellästi pehmeään sänkyyn nukkumaan. Ennen oli paremmin. Kunnon kommunistit saivat pamppua ja pyysivät lisää. Silloin kansa taisteli!

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*