26 thoughts on “Päivän kuva: Demokratiaa

 1. Amerikkalainen ja brittiläinen imperialisti varastaa kaiken mitä voi, keinolla millä hyvänsä. Tähän ja heidän helppoon ympäristöönsä heidän lihava elämä on aina perustunut. Heidän ahneutensa on täysin pohjatonta ja täysin sairasta.

  Amerikkalainen ja brittiläinen imperialisti on orja -ja huumekauppiaiden, varkaiden, terroristien, raiskaajien ja murhamiesten jälkeläinen. Tämän jälkeen ymmärrät ja tiedät heistä kaiken, miksi he tekevät ja miten he tekevät. Heillä ei ole minkäänlaista edes teoreettista moraalikäsitystä, vaan he ovat täysin sairaita, rikollisia ja sadistisia eläimiä.

  1. Sinä sen sanoit melko selkeästi. Ja noinhan se on. Muistetaampa mistä ooppiumsota sai alkunsa… Ja nyt on velanmaksun aika.

 2. Olisi hienoa, jos muu maailma liittoutuisi USA:ta vastaan ja se vain yksinkertaisesti pommitettaisiin pois maailmankartalta yhtenä päivänä. Toiveena myös kuolemantuomio Suomeen raiskaajille, jengiläisille, väkivaltarikollisille, rosvoille ja huumekauppiaille. Tiedän, tiedän… Ajatus rikollisten rankaisemiseksi on radikaali ajatus maassamme v. 2023.

 3. Ei hätää, ymmärrän. Hienoa, myönsit. Muista kuitenkin, että juominen ei ole tekosyy sopimattoman käytöksen oikeuttamiseksi, joten kannattaa ehkä harkita. Vastaavanlaiset tilanteet eivät saa toistua.

  Jaahas, taisi tulla eilen Lintilät ja taas löin pään, lippalakki ei enää muutenkaan molopäähän mahdu, mihinhän se aina sama oikea puoli kopsahtaa, tai joku ämmä on kopsauttanu, en muista, hattumaista laittaa humlesa ruokaa kun on nuo palohälyttimet huutamassa lopun jääneen pannuun ja pannu päällä. Täällä sentään kun puut loppuu sammuu lämpö. Ei tarvi herätä piiputukseen ja tuulettaa karseita karsinogeenejä. Pannu meni roskiin että heilahti. Lintilä käytti ministerien 9600e huomattamat 1900e viime vuonna alkoholiin

 4. Tohon voisi vielä laittaa jatkoksi: Libya, Egypti ja Ukraina.

  Kun Ukraina saaapui levittämään demkratiaa Ukrainaan niin ihan ensimmäiseksihän ne murtautui keskuspankkiin ja varasti sieltä 32tn kultaa. Ja koska Gaddafi meinasi perustaa kultadinarin sekä maksaa afrikan valtioiden lainat pois, piti Gaddafi tappaa diktaattorina. Entäs Egypti? Sama juttu, Maassa oli johtaja joka ajatteli kansan parasta ja uhkasi sulkea Amerikalaisten öljykenttien tulovirrat ilmaisesta öljystä. Silloin Amerikka levitti jälleen demokratiaa.

  Ja Ukraina… Janukovits nauroi Amerikan pankkiireille ja niidet lainatarjouksen ehdoille sekä valitsi korottoman lainan Venäjältä. Se oli Janukovitsin virhe se.

 5. Heh heh. Tämä on sitä parempaa ryöstelyä ja valtioterrorismia. No, mitä väliä. Amerikkalaiset ovat ihmisiä, muut kaikki ovat ali-ihmisiä.

  ONKO ALI-IHMISILLÄ TUNTEITA? TUNTEVATKO NE ESIM. KIPUA? Tätä pohditaan Amerikan yliopistoissa. Tutkimusaineistoa kerätään mm. CIA:n kidutuslennoilla. Uusi koealue on Suomi.

  Prkl KGB, miksi ette värvää meikäläistä riveihinne. Tuotan parempaa matskua kuin Te.

 6. Juu­ri ajat­te­lin sa­maa en­nen kuin ava­sin lin­kin.
  –    Jo­kai­nen maa, jo­ka jou­tuu län­nen val­ta­pii­rin hal­lin­taan, kuih­tuu.
  –    En­sin sen ole­mas­sa ole­va va­ral­li­suus siir­tyy ul­ko­mail­le mo­ni­mut­kais­ten pank­ki- ja va­paa­kaup­pa­so­pi­mus­ten seu­rauk­se­na
  –    ja lo­pul­ta sin­ne jää vain sel­lai­nen omai­suus, jo­ta ei voi fyy­si­ses­ti siir­tää, ku­ten kai­vok­set.

  Mi­kä on Suo­men koh­ta­lo?
  –    Suo­men li­tium-kai­vok­set siir­ret­tiin jo he­ti na­to-pro­ses­sin alus­sa län­nen hal­lit­se­mil­le yh­ti­öil­le. Nyt tuo­tan­toa voi­daan mer­kit­tä­väs­ti «ke­hit­tää», kos­ka suo­men (ym­pä­ris­tö)lain­sää­dän­tö ei kos­ke «ys­tä­vi­äm­me län­nes­sä».
  –    Kii­tos vih­re­än agen­dan.

 7. na­to hyök­kää Ve­nä­jän Suo­men suur­lä­het­ti­läs­tä vas­taan. (Haa­vis­to pro­xy-mie­he­nä.)

  Naa­pu­ri­seu­ra Ry jär­jes­tää ti­lai­suu­den, jo­hon osal­lis­tuu Ve­nä­jän suur­lä­het­ti­läs.
  –    Naa­pu­ri­seu­ran ti­lai­suus uu­des­sa osoit­tees­sa
  –    http://archive.is/9r7Jl
  –    The may event is in helsinki
  –    https://archive.is/MKLCf

  En­sim­mäi­nen osoi­te oli Van­taal­la jos­sa­kin yk­si­tyi­ses­sä ti­las­sa, mut­ta il­mei­ses­ti sil­le esi­tet­tiin niin ko­vat uh­kauk­set, et­tä ti­lai­suus pi­ti pe­ruut­taa:
  –    pank­ki­ti­lit sul­je­taan nor­maa­lin na­to-pro­se­duu­rin mu­kai­ses­ti ja
  –    tä­män pääl­le vie­lä val­ti­on to­teut­ta­mat uh­kauk­set
  –    ja hur­me­hen­kis­ten na­tot­ta­jien rie­hu­mi­nen.

  Saa­pa näh­dä hyök­kää­kö val­tio na­ton käs­kys­tä tuo­ta ti­lai­suut­ta vas­taan.
  –    Oli­si­kin hy­vä saa­da Lai­ton­Leh­den toi­mit­ta­ja lä­his­töl­le (so­pi­van etäi­syy­den pääs­sä ole­vaan pii­lo­paik­kaan) ti­lai­suu­den mää­räai­ka­na;
  –    ja toi­mit­ta­ji­ahan olem­me me kaik­ki: kom­men­toi­jat ja lu­ki­jat.
  –    It­se ar­ve­len, et­tä val­ti­on / na­ton vä­ki­val­ta­ko­neis­to tu­lee esiin­ty­mään pai­kal­la run­sas­lu­kui­se­na
  –    ja jo­pa pro­vo­soi ta­pah­tu­mien vir­taa.

  1. NATO:n EI edes tarvitse KÄSKEÄ, siilä SUOMI-TSUHNAT ovat aina käyneet OMAAN lihaan kiinni kuin VERIKOIRAT. Tuo suomalaiseen KATEUTEEN verrattavissa oleva SISÄSIITTOINEN piirre periytyy jo muinaisilta ajoilta, jolloin suomi-heimot kävivät hävittämässä toistensa mantuja ja maita. Muut kansakunnat RIISTIVÄT samaan aikaan MUITA kansoja!

   Suomi on YHDEN TOTUUDEN maa ja HURMAHENKISYYDESSÄÄN fundamentalistinen ja kritiikitön suhteessa esim. EU:hun. Joka on kuin TAIVASTEN VALTAKUNTA vailla MITÄÄN säröä kiiltokuvassa kuin maailmalla ja euroopassakin tuon KANATARHAN ”kotkotukset” jätetään omaan arvoonsa MAAILMANNÄYTTÄMÖLLÄ!

   Suomalaiset ovat IDIOOTTEJA, jotka tyhmässä USKOSSAAN jäävät uppoavaan laivaan samalla kuin MUISTA näkyy enää vain pölypilvi!!! ”Kun on KUSTA päässä ja PASKA patona”, sanoo suomalainen sanonta.

 8. Kaik­ki mi­hin val­tio kos­kee, muut­tuu son­nak­si, jo­ka ei kel­paa edes lan­noit­teek­si.
  –    EU pled­ges sup­port for sta­tes floo­ded with Uk­rai­ni­an grain – Po­li­ti­co
  –    https://archive.is/C3PNf

  En­sin Eu­roo­pas­sa oli ko­va ha­loo Uk­rai­nan vil­jas­ta.
  –    Nyt kun si­tä sit­ten tu­lee (Uk­rai­nan vil­ja­laa­rit tyh­jäk­si en­nen uut­ta sa­toa), on­gel­ma­na on, et­tä hal­pa vil­ja lo­pet­taa ko­ko­naan Itä-Eu­roo­pan vil­jan­tuo­tan­non.
  –    Olen­nais­ta täs­sä pe­lis­sä näyt­tää ol­leen, et­tä Ve­nä­jän esit­tä­mä vaih­to­eh­to: ke­hi­tys­mai­hin vaik­ka il­mai­sek­si, ei mis­sään ta­pauk­ses­sa tu­li­si to­teen.
  –    On­ko tar­koi­tuk­se­na pi­tää ke­hi­tys­maat py­sy­väs­sä nä­läs­sä?

  Ku­ka ku­lut­ti uk­rai­na­lai­sen vil­jan en­nen kuin sii­tä tu­li yli­jää­mä­ros­kaa: uk­rai­na­lai­set!
  –    Niil­le uk­rai­na­lai­sil­le, jot­ka muut­ti­vat län­teen, ei uk­rai­na­lai­nen lei­pä kel­paa.

  Kan­nat­tai­si­ko­han nos­taa esiin ky­sy­mys sii­tä kuin­ka mon­ta hii­li­di­ok­si­di­ton­nia tuo vil­ja­mää­rä on si­to­nut it­seen­sä ja min­ne se lai­te­taan.
  –    Voi­daan­ko il­mas­toa kuor­mit­ta­va hii­li­di­ok­si­di kor­va­ta ra­hal­la: EKP pai­naa niin pal­jon uut­ta ra­haa, et­tä sen kor­vaa va­hin­gon!

  1. Noin se menee Suomessakin. Tulin just ulos työpaikalta ja pihassa seisoi hieno uudehko mersu, sisällä kuskin paikalla tummahipiäinen nuori terveen näköinen veikkonen. Sama joka ikinen päivä. Woltti-kuskeillakin jo paremmat ja uudemmat autot kuin kellään meikäläisen tutulla.

   Kaikki SUOMALAISET TÖIHIN, vaatii uusi hallitus.

   ORPO pitäisikin lähettää jo nyt Sahalinin saarelle hylkeenpyytäjäksi. Muijq elää turvapaikkabisneksillä. On se hianoo.

 9. Imperialistiset usalaiset ja brittiloiset ovat pelkkiä eläimiä, koiria, kuten he niitä haukkuvat pitäen likaisina. Marco ei myönnä eikä kirjoita britannialaisista elukoista.

  1. Venäjä raiskasi Afganistanin ja Haavisto p************ Syyrialaiset jotka sai tänne päästäkseen. Irakin Saddam lempi Saatanan kanssa.

 10. En tiedä teistä muista mutta ainakin minä lähden nyt ALKO:on ja ostan Pernodin tuotteita. Pitäähän sitä avointa markkinataloutta tukea.

 11. Amerikkalaiset ja brittiläiset valehtelevat aina silmät päästään. Tiedät amerikkalaisen ja brittiläisen valehtelevan aina kun huulet liikkuvat.

 12. USA on iso läjä paskaa, joka sontii ja levittää itsensä kaikkialle. Venäjä on siihen verrattuna harmiton kakka, joka haisee vain lähialueillaan eikä aina sielläkään. Valinta näiden välillä pitäisi olla helppo. Mutta valinnanvapaus ja itsenäisyys on pelkkä haave. On valittava itselleen orjaisäntä. Tai itse asiassa orjaisäntä valitsee orjansa. Kelpaanko edes natolle? Todennäköisesti en.

 13. Jos USA:lla edes joskus on ollut MAINE, niin NYT siitä ainakin pyritään eroon oikein URAKALLA! Tämäkin liittyy IMPEURIUMIN lopulliseen tuhoon!

 14. Jewnited States of JerUSAlem saa tehdä mitä tahansa. Jos olet eri mieltä olet RYSSÄ. Haluatko sinä olla ryssä? Niinpä.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*